RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör" (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, lördag, december 15, 2018, 21:15 (333 dagar sedan)

Råkar någon ha tillgång till RB-SÄO? Jag är främst intresserad av om det går att scanna/fota av sidan med den mycket egna signalbilden som användes vid avgångssignaleringen från Stockholms Östra, där utfartssignalen ju stod utom synhåll från plattformarna.

Visst finns det några på forumet som minns hur avgångssignaleringen på RB fungerade på den tiden? Var det likadant som på SJ:s normalspår?

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av Överkörmästaren, lördag, december 15, 2018, 22:12 (333 dagar sedan) @ Anders_W

Råkar någon ha tillgång till RB-SÄO? Jag är främst intresserad av om det går att scanna/fota av sidan med den mycket egna signalbilden som användes vid avgångssignaleringen från Stockholms Östra, där utfartssignalen ju stod utom synhåll från plattformarna.

Visst finns det några på forumet som minns hur avgångssignaleringen på RB fungerade på den tiden? Var det likadant som på SJ:s normalspår?

Vilken tidsperiod menar du?

Under väldigt många år fram till 1997 hade Öst ett reläställverk som var ganska speciellt, dock var själva signaleringen för utfartstågvägarna rätt så ordinär med utfartssignaler (vanliga treskens huvudsignaler som visade två gröna) vid plattformsändarna och vanliga A-signaler som man gav avgång med. Det som var lite speciellt vid utfarten var väl främst den där låga försignalen som stod halvvägs ut på bangården och försignalerade första blocksignalen.

Men det fanns också en speciell handsignal som skulle användas i vissa fall och såg ut som ett "U", men det var väl inte på Öst som den var relevant, i alla fall inte vid normal vänsterspårskörning?

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör". Försignalen

av Leif B @, söndag, december 16, 2018, 13:03 (332 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Råkar någon ha tillgång till RB-SÄO? Jag är främst intresserad av om det går att scanna/fota av sidan med den mycket egna signalbilden som användes vid avgångssignaleringen från Stockholms Östra, där utfartssignalen ju stod utom synhåll från plattformarna.

Visst finns det några på forumet som minns hur avgångssignaleringen på RB fungerade på den tiden? Var det likadant som på SJ:s normalspår?


Vilken tidsperiod menar du?

Under väldigt många år fram till 1997 hade Öst ett reläställverk som var ganska speciellt, dock var själva signaleringen för utfartstågvägarna rätt så ordinär med utfartssignaler (vanliga treskens huvudsignaler som visade två gröna) vid plattformsändarna och vanliga A-signaler som man gav avgång med. Det som var lite speciellt vid utfarten var väl främst den där låga försignalen som stod halvvägs ut på bangården och försignalerade första blocksignalen.

Men det fanns också en speciell handsignal som skulle användas i vissa fall och såg ut som ett "U", men det var väl inte på Öst som den var relevant, i alla fall inte vid normal vänsterspårskörning?

Den låga försignalen var ju lite speciell också genom att den kunde visa "vänta stopp" även om tillhörande huvudsignal (blocksignalen vid stationsgränsen) visade "kör", nämligen om det befann sig ett tåg mellan "försignalen" och huvudsignalen. Man kan t o m fråga sig om den som konstruerade anläggningen såg den som försignal eller som något annat (blocksignal?) för den jag tror inte ens den hade någon svart/vit skärm från början. Utan svart/vit skärm borde ju "grön blink" snarare tolkas som "kör, vänta stopp" som signalerades på samma sätt i blocksignalerna på dubbelspåret från Östra till Roslags Näsby. Å andra sidan hade den ingen röd lampa och kunde alltså inte visa "stopp" och vara slutpunkt för tågväg, så någon riktig huvudsignalen var den ju inte.

Men ett lite underligt "djur" var den allt - kanske Ulf P redan har skrivit om den i något inlägg?

Den låga försignalen på Stockholm Ö

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, december 17, 2018, 22:53 (331 dagar sedan) @ Leif B

- - - Det som var lite speciellt vid utfarten var väl främst den där låga försignalen som stod halvvägs ut på bangården och försignalerade första blocksignalen.

Den låga försignalen var ju lite speciell också genom att den kunde visa "vänta stopp" även om tillhörande huvudsignal (blocksignalen vid stationsgränsen) visade "kör", nämligen om det befann sig ett tåg mellan "försignalen" och huvudsignalen. Man kan t o m fråga sig om den som konstruerade anläggningen såg den som försignal eller som något annat (blocksignal?) för den jag tror inte ens den hade någon svart/vit skärm från början. Utan svart/vit skärm borde ju "grön blink" snarare tolkas som "kör, vänta stopp" som signalerades på samma sätt i blocksignalerna på dubbelspåret från Östra till Roslags Näsby. Å andra sidan hade den ingen röd lampa och kunde alltså inte visa "stopp" och vara slutpunkt för tågväg, så någon riktig huvudsignalen var den ju inte.

Fram till 1962 visade utfartssignalerna vid Stockholm Ö körsignal antingen med ’en grön’, när den följande blocksignalen vid stationsgränsen, H2, visade körsignal, eller med ’grön blink’, när H2 visade ”stopp”.

1962 byggdes Stockholm Ö om (framför allt spår 6 och 7 som fram till 1960 användes för Djursholmstågen från och till Engelbrektsplan), och då passade man på att ändra utfartssignalerna så att de stämde med den princip med hastighetssignalering som infördes med 1959 års säo. Även utfartssignaler skulle enligt den nya principen inte visa ”bättre” än ”kör varsamt” (signalbild ’två gröna’) om tågvägen inte tillät mer än 30 km/h (på smalspår, 40 km/h på normalspår). Detta innebar att försignaleringen av blocksignal H2 inte längre kunde ske med utfartssignalerna. På de flesta stationer i landet var utfartssignalerna ”kopplade” med blocksignalen vid stationsgränsen, innebärande att utfartssignalen inte kunde visa körsignal förrän även blocksignalen visade körsignal. Denna begränsning var dock besvärlig vid Stockholm Ö, för därifrån var tågföljden tät vid 1960-talets början. Vid något tillfälle inrättade man därför en fristående försignal för blocksignal H2, vilket medförde att utfartssignalerna kunde ställas till ”kör varsamt” medan H2 fortfarande visade ”stopp” efter ett föregående tåg. En av de gamla tågklarerarna vid Stockholm Ö, Alvar Eek, berättade för mig att ”SJ förstörde trafiken” genom att bygga om utfartssignalerna, och det antyder att försignalen inte fanns på plats redan vid 1962 års ombyggnad och att utfartssignalerna därför först var kopplade med H2, men troligen tillkom försignalen ganska snart därefter; försignalen finns i alla fall på den ritning över Stockholm Ö som finns på Gunnar Ekevings webbplats och som är rättad till 1965.

Försignalen var låg och smal och hade två ljusöppningar (jag tror man hade använt samma typ av signalhus som infartssignalen vid Eddavägen hade ända till nedläggningen där, liksom infartssignalen till Stockholm Ö från Engelbrektsplan). Försignalen hade dock i princip ingen mast utan var placerad i markhöjd, till höger om det spår den gällde för (uppspårets förlängning) vid en punkt precis efter växeln från ”nedre bangården” (spår 6 och 7), så att alla avgående tåg passerade den. På det minimala signalhuset hade man målat dit vita fält, så att det skulle framgå att det var en försignal. En rund vit märkskylt med ”Fsi H” kompletterade. De signalbilder som visades var antingen ’grön blink’ eller ’vit blink’.

’Vit blink’ visades bara när följande tre villkor alla var uppfyllda: 1) Blocksignal H2 visade körsignal (förstås). 2) Spårledningarna mellan försignalen och H2 var fria (något underligt). (Det fanns en spårledningsskarv vid försignalen.) 3) Tågväg var låst från något av spåren 2–7 till blocksignal H2 (också ett udda krav). I andra fall visades ’grön blink’.

Någon blocksignalfunktion, som Leif B antyder, var det alltså inte frågan om, men man undrar varför försignalen inte helt enkelt bara repeterade vad H2 visade. En teori är att försignalens placering bröt mot principen att det inte får finnas någon motväxel mellan en försignal och den följande huvudsignalen. Kravet på tågvägslåsning fram till H2 kan ha kompenserat för det. Och varför spårledningsberorende? kan man undra. Kanske ville man inte ha ”vit blink” inne på stationen mot ett tåg som kanske av någon anledning hade blivit stående vid H2 i ”kör”. Och så fanns det tillgängliga spårledningar (med lämpligt placerade spårledningsskarvar) att använda.
/up

Den låga försignalen på Stockholm Ö - bilder

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, december 19, 2018, 00:47 (330 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

[image]

Här ses signalen i höjd med bakre vagnen i tåget. Juli 1979.

[image]

Mellan de två närmsta spåren står signalen. Augusti 1990.
/tell

Den låga försignalen på Stockholm Ö - bilder

av 53 Wadsten @, Norrköping, lördag, december 22, 2018, 09:30 (327 dagar sedan) @ Thomas Tell

Försignalerade Blocksignal H2 som var placerad invid spåren 38-39(banken).

Den låga försignalen på Stockholm Ö

av Stefan Isaksson @, Uppsala, onsdag, februari 20, 2019, 15:48 (266 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag har också ett svagt minne som antyder att försignalen sattes upp i efterhand [efter 1962 års ombyggnad, vilket inte nämndes när jag fick det berättat]. Dessvärre kommer jag inte ihåg vem som berättade det (sagde Alvar Eek är klart tänkbar), och då gick talet att "om inte signalen sattes upp försenar vi vartenda tåg".

Däremot funderar jag på kravet att tågväg ska vara fälld för att försignalen ska visa vänta kör: på den tiden fanns ju godstrafiken kvar och därmed hade man korsande tågväg mellan försignalen och blocksignalen. Att försignalen visar stopp i det läget är väl en enkel extra försiktighetsåtgärd. Och när man ändå håller på kan man väl gardera sig mot växlingsrörelser genom att kräva att spårledningen ska vara fri.

Gick det förresten att fälla ut mot enkelspårsdrift på nedspår via godstågsinfarten även från persontågsspåren, eller måste det alltid vara infartstågvägen som användes som utfartstågväg då? (Att det var så det normalt gick till kommer jag ihåg från min tid som konduktör.)

SI

Den låga fsi och tåg mot högerspår på Stockholm Ö

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 20, 2019, 18:12 (266 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

- - -
Däremot funderar jag på kravet att tågväg ska vara fälld för att försignalen ska visa vänta kör: på den tiden fanns ju godstrafiken kvar och därmed hade man korsande tågväg mellan försignalen och blocksignalen. Att försignalen visar [vänta] stopp i det läget är väl en enkel extra försiktighetsåtgärd. Och när man ändå håller på kan man väl gardera sig mot växlingsrörelser genom att kräva att spårledningen ska vara fri.

Det kan mycket väl vara orsaker till att det var som det var.

Gick det förresten att fälla ut mot enkelspårsdrift på nedspår via godstågsinfarten även från persontågsspåren, eller måste det alltid vara infartstågvägen som användes som utfartstågväg då? (Att det var så det normalt gick till kommer jag ihåg från min tid som konduktör.)

Nja, det gick ju inte alls att "fälla" i betydelsen lägga och låsa någon tågväg i ställverket och få körsignal i en huvudsignal till högerspår. Däremot är ju frågan om man kunde lägga växlar för tåg till högerspår så att tåget gick över till "nedsspårssidan" genom spårförbindelsen från korsningsväxel 3 till växel 1 (den som i andra riktningen användes för ankommande godståg till godsbangården), se Ekevings ritning över ställverkets indkeringsspanel och instruktionsritning. Ja, det kan man verkligen fråga sig. På dessa två ritningar anges med symbol att korsningsväxel 3 är en enkel korsningsväxel, som inte tillåter färdväg från växel 21 genom korsningsväxel 3 till växel 1. Men, å andra sidan är korsningsväxel 3 betecknad med "a/b" och "c/d" som om vore den en dubbel korsningsväxel som tillåter en sådan färdväg. På ritningen över ställverkets manöverpanel finns det manöverknappar markerade med "1/3c/d" och "3a/b/5c/d" vilket också antyder att nr 3 var en dubbel korsningsväxel. (Jämför med symbol och beteckning för den enkla korsningsväxeln 32a/b, längre in på bangården, liksom hur dess manöverknappar betecknas på manöverpanelen.)

Jag kommer inte i håg hur det i verkligheten var med korsningsväxel 3. Varje gång jag var inblandad i avgående tåg från Stockholm Ö mot Stocksund nedspår, som konduktör eller som tågklarerare, gick färdvägen från spår 2--5 via växel 27 och 19 till växel 1, alltså motsatt väg som ankommande tåg från nedspåret framfördes.

En möjlighet skulle ju kunna vara att nr 3 var en dubbel korsningsväxel när ställverket ursprungligen togs i bruk men att den senare av besparingsskäl (underhåll etc.) reducerades till en enkel korsningsväxel men fick behålla de ursprungliga beteckningarna.
/up

Den låga fsi och tåg mot högerspår på Stockholm Ö

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, februari 20, 2019, 23:26 (266 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag kommer inte i håg hur det i verkligheten var med korsningsväxel 3. Varje gång jag var inblandad i avgående tåg från Stockholm Ö mot Stocksund nedspår, som konduktör eller som tågklarerare, gick färdvägen från spår 2--5 via växel 27 och 19 till växel 1, alltså motsatt väg som ankommande tåg från nedspåret framfördes.

Jag har en bild från april 1975 som visar växel 3 som en dubbel korsningsväxel.
/tell

Den låga försignalen på Stockholm Ö - ibruktagandedatum

av John T ⌂ @, onsdag, februari 20, 2019, 19:23 (266 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

... En av de gamla tågklarerarna vid Stockholm Ö, Alvar Eek, berättade för mig att ”SJ förstörde trafiken” genom att bygga om utfartssignalerna, och det antyder att försignalen inte fanns på plats redan vid 1962 års ombyggnad och att utfartssignalerna därför först var kopplade med H2, men troligen tillkom försignalen ganska snart därefter; försignalen finns i alla fall på den ritning över Stockholm Ö som finns på Gunnar Ekevings webbplats och som är rättad till 1965.

I en avskrift av SJ tjänstetelegram från en Skoog, inlämnat till Stockholm Ö den 23/5 1962 anges
"Fr.o.m. tisdagen den 29/5. 62 tages vid Stockholm Ö. försignal H, placerad c:a 180 m söder om tillhörande blocksignal A2 i bruk. Försignalen är placerad till höger om tågspåret och visar signalbild enl Säo fig 3a el 3c."

Observera att det står "blocksignal A2" - antagligen ett skrivfel, då de versala bokstäverna A och H ju kan se relativt lika ut, särskilt om det hela maskinskrivs utifrån något handskrivet. Det kan ju dessutom ha maskinskrivits av någon utan lokalkännedom vad gäller Stockholm Ö och signalerna där.

I ett senare tjänstetelegram från någon Thunander, 39 drs 18/2 -62 anges f.ö. att "Fr o m fredagen den 21/9 kl. 15.00 tages följande nya förreglade tågvägar i bruk vid Stockholm Ö station:

Infartstågväg från vänsterspår till spår 7 via växlarna
19 , 35 , 41 och 6.

Utfartstågväg från spår 7 till vänsterspår via växlarna
6 , 28 c/d , 28 a/d , 8 , 21.

Inre utfarts- resp. utfartssignal visar " kör varsamt"
2 gröna sken (körsignal). Utfartssignalen ( C ) är placerad till höger om spåret."

I båda telegrammen är det kanske mest datum för ibruktagande som är intressant, även om beskrivningarna förvisso verkar bekräfta upprättade signalritningar.

Den låga försignalen på Stockholm Ö - ibruktagandedatum korr

av John T ⌂ @, torsdag, februari 21, 2019, 22:47 (265 dagar sedan) @ John T

... En av de gamla tågklarerarna vid Stockholm Ö, Alvar Eek, berättade för mig att ”SJ förstörde trafiken” genom att bygga om utfartssignalerna, och det antyder att försignalen inte fanns på plats redan vid 1962 års ombyggnad och att utfartssignalerna därför först var kopplade med H2, men troligen tillkom försignalen ganska snart därefter; försignalen finns i alla fall på den ritning över Stockholm Ö som finns på Gunnar Ekevings webbplats och som är rättad till 1965.


I en avskrift av SJ tjänstetelegram från en Skoog, inlämnat till Stockholm Ö den 23/5 1962 anges
"Fr.o.m. tisdagen den 29/5. 62 tages vid Stockholm Ö. försignal H, placerad c:a 180 m söder om tillhörande blocksignal A2 i bruk. Försignalen är placerad till höger om tågspåret och visar signalbild enl Säo fig 3a el 3c."

Observera att det står "blocksignal A2" - antagligen ett skrivfel, då de versala bokstäverna A och H ju kan se relativt lika ut, särskilt om det hela maskinskrivs utifrån något handskrivet. Det kan ju dessutom ha maskinskrivits av någon utan lokalkännedom vad gäller Stockholm Ö och signalerna där.

I ett senare tjänstetelegram från någon Thunander, 39 drs 18/9 -62 anges f.ö. att "Fr o m fredagen den 21/9 kl. 15.00 tages följande nya förreglade tågvägar i bruk vid Stockholm Ö station:

Infartstågväg från vänsterspår till spår 7 via växlarna
19 , 35 , 41 och 6.

Utfartstågväg från spår 7 till vänsterspår via växlarna
6 , 28 c/d , 28 a/d , 8 , 21.

Inre utfarts- resp. utfartssignal visar " kör varsamt"
2 gröna sken (körsignal). Utfartssignalen ( C ) är placerad till höger om spåret."

I båda telegrammen är det kanske mest datum för ibruktagande som är intressant, även om beskrivningarna förvisso verkar bekräfta upprättade signalritningar.

-------------

Korrigering: det andra tjänstetelegrammet ovan är utfärdat 18/9-62 (inte 18/2-62 som jag råkade skriva).
Korrigerat även i citatet ovan (i fetstil).

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av 53 Wadsten @, Norrköping, söndag, december 16, 2018, 12:39 (332 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av 53 Wadsten, söndag, december 16, 2018, 13:02

På Stockholm Östra fanns på varje perrong ett s.k TBFH-skåp av förenklad modell, överst sitter en grön lampa som lyser när utfartssignalen visar "KÖR". Nedanför finns ett rött vred som används av TBFH eller Tkl om tåget måste stoppas efter avgång.
Bredvid detta finns ett vred som manövreras med fyrkantsnyckel, varefter en vit lampa med fast sken tänds som bekräftelse att "AVGÅNG" givits.

A-signalerna vid utfarterna på Öst, Stocksund, samt Näsbypark en tidsfördröjning på 3 sekunder
till skillnad mot SJ- stationer där A-signalens blink är ögonblicklig.

Detta förfarande tillämpaades på RB fram till c.a 1990 då huvudskonduktören visade "Klart" till föraren med handen eller grönt sken i cirkel nattetid.

Ovanstående typ av skåp finns kvar på vissa äldre stationer, bl.a här i Nr.
Cst och Götebborg har en större och mer utvecklad modell.

U-tavlorna på Öst var ensast avsedda för ankommande tåg, huvuddvärgen satt bortom tavlan.

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av Kanal C @, söndag, december 16, 2018, 19:32 (332 dagar sedan) @ 53 Wadsten

På Stockholm Östra fanns på varje perrong ett s.k TBFH-skåp av förenklad modell, överst sitter en grön lampa som lyser när utfartssignalen visar "KÖR". Nedanför finns ett rött vred som används av TBFH eller Tkl om tåget måste stoppas efter avgång.
Bredvid detta finns ett vred som manövreras med fyrkantsnyckel, varefter en vit lampa med fast sken tänds som bekräftelse att "AVGÅNG" givits.

A-signalerna vid utfarterna på Öst, Stocksund, samt Näsbypark en tidsfördröjning på 3 sekunder
till skillnad mot SJ- stationer där A-signalens blink är ögonblicklig.

Detta förfarande tillämpaades på RB fram till c.a 1990 då huvudskonduktören visade "Klart" till föraren med handen eller grönt sken i cirkel nattetid.

'Klart' dagtid men 'avgång' nattetid alltså?


Ovanstående typ av skåp finns kvar på vissa äldre stationer, bl.a här i Nr.
Cst och Götebborg har en större och mer utvecklad modell.

U-tavlorna på Öst var ensast avsedda för ankommande tåg, huvuddvärgen satt bortom tavlan.

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av 53 Wadsten @, Norrköping, måndag, december 17, 2018, 10:39 (331 dagar sedan) @ Kanal C

Ficklampa med grönt sken i cirkel sedan A-signalerna togs ur bruk runt 1990.

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av Överkörmästaren, måndag, december 17, 2018, 12:10 (331 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Ficklampa med grönt sken i cirkel sedan A-signalerna togs ur bruk runt 1990.

Nja, A-signalerna på Östra fortsatte väl att användas så länge gamla ställverket var kvar? Men däremot vill jag minnas att det tog ett bra tag att få de nya A-signalerna att fungera efter ställverksbytet.

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av 53 Wadsten @, Norrköping, måndag, december 17, 2018, 15:52 (331 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nej, de togs ur bruk och används på nytt idag, dock med ny signaltablå.
De gamla utfartssignalerna är sedan länge uttbytta mot huvuddvärgar visande "Kör 30" utom spår 4 som är rakspår till själva uppspåret.

RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör"

av Leif B @, söndag, december 16, 2018, 13:27 (332 dagar sedan) @ Anders_W

Råkar någon ha tillgång till RB-SÄO? Jag är främst intresserad av om det går att scanna/fota av sidan med den mycket egna signalbilden som användes vid avgångssignaleringen från Stockholms Östra, där utfartssignalen ju stod utom synhåll från plattformarna.

Visst finns det några på forumet som minns hur avgångssignaleringen på RB fungerade på den tiden? Var det likadant som på SJ:s normalspår?

På Ekevings hemsida står en hel del om ställverket och signalering på Östra. Före 1962 var utfartsignalerna (vid plattformsändarna) tvåskenare. Från godsbangården fick man köra på dvärgsignaler till blocksignalen.

Eftersom tvåskenarna byttes mot treskenare redan på SJ-tiden, så kan de ju inte vara beskrivna i RB-SÄO, utan då var det ju som Överkörmästaren beskriver.


Däremot var ju infartsignaleringen i B-signalen ovanlig med "två gröna och en gul" för infart mot vagnar, den har Ulf P har beskrivit här.

Så du får nog precisera frågan för att få ett bra svar. Jag har annars både en SÄO och en TRI från SLJ-tiden liggande någonstans.

”Utfarten klar”

av Överkörmästaren, söndag, december 16, 2018, 17:24 (332 dagar sedan) @ Anders_W

Man kan ju börja med att läsa här:

http://www.tydal.nu/postvagnen/749133.htm

”Utfarten klar”

av Anders_W @, söndag, december 16, 2018, 18:32 (332 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Intressant.

Min ursprungliga fråga beror på att på Spårvägsmuséet i Söderhallarna fanns utdrag ur RB-SÄO uppklistrade på en av montrarna, och där fanns en handsignal där tkl-figuren förde en grön lykta så att ljusets väg bildade ett stort "U" i luften. Det är främst denna sida som det vore intressant att komma över ett foto på (eller inscanning av).

”Utfarten klar”

av Gunnar Ekeving @, söndag, december 16, 2018, 21:49 (332 dagar sedan) @ Anders_W

RB säo från 1981:

[image]
[image]

Relevanta sidor ur samma RB-säo

”Utfarten klar”

av Anders_W @, söndag, december 16, 2018, 22:18 (332 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tackar och bockar!

”Utfarten klar”

av 53 Wadsten @, Norrköping, måndag, december 17, 2018, 10:45 (331 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Visades av Tkl Stockholm Östra vid enkelspårsdrift Öst-Stocksund, samt från Ssu.
I övriga fall var det huvudkontan som gav "Tåget klart" till föraren.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum