SJ-buss (Järnväg allmänt)

av jhje @, onsdag, maj 16, 2018, 09:22 (549 dagar sedan)

Var Öra-bussen, en del av SJ-busstrafik?

SJ-buss

av Kjell Aghult @, onsdag, maj 16, 2018, 09:47 (549 dagar sedan) @ jhje

Var Öra-bussen, en del av SJ-busstrafik?

Ja, den ingick i de linjer SJ övertagit med BUJ.
Av SJ bussnät före länstrafiktiden ansågs ca 1/3 vara övertaget med bolagsbanorna. Lika mycket
vara öppnat av SJ självt, t ex ursprungslinjerna i Bohuslän och snabblinjerna. Sista tredjedelen vara övertagen från privata bussägare, ofta konkurrenter (t ex Malmö-Lund och
Höganäslinjerna).

SJ-buss

av jhje @, onsdag, maj 16, 2018, 15:10 (548 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Tack för info, BUJ gick ganska nära. Ulricehamn kanske var centralort även för ÖRA-borna.

SJ-buss

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 17, 2018, 06:41 (548 dagar sedan) @ jhje

Tack för info, BUJ gick ganska nära. Ulricehamn kanske var centralort även för ÖRA-borna.

Såvitt känt hade BUJ Buss sitt huvudgarage i Hökerum. Det finns kvar ännu i en förteckning
från 1961. Det betecknas där som nattgarage, d v s ren uppställningsplats. Däröver fanns
då de bättre utrustade översyns- och revisionsgaragena.

SJ-buss

av Sven Bårström @, Järfälla, torsdag, maj 17, 2018, 08:28 (548 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Att Öra haft bussförbindelse med Ulricehamn under BUJ/BsJJ regim sedan omkring 1930 är ju uppenbart.
Men jag minns från 50-talet en SJ-busslinje (Borås) - Fristad - Od - Alboga - Öra som gick några gånger i veckan. Vilket är dess ursprung? Knappast BUJ/BsJJ, väl? VBHJ? Privat företag?
Från Fristad gick på 50-talet också SJ busslinjer Fristad - Gingri och Fristad - Tärby - Komlösa några dagar i veckan.
Sven B

--
Sven B

SJ-buss

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 17, 2018, 17:40 (547 dagar sedan) @ Sven Bårström

Att Öra haft bussförbindelse med Ulricehamn under BUJ/BsJJ regim sedan omkring 1930 är ju uppenbart.
Men jag minns från 50-talet en SJ-busslinje (Borås) - Fristad - Od - Alboga - Öra som gick några gånger i veckan. Vilket är dess ursprung? Knappast BUJ/BsJJ, väl? VBHJ? Privat företag?
Från Fristad gick på 50-talet också SJ busslinjer Fristad - Gingri och Fristad - Tärby - Komlösa några dagar i veckan.

Linjernas stomdel Borås-Fristad är f d VBHJ. Kan möjligen förlängningarna ha gjorts av
SJ Buss? Dess lokala chefer hade relativt stor frihet men också fullt lönsamhetsansvar, liksom t ex cheferna inom tågfärjedriften. Man talade om s k särredovisade verksamheter, innan dessa
avdelningar fullt ut blev divisioner.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum