Spårupprustning på Malmköpingsbanan? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, onsdag, maj 09, 2018, 07:59 (790 dagar sedan)

1951 års tdtbok anger sth 50 för Ha-loksdragna tåg på sträckan. I linjeboken av 1961 anges dock sth 60 "rakt över" (Om inte loket i sig själv gick långsammare, t ex Ub). Enda förbjudna
loktyp(er) var av någon anledning Rb.

Alltså fick F-lok gå med sth 60. Framlidne Åke Janneson upplevde det en natt. Han körde tåg
4 Hallsberg-Stockholm (Nattsnälltåget från Göteborg). Man hade då spårat ur någonstans längre fram. Tågledaren lyckats "väcka" behövliga stationer och 4:an omleddes via Stålboga. Åke aldrig kört f d MlSlJ förr, men "läste sig fram i linjeboken" (Sträckan var ju inte heller så lång).

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av mamma Ulla @, Åmotfors, onsdag, maj 09, 2018, 08:13 (790 dagar sedan) @ Kjell Aghult

1951 års tdtbok anger sth 50 för Ha-loksdragna tåg på sträckan. I linjeboken av 1961 anges dock sth 60 "rakt över" (Om inte loket i sig själv gick långsammare, t ex Ub). Enda förbjudna
loktyp(er) var av någon anledning Rb.

Alltså fick F-lok gå med sth 60. Framlidne Åke Janneson upplevde det en natt. Han körde tåg
4 Hallsberg-Stockholm (Nattsnälltåget från Göteborg). Man hade då spårat ur någonstans längre fram. Tågledaren lyckats "väcka" behövliga stationer och 4:an omleddes via Stålboga. Åke aldrig kört f d MlSlJ förr, men "läste sig fram i linjeboken" (Sträckan var ju inte heller så lång).

Den räls som idag ligger på Malmköpingsbanan, kommer från Svartåbanan. Omvalsad till en profil som väl i princip bara finns där. Med speciella underläggsplattor också. Det låter rätt rimligt att den lades in under 50-talet.

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Kjell Aghult @, onsdag, maj 09, 2018, 08:24 (790 dagar sedan) @ mamma Ulla

Den räls som idag ligger på Malmköpingsbanan, kommer från Svartåbanan. Omvalsad till en profil som väl i princip bara finns där. Med speciella underläggsplattor också. Det låter rätt rimligt att den lades in under 50-talet.

Tack! Rälsbytet på svartåbanan sägs ha skett 1947-49. Men tyngre ellok medgavs först från ca
1955, sedan broarna bytts.

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Sven Bårström @, Järfälla, fredag, maj 11, 2018, 08:55 (788 dagar sedan) @ mamma Ulla

Är det verkligen rimligt att man valsat om räler? Att man vid rälsbyte på Svartåbanan tagit hand om - och kanske reviderat - rälerna låter naturligtvis mycket möjligt. Men som sagt, omvalsningen... Vet Du något mer om detta? Vilken rälsvikt gällde på banan efter bytet på 40-talet?
Sven B

--
Sven B

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Christer Ljunggren @, tisdag, maj 15, 2018, 20:50 (783 dagar sedan) @ Sven Bårström

Rälerna som lades in vid upprustningen av banan var knappast omvalsade utan snarare riktade och kapade. De har en längd av 13,5 meter och det är väl sannolikt att de tidigare var 15 meter långa.
Rälerna är av den i Sverige ovanliga typen SJ40 (modell 1916) och karakteriseras av en smal fot (110 mm) men ett högt liv som ger rälen en nominell höjd av 138 mm. Rälerna har ett förhållandevis brett huvud (72 mm) och monteras till slipern med en speciell underläggsplatta. På spårets utsida fästs den till slipern med 1-2 st 150 mm långa slipersskruvar. På spårets insida monteras rälen med en klämplatta som fästs till slipern med en 185 mm lång slipersskruv som således har till uppgift att såväl fästa rälen till underläggsplattan som underläggsplattan till slipern.
Räler typ SJ40 användes inte i banans växlar utan här var det i huvudspår räler av typ SJ34. På sidospår var det SJ27 i både spår och växlar.
Christer L

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, maj 16, 2018, 17:38 (782 dagar sedan) @ Christer Ljunggren

Det sägs i den här diskussionen, att rälerna (alltså modell 1916, som jag uppfattar det) tagits upp från banan Örebro - Svartå och sedan lagts in på Malmköpingsbanan på 40-talet. Det är naturligtvis möjligt, men väcker ändå undringar.
1916 års överbyggnad las såvitt jag förstått (och också skrivit i JvM årsbok 2016) in i Tranåstrakten på Södra stambanan. Den användes i Sverige under en kort tid. Vad jag inte förstår är hur dessa räler kan ha legat både på SSB, på Örebro - Svartå och i Malmköpingstrakten, det senare från 1940-talets slut. De kan rimligen inte ha lagts in nya på Svartåbanan utan legat på något annat ställe från omkring 1916.
Det hela verkar lite säreget, såvida rälerna inte av något skäl tidigt måste mönstras ut på Södra stambanan. Längden 13,5 m får en att gissa att de kapats två gånger efter att de lagts in nya i 15 m längder.
Sven B

--
Sven B

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Christer Ljunggren @, onsdag, maj 16, 2018, 20:56 (782 dagar sedan) @ Sven Bårström

Det var med viss avsikt som jag skrev ”vid upprustningen” utan att ange ett årtal. Skälet är att jag inte är helt övertygad om när den upprustningen gjordes även om många har hävdat att det var vid slutet av 40-talet/början av 50-talet. Kanske var det då, kanske var det i samband med elektrifieringen vid 30-talets mitt, jag är osäker.

Klart är att i samband med elektrifieringen (eller i nära tid efter) så förlängdes spår 2 i Malmköping från ursprungliga ca 250 meter till ca 400 meter. Varför gjorde man nu det på en bana som hade ganska korta tåg om inte avsikten var att (i nödfall) kunna omleda längre tåg. Det ligger då nära till hands att se linjen från Stålboga till Skebokvarn som en omledningssträcka till VSB mellan Södertälje och Skebokvarn.

Man kan ju se flera skäl till att den 23 km långa linjen från Stålboga till Skebokvarn elektrifierades trots att trafikuppgiften inte var så stor:
• Driftkostnadsbesparing genom att man kunde avveckla/reducera maskintjänst i Malmköping och Katrineholm. Elektrifieringen krävde dessutom inga nya omformarstationer utan det räckte med de befintliga i Södertälje och Sköldinge.
• Elektrifieringen gav en möjlighet till alternativmatning av elektrifieringen mellan Södertälje och Eskilstuna som ju slutade i Eskilstuna (TGOJ hade ju ångdrift) och som ju enkelmatades från Södertälje omformarstation.
• Det gav en möjlighet till omledning av trafik på Västra Stambanan, men för att det skulle vara intressant borde ju linjen ha en standard som medgav en hygglig axellast.
Men som sagt – detta är bara en teori.
Christer L

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Christer Fredriksson @, onsdag, maj 16, 2018, 21:50 (782 dagar sedan) @ Christer Ljunggren

Vad säger SJ beslutsunderlag till elektrifieringen av MlSlJ?

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Daniel Niklasson @, söndag, maj 13, 2018, 22:06 (785 dagar sedan) @ mamma Ulla

Rälerna från rälsbytet ska ha hamnat på delar av gamla MÖJ, bl.a. mellan Borensberg och Klockrike.

/ D

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av IH @, onsdag, maj 09, 2018, 21:42 (789 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Var STAX 17,5 ton?

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 10, 2018, 05:38 (789 dagar sedan) @ IH

Var STAX 17,5 ton?

Vet ej. Men en udda siffra, som ligger mellan standardaxellasterna A och B (!6 resp.18 ton). Skulle inte säkerhetsmarginalerna ha klarat ett halvt ton mer per axel? (De brukar vara väl tilltagna).

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av IH @, torsdag, maj 10, 2018, 17:44 (788 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Fick TGOJ:s Bt-lok gå på banan? De var nästan lika tunga som Rb-loken? Bt hade axeltryck på 18,2 ton och Rb 18,4-18,8 ton.

F-lok hade axeltryck på 17,3 ton och Ma-lok på 17,5 ton fick tydligen gå där.

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Kjell Aghult @, fredag, maj 11, 2018, 05:07 (788 dagar sedan) @ IH

Fick TGOJ:s Bt-lok gå på banan? De var nästan lika tunga som Rb-loken? Bt hade axeltryck på 18,2 ton och Rb 18,4-18,8 ton.

Ja, också med sth 60.


F-lok hade axeltryck på 17,3 ton och Ma-lok på 17,5 ton fick tydligen gå där.

Ja, båda med sth 60. Men för Ma nämns bara SJs (TGOJ-fordon markeras särskilt). Glömska?

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av Sune Nylén @, måndag, maj 14, 2018, 07:13 (785 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Jag har inte läst alla tidigare inlägg, men kan det inte vara så att det hade med strömmatningen att göra. R b/c loken drog väl helt andra strömmängder? Det var väl så tidigare på en del andra linjer också?:-) Sune

Spårupprustning på Malmköpingsbanan?

av IH @, måndag, maj 14, 2018, 13:31 (784 dagar sedan) @ Sune Nylén

Rb-loken hade liknande reglerutrustning som Ma-, Mg- och F-loken med kontaktorer på högspänningssidan. Rc-loken kom samtidigt som banan lades ned, så det var väl anledningen till att den lades ned.

Spårupprustning på Malmköpingsbanan? Rättelse

av IH @, måndag, maj 14, 2018, 13:55 (784 dagar sedan) @ IH

Jag skev fel i inlägget ovan.

Det var väl för att banan lades ned samtidigt som Rc-loken kom som gjorde att dessa inte är omnämnda.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum