Torup -Signaltyp (Signaler/säkerhet)

av Littera JS @, söndag, februari 10, 2019, 19:14 (520 dagar sedan)

Torup 1995 strax norr om stationen.
Tror att signalen ska visa besked om lagd tågväg - om mot Hyltebruk eller mot Kinnared. Signalen innehåller 6 gluggar varav tre är igensatta... och torde väl då vara en standardmodell då det är ett anpassningsbart.

- Vad kallas denna typ av signal
och
- Var den "vanligt förekommande"

[image]

Torup -Signaltyp

av Erik Andersson @, Lund, söndag, februari 10, 2019, 20:05 (520 dagar sedan) @ Littera JS

Den brukar kallas för plattformssignal, och fanns för att tkl skulle kunna se vilken tågväg som var ställd innan avgång gavs. Signaltypen har, så vitt jag vet, främst förekommit stationer med ställar-ställverk (el-mek som i Torup och el-med-el)

Torup -Signaltyp

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, februari 10, 2019, 23:26 (520 dagar sedan) @ Erik Andersson

Den brukar kallas för plattformssignal, och fanns för att tkl skulle kunna se vilken tågväg som var ställd innan avgång gavs. Signaltypen har, så vitt jag vet, främst förekommit stationer med ställar-ställverk (el-mek som i Torup och el-med-el)

Dessutom: Plattformssignalen har aldrig varit medtagen som en signalinrättning i trafikreglerna (Säo, JTF, TTJ etc.), inte heller dess signalbilder eller signalbesked. Därmed anser jag och nog många med mig att den snarare får anses vara en form av tågklarerarintern indikeringsanordning än en 'signal' i ordets traditionella järnvägsbetydelse.

Torup -Signaltyp

av Sune Nylén @, måndag, februari 11, 2019, 07:47 (520 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Sådana fanns på Gbg C under plattformtakets bortre ända. Vill minnas att en vit
lampa normalt lyste.Var tågväg lagd och tåg på väg in ,lyste en röd. När dvärgen visade grön lampa,var en sådan också tänd i signalen.:-)

Torup -Signaltyp

av Littera JS @, måndag, februari 11, 2019, 08:27 (520 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack alla!

Med rätt namn på signaltypen så blir det lättare att att söka.

Utdrag ur Statens Järnvägar-Minnesskrift 1906-1931 avsnitt "Växel-och signalsäkerhetsanläggningar":

"Å större stationer hava slutligen särskilda s.k. plattformssignaler kommit till användning för att underlätta för tågklareraren att kontrollera, att rätt utfartsväg är lagd, innan avgångssignal till tåget gives. Plattformssignal uppsättes väl synlig längs plattformen och har i vissa fall försetts även med rött sken, som visas in emot plattformen, då tåg är på ingående till densamma"

Avsnittet illustreras f.ö.med en bild på signal av samma typ som den i Torup

Torup -Signaltyp

av Sune Nylén @, måndag, februari 11, 2019, 10:37 (520 dagar sedan) @ Littera JS

Ja, just det. Bilden visar spår sex på Gbg C.Lampan till vänster lyste nog när spåret ledde till västkustbanan. Se ställverksbilden på sid. 293. Det korta spåret mellan 3 o 4 är lokuppställningsspåret norr om ställverket.(egentligen öster om ):-)

Torup -Signaltyp

av Anders Ljung @, Uppsala, måndag, februari 11, 2019, 14:59 (520 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Vi på ULJ skulle behöva en; växeln på Lenna-sidan i Marielund är en ren magnet för fel utfartstågväg.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Marielund

av Anders Järvenpää @, Åbo, måndag, februari 11, 2019, 15:28 (520 dagar sedan) @ Anders Ljung

Ett smärre problem med denna tanke är dessvärre att ställarställverket i Ml saknar utfartstågvägar. Växellyktor vore kanske ett fungerande (och tämligen enkelt) alternativ? Spårledning på spår I vore dessutom kanske inte alldeles fel.

Marielund

av John T ⌂ @, måndag, februari 11, 2019, 16:27 (519 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Eller också lär vi oss, d.v.s. ULJs tågklarerare, helt enkelt att bli bättre på att inte missa inspektion av utfartstågväg. (Jo, jag har också lyckats med det någon gång genom åren just där.)

Om någon åtgärd överhuvudtaget bör till på den aktuella stationen så håller jag i så fall på Anders J:s förslag om växellyktor. Fast personligen tror jag skillnaden inte blir så stor jämfört med att läsa av växeltungornas läge okulärt (ifall man inte är inne på tågx och kan observera läget på indikeringspanelen). Men det blir lite tydligare och synligt från lite fler vinklar.

Torup -Signaltyp

av Gunnar Ekeving @, måndag, februari 11, 2019, 18:43 (519 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Dessutom: Plattformssignalen har aldrig varit medtagen som en signalinrättning i trafikreglerna (Säo, JTF, TTJ etc.), inte heller dess signalbilder eller signalbesked. Därmed anser jag och nog många med mig att den snarare får anses vara en form av tågklarerarintern indikeringsanordning än en 'signal' i ordets traditionella järnvägsbetydelse.

På en del stationer fanns mer kompletta indikeringsanordningar, ritning från 1952 [Järnvägsmuseet]

Några ritningar på repetersignaler (plattformssignaler):

Sex sken, 1929 [Järnvägsmuseet]

Göteborg C 1939, plattformssignalernas placering [Landsarkivet Göteborg]

Om ställarställverket vid Göteborg C, med ritning som visar repetersignalernas indikeringar

Torup -Signaltyp

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, onsdag, februari 13, 2019, 16:32 (517 dagar sedan) @ Erik Andersson

Finns signalen fortfarande i drift på något mer ställe? Värnamo? Borås?

Plattformssignaler Åstorp

av K Lemming @, måndag, februari 11, 2019, 18:05 (519 dagar sedan) @ Littera JS

Sådana signaler fanns kvar i Åstorp under plattformstaken men försvann när bangården totalrenoverades för några år sedan. En av plattformarna försvann helt så där sitter dom garanterat inte kvar. Den andra plattformen renoverades taket på men jag tvivlar på att plattformssignalerna där fick sitta kvar.
Skrotades alla Åstorps plattformssignaler eller passade Järnvägens Museum i Ängelholm eller Järnvägsmuséet Gävle på att bevara något ex? Eller möjligen någon museibana?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum