Oidentifierad typ av reläställverk & linjeblock (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, måndag, september 10, 2018, 10:33 (458 dagar sedan)

I pärmarna med 1000-ritningar (standardritningar för signalavdelningen; idag ges istället stomkataloger ut för olika typer av anläggningar) finns en serie (1000-563 t.o.m. 1000-584) från 50-talet som avser en typ av reläbaserat ställverk vilken endast benämns "Reläställverk".

Här finns ritningsförteckning och några exempel på ritningar

Kan någon identifiera vilken typ av ställverk det rör sig om? Användningen av par av remanenta reläer för låsning/upplåsning av rörelsevägar (ritn. 571) tyder på Skruv/Björnlunda, men ställverket är mycket modulärt uppbyggt, vilket S/B ju inte var, och om man avsåg S/B: varför skrev man inte ut det?


En anslutande fråga: på ritn. 581 och 630 för infartssignal och linjeblockanslutning ser själva linjeblockkretsen (uppe t.h. på båda ritningarna) konstig ut; det är en ren likströmskrets, men saknar de tidsströmställare som det gamla likströmsblocket hade. Ser någon kunnig person vilken typ av block det egentligen skall vara?

Oidentifierad typ av reläställverk & linjeblock

av Anders Järvenpää @, Åbo, måndag, september 10, 2018, 11:53 (458 dagar sedan) @ Anders_W

Enligt vilka konstruktionsprinciper var det tidigare reläställverket i Kiruna utfört? Jag tycker mig ha läst att liknande principer som vid de senare konstruerade 65-ställverken tillämpades men att JRK-reläer användes i stället för JRF.

Oidentifierad typ av reläställverk & linjeblock

av Anders_W @, måndag, september 10, 2018, 13:27 (458 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Har Du PDF:arna av 1000-ritningarna? I annat fall kan jag göra en Zip.

Oidentifierad typ av reläställverk & linjeblock

av Anders Järvenpää @, Åbo, måndag, september 10, 2018, 15:07 (458 dagar sedan) @ Anders_W

De 6 filer som finns bakom länken har jag, inget övrigt. Vg. kontakta mig per elektronisk post: (ät)brev.fi.

Oidentifierad typ av reläställverk & linjeblock

av Anders_W @, måndag, september 10, 2018, 13:18 (458 dagar sedan) @ Anders_W

Edit:

Det är modernt linjeblock. AC-kretsarna var bara ritade separat från DC-kretsarna.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum