Frågor om VGJ 4 / S5p 3094 (Fordon: lok)

av Conny Sernfalk, lördag, januari 10, 2009, 17:13 (4199 dagar sedan)

Ser över mina uppgifter om loket. Har några frågor...

1 Har en uppgift att loket fanns i Växjö 1957-10 (strax efter att skrivelse från Fsbr angett att loket ska iordningställas som beredskapslok). Kan platsangivelsen vara korrekt. Var inte loket troget Västergötland hela sin existens? Vad säger Krister Persson / Anders Jansson / Stig Lundin som besitter stora kunskaper o har tillgång till olika källmaterial?.

2. Hur ser lokets olika pannbyten ut?
Enligt Stig Lundins eminenta hemsida anges att panna 2228 fanns ilagd loket (dock inga tidsangivelser) Pannan var VGJ 3 ursprungspanna.
Har själv uppgift som kommer från SJ att Panna 2419 blev ilagd loket vid Kalmars stora revision av loket 1950-01. Den bör sitta kvar i loket.
Enligt Stig Lundisn hemsida anges pannan vara tillverkad 1950. Enligt annan källa 1949. Vad är korrekt?

3 Hur länge var loket i tjänst vid SJ? När blev det avställt?

4. Var fanns loket mellan 1957-1959? 1959 kom det att hyras ut till Mariestad (Katrinefors). Var loket i tjänst dessa år eller blev det konserverat och redan då placerad i Skara lokstall / annan plats?
Efter att låket återvänt till SJ 1961 ställdes det upp enligt flera källor i Skara lokstall. Blev loket då konserverat eller erhöll mindre beredskapsrevision.

5 När togs loket i drift på SkLJ efter att man övertagit loket 1994 och renoverat det?
En eloge till SkLJ som på sin hemsida på ett trevligt och överskådligt sätt systematiskt redovisar (i bild o text) vad som gjorts på loket (och annan materiel) i verkstaden. Är det korrekt att säga att loket sedan august 2007 står som körklar reserv till VGJ 29?

6 Lokets öden under VGJ tiden? Ev ombyggnader, händelser m.m

7 Bifogar bild på loket som jag antar är från Kalmar efter revision 1950-01. Finns även ytterligare bild snett bakifrån. Vem är fotograf och är fotot från Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum? Jag kan inte finna bilden på Gunnar Ekvings sammanställning över Nybergs foton som erbjudits via Tåg.

Finns det kända foton på loket i drift Katrinefors 1959-1961?

[image]

Huruvida loket m.fl andra smalspårsånglok var ett beredskapslok avhandlades i somras i detta forum. Konklusion av detta blev inte helt tydlig, även om troligt är att inga smalspårslok någonsin var formellt beredskapslok (även om flera konserverades och kallades för beredskapsdragkraft).

Å ena sidan fanns alla smalspårsloken kvar i rullarna som driftlok även om dom var avställda/övertaliga samt upptagna i t.ex Str 77/420.
I vissa fall utfördes även konservering på dessa övertaliga lok för att bli en slags driftsreserv. Exempel på detta var bl.a loken i Skara lokstall.

Å andra sidan finns olika skriftliga handlingar från Försvarsbyrån som talar om att vissa angivna smalspårsånglok skall rustas och uppställas som beredskapslok.
Fsbr yttrar sig även över förslag om enskilda 891 lok kan skrotas utifrån försvarssynpunkt. Ibland tillstyrks och ibland inte utan man förslår beredskapsavställning.

Det avgörande för formella beredskapsånglok (i likhet med dito normalspårslok)torde vara om Fsbr belatades ekonomiskt för utförda konserveringar av smalspårslok och övriga kostnder som uppstod.

/ Conny Sernfalk

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Kurt G. Möller, Sthlm, lördag, januari 10, 2009, 17:46 (4199 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Ang. hemvist efter rev. på KVAB: O B S att vakuumbromsen inte togs ner (jfr fotot). = att avsikten måste ha varit att ha loket "hemmavid" i Skara eller motsv.

Uppgifterna om hur pass snabbt v-bromsen tog bort på västgötamaterielen tycks variera... Loket hade i a f sth 50 och bör då i första hand ha varit tänkt för p-tåg.

Men detta med konstig SJ-planering för smalspåren på tidiga 50-talet blir ingen riktigt klok på...

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av GSD, lördag, januari 10, 2009, 21:45 (4199 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Finns det någon som har bilder på 4:an när den var orginal, isåfall önskar jag att någon bild läggs ut. Dom jag har sett var väldigt dålig ljusstyrka.

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Krister Persson ⌂, Växjö, lördag, januari 10, 2009, 23:07 (4199 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Har tyvärr ett glapp i mina upggifter just 1957-60.
Det enda jag har är en dragkraftförteckning den 1.11.1958 över 27ms och där är inte loket med.
Har inte heller någon annan uppgift att loket skulle ha varit i Växjö någon gång.
Den uppgift du har, Conny, hur ser den ut?

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Conny Sernfalk, söndag, januari 11, 2009, 01:19 (4199 dagar sedan) @ Krister Persson

Uppgiften (Uppställd Växjö 1957-10) kommer ursprungligen från Weine Stenqvist som under sin levnad förde mycket anteckningar från olika källor. Tyvärr angav han nästan aldrig sina källor, vilket gör det svårt att kontrollera. Ett fel (skrivfel) sprids vidare o.s.v.

Av den anledningen är jag skeptisk. Därutöver, varför flytta ett lok när det vid denna tid när det allmänt var ett överskott av 891 lok och 27 Ms hade själva föreslagit skrotning av flera övertaliga ånglok? Dessutom hade man väl fått förstärkning av Gp loken från Västergötland som torde varit mer användbara än ett litet tanklok med begränsad dragkraft.
Som jag skrev hade även Försvarsbyrån vid ungefär samma tidpunkt tillstyrkt att loket skulle upprustas som beredskapslok.

/ Conny

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Anders Jansson, Göteborg, söndag, januari 11, 2009, 14:14 (4199 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Uppgiften (Uppställd Växjö 1957-10) kommer ursprungligen från Weine Stenqvist som under sin levnad förde mycket anteckningar från olika källor. Tyvärr angav han nästan aldrig sina källor, vilket gör det svårt att kontrollera. Ett fel (skrivfel) sprids vidare o.s.v.

Följande skrivelse tyder på att uppgiften om uppställning i Växjö 1957-10 sannolikt är felaktig.

[image]

SJ panna 2419 lades i loket vid ombyggnaden på Kalmar Verkstad. Pannan var tillverkad av Motala Verkstad (nr 3693) och leveransbesiktigades i november 1949.

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Björn, Skara, söndag, januari 11, 2009, 15:41 (4198 dagar sedan) @ Anders Jansson

Uppgiften (Uppställd Växjö 1957-10) kommer ursprungligen från Weine Stenqvist som under sin levnad förde mycket anteckningar från olika källor. Tyvärr angav han nästan aldrig sina källor, vilket gör det svårt att kontrollera. Ett fel (skrivfel) sprids vidare o.s.v.


Följande skrivelse tyder på att uppgiften om uppställning i Växjö 1957-10 sannolikt är felaktig.

[image]

SJ panna 2419 lades i loket vid ombyggnaden på Kalmar Verkstad. Pannan var tillverkad av Motala Verkstad (nr 3693) och leveransbesiktigades i november 1949.

Lite svar från SkLJ tiden för VGJ 4.Loket kom till Skara 941207 och demontering påbörjas omgående,loket var under ånga första gången 970528.Då kunde det ej gå för egen maskin pga att koppellager och lite små fix ej var klara.Loket drog sitt första tåg 970829 till Lundsbrunn.Loket kan med kort varsel sättas i trafik, är besiktigat.Loket kommer under 2009 vara första lok i trafiken på SkLJ.Det finns bra bilder på SkLJs hemsida,men även på hemsidan VGJ 4s vänner.

Björn J SkLJ

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Conny Sernfalk, söndag, januari 11, 2009, 18:00 (4198 dagar sedan) @ Björn

Stort tack för svaren och att på detta sätt kunna korrigera felaktiga uppgifter som annars riskerar leva vidare.

Eftersom loket (enligt skrivelsen) kom att hyras ut till Katrinefors redan 1957 blir jag även fundersam över uppgiften att loket hyrdes ut till Katrinefors 1959-1961. Källorna till denna uppgift är: Inlägg här i forumet 2008-07-28 av Per-åke Lampemo samt från Weine Stenqvist. Kan det verifieras vilken eller vilka tidsperioder loket var uthyrt dit?

Som jag sagt tidigare har SkLJ (och lokets intressegrupp) en mycket bra dokumentation, både i bild och text på hemsidorna över vad som gjorts på loket de sista åren. Kan rekomenderas. se nedan

http://www.vgj4.sklj.se/hem.htm

Någon frågade efter leverans/ tidigt foto. Det äldsta jag sett är fotot från Tumlebergs lokstall ca 1905 där även VGJ 5 finns med. Foto Stig Nybergs samling, Sveriges Järnvägsmuseum. Har scannat en delförstoring av bilden på VGJ 4. se nedan

[image]

Rätt länk

av Conny Sernfalk, söndag, januari 11, 2009, 18:04 (4198 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Anders Jansson, Göteborg, söndag, januari 11, 2009, 18:25 (4198 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Eftersom loket (enligt skrivelsen) kom att hyras ut till Katrinefors redan 1957 blir jag även fundersam över uppgiften att loket hyrdes ut till Katrinefors 1959-1961. Källorna till denna uppgift är: Inlägg här i forumet 2008-07-28 av Per-åke Lampemo samt från Weine Stenqvist. Kan det verifieras vilken eller vilka tidsperioder loket var uthyrt dit?

Loket var uthyrt till Katrinefors i flera perioder. Jag har även uppgift om en uthyrning som påbörjades 1956-09-07 samt en som påbörjades någon gång vid årsskiftet 1958/1959.

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Per-Åke Lampemo, Freden/Östad, söndag, januari 11, 2009, 18:43 (4198 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Stort tack för svaren och att på detta sätt kunna korrigera felaktiga uppgifter som annars riskerar leva vidare.

Eftersom loket (enligt skrivelsen) kom att hyras ut till Katrinefors redan 1957 blir jag även fundersam över uppgiften att loket hyrdes ut till Katrinefors 1959-1961. Källorna till denna uppgift är: Inlägg här i forumet 2008-07-28 av Per-åke Lampemo samt från Weine Stenqvist. Kan det verifieras vilken eller vilka tidsperioder loket var uthyrt dit?

Jag visste faktiskt inte att loket SJ S5p 3094 varit uthyrt vid flera separata tillfällen till Katrinefors Bruk.
De uppgifter jag har haft är att loket uthyrdes år 1959 till Katrinefors efter att brukets egna lok haft problem vid denna tid.

Mvh P-Å Lampemo


Som jag sagt tidigare har SkLJ (och lokets intressegrupp) en mycket bra dokumentation, både i bild och text på hemsidorna över vad som gjorts på loket de sista åren. Kan rekomenderas. se nedan

http://www.vgj4.sklj.se/hem.htm

Någon frågade efter leverans/ tidigt foto. Det äldsta jag sett är fotot från Tumlebergs lokstall ca 1905 där även VGJ 5 finns med. Foto Stig Nybergs samling, Sveriges Järnvägsmuseum. Har scannat en delförstoring av bilden på VGJ 4. se nedan

[image]

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094

av Sören Persson @, Mariestad, söndag, januari 11, 2009, 19:01 (4198 dagar sedan) @ Per-Åke Lampemo

Angående uthyrning. På Katrinefors beställdes under slutet av femtiotalet för leverans två st Lokomotorer av KVAB (Katrinefors 1 och 2, varav nr 1 finns på SkLJ)Dessa levererades under senare delen av 1959, exakt datum har jag icke. Efter att dessa levererats, torde VGJ 4 ganska snart ha återlämnats, så en bortre parentes vad gäller uthyrningen till Katrinefors borde vara under senare delen av 1959.

Mvh Sören Persson

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094 - Katrineforsuthyrning

av Conny Sernfalk, söndag, januari 11, 2009, 21:56 (4198 dagar sedan) @ Sören Persson

Angående uthyrning. På Katrinefors beställdes under slutet av femtiotalet för leverans två st Lokomotorer av KVAB (Katrinefors 1 och 2, varav nr 1 finns på SkLJ)Dessa levererades under senare delen av 1959, exakt datum har jag icke. Efter att dessa levererats, torde VGJ 4 ganska snart ha återlämnats, så en bortre parentes vad gäller uthyrningen till Katrinefors borde vara under senare delen av 1959.

Mvh Sören Persson

Tack för svar. Har just tittat i Yngve Holmgrens häfte om västgötaånglok (1982 års upplaga).

Där står att S5p 3094 uthyrdes till Katrinefors år 1961 - trol. sista 891-lok i normal tjänst i Västergötland.

Angående järnvägen Katrinefors pappersbruk- Mariestad så sägs: Vid SJ:s breddning av Forshem-Gårdsjö ombyggdes 1961 Katrinefors spår till 1435 mm. Ett par ändringsbara 891/1435 motorlok anskaffades.

I häftet finns även en bild på Katrinefors Ab lok katrinefors i tjänst 1959.

Vet ej om f.d SJK småbaneförening gett ut någon bok om industrilok i Västergötland som kanske även där berört tidsperioderna (den bortre gränsen) för inhyrning av lok 3094.

/ Conny

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094 - Katrineforsuthyrning

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, januari 11, 2009, 22:06 (4198 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

I sammanställningen över KVAB's lokomotorer noteras att Katrinefors 1-2 levererade 1959 var just omställbara 891/1435mm spv. Det var alltså bestämt redan när de beställdes men genomfördes ett par år senare.

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094 - Katrineforsuthyrning

av Ulf Diehl @, måndag, januari 12, 2009, 12:06 (4198 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag hälsade på S5p 3094 i Mariestads lokstall i juni 1959 där loket var på översyn. Suddig bild finns. Vilket innebar att man fick köra med lilla KATRINEFORS påföljande dag. Förutom den lokala växlingen så sköt man 10-15 vagnar lastade med papper tvärs över SJ:s bangård ner till hamnen.

Frågor om VGJ 4 / S5p 3094 - Katrineforsuthyrning

av Anders Jansson, Göteborg, måndag, januari 12, 2009, 16:40 (4197 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Vid ett improviserat besök på Landsarkivet i Göteborg tidigare under dagen framkom följande:

S5p 3094 lämnades ut till Katrinefors den 12 januari 1959. Sista rapporterade hyresmånad är september samma år. Loket disponerades av Katrinefors den siste september och enligt en samtida skrivelse förväntades leverans av lokomotor från KVAB under oktober. Det verkar därför inte otroligt att loket återlämnats under oktober 1959. Under augusti 1958 byttes 54 tuber till en kostnad av cirka 2.500 kronor varav Katrinefors bidrog med 1.000 kronor. Arbetet utfördes i Skara.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum