Praktikfall-Kontrollås Bfo (Signaler/säkerhet)

av Littera JS @, torsdag, februari 07, 2019, 18:16 (484 dagar sedan)

Det här låset står vid det sk sågverksspåret som är ett sidospår och som befinner sej cirka en km söder om Billingsfors fd station. Sidospåret är försett med spårspärr och växeln är kopplad till en spårspärrskärm. Skåpet innehåller ett K2 lås till vilket en nyckel behövs och ett lås K9 med en fast nyckel.
Hur fungerar det och vilken funktion får man? Givet att man börjar med K2 nyckeln som möjliggör att man kan vrida om K9 nyckeln för att sedan få önskvärd funktion. Kan gissa mej till funktionen men bättre att fråga för att få veta. Och hur standardiserade är kontrollåsen ? Har ex. just denna låstyp kompisar runt om i Sverige som fungerar på exakt samma sätt.


[image]

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av montfrooij ⌂ @, fredag, februari 08, 2019, 09:15 (483 dagar sedan) @ Littera JS

Is this the situation you are talking about?
[image]

(link to large version : https://www.flickr.com/photos/trainsandtrucks/46110849945/in/dateposted-public/ )

--
Visit www.trainsandtrucks.nl?lang=EN for more pictures and video\'s from trains and trucks (Swedish and Dutch)

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Per Ljungberg @, fredag, februari 08, 2019, 10:22 (483 dagar sedan) @ Littera JS

Det brukar fungera så här: Den som ska växla på platsen har med sig K2-nyckeln och vrider om den och kan sedan ta ur K9-nyckeln. K2-nyckeln är därmed fast i skåpet. Med K9-nyckeln kan han låsa upp spårspärren och lägga ned den och får samtidigt ut en tredje nyckel som han kan låsa upp växellåset med och kan manövrera växeln. K9-nyckeln sitter inlåst i spärrlåset. När växlingen är klar återgår man i omvänd ordning och får sedan loss K2-nyckeln som han sedan lämnar till Tkl på utgångsstationen. Därmed är linjen fri igen. Spårspärren kan ofta ersättas med en skyddsväxel.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Littera JS @, fredag, februari 08, 2019, 13:17 (483 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Här är det någon som tänkt till .... men varifrån blir den tredje nyckeln tillgänglig ?
Och en tilläggsfråga.
Båda infartssignalerna till Bfo bör ju visa rött när växeln är omlagd. Finns det någon form av säkring mellan att kunna lägga om växeln och infartssignal.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, fredag, februari 08, 2019, 13:54 (483 dagar sedan) @ Littera JS

Här är det någon som tänkt till .... men varifrån blir den tredje nyckeln tillgänglig ?
Och en tilläggsfråga.
Båda infartssignalerna till Bfo bör ju visa rött när växeln är omlagd. Finns det någon form av säkring mellan att kunna lägga om växeln och infartssignal.

K9 nyckeln får man inte loss vid spårspärren förrän växeln är tillbaks i plusläge
och låst. Dess nyckel sätts in i spårspärrens kontrollås och vrids om.
Då kan K9 vridas om och tas ur.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, februari 08, 2019, 15:43 (483 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Här är det någon som tänkt till .... men varifrån blir den tredje nyckeln tillgänglig ?
Och en tilläggsfråga.
Båda infartssignalerna till Bfo bör ju visa rött när växeln är omlagd. Finns det någon form av säkring mellan att kunna lägga om växeln och infartssignal.


K9 nyckeln får man inte loss vid spårspärren förrän växeln är tillbaks i plusläge
och låst. Dess nyckel sätts in i spårspärrens kontrollås och vrids om.
Då kan K9 vridas om och tas ur.

Konstruktionen verkar något opraktisk. Först får man gå bort till spårspärren med K9, sedan tillbaka till växeln och låsa upp den, och omvänt när man ska låsa efter sig. Varför är det inte gjort tvärtom, d.v.s att man låser upp växeln med K9 och då får en nyckel som man kan låsa upp spårspärren med.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Överkörmästaren, fredag, februari 08, 2019, 15:50 (483 dagar sedan) @ Harald

Här är det någon som tänkt till .... men varifrån blir den tredje nyckeln tillgänglig ?
Och en tilläggsfråga.
Båda infartssignalerna till Bfo bör ju visa rött när växeln är omlagd. Finns det någon form av säkring mellan att kunna lägga om växeln och infartssignal.


K9 nyckeln får man inte loss vid spårspärren förrän växeln är tillbaks i plusläge
och låst. Dess nyckel sätts in i spårspärrens kontrollås och vrids om.
Då kan K9 vridas om och tas ur.


Konstruktionen verkar något opraktisk. Först får man gå bort till spårspärren med K9, sedan tillbaka till växeln och låsa upp den, och omvänt när man ska låsa efter sig. Varför är det inte gjort tvärtom, d.v.s att man låser upp växeln med K9 och då får en nyckel som man kan låsa upp spårspärren med.

Med den lösningen hade man nog fått en massa problem med påkörda spårspärrar.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av stinsx ⌂ @, lördag, februari 09, 2019, 13:40 (482 dagar sedan) @ Överkörmästaren


Med den lösningen hade man nog fått en massa problem med påkörda spårspärrar.

Kan informera att på stationen Hedemora, med Skruv-ställverk installerat 1962, där fanns det ett magnetlås invid resp växel. K-nyckeln från magnetlåset låste upp växeln och gav ut en nyckel till spårspärren(eller i förekommande fall skyddsväxel). Således började man resp slutade alltid sekvensen vid växeln och sist satte man växelns K-nyckel i sitt magnetlås.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Calle Wickberg @, lördag, februari 09, 2019, 22:29 (482 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Här är det någon som tänkt till .... men varifrån blir den tredje nyckeln tillgänglig ?
Och en tilläggsfråga.
Båda infartssignalerna till Bfo bör ju visa rött när växeln är omlagd. Finns det någon form av säkring mellan att kunna lägga om växeln och infartssignal.


K9 nyckeln får man inte loss vid spårspärren förrän växeln är tillbaks i plusläge
och låst. Dess nyckel sätts in i spårspärrens kontrollås och vrids om.
Då kan K9 vridas om och tas ur.


Konstruktionen verkar något opraktisk. Först får man gå bort till spårspärren med K9, sedan tillbaka till växeln och låsa upp den, och omvänt när man ska låsa efter sig. Varför är det inte gjort tvärtom, d.v.s att man låser upp växeln med K9 och då får en nyckel som man kan låsa upp spårspärren med.


Med den lösningen hade man nog fått en massa problem med påkörda spårspärrar.

Lösningen förekommer dock.

I Lidköping får man ut en K-nyckel ur ett magnetlås vid växel 10.

Denna går till växeln. När låset på växeln låses upp, frigörs en nyckel som går till spårspärren ett stycke bort.

Samma förfarande även i andra ändan av de sidospår som används idag i Lidköping, där är det dock två växlar istället för en växel och en spårspärr.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Anders Ljung @, Uppsala, lördag, februari 09, 2019, 09:54 (482 dagar sedan) @ Littera JS

Här är det någon som tänkt till .... men varifrån blir den tredje nyckeln tillgänglig ?
Och en tilläggsfråga.
Båda infartssignalerna till Bfo bör ju visa rött när växeln är omlagd. Finns det någon form av säkring mellan att kunna lägga om växeln och infartssignal.

Den tredje nyckeln sitter på spårspärren. När du låser upp spårspärren med K9 fastnar den där och du kan ta loss den tredje nyckeln.

Med sannolikhet gränsande till visshet så går det inte att ställa infartssignaler till kör om K2-nyckeln är borta från ställverket.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Per Ljungberg @, lördag, februari 09, 2019, 10:05 (482 dagar sedan) @ Littera JS

Ofta saknas signaler vid dessa platser. Växlingen sker som spärrfärd så linjen är avlyst för annan trafik tills K2-nyckeln är återlämnad till Tkl på den station som utlämnat den. Först därefter kan linjen friges för trafik.
Det finns platser där frigivning av driftplatsen kan genom att K9-nyckeln kan friges via fjärrkontroll. Frigivningen av driftplatsen kan sedan återtas när K9-nyckeln åter har satts i kontrollskåpet. Om det finns signaler på platsen ställs sannolikt dessa till stopp när platsen friges för växling och återgår till kör när platsen återgår till normalläge. Jag antar att detta förfarande är aktuellt på sådana ställen där spärrfärden upphör vid platsen och linjen kan göras fri för trafik medan växlingen pågår. När man sedan är klar med växlingen får man ha en ny spärrfärd tillbaka och på nytt frigöra platsen så att man kan komma ut på linjen igen.

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Littera JS @, lördag, februari 09, 2019, 10:43 (482 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Får tacka alla som utökat mitt vetande!

Uppenbart är att man med mekaniska lösningar kan komma långt säkerhetsmässigt med det sekventiella tänket man använt med "att göra rätt sak i rätt ordning".

Och så undrar jag hur långa dessa sekvenser kunde göras ... dvs hur många nycklar kunde vara inblandade som mest för att utföra en viss åtgärd?

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, februari 09, 2019, 11:02 (482 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Ofta saknas signaler vid dessa platser. Växlingen sker som spärrfärd så linjen är avlyst för annan trafik tills K2-nyckeln är återlämnad till Tkl på den station som utlämnat den. Först därefter kan linjen friges för trafik.
Det finns platser där frigivning av driftplatsen kan genom att K9-nyckeln kan friges via fjärrkontroll. Frigivningen av driftplatsen kan sedan återtas när K9-nyckeln åter har satts i kontrollskåpet. Om det finns signaler på platsen ställs sannolikt dessa till stopp när platsen friges för växling och återgår till kör när platsen återgår till normalläge. Jag antar att detta förfarande är aktuellt på sådana ställen där spärrfärden upphör vid platsen och linjen kan göras fri för trafik medan växlingen pågår. När man sedan är klar med växlingen får man ha en ny spärrfärd tillbaka och på nytt frigöra platsen så att man kan komma ut på linjen igen.

Nja, detta stämmer delvis i princip, men ändå inte. "Vid dessa platser" skriver du, och du tänker dig nog en linjeplats (förr: lastplats) på linjen mellan två driftplatser (förr: stationer). Men sidospåret som vi ser på fotot från montfroij och vars låsning vi ser på fotot från Littera JS är inte någon linjeplats, utan det är anslutet till huvudspåret inne på driftplatsen Billingsfors. När det är bevakat i Bfo rör man sig som växling mellan "bangården" och växeln till sidospåret, inte som spärrfärd. Här är det säkert som Anders Ljung skriver ovan, att K2-nyckeln måste tillbaka till ställverket innan någon av infartssignalerna i Billingsfors kan ställas till "kör".

När det gäller linjeplatser i system M, är det alltid en K16-nyckel som är huvudnyckel och som lämnas ut av en tkl, i regel av tkl för en av sträckans gränsstationer. På vissa platser kan utlämnandet ske genom att tkl friger ett magnetlås där K16-nyckeln normallt finns placerad. I några av dessa fall finns magnetlåset med K16-nyckeln vid linjeplatsen, i andra fall på den angränsande driftplatsen vars tkl då i regel är en fjärrtågklarerare som fysiskt befinner sig på ett helt annat ställe, nämligen i fjärrblockeringscentralen.

För växling i Bfo när det är obevakat där kan det vara så att ställverket är försett med ett K16-lås "på topp" som man sager. Den från Mellerud medförda K16-nyckeln låser upp ställverket, och sedan kan man få ut den K2-nyckel som leder vidare till "vårt" sidospår. Men, detta är en gissning från min sida.
/up

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Gunnar Olson @, lördag, februari 09, 2019, 11:50 (482 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Ofta saknas signaler vid dessa platser. Växlingen sker som spärrfärd så linjen är avlyst för annan trafik tills K2-nyckeln är återlämnad till Tkl på den station som utlämnat den. Först därefter kan linjen friges för trafik.
Det finns platser där frigivning av driftplatsen kan genom att K9-nyckeln kan friges via fjärrkontroll. Frigivningen av driftplatsen kan sedan återtas när K9-nyckeln åter har satts i kontrollskåpet. Om det finns signaler på platsen ställs sannolikt dessa till stopp när platsen friges för växling och återgår till kör när platsen återgår till normalläge. Jag antar att detta förfarande är aktuellt på sådana ställen där spärrfärden upphör vid platsen och linjen kan göras fri för trafik medan växlingen pågår. När man sedan är klar med växlingen får man ha en ny spärrfärd tillbaka och på nytt frigöra platsen så att man kan komma ut på linjen igen.


Nja, detta stämmer delvis i princip, men ändå inte. "Vid dessa platser" skriver du, och du tänker dig nog en linjeplats (förr: lastplats) på linjen mellan två driftplatser (förr: stationer). Men sidospåret som vi ser på fotot från montfroij och vars låsning vi ser på fotot från Littera JS är inte någon linjeplats, utan det är anslutet till huvudspåret inne på driftplatsen Billingsfors. När det är bevakat i Bfo rör man sig som växling mellan "bangården" och växeln till sidospåret, inte som spärrfärd. Här är det säkert som Anders Ljung skriver ovan, att K2-nyckeln måste tillbaka till ställverket innan någon av infartssignalerna i Billingsfors kan ställas till "kör".

När det gäller linjeplatser i system M, är det alltid en K16-nyckel som är huvudnyckel och som lämnas ut av en tkl, i regel av tkl för en av sträckans gränsstationer. På vissa platser kan utlämnandet ske genom att tkl friger ett magnetlås där K16-nyckeln normallt finns placerad. I några av dessa fall finns magnetlåset med K16-nyckeln vid linjeplatsen, i andra fall på den angränsande driftplatsen vars tkl då i regel är en fjärrtågklarerare som fysiskt befinner sig på ett helt annat ställe, nämligen i fjärrblockeringscentralen.

För växling i Bfo när det är obevakat där kan det vara så att ställverket är försett med ett K16-lås "på topp" som man sager. Den från Mellerud medförda K16-nyckeln låser upp ställverket, och sedan kan man få ut den K2-nyckel som leder vidare till "vårt" sidospår. Men, detta är en gissning från min sida.
/up

Billingsfors är numera en icke bevakningsbar driftplats,

Praktikfall-Kontrollås Bfo

av Kjell Aghult @, lördag, februari 09, 2019, 12:44 (482 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Växeln låg ursprungligen på linjen Billingsfors - Dals Långed. Den kallades då Billingsfors sågverk, signatur Bfos. K 16-låst utan signalberoende, varför sth 40 gällde förbi platsen.

1987 flyttade man ut Billingsfors´ södra infartssignal. Så att vagnomsättningen kunde ske under den enklare formen växling i st f vagnuttagning (spärrfärd). Då måste K 16-låset bytas mot ett annat, då K 16 är reserverad för slutlåsning av lastplats (linjeplats) eller särskilt utrustad station (driftplats). Trafikplats Bfos slopades därvid infrastrukturellt och växeln numrerades i stationens serie. Platsens trafikroll som godstaxepunkt är inte helt klarlagd. Men även här
tycks sågverksspåret med tiden ha infogats i Billingsfors stn.

Praktikfall-Kontrollås Bfo [bild]

av Littera JS @, lördag, februari 09, 2019, 13:15 (482 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Så här ser kontrollåset ut i Bfo (eller gjorde 2009).

Från vänster mot höger har vi:

K11,K15,K14,K8...K2,K2,K2,K8....K16 (märkt Åsensbruk)..K15 och K11

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum