Uppställt tåg vid Eksjö Station (Fotografier/bildfrågor)

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, januari 25, 2019, 14:00 (321 dagar sedan)

Det finns två bilder på samlingsportlaen som föreställer ett uppställt tåg på Eksjö station.
Jvm,KAGC00422
[image]

Jvm,KAGC00423
[image]

På båda bilderna påstås felaktigt att det är NOJ's första lok nr 11 (MW 325 troligen) men det är i själva verket det lok som levererades som nr 15 "Arnanäs" (Munktell 28/1891) och som övertog nr 11 efter att MW-loket sålts till KTJ. Detta gjorde att en nylevererad 15 (NOHAB 519/1899) tog över det numret och nummerserien blev därigenom mer 'intakt' trots att man hade hoppat över nr 13.

Men det intressanta är själva tåget. Ett lok som uppenbarligen inte är påeldat och en del äldre vagnar. Kan detta vara ett uppställt tåg i samband med NOJ's 50-årsjubileum 1924?

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Sven Bårström @, Järfälla, fredag, januari 25, 2019, 16:19 (321 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Den övre bilden finns i Svenska järnvägsföreningens 50-årsskrift 1926, artikeln om NOJ. Bildtexten är: "Persontågssätt 1898", vilket är 24 år efter banans invigning. På samma sida finns ytterligare en bild: "Persontågssätt 1925". Den kan vara tagen på samma ställe, men tåget är större och modernare och dras av ett L-lok, till synes ett SJ L11 efter det senare statsövertagandet.
Man kan förstås fråga sig varför 1898 års bild tagits och tryckts 50-årsskriften. Kanske var det boggivagnen som var det intressanta?
Sven B

--
Sven B

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, januari 25, 2019, 16:28 (321 dagar sedan) @ Sven Bårström

Bilden "Persontågssätt 1898" behöver ju inte vara tagen 1898 utan långt senare med vagnar som var typiska för ett tåg 1898. Putsen på loket passar bättre med 1920-tal och loket verkar inte vara påeldat. De båda andra Munktelloken (12 & 14) såldes till SOEJ 1923 har jag för mig och det kvarvarande loket försvann några år senare. Genom att inte NOJ hade någon bibana fanns det nog inte så mycket tjänst för denna typ av lok. NOJ var ju inte någon stor användare av motorvagnar heller.

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Kent Hedqvist @, fredag, januari 25, 2019, 16:37 (321 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Fotot togs i samband med 50-års jubileet 1924.
För att visa utvecklingen avbildades dels detta tåg som representerade persontåg i banans tidiga år, dels ett modernt persontåg med banans modernaste materiel. Loket är här ett av de då moderna mogulloken (senare SJ litt L29).
Kent

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Kjell Aghult @, fredag, januari 25, 2019, 17:23 (321 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Bilden "Persontågssätt 1898" behöver ju inte vara tagen 1898 utan långt senare med vagnar som var typiska för ett tåg 1898. Putsen på loket passar bättre med 1920-tal och loket verkar inte vara påeldat. De båda andra Munktelloken (12 & 14) såldes till SOEJ 1923 har jag för mig och det kvarvarande loket försvann några år senare. Genom att inte NOJ hade någon bibana fanns det nog inte så mycket tjänst för denna typ av lok. NOJ var ju inte någon stor användare av motorvagnar heller.

Det kvarvarande NOJ-loket skrotades 1933. NOJ använde EN rälsbuss i persontrafik 1936-1940.
men återtog sedan grundidén ångtåg + landsvägsbuss (Första busslinje öppnad just 1924).
Mixen var nog välkalkylerad m h t vägtrafikens lägre personal- och fordonskostnader. Detsamma tycks också t ex KJ/SäNJ, KURJ, BUJ, SGGJ och ÖBlJ ha kommit till, var och en efter
sina förutsättningar.

De två loken till SOEJ ombyggdes där för enmansbetjäning och slopades i princip vid rälsbussdriften. I 1932 års tidtabell körs de två persontågsparen med enmanslok.
Bara blandtågsparet 5-6 hade eldare, bilden känd från bl a HBJ och HSJ. SOEJ drev ingen busstrafik men köpte ju rälsbussar.

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Ola Ahlström @, fredag, januari 25, 2019, 17:49 (321 dagar sedan) @ Sven Bårström

Den övre bilden finns i Svenska järnvägsföreningens 50-årsskrift 1926, artikeln om NOJ.
Sven B

Samma bild återfinns i boken "Nässjö-Oskarshamn Järnväg 1874-1024", utgiven 1924, och där med bildtexten "Snälltåg 1898". På motsatta sidan återges ett modernare tågsätt med bildtexten "Snälltåg 1924".

Ola Ahlström
Malmö

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av jhje @, lördag, januari 26, 2019, 17:02 (320 dagar sedan) @ Anders Sandgren

En annan detalj: Spåret i bildens framkant är väl Österbymobanan?

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Herbert Paalberg @, lördag, januari 26, 2019, 19:28 (319 dagar sedan) @ jhje

alldeles korrekt 891 mm EÖJ.

Uppställt tåg vid Eksjö Station

av Granis @, lördag, januari 26, 2019, 20:19 (319 dagar sedan) @ jhje

Precis, som Palle redan konstaterat (också). På denna bild, tagen av Lennart Nilsson inför SJ´s hundraårsjubileum 1956 (och som nu finns på "samlingsportalen.se" ), ser man smalspåret "uppe på plattformen" tydligt. Detta fanns väl kvar intill slutet, d v s 1968, fast persontrafiken upphört redan 1954. Och anledningen till det var att godsmagasinet låg väster om stationshuset varför även smalspåret från Österbymo (norrifrån med infart från nordost) behövde komma dit.

/ L G

Bilderna är tagna 1917.

av BSv @, söndag, januari 27, 2019, 02:31 (319 dagar sedan) @ Granis

Bildserien om fyra bilder på ett äldre och ett nyare tåg är enligt trovärdig anteckning tagna av Eksjöfotografen Josef Rydberg i april 1917. 1917 fick stationshuset det skärmtak som fortfarande finns kvar men som saknas på bilderna. Snömönstret på paralellspåret bevisar att de två första bilderna är tagna vid samma tidpunkt.

Jvm_KBED00607, Jvm_KDAA01502, Jvm_KAGC00422
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGC00422

Jvm_KBED00610, Jvm_KAGC00420, Jvm_KDAJ06106
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ06106

Jvm_KAGC00423, Jvm_KDAJ06092
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ06092

Jvm_KBED00606, Jvm_KAGC00421
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGC00421

Bilderna är tagna 1917.

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, januari 27, 2019, 23:08 (318 dagar sedan) @ BSv

Tack, då vet vi att bilderna är tagna 1917 men att de användes i 50-årsboken. Man kan fundera på varför man gjorde uppställningarna men det kan ju varit så att man började planera för jubileumsboken redan 1917, eller så var det så att man rensade ut vagnarna och ville dokumentera ett dylikt tågsätt.
Något bockalok (fairlie) fanns ju inte kvar då varför ett tågsätt 1874 var svårare att ordna.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum