Säo på tolv språk? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 17, 2018, 07:05 (751 dagar sedan)

Gamla statsbildningen Österrike/Ungern (t o m första världskriget) kallades ibland
"dubbelmonarkin". Statsöverhuvudet var samtidigt kejsare av Österrike och kung av Ungern.
I övrigt skötte de båda sig själva.

Inom området talades tolv språk: Tyska, ungerska, tjeckiska, slovakiska, kroatiska, serbiska, bosniska, slovenska, italienska, rumänska, polska och ukrainska (Jfr bl a de moderna statsbildningarna).

I armén skulle ca 100 tyska kommandon inläras av alla. Därutöver gavs alla order på det
regionala språket.

Hur kunde saken hanterats med en statsbaneföreskrift som Säo?

Säo på tolv språk?(II)

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 17, 2018, 07:24 (751 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Gamla statsbildningen Österrike/Ungern (t o m första världskriget) kallades ibland
"dubbelmonarkin". Statsöverhuvudet var samtidigt kejsare av Österrike och kung av Ungern.
I övrigt skötte de båda sig själva.

Inom området talades tolv språk: Tyska, ungerska, tjeckiska, slovakiska, kroatiska, serbiska, bosniska, slovenska, italienska, rumänska, polska och ukrainska (Jfr bl a de moderna statsbildningarna).

I armén skulle ca 100 tyska kommandon inläras av alla. Därutöver gavs alla order på det
regionala språket.

Hur kunde saken hanterats med en statsbaneföreskrift som Säo?

Tilläggas kan att statsbanorna var ett samlat företag: "Kungliga och kejserliga österrikiska
statsbanorna".

Säo på tolv språk?(II)

av Sune Nylén @, torsdag, maj 17, 2018, 09:18 (751 dagar sedan) @ Kjell Aghult
Redigerad av Sune Nylén, torsdag, maj 17, 2018, 09:28

Det skulle nog handläggas av SÄ-PO. Jag var i många år bekant med en man som var född i de trakterna. Hans far hade varit tulltjänsteman och hamnade efter uppdelningen på
den Slovenska sidan. Han var född 1915 och gick bort för några år sedan. Från 1950 var han bosatt i Göteborg. Han berättade för mig att han levt under, vill jag minnas, 15 regenter. Jag har dem uppskrivna någonstans. Från Kejsar Franz Josef, Kung Karl, Alexander, Peter ----- Mussolini -- Hitler, Peter igen, -- Tito ---- till Carl XVI Gustaf. Han hann med att vara österrikare, jugoslav / sloven, han var noga med det
italienare,tysk, sloven på nytt och svensk
Tala om anpassning.
:-) Sune

Säo på tolv språk?(II)

av Mattias Jansson @, torsdag, maj 17, 2018, 09:38 (751 dagar sedan) @ Kjell Aghult
Redigerad av Mattias Jansson, torsdag, maj 17, 2018, 10:06

Tilläggas kan att statsbanorna var ett samlat företag: "Kungliga och kejserliga österrikiska
statsbanorna".

Då kan vi tillägga ytterligare att de ungerska statsbanorna (förkortade MÁV då som nu) var ett helt eget företag, med ungerska som förvaltningsspråk.

De kejserliga och kungliga Statsbanorna hade dessutom inte en dominerande ställning i den österrikiska rikshalvan förrän de sista åren före 1:a världskriget. En del förstatliganden skedde tidigt och statsägandet ökade successivt, och kulminerade med att ett par stora privatbanor förstatligades åren 1908-1909, men t ex den stora Sydbanan förblev enskild ända tills efter imperiets fall.

Dessutom velade man kraftigt (precis som i Italien f ö) så ett par banor hann förstatligas och privatiseras och förstatligas igen i flera omgångar under senare delen av 1800-talet. Detta ledde exempelvis till att det under flera decennier faktiskt fanns ett bolag som hade ordet "Staatsbahn" i namnet, men detta till trots var ett helt privatägt, börsnoterat företag.

Säo på tolv språk?

av Mattias Jansson @, torsdag, maj 17, 2018, 09:27 (751 dagar sedan) @ Kjell Aghult
Redigerad av Mattias Jansson, torsdag, maj 17, 2018, 10:02

Gamla statsbildningen Österrike/Ungern (t o m första världskriget) kallades ibland
"dubbelmonarkin". Statsöverhuvudet var samtidigt kejsare av Österrike och kung av Ungern.
I övrigt skötte de båda sig själva.

Inom området talades tolv språk: Tyska, ungerska, tjeckiska, slovakiska, kroatiska, serbiska, bosniska, slovenska, italienska, rumänska, polska och ukrainska (Jfr bl a de moderna statsbildningarna).

I armén skulle ca 100 tyska kommandon inläras av alla. Därutöver gavs alla order på det
regionala språket.

Hur kunde saken hanterats med en statsbaneföreskrift som Säo?

I praktiken var (och är, fast somliga är av en annan uppfattning) serbiska, kroatiska och bosniska ett språk, och det sågs på det viset i än högre grad på den tiden.
Däremot tillkommer ett ytterligare språk nämligen jidisch, och t ex "Gott Erhalte Franz den Kaiser", som var ett slags nationalhymn (begreppet fanns dock inte etablerat på den tiden som idag) sjöngs på elva språk.

I realiteten var tyskan i de österrikiska delarna, och ungerska i de ungerska delarna de helt dominerande förvaltningsspråken, och envar som ville göra någon form av karriär var tvungen att kunna något av dem (eller båda för riktigt höga befattningar).

Enklare instruktioner för stationskarlar och liknande bör väl ha funnits på fler språk. Då de återstående språken också hade väldigt olika status skulle jag spontant gissa (fast det är inget jag vet) att t ex rutenska (som ukrainska kallades i Ö-U på den tiden) och jidisch, möjligen även slovakiska och slovenska, var undantagna då det knappast fanns några människor verksamma utanför jordbruks- och småhandelssektorn som bara kunde de språken.

Utan att alltså veta exakt, men med utgångspunkt i det rätt gedigna läsande om trakten jag har i bagaget skulle jag gissa på att det kan ha funnits ordentliga översättningar av tjänstereglementen på flera språk, men sannolikt inte på alla de uppräknade.

Säo på tolv språk?

av Jan Frelin @, Vällingby, torsdag, maj 17, 2018, 10:42 (751 dagar sedan) @ Mattias Jansson

I praktiken var (och är, fast somliga är av en annan uppfattning) serbiska, kroatiska och bosniska ett språk, och det sågs på det viset i än högre grad på den tiden.

Med det viktiga tillägget att kroatiska skrivs med latinska bokstäver, och serbiska med kyrilliska. Så ska dokument framställas så måste de ändå tryckas för respektive språk.

Säo på tolv språk?

av Lennart Petersen @, fredag, maj 18, 2018, 02:54 (750 dagar sedan) @ Jan Frelin

I praktiken var (och är, fast somliga är av en annan uppfattning) serbiska, kroatiska och bosniska ett språk, och det sågs på det viset i än högre grad på den tiden.


Med det viktiga tillägget att kroatiska skrivs med latinska bokstäver, och serbiska med kyrilliska. Så ska dokument framställas så måste de ändå tryckas för respektive språk.

Med Jugoslaviens enande ansågs det angeläget att jämka ihop kroatiska och serbiska till det gemensamma serbokroatiska som också blev det dominerande språket. Efter skilsmässorna så var i vart fall Kroatien angeläget om att återuppväcka så mycket kroatiska man kunde. Minns en kroatisk kollega till mig som jag bad hjälpa mig med att översätta någon text inför en resa och han hade uppenbara bekymmer att förstå allt och svor över nationalismen som han tyckte bara stökat till det.

Säo på tolv språk?

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, lördag, maj 19, 2018, 12:34 (749 dagar sedan) @ Lennart Petersen

I praktiken var (och är, fast somliga är av en annan uppfattning) serbiska, kroatiska och bosniska ett språk, och det sågs på det viset i än högre grad på den tiden.


Med det viktiga tillägget att kroatiska skrivs med latinska bokstäver, och serbiska med kyrilliska. Så ska dokument framställas så måste de ändå tryckas för respektive språk.

Med Jugoslaviens enande ansågs det angeläget att jämka ihop kroatiska och serbiska till det gemensamma serbokroatiska som också blev det dominerande språket. Efter skilsmässorna så var i vart fall Kroatien angeläget om att återuppväcka så mycket kroatiska man kunde. Minns en kroatisk kollega till mig som jag bad hjälpa mig med att översätta någon text inför en resa och han hade uppenbara bekymmer att förstå allt och svor över nationalismen som han tyckte bara stökat till det.

Den minister som man kan sägas skapade kejsardömet efter Napoleon (Metternich) förstod att nationalism inte kan vara möjligt i en fusionstat av kejsardömets typ.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

Urspårat

av Stefan Isaksson @, Uppsala, lördag, maj 19, 2018, 19:17 (748 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Ett gott ord för Metternich?!
WOW - DET är inte vanligt. :-D

SI

Säo på tolv språk? – dubbeltydig serbiska!

av Arne, Kungsholmen 王の島, fredag, maj 18, 2018, 16:42 (750 dagar sedan) @ Jan Frelin

I praktiken var (och är, fast somliga är av en annan uppfattning) serbiska, kroatiska och bosniska ett språk, och det sågs på det viset i än högre grad på den tiden.


Med det viktiga tillägget att kroatiska skrivs med latinska bokstäver, och serbiska med kyrilliska. Så ska dokument framställas så måste de ändå tryckas för respektive språk.

Det här är dock en sanning med modifikation. Serbiska språket kan skrivas både med ett kyrilliskt alfabet (sedan 1814; skapat av den serbiske lingvisten Vuk Karadžić) och med ett latinskt alfabet (sedan 1830; skapat av den kroatiske lingvisten Ljudevit Gaj). Serbiskan är därför ett digrafiskt skrivet språk; dvs. att det skrivs med två olika skriftsystem/alfabet.

Lite om det serbiska alfabetet från Wikipedia:
Although Serbian language authorities have recognized the official status of both scripts in contemporary Standard Serbian for more than half of a century now, due to historical reasons, the Cyrillic script was made the official script of Serbia's administration by the 2006 Constitution. However, the law does not regulate scripts in standard language, or standard language itself by any means, leaving the choice of script as a matter of personal preference and to the free will in all aspects of life (publishing, media, trade and commerce, etc.), except in government paperwork production and in official written communication with state officials, which have to be in Cyrillic.

Tilläggas kan också sägas att det serbiska statliga public service radio- och tv-bolaget RTS (РТС med kyrilliska bokstäver) föredrar kyrilliska bokstäver medan privata kommersiella bolaget RTV Pink mestadels använder latinsk skrift. Tidningar finns med antingen kyrilliska eller latinska bokstäver.

Gatuskyltar, reklam med mera är med latinska bokstäver; större utomhusskyltar uppsatta av staten är oftast digrafiskt skrivna med båda alfabet. Vid en större enkätundersökning år 2014 sade sig 47 procent av den serbiska befolkningen föredra latinska bokstäver med 36 procent föredrog kyrilliska bokstäver.

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"

Säo på tolv språk?

av Mattias Jansson @, torsdag, maj 17, 2018, 09:32 (751 dagar sedan) @ Kjell Aghult
Redigerad av Mattias Jansson, torsdag, maj 17, 2018, 10:09

Jag hittade följande text (på tyska):

Das Personal der österreichischen Staatsbahnen zerfällt in Beamte, Unterbeamte, Diener, Volontäre, Diurnisten, Aushilfsunterbeamte, Aushilfsdiener, Manipulantinnen, Arbeiter und die mit besonderem Dienstvertrag angestellten Personen. Zu den statusmäßig eingereihten Bediensteten gehören nur die Beamten, Unterbeamten und Diener, die übrigen Bediensteten werden gegen Taggeld oder Taglohn beschäftigt.

Här ser man i soldaten Svejk-anda hur extremt hierarkiskt uppbyggt det Habsburgska samhället var (t o m i samtiden framstod det i somligas ögon som oavsiktligt komiskt), och det framgår att alla utom de tre första kategorierna enbart anställdes som daglönare. Dessa lär inte ha haft något med säkerhetsrelaterat arbete att göra och klarade sig nog med enklare föreskrifter, så om de tre första kunde bestämmelserna i detalj så räckte det kanske. Och för att komma ifråga för någon av de högre ställningarna är det mer än sannolikt att det krävdes kunskaper i tyska.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum