Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, måndag, januari 07, 2019, 08:29 (415 dagar sedan)

Hej!
Vi har glädjen att meddela att Rc1 1007 under hösten kommer att förses med ETCS och detta blir därför såvitt vi vet det första museiloket i Europa som kan användas på ERTMS-utrustade banor. Arbetet kommer att utföras i Gävle under senhösten och det är Ansaldos ombordutrustning som byggs in i loket.

Med vänlig hälsning Henrik R, JVM

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS

av Helmut Maripuu @, tisdag, januari 08, 2019, 16:26 (413 dagar sedan) @ HP

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.
Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Flyttbar ETCS?

av Leif B @, tisdag, januari 08, 2019, 17:02 (413 dagar sedan) @ Helmut Maripuu
Redigerad av Leif B, tisdag, januari 08, 2019, 17:16

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.

Det komplicerade är att integrerar ETCS-utrustningen i fordonet och få denna integration godkänd. Det gäller både signaler in till ETCS (fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka, om bromsen är ansatt eller inte etc) och order ut från ETCS som ska påverka fordonet (t ex utlösa nödbroms). Dessa delar ska vara felsäkra och man ska visa att de är det. På sin höjda skulle man göra ETCS-datorn flyttbar men inte givare, magnetventiler, kablage etc. Att göra datorn flyttbar mellan olika fordon borde vara möjligt, men det underlättare knappast godkännandeprocessen eftersom det tillkommer att man måste visa hur man hanterar att det alltid sitter rätt program för aktuellt lok i datorn.

Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.

Jag ser inget självklart hinder för att använda ETCS med självkörande tåg. Bara ETCS räcker inte utan det krävs ytterligare något system som hanterar när tåget ska starta, vilket hastighet det ska hålla för att komma fram lagom fort, på vilka stationer och på vilka platser det ska stanna för trafikutbyte etc. Detta system behöver dock inte vara felsäkert och blir därmed mycket enklare och billigare. Jag ser inget hinder för att ETCS övervakar säkerheten vare sig det är en förare eller en "app" i en dator som kör tåget.

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Flyttbar ETCS?

av Överkörmästaren, tisdag, januari 08, 2019, 17:30 (413 dagar sedan) @ Leif B

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.


Det komplicerade är att integrerar ETCS-utrustningen i fordonet och få denna integration godkänd. Det gäller både signaler in till ETCS (fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka, om bromsen är ansatt eller inte etc) och order ut från ETCS som ska påverka fordonet (t ex utlösa nödbroms). Dessa delar ska vara felsäkra och man ska visa att de är det. På sin höjda skulle man göra ETCS-datorn flyttbar men inte givare, magnetventiler, kablage etc. Att göra datorn flyttbar mellan olika fordon borde vara möjligt, men det underlättare knappast godkännandeprocessen eftersom det tillkommer att man måste visa hur man hanterar att det alltid sitter rätt program för aktuellt lok i datorn.

Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.


Jag ser inget självklart hinder för att använda ETCS med självkörande tåg. Bara ETCS räcker inte utan det krävs ytterligare något system som hanterar när tåget ska starta, vilket hastighet det ska hålla för att komma fram lagom fort, på vilka stationer och på vilka platser det ska stanna för trafikutbyte etc. Detta system behöver dock inte vara felsäkert och blir därmed mycket enklare och billigare. Jag ser inget hinder för att ETCS övervakar säkerheten vare sig det är en förare eller en "app" i en dator som kör tåget.

Det räcker inte med signalsäkerhet för att uppnå en god trafiksäkerhet. Att låta ett tåg med traditionell tryckluftbroms vara obemannat några längre stunder är inget jag skulle rekommendera.

Driftsäkerheten och stabiliteten i systemet måste också vara på en sådan nivå att det är praktiskt genomförbart att skicka iväg ett tåg och ha rimliga skäl att tro att det också ska nå slutpunkten.

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Förarlösa tåg?

av Leif B @, tisdag, januari 08, 2019, 17:40 (413 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av Leif B, tisdag, januari 08, 2019, 17:56

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.


Det komplicerade är att integrerar ETCS-utrustningen i fordonet och få denna integration godkänd. Det gäller både signaler in till ETCS (fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka, om bromsen är ansatt eller inte etc) och order ut från ETCS som ska påverka fordonet (t ex utlösa nödbroms). Dessa delar ska vara felsäkra och man ska visa att de är det. På sin höjda skulle man göra ETCS-datorn flyttbar men inte givare, magnetventiler, kablage etc. Att göra datorn flyttbar mellan olika fordon borde vara möjligt, men det underlättare knappast godkännandeprocessen eftersom det tillkommer att man måste visa hur man hanterar att det alltid sitter rätt program för aktuellt lok i datorn.

Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.


Jag ser inget självklart hinder för att använda ETCS med självkörande tåg. Bara ETCS räcker inte utan det krävs ytterligare något system som hanterar när tåget ska starta, vilket hastighet det ska hålla för att komma fram lagom fort, på vilka stationer och på vilka platser det ska stanna för trafikutbyte etc. Detta system behöver dock inte vara felsäkert och blir därmed mycket enklare och billigare. Jag ser inget hinder för att ETCS övervakar säkerheten vare sig det är en förare eller en "app" i en dator som kör tåget.


Det räcker inte med signalsäkerhet för att uppnå en god trafiksäkerhet. Att låta ett tåg med traditionell tryckluftbroms vara obemannat några längre stunder är inget jag skulle rekommendera.

Driftsäkerheten och stabiliteten i systemet måste också vara på en sådan nivå att det är praktiskt genomförbart att skicka iväg ett tåg och ha rimliga skäl att tro att det också ska nå slutpunkten.

Det finns massor med skäl att ha förare på tågen (och några att inte ha det) men jag kommenterade bara om ETCS i sig är ett hinder mot förarlös drift. ETCS som sådant ställer väl inte krav på just tryckluftsbroms?

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Förarlösa tåg?

av Överkörmästaren, tisdag, januari 08, 2019, 20:02 (413 dagar sedan) @ Leif B

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.


Det komplicerade är att integrerar ETCS-utrustningen i fordonet och få denna integration godkänd. Det gäller både signaler in till ETCS (fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka, om bromsen är ansatt eller inte etc) och order ut från ETCS som ska påverka fordonet (t ex utlösa nödbroms). Dessa delar ska vara felsäkra och man ska visa att de är det. På sin höjda skulle man göra ETCS-datorn flyttbar men inte givare, magnetventiler, kablage etc. Att göra datorn flyttbar mellan olika fordon borde vara möjligt, men det underlättare knappast godkännandeprocessen eftersom det tillkommer att man måste visa hur man hanterar att det alltid sitter rätt program för aktuellt lok i datorn.

Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.


Jag ser inget självklart hinder för att använda ETCS med självkörande tåg. Bara ETCS räcker inte utan det krävs ytterligare något system som hanterar när tåget ska starta, vilket hastighet det ska hålla för att komma fram lagom fort, på vilka stationer och på vilka platser det ska stanna för trafikutbyte etc. Detta system behöver dock inte vara felsäkert och blir därmed mycket enklare och billigare. Jag ser inget hinder för att ETCS övervakar säkerheten vare sig det är en förare eller en "app" i en dator som kör tåget.


Det räcker inte med signalsäkerhet för att uppnå en god trafiksäkerhet. Att låta ett tåg med traditionell tryckluftbroms vara obemannat några längre stunder är inget jag skulle rekommendera.

Driftsäkerheten och stabiliteten i systemet måste också vara på en sådan nivå att det är praktiskt genomförbart att skicka iväg ett tåg och ha rimliga skäl att tro att det också ska nå slutpunkten.


Det finns massor med skäl att ha förare på tågen (och några att inte ha det) men jag kommenterade bara om ETCS i sig är ett hinder mot förarlös drift. ETCS som sådant ställer väl inte krav på just tryckluftsbroms?

Nu blir det lite filosofiskt men hur kan något tekniskt system vara ett hinder mot förarlös drift?

Det enda relevanta är väl att fråga sig vilket system, eller vilka system tillsammans, som är tillräckliga för förarlös drift?

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Förarlösa tåg?

av Leif B @, tisdag, januari 08, 2019, 20:06 (413 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.


Det komplicerade är att integrerar ETCS-utrustningen i fordonet och få denna integration godkänd. Det gäller både signaler in till ETCS (fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka, om bromsen är ansatt eller inte etc) och order ut från ETCS som ska påverka fordonet (t ex utlösa nödbroms). Dessa delar ska vara felsäkra och man ska visa att de är det. På sin höjda skulle man göra ETCS-datorn flyttbar men inte givare, magnetventiler, kablage etc. Att göra datorn flyttbar mellan olika fordon borde vara möjligt, men det underlättare knappast godkännandeprocessen eftersom det tillkommer att man måste visa hur man hanterar att det alltid sitter rätt program för aktuellt lok i datorn.

Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.


Jag ser inget självklart hinder för att använda ETCS med självkörande tåg. Bara ETCS räcker inte utan det krävs ytterligare något system som hanterar när tåget ska starta, vilket hastighet det ska hålla för att komma fram lagom fort, på vilka stationer och på vilka platser det ska stanna för trafikutbyte etc. Detta system behöver dock inte vara felsäkert och blir därmed mycket enklare och billigare. Jag ser inget hinder för att ETCS övervakar säkerheten vare sig det är en förare eller en "app" i en dator som kör tåget.


Det räcker inte med signalsäkerhet för att uppnå en god trafiksäkerhet. Att låta ett tåg med traditionell tryckluftbroms vara obemannat några längre stunder är inget jag skulle rekommendera.

Driftsäkerheten och stabiliteten i systemet måste också vara på en sådan nivå att det är praktiskt genomförbart att skicka iväg ett tåg och ha rimliga skäl att tro att det också ska nå slutpunkten.


Det finns massor med skäl att ha förare på tågen (och några att inte ha det) men jag kommenterade bara om ETCS i sig är ett hinder mot förarlös drift. ETCS som sådant ställer väl inte krav på just tryckluftsbroms?


Nu blir det lite filosofiskt men hur kan något tekniskt system vara ett hinder mot förarlös drift?

Det enda relevanta är väl att fråga sig vilket system, eller vilka system tillsammans, som är tillräckliga för förarlös drift?

Nja, relevant eller inte men frågan som ställdes var huruvida "man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning" för att ha självkörande lok. Det var den frågan jag försökte besvara.

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Förarlösa tåg?

av Överkörmästaren, tisdag, januari 08, 2019, 20:28 (413 dagar sedan) @ Leif B

Finns det någon enklare ETCS för arbetsfordon eller skulle det vara möjligt att bygga en transportabel ETCS utrustning som man kunde flytta mellan olika museilok.


Det komplicerade är att integrerar ETCS-utrustningen i fordonet och få denna integration godkänd. Det gäller både signaler in till ETCS (fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka, om bromsen är ansatt eller inte etc) och order ut från ETCS som ska påverka fordonet (t ex utlösa nödbroms). Dessa delar ska vara felsäkra och man ska visa att de är det. På sin höjda skulle man göra ETCS-datorn flyttbar men inte givare, magnetventiler, kablage etc. Att göra datorn flyttbar mellan olika fordon borde vara möjligt, men det underlättare knappast godkännandeprocessen eftersom det tillkommer att man måste visa hur man hanterar att det alltid sitter rätt program för aktuellt lok i datorn.

Hur ser framtiden ut för ETCS i Sverige läste ett debattinlägg där författaren menade att ATC räckte för nuvarande hastigheter upp till 200 km i timmen och att ETCS behövs först när vi får höghastighetsjärnvägar.
Själv skulle jag inte bli det minsta förvånad över om vi den dag vi får höghastighetsjärnvägar kommer att ha slopat lokföraren och kör med självkörande lok. Vet inte om jag har fel när jag utgår från att ETCS inte är konstruerad att fungera i självkörande tåg vilket skulle resultera i att man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning.
Kanske dags att ta fram ett nytt system som klarar självkörande tåg istället.


Jag ser inget självklart hinder för att använda ETCS med självkörande tåg. Bara ETCS räcker inte utan det krävs ytterligare något system som hanterar när tåget ska starta, vilket hastighet det ska hålla för att komma fram lagom fort, på vilka stationer och på vilka platser det ska stanna för trafikutbyte etc. Detta system behöver dock inte vara felsäkert och blir därmed mycket enklare och billigare. Jag ser inget hinder för att ETCS övervakar säkerheten vare sig det är en förare eller en "app" i en dator som kör tåget.


Det räcker inte med signalsäkerhet för att uppnå en god trafiksäkerhet. Att låta ett tåg med traditionell tryckluftbroms vara obemannat några längre stunder är inget jag skulle rekommendera.

Driftsäkerheten och stabiliteten i systemet måste också vara på en sådan nivå att det är praktiskt genomförbart att skicka iväg ett tåg och ha rimliga skäl att tro att det också ska nå slutpunkten.


Det finns massor med skäl att ha förare på tågen (och några att inte ha det) men jag kommenterade bara om ETCS i sig är ett hinder mot förarlös drift. ETCS som sådant ställer väl inte krav på just tryckluftsbroms?


Nu blir det lite filosofiskt men hur kan något tekniskt system vara ett hinder mot förarlös drift?

Det enda relevanta är väl att fråga sig vilket system, eller vilka system tillsammans, som är tillräckliga för förarlös drift?


Nja, relevant eller inte men frågan som ställdes var huruvida "man blir tvungen att slänga ut all ETCS utrustning" för att ha självkörande lok. Det var den frågan jag försökte besvara.

Alltså, den frågan är ju faktiskt relevant, men av det helt motsatta skälet. Fråga inte vad ETCS kan göra för dig, utan vad du kan göra för ETCS, är ju tyvärr den gyllene regeln i sammanhanget...

Rc1 1007 första museilok i Europa med ETCS. Schweiz

av Leif B @, tisdag, januari 08, 2019, 17:15 (413 dagar sedan) @ HP

Hej!
Vi har glädjen att meddela att Rc1 1007 under hösten kommer att förses med ETCS och detta blir därför såvitt vi vet det första museiloket i Europa som kan användas på ERTMS-utrustade banor. Arbetet kommer att utföras i Gävle under senhösten och det är Ansaldos ombordutrustning som byggs in i loket.

Med vänlig hälsning Henrik R, JVM

SBB historic i Schweiz sökte i juni 2016 sponsorer för att installera ETCS i sitt TEE-motorvagnståg, men sen har jag inte hört något så jag vet inte hur det går för dem. Tåget var f ö ett av de första fyrströmstågen. Detta för att tåget ska kunna användas bl.a. på Gotthardbanan där vissa delar numera har ETCS level 2.

Schweiz har f ö infört ETCS på hela normalspårnätet(!), även om det mesta även kan trafikeras med äldre ATC-system.

Ånglok med smalspårs-"ATC"
Lite OT är att föreningen Ballenberg Museumsbahn har lyckats samla ihop motsvarande ca en kvarts miljon kronor ("crowd sourcing" ) för att utrusta sitt ånglok (ex Brünigbahn 208) med ATC. Det behövs för att att museitåget ska kunna hänga med i takten på Brünig/Zentralbahn, i första hand i första hand på sträckan Interlaken - Meiringen. (Lokets sth 65 km/h. Sth utan ATC 45 km/h.)

https://www.lokalhelden.ch/mitvolldampfindiezukunft

http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/Antike-Lok-darf-wieder-fahren--ndash--dank-Spend...

RSS-feed av trådar
powered by my little forum