Signalering vid obevakad körning (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, november 02, 2018, 08:39 (576 dagar sedan)

Detta är ett tillägg till T-semaforavsnittet.
Både DSB och NSB hade på sin tid särskilda signalbilder för obevakad station. Utöver den skriftliga ordergivningen: I tjänstetidtabellen eller, tillfälligt, på blankett.

Vid DSB tändes då en tilläggsignal: Lamptriangel (3 st) på likadan bakgrundsskärm. Placerad på stationshusets spårsida. Triangeln var också tjänstetidtabellens generella symbol för att platsen kunde vara obevakad. Signalen slopades i 1975 års nya Säo, då hela avgångsproceduren gjordes om.

Privatbanorna arbetade ju ibland enklare (Med t ex § 100): På station med T-semafor fälldes ju vingarna nedåt under obevakad tid, jag sett det på nedlagda Ålborg Privatbaner. Fanns huvudljussignaler släcktes dessa.

I Norge fanns på vissa stationer en liknande tilläggssignal: Vit blink, på infartssignalen. Slopad någon gång på 1980-talet. På vissa sidobanestationer, med "enkelt innkjörsignalapparat" släcktes i stället dessa signaler (jfr Danmark).

I Sverige har hela tiden enbart "pappersexercis" gällt. Som givetvis kräver viss reda:
T ex vid tågförseningar, då tkl arbetstider kan komma i olag.

Signalering vid obevakad körning (Rättelse9

av Kjell Aghult @, lördag, november 03, 2018, 12:29 (574 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Detta är ett tillägg till T-semaforavsnittet.
Både DSB och NSB hade på sin tid särskilda signalbilder för obevakad station. Utöver den skriftliga ordergivningen: I tjänstetidtabellen eller, tillfälligt, på blankett.

Vid DSB tändes då en tilläggsignal: Lamptriangel (3 st) på likadan bakgrundsskärm. Placerad på stationshusets spårsida. Triangeln var också tjänstetidtabellens generella symbol för att platsen kunde vara obevakad. Signalen slopades i 1975 års nya Säo, då hela avgångsproceduren gjordes om.

Jag glömde ett undantag: "Obevakad"-signalen (Triangelspets uppåt) lämnades kvar vid DSB-stationer utan utfartssignaler. Sådana fanns på vissa sidobanor. Under bevakad tid gav tkl där avgångstillstånd med signalstav: Stillahållen på tyskt maner och med inbyggd grön nattsignal. Tänd ´triangelsignal´ bekräftade att detta inte var att vänta (Privatbanorna använde inte alls signalen).

I dag finns inga obevakade stationer i Danmark. Banorna har olika typer av fjb eller "radiodirigeret trafikafvikling" ( = `§ 100 på radio´). Det senare på två DSB-trafikerade
och en bolagstrafikerad linje.

Signalering vid obevakad körning (Rättelse9

av Jim Hansson @, Malmö, lördag, november 03, 2018, 18:37 (574 dagar sedan) @ Kjell Aghult

I dag finns inga obevakade stationer i Danmark. Banorna har olika typer av fjb eller "radiodirigeret trafikafvikling" ( = `§ 100 på radio´). Det senare på två DSB-trafikerade
och en bolagstrafikerad linje.

Menar du med "radiodirigeret trafikafvikling" den varianten när man inte har spårledning men fjärrmanövrerade stationer och där "tåganmälan" utväxlas mellan fjärrtågklareraren och föraren? I så fall var det nytt för mig att det över huvud taget funnits på DSB-sträckor. Vilka sträckor är det som har detta idag, statliga så väl som privat?
Jim

Radiodirigeret trafikafvikling i Danmark

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, november 04, 2018, 10:22 (573 dagar sedan) @ Jim Hansson

I dag finns inga obevakade stationer i Danmark. Banorna har olika typer av fjb eller "radiodirigeret trafikafvikling" ( = `§ 100 på radio´). Det senare på två DSB-trafikerade
och en bolagstrafikerad linje.


Menar du med "radiodirigeret trafikafvikling" den varianten när man inte har spårledning men fjärrmanövrerade stationer och där "tåganmälan" utväxlas mellan fjärrtågklareraren och föraren? I så fall var det nytt för mig att det över huvud taget funnits på DSB-sträckor. Vilka sträckor är det som har detta idag, statliga så väl som privat?
Jim

Radiodirigeret trafikafvikling finns i dag på två sträckor på Banedanmarks nät:

* Ribe--Tønder. Styrs av fjernstyringscentral (FC) Esbjerg.
* (Struer)--Thisted. Styrs av FC Aarhus.

På dessa sträckor saknar linjen mellan stationerna linjeblockering, men stationernas ställverk är fjärrstyrda och indikeras i FC. Dock är stationerna, med några undantag, inte utrustade med huvudsignaler för utfart utan bara med indkørselssignaler (I-signaler).

Stationsbestyreren (= tågklareraren) i FC ger muntligt körtillstånd, som kan gälla en eller flera banestykker (= bevakningssträckor). Föraren lämnar ankomstanmälan till FC. Stationsbestyreren registrerar på en form av beläggningsplan ("blankgraf") och föraren på en särskild blanket. I-signalet på en station som körtillståndet gäller förbi visar "kør igennem", men I-signalet på den station som är körtillståndets slutpunkt visar inte bättre än "kør" (vilket betyder ungefär "kör in på stationen och stanna där").

Den "privatbane" som har radiodirigeret trafikafvikling är, så vitt jag vet, f.d. Vemb--Lemvig-- Thyborøn jernbane, som nu drivs av Midtjyske Jernbaner. FC finns på banans huvudort Lemvig. Men, på grund av att länken till deras webbsida med dokument inte fungerar just nu har jag dock inte lyckats verifiera detta.
/up

Signalering vid obevakad körning -- juletræ

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, november 04, 2018, 10:31 (573 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Vid DSB tändes då en tilläggsignal: Lamptriangel (3 st) på likadan bakgrundsskärm. Placerad på stationshusets spårsida. Triangeln var också tjänstetidtabellens generella symbol för att platsen kunde vara obevakad. Signalen slopades i 1975 års nya Säo, då hela avgångsproceduren gjordes om.

Jag glömde ett undantag: "Obevakad"-signalen (Triangelspets uppåt) lämnades kvar vid DSB-stationer utan utfartssignaler. Sådana fanns på vissa sidobanor. Under bevakad tid gav tkl där avgångstillstånd med signalstav: Stillahållen på tyskt maner och med inbyggd grön nattsignal. Tänd ´triangelsignal´ bekräftade att detta inte var att vänta.

Signalen för ubetjent station, tre vita sken i triangel med spetsen uppåt, kallades i järnvägsslang för juletræet.

(Dansk läsövning: Juletræ är enligt Den danske ordbog ett "grantræ som fældes og anbringes i stuen (eller på en udendørs plads) til jul og pyntes med lys, julepynt og en stjerne i toppen; juleaften lægger man gaver under træet og danser rundt om det").

Signalering vid obevakad körning -- Norge

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, november 04, 2018, 11:14 (573 dagar sedan) @ Kjell Aghult

I Norge fanns på vissa stationer en liknande tilläggssignal [för obevakad staion]: Vit blink, på infartssignalen. Slopad någon gång på 1980-talet.

Signalen slopades i trafikreglerna, men den finns fortfarande på norra Rørosbanen mellan Røros och Støren genom en undantagsbestämmelse för stasjonen Haltdalen, där det finns s.k. enkelt sikringsanlegg. Under innkjørhovedsignalet finns, i stället för forsignal till det icke existerande utkjørhovedsignalet, en s.k. varselsignal som kan visa grön blink eller vit blink:

1 hvitt blinklys betyder "Stasjonen er ubetjent".
1 grønt blinklys betyder "Varselsignal på betjent stasjon, [handsignal] 'Passér' kan ventes vist".

På vissa sidobanestationer, med "enkelt innkjörsignalapparat" släcktes i stället dessa signaler [när stationen var obevakad].

Så är det fortfarande. Enkelt innkjørsignal finns på ett antal stasjoner strekning uten fjernstyring (som nästa år ska byta beteckning till strekning med togmelding och motsvarar system M i Sverige):

Solørbanen, 3 stasjoner (Kjirkenær, Flisa, Braskereidfoss), mellan Kongsvinger och Elverum.
Gjøvikbanen, 1 stasjon (Gran), norr om Roa.
Flåmsbana, 1 stasjon (Berekvam). (Flåm har också enkelt innkjørsignal men är aldrig ubetjent.)
Meråkerbanen, 2 stasjoner (Gudå, Kopperå), mellan Hell och Storlien.
Nordlandsbanen, 7 stasjoner (Ørtfjell, Dunderland, Bolna, Lønsdal, Rognan, Fauske, Otertåga), mellan Mo i Rana och Bodø.

Det kan tyckas egendomligt med släckt "infartssignal" på obevakad station, men filosofin är att enkelt innkjørsignal ersätter den handsignal som förr visades på stasjoner utan sikringsanlegg (ställverk). Stationens växlar kontrolleras ("förreglas") i stället med en telegrafsignal (med enklangsklocka) som utväxlas mellan sträckans bevakade gränsstation (det är sant!). Impulsen för en sådan ringsignal går genom centrallåset på den ubetjente stasjonen och kommer alltså inte fram om inte huvudnyckeln där är inlåst på rätt sätt; huvudnyckeln garanterar i sin tur att alla växlar ligger rätt och är låsta.
/up

RSS-feed av trådar
powered by my little forum