Vad Axel Carlquist sysslade med efter att A-loket konstruerats. (Fordon: lok)

av BD @, onsdag, januari 07, 2009, 12:56 (4436 dagar sedan)

Har undrat varför Axel Carlquist efter att lok litt A konstruerats så att säga försvinner från konstruktionsarbeten med ånglok, men nu vet jag.
Lok litt A var nog det lok som i formen av A2 med BG-panna var det snabbaste och starkaste SJ-loket för snälltåg.

[image]
[image]

Vad Axel Carlquist sysslade med efter att A-loket konstruerats.

av Mattias Jansson, onsdag, januari 07, 2009, 17:46 (4435 dagar sedan) @ BD

Har undrat varför Axel Carlquist efter att lok litt A konstruerats så att säga försvinner från konstruktionsarbeten med ånglok, men nu vet jag.
Lok litt A var nog det lok som i formen av A2 med BG-panna var det snabbaste och starkaste SJ-loket för snälltåg.

[image]
[image]

Två intressanta saker (eller flera egentligen men som förtjänar att nämnas) är dels att man klurade på elektrifiering av inlandsbanan, vilken ju 1908 var helt i sin linda, dels eldaren Vrang. Det kan inte ha varit vanligt med en dylik (och som det förefaller rätt snabb) karriär, från eldare till ordinarie ritare. Han hade måhända läst som privatist vid sidan av arbetet som eldare...

Vad Axel Carlquist sysslade med efter att A-loket konstruerats.

av Sune Nylén @, Hisings Kärra(Göteborg), onsdag, januari 07, 2009, 18:51 (4435 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Om man ger sig tid att läsa texten ordentligt , framgår det av denna att Vrang gått igenom Örebro Tekniska Gymnasium.:-) Sune

Vad Axel Carlquist sysslade med efter att A-loket konstruerats.

av Sune Nylén @, Hisings Kärra(Göteborg), onsdag, januari 07, 2009, 18:56 (4435 dagar sedan) @ Sune Nylén

Ja,Tekniska läroverk . Rätt skall vara rätt:-| Sune

powered by my little forum