Tågklarerar/Stinsspade (Historiskt material)

av 53 Wadsten @, Norrköping, tisdag, maj 15, 2018, 17:13 (526 dagar sedan)

När infördes tågklarerar/stinsspaden. Har för mig att stationerna var försedda med två spadar
en ordinarie som satt i en klyka innanför dörren till tågexpeditionen, den andra fanns plomberad på tågex och fick endast användas efter tågledarens tillstånd.

Signalstav, införande år

av Jonny Saljefeldt @, tisdag, maj 15, 2018, 17:56 (526 dagar sedan) @ 53 Wadsten

När infördes tågklarerar/stinsspaden. Har för mig att stationerna var försedda med två spadar
en ordinarie som satt i en klyka innanför dörren till tågexpeditionen, den andra fanns plomberad på tågex och fick endast användas efter tågledarens tillstånd.

Signalstav infördes 1929 vid SJ och 1936 vid EJ, enligt detta inlägg.

Signalstav, införande år

av Granis @, tisdag, maj 15, 2018, 19:56 (526 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Och på DONJ aldrig? Och därför inte på JTJ idag. Det kanske var fler privatbanor (fast med allmän trafik; industribanor o dyl är väl en annan sak) som aldrig ananammade denna?

/ L G

Signalstav, införande

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, maj 15, 2018, 22:04 (526 dagar sedan) @ Granis

Och på DONJ aldrig? Och därför inte på JTJ idag. Det kanske var fler privatbanor (fast med allmän trafik; industribanor o dyl är väl en annan sak) som aldrig ananammade denna?

Jodå, på DONJ ganska säkert från 1936, tillsammans med de flesta andra EJ. Från 1948 använde sig DONJ av SJ:s Säkerhetsreglemente (Sär), och där finns signalstaven definitivt med. (Dock oklart hur länge som Sär gällde på DONJ.)

Att JTJ har valt att avstå från signalstaven beror på att man vill skildra en tidsålder fore 1936.

Däremot är det mer tveksamt om signalstaven kom till användning på någon av de sju koncessionerade 600 mm-banorna. Men ÖSlJ valde ändå redan tidigt i sin verksamhet att använda sig av signalstaven p.g.a. den för allmänheten positiva "känna-igen-stinsen-faktorn".
/up

RSS-feed av trådar
powered by my little forum