Max vagnvikt/dragkraft för ånglok (Järnväg allmänt)

av Anders_W @, onsdag, maj 16, 2018, 10:49 (746 dagar sedan)

Hej på Er!

Jag har försökt sammanställa de relativa (i.f.t. andra lok) eller absoluta dragförmågorna hos olika drivfordon på svenska spår, men av förklarliga skäl är det svårt att hitta uppgifter om äldre fordon.

Värst är det med ånglok, där tabellen hittills har lika många luckor som ifyllda fält.

Jag undrar därför om någon har kunskap som kan användas för att försöka täta luckorna. Allra bäst vore uppgift om max vagnvikt (även om denna ju varierar beroende på banans lutningsförhållanden) eller dragkraft. Även relativa uppgifter, som "lok X drog dubbelt så tunga tåg som lok Y" vore av hjälp.

De ångdrivfordon som hittills bara har frågetecken efter sig är:

 • SJ A4
 • SJ A7
 • SJ B4
 • SJ E3
 • SJ E5
 • SJ E7
 • SJ E12 (TGOJ M3)
 • SJ G8
 • SJ G9SJ G10
 • SJ G11
 • SJ Ga2/G2
 • SJ Ga3/G3
 • SJ Ga4/G4
 • HNJ:s ångvagn
 • SJ(?) HVc
 • SJ K2
 • SJ K7
 • SJ K8/KA3
 • SJ K22
 • SJ Ka
 • SJ Kf
 • SJ L13
 • SJ L14
 • SJ L15
 • SJ L16
 • SJ L18
 • SJ L9/S15/HVa
 • SJ L21
 • SJ L22
 • SJ L26
 • SJ L28
 • SJ Ma
 • SJ Mb
 • SJ Mc
 • SJ Md
 • SJ N4
 • SJ N7
 • SJ Pa
 • SJ Pb
 • SRJ/DHJ ånglok
 • SJ T/Ta/B5
 • SJ Tb/T2/B5
 • TGOJ Gb
 • SJ U
 • SJ Å5
 • SJ Ä/Qä

Max vagnvikt/dragkraft för ånglok

av Sune Nylén @, onsdag, maj 16, 2018, 11:02 (745 dagar sedan) @ Anders_W

I de gamla tidtabellsböckerna del A stod angivet hur stor vagnvikt de olika loken kunde dra.
Nu är du ju inte mycket hjälpt med det, men jag vill understryka att beträffande ånglok gäller de värden du eventuellt får in för KOLeldade lok, och anger den minsta vagnvikt ett lok beräknas kunna dra. Detta var också beroende på de olika sträckorna.För elektrolok gäller den maximala vagnvikt som får tillkopplas ett lok.
Om du sänder din epost adress till sune.nylen@telia.com kanjag kanske skanna några vikter i alla fall

Max vagnvikt/dragkraft för ånglok

av Micke Carlsson @, onsdag, maj 16, 2018, 11:23 (745 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Micke Carlsson, onsdag, maj 16, 2018, 11:38

Leta reda på boken SJK 13 Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar. Gammal men brukade vara vanlig på bibliotek åtminstone "förr" och finns på antikvariat.

I den boken anges en mängd uppgifter om varje SJ normalspårsloktyp genom tiderna, även dragkraften angivet i megapond, Mp. Om loket har 7 Mp i dragkraft utövar det 7 (7.7?) tons kraft, vågrätt, i dragkroken. Vilken vagnvikt man får med sig med 7 ton beror på lutning, lagerfriktion, allt som bromsar upp den vågräta kraft loket utövar på tågsättet. Helt situationsberoende alltså, ett exakt värde är alltid beroende av omständigheterna. Det säger alltså inget om maskinstyrkan i hk eller kW, utan vad detta loks maskin med detta utväxlingsförhållande genom hjuldiameter osv kan skapa i form av kraft i banans riktning. Vill man ändå fuska kan man uppskatta att ett lok med 7 Mp dragkraft har en sådär 700 hästar, det är inte en jättedålig uppskattning men den är inte särskilt säker. På den vägen kan ett växellok vara starkare än F-loket mätt i dragkraft, men F-loket utvecklar ändå så väldigt mycket mer kraft om man mätte i kW.

Någon annan max vagnvikttabell än vad linjeboken kan erbjuda har jag nog aldrig sett, man verkar alltid relatera till bansträckan och inte den tekniska förmågan under idealförhållanden. I beställningskontrakt kan det finnas villkor för vad ett nytt lok ska klara, t ex kontinuerligt 250 ton i 90 km/t på plan bana, 250 ton i 60 km/t i 10 promille lutning osv. men det säger ju inget vad loket faktiskt klarar, bara vad det minst ska klara. Uppgifterna av det slaget får man nog leta efter på riksarkivet eller liknande.

https://www.stenvalls.com/jarnvagar-railways/antikvariska-bocker/1-sverige/lok-och-moto...

Max vagnvikt/dragkraft för ånglok

av Tobias B ⌂ @, 50 H och bakom en stallport på dvst Ä, onsdag, maj 16, 2018, 11:40 (745 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Det finns rejält med uppgifter i det scannade materialet på samlingsportalen.se, följ länken och välj materialet från 1927 som, utöver tabellinformationen i de äldre utgåvorna, även innehåller en binge dragkraftsdiagram.

Rätt ställe på Samlingsportalen


[image]

--
Onwards and upwards, gentlemen...

Max vagnvikt/dragkraft för ånglok"

av Kjell Aghult @, onsdag, maj 16, 2018, 13:31 (745 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Någon annan max vagnvikttabell än vad linjeboken kan erbjuda har jag nog aldrig sett, man verkar alltid relatera till bansträckan och inte den tekniska förmågan under idealförhållanden. I beställningskontrakt kan det finnas villkor för vad ett nytt lok ska klara, t ex kontinuerligt 250 ton i 90 km/t på plan bana, 250 ton i 60 km/t i 10 promille lutning osv. men det säger ju inget vad loket faktiskt klarar, bara vad det minst ska klara. Uppgifterna av det slaget får man nog leta efter på riksarkivet eller liknande.

Vagnviktstabellerna i linjeboken angav den MINSTA vagnvikt loken skulle kunna dra i normalt
väder. Källa är t ex ånglokstidens linjeböcker för f d HNJ och TÖJ. "Egentliga" TÖJ linjebok av 1949 innehåller (indirekt) max vagnvikter för tåg med enbemannat ånglok, annars inget alls.
Något slags praxis torde ändå ha funnits. Annars det varit svårt att bedöma behovet av extratåg, lokkoppling etc t/fr industriorter som Finspång och Skärblacka.

När SJ skrev om linjeboken ca 1951 infördes tabeller över lägsta vagnvikter.

Max vagnvikt/dragkraft för ånglok"

av Micke Carlsson @, onsdag, maj 16, 2018, 14:21 (745 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Jag har verkligen inte forskat på ämnet, men har uppfattat det så att vagnar utöver vagnvikttabellen var något som gjordes upp i dialog eller med knytnävarna mellan föraren och avsändande stations befäl. "Bara en vagn till, snälla".

Max vagnvikt/dragkraft för ånglok"

av Kjell Aghult @, onsdag, maj 16, 2018, 14:51 (745 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Jag har verkligen inte forskat på ämnet, men har uppfattat det så att vagnar utöver vagnvikttabellen var något som gjordes upp i dialog eller med knytnävarna mellan föraren och avsändande stations befäl. "Bara en vagn till, snälla".

Texten är likadan i linjeböckerna över hela landet. Maskinsektionerna fastställde de vagnvikter "alla skulle kunna klara". Vad som kunde tas med därutöver var givetvis upp till den enskilde föraren.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum