Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande.. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis @, onsdag, februari 27, 2019, 15:08 (502 dagar sedan)

Följande har jag skrivit på SÅS FB-sida som en kommentar på inlägg om när ångloket SSnJ 7 ska flyttas till friluftsparken Torekällsberget i Södertälje för statisk uppställning där. Enligt i varje fall tidigare planer då tillsammans med BJ K 36 från BJs. Som vanligt i mina inlägg är det fenomenet jag i första hand vill uppmärksamma, så ingen förening ska behöva känna dig onödigtvis utpekad ;-):

Pyramidalt 1960-talstänk bakom detta, egentligen: Man ställer upp ett par ”fina gamla ånglok” i en hembygdspark för ”minna om svunna tider”. Ett par lok som inte har nåt med –i detta fall- Södertälje att göra: Ett är ett tanklok från Saltsjöbanan, det andra ska (väl?) vara eller bli ett äldre tenderlok från BJ. Men som är hyfsat ovanliga och unika även på nationell nivå.

Men visst; dom är ”tillgängliga” och –jämfört med vanligare förekommande B, E2 och andra större tenderlok- lättare =billigare att transportera. Fast dessa hade varit mer representativa för Södertälje då. Men vem bryr sig, ånglok som ånglok?

Och den typen av ”tänk” medförde ju ändå att vi några decennier senare hade fordon att ta hand om =renovera och få i gång t o m. Så nu kanske vi gör en tjänst åt framtidens ”gammeltågsvänner”?

Men ändå: Detta skulle ju vara ett kriterium för Centrala Anslag att användas till: Två så pass unika fordon som dessa ska inte behöva stå och (mer eller mindre) förfaras, varken i Bergslags Lärje, i Västberga eller på Torekällsberget. Men vad gör man när ingen vill och kan?

/ L G

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, februari 27, 2019, 16:30 (502 dagar sedan) @ Granis

Följande har jag skrivit på SÅS FB-sida som en kommentar på inlägg om när ångloket SSnJ 7 ska flyttas till friluftsparken Torekällsberget i Södertälje för statisk uppställning där. Enligt i varje fall tidigare planer då tillsammans med BJ K 36 från BJs. Som vanligt i mina inlägg är det fenomenet jag i första hand vill uppmärksamma, så ingen förening ska behöva känna dig onödigtvis utpekad ;-):

Pyramidalt 1960-talstänk bakom detta, egentligen: Man ställer upp ett par ”fina gamla ånglok” i en hembygdspark för ”minna om svunna tider”. Ett par lok som inte har nåt med –i detta fall- Södertälje att göra: Ett är ett tanklok från Saltsjöbanan, det andra ska (väl?) vara eller bli ett äldre tenderlok från BJ. Men som är hyfsat ovanliga och unika även på nationell nivå.

Men visst; dom är ”tillgängliga” och –jämfört med vanligare förekommande B, E2 och andra större tenderlok- lättare =billigare att transportera. Fast dessa hade varit mer representativa för Södertälje då. Men vem bryr sig, ånglok som ånglok?

Och den typen av ”tänk” medförde ju ändå att vi några decennier senare hade fordon att ta hand om =renovera och få i gång t o m. Så nu kanske vi gör en tjänst åt framtidens ”gammeltågsvänner”?

Men ändå: Detta skulle ju vara ett kriterium för Centrala Anslag att användas till: Två så pass unika fordon som dessa ska inte behöva stå och (mer eller mindre) förfaras, varken i Bergslags Lärje, i Västberga eller på Torekällsberget. Men vad gör man när ingen vill och kan?

/ L G

BJ K 36 är ju inte helt unit då ett systerlok (K 27) finns på järnvägsmuseet. En skillnad är dock att 27 är ett Beyer-Peacock-tillverkat lok medan 36 är tillverkat av Motala Verkstad.
För K 27 finns vd jag vet inget intresse att driftsätta loket trots att det kanske kunde vara en trevlig dragare för Nynäspendeln. Dock har jag för mig att loket saknar tryckluftsbroms vilket gör det mindre intressant som trafiklok. Så det lär nog bli stående som det är. Kanske kan man någon gång koppla det med ett annat lok med oljetrasor i sotskåpet som man gjorde med Kd 390.

Att BJs 'lånar' ut K 36 är nog i sämre skick än K 27 om man får tro BJs hemmasida. Tubsatsen körd, lagrena ursmälta och hjulringarna utslitna. Men det har åtminstone tidigare haft tryckluftsapparater. BJs har nog ingen nytta av loket för sin trafik och den enda 'nyttan' hade nog varit som reklampelare. Grundtypen sexkopplade godslok har passerat Södertälje många gånger, då i form av SJ litt F, G & H. Så helt fel är det nog inte. Långsamma godstågslok har idag mycket liten användning hos föreningar som kör på Trv's spår. Att ha ett extra lok igång för att visa litet liv med växling är nog dessvärre en lyx som få föreningar kan kosta på sig (så mycket bättre att det finns de som ändå gör det). För BJs del kanske N3 67 har högre prioritet då loket orkar dra fler vagnar även om hastigheten är låg. Och där har vi ju ett problem att inget av de båda bevarade loken (det andra på HC i Hillerstorp) är i speciellt bra skick. Det kanske vore bra om järnvägsmuseet tog sig an något av loken innan de är hopplost bortrostade, jag tror HC-loket far mest illa.

SSnJ-loket lider av samma problem, Det är litet, långsamt och med mindre förråd än K 36. Det hade kanske passat bättre till Nynäspendeln än K 27 men museet har andra projekt. MaVJ 1 i Nynäsgård lider av samma problem och till skillnad från SSnJ-loket har det aldrig haft tryckluftsutrustning.

SSnJ 7 är har dock likheter med NrSlJ 8-9 så litet Södertälje-koppling kan man ju åtminstone låtsas finns. Annars finns ju fd NOJ 12 i Eskilstuna, en loktyp som fanns i två exemplar på NrSlJ. Det vore bra om Munktellmuseet tog bättre hand om det, det är sista exemplaret av Munktells serieproducerade ånglok som fanns på ett flertal banor runt om i landet.

Även vagnparken på Torekällsberget har nog ytterst liten koppling till Södertälje och såvitt jag vet är ingen tillverkad av Vabis. Kockums är nog den största leverantören av dem. Bo7 1170 gjorde dock tjänst som värmstuga i Tomteboda så koppling till Stockholms län har den ju vilket fler haft.

Förhoppningsvis har Torekällsberget högre undehållsambitioner än de många kommuner som tog över ånglok som 'denkmal' en gång i tiden. Många av uppställningsfordonen har dock kommit att överleva och i flera fall blivit driftsdugliga senare, vilket nog inte hänt om SJ själva fått bestämma en gång i tiden.

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Leif B @, onsdag, februari 27, 2019, 16:37 (502 dagar sedan) @ Granis

Följande har jag skrivit på SÅS FB-sida som en kommentar på inlägg om när ångloket SSnJ 7 ska flyttas till friluftsparken Torekällsberget i Södertälje för statisk uppställning där. Enligt i varje fall tidigare planer då tillsammans med BJ K 36 från BJs. Som vanligt i mina inlägg är det fenomenet jag i första hand vill uppmärksamma, så ingen förening ska behöva känna dig onödigtvis utpekad ;-):

Pyramidalt 1960-talstänk bakom detta, egentligen: Man ställer upp ett par ”fina gamla ånglok” i en hembygdspark för ”minna om svunna tider”. Ett par lok som inte har nåt med –i detta fall- Södertälje att göra: Ett är ett tanklok från Saltsjöbanan, det andra ska (väl?) vara eller bli ett äldre tenderlok från BJ. Men som är hyfsat ovanliga och unika även på nationell nivå.

Men visst; dom är ”tillgängliga” och –jämfört med vanligare förekommande B, E2 och andra större tenderlok- lättare =billigare att transportera. Fast dessa hade varit mer representativa för Södertälje då. Men vem bryr sig, ånglok som ånglok?

Och den typen av ”tänk” medförde ju ändå att vi några decennier senare hade fordon att ta hand om =renovera och få i gång t o m. Så nu kanske vi gör en tjänst åt framtidens ”gammeltågsvänner”?

Men ändå: Detta skulle ju vara ett kriterium för Centrala Anslag att användas till: Två så pass unika fordon som dessa ska inte behöva stå och (mer eller mindre) förfaras, varken i Bergslags Lärje, i Västberga eller på Torekällsberget. Men vad gör man när ingen vill och kan?

/ L G

Jag tycker det är ett framsteg om de får viss omvårdnad på Torekällberget, jämfört med att de står utomhus i Västberga och Lärje. Jag förstod det som att tanken var något slags väderskydd, åtminstone under den kalla årstiden? I varje fall måste ju Torekällberget hålla dem presentabla när de står synliga.

Självfallet skulle jag gärna se dem igång, men jag kommer inte att satsa egen tid och egna pengar på dem. (Om jag åter skulle engagera mig i museibanebranschen, har jag andra prioriteringar.) Och jag tänker inte skriva här och begära av någon annan att använda sin fritid eller sina pengar till det.

När det gäller anslag från stat och kommun, så tror jag inte egentligen att det är synd om museitågsbranschen jämfört med andra former av kulturhistoria. Vi (museitågsbranschen) skulle ju naturligtvis kunna prioritera om, och komma överens om att vi ska ansöka om pengar till renovering av just dessa två lok, om vi kan enas om att de är mer värdefulla än t ex den objekt som annars är aktuella. De var ju ändå flera miljoner som tillföll museitågsbranschen förra året. Så om vi koncentrerar alla ansökningar för 2019 på dessa två lok, som borde det ju kunna bli en bra slant. Med ett par års pengar så borde det väl kunna räcka till att t o m lämna bort loken till Meiningen eller ennan lämplig ånglokssmedja, om ingen av oss vill göra det själv.

Men det skulle ju bli många andra projekt som skulle få stå tillbaka. Och givetvis krävs det en mycket bra motivering varför så stora summor ska koncentreras på just dessa två lok och inte spridas på andra arbetslivsmuséer.

Att Sveriges befolkning via Riksdagen skulle prioritera en avsevärd ökning av anslagen just till museitåg, tror jag inte är aktuellt. Faktiskt skulle inte ens jag själv göra den prioriteringen, jämfört med andra samhällsbehov. Så vi får nog "rätta mun efter matsäcken" om vi inte kan hitta andra intäktskällor.

I vissa andra länder (främst England, men även t ex Schweiz) samlas det in för våra förhållanden enorma belopp från privatpersoner och företag. Skulle det kunna fungera även hos oss? Jag kan inte bedöma det, vi har ju inte välgörenhetstraditionen på samma sätt som i många andra länder utan har lärt oss att Staten tar hand om oss (på gott och ont). Men saker och ting förändras jag, så kanske?

/funderar
Leif

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Anders Svensson @, onsdag, februari 27, 2019, 18:22 (502 dagar sedan) @ Leif B

Jag besökte Torekällberget i somras och tittade och då pågick där byggandet av (grunden till) en vagnhall med två spår - även spårbygget pågick. Enligt vid platsen utställda ritningar skulle det bli en vagnhall (fast med ett spår...) och också en annan hall. Alltså verkar det som fordonen skulle få stå inomhus och det är ju redan i sig ett lyft... //Anders

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Göran Sohlberg @, Liljedahl, onsdag, februari 27, 2019, 18:26 (502 dagar sedan) @ Anders Svensson

Är inte BJ K 36 hos BJs i Göteborg?

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Granis @, onsdag, februari 27, 2019, 19:11 (502 dagar sedan) @ Leif B

Mycket klokt skrivet där (också). Jag har varit inne på det förr, men det tål att upprepas, inte minst tack vare det som nu jobbas för gällande skyddet av (även) "det rörliga kulturarvet". Vad det sen resulterar i konkret återstår väl att se, men helt klart borde vara att stöd borde vara möjligt till (i detta fall) enskilda fordon, oaktat ägare.

Eftersom hänsyn måste tas till såna elementära saker som äganderätt får då detta karaktären av "morot" (och inte i första hand i varje fall "piska" ). D v s man -RAÄ? Jvm? nån"ny"?- kungör att t ex SSnJ 7 är bevarandevärt och att x antal SEK är "öronmärkta" för detta lok. Om SÅS då säger "vi kan inte börja nu, men nån gång i framtiden hoppas vi.." fryser pengarna inne.

Skulle t ex NBVJ i stället säga "vi är beredda att sätta igång nu om vi får överta loket" följer pengarna med. Men släpper SÅS inte loket, ja då är det ruta ett igen, liksom. Nån expropiering blir det alltså aldrig. Ty nog är det så att denna typ av lok nog passar mer för museibanor, men vill "utfärdsföreningarna" inte släppa dom får dom väl stå där -i opinionen- med "tvättad hals", liksom ;-)

Men det är väl lite "profetens skägg" över detta. Av flera skäl kanske... :-| Men att åter få se "nya" parklok/ "denkmalslok" i Sverige vore ett stort steg tillbaka, tycker jag. Men kanske ett tidens tecken på en branschkris? :-(

/ L G

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Överkörmästaren, torsdag, februari 28, 2019, 08:14 (501 dagar sedan) @ Granis

Mycket klokt skrivet där (också).

[...]

Men att åter få se "nya" parklok/ "denkmalslok" i Sverige vore ett stort steg tillbaka, tycker jag. Men kanske ett tidens tecken på en branschkris? :-(

/ L G

Om du nu tycker att LeifB inlägg var klokt skrivet, hur kan du då komma till denna slutsats på slutet?

Jag tror att ”ni gubbar” ;-) gör sådär ganska omedvetet. Ett uppenbart skäl kan väl vara era tidigare upplevelser, det kändes helt enkelt inte bra när fullt fungerande lok ställdes upp i parker på 70-talet (trots att ni även den gången nog någonstans innerst inne insåg att alternativet var skroten) och nu upplever du samma sak igen och det blir som att spela upp samma gamla film igen, och det utlöser samma emotionella reaktion, som pågår parallellt med ett logiskt resonemang grundat i fakta och på slutet vinner känslorna, och slutsatsen blir att du håller med om allt man säger men inte kan ändra dig. (Många gubbar känner nog igen detta beteende hos sina fruar :-P )

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Granis @, torsdag, februari 28, 2019, 08:44 (501 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nu hänger jag inte med alls. Eller missuppfattade jag Leif B totalt? Visst; att lok målas upp och erhåller nån form av ”uppsikt” och skydd –mer än gamla presenningar- är väl ett fall framåt, eller nåt sånt. Sen kan vi bara hoppas att man underhåller loken också, men erfarenheterna från 60-talets ”uppställningsvåg” är ju att kommunernas (motsv) intresse svalnade genom åren i takt med att ekonomin försämrades varvid saker som skattesänkningar, vård, skola och omsorg prioriterades. Men visst; det behöver ju inte gälla Södertälje och Torekällsberget denna gång.

Hur man sen prioriterar olika loktyper och till vad är väl egentligen en annan fråga. Stora Tenderlok som sparades längre och därmed var i bättre skick finns det ju fler av, och är väl då lättare och billigare att ”sparka i gång”. Och mer användbara i utfärdsverksamhet. Samtidigt som de är svårare och dyrare att flytta per landsväg i varje fall. Något som samverkat och påverkat denna konkreta fråga, måhända.

/ L G

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Överkörmästaren, fredag, mars 01, 2019, 11:41 (500 dagar sedan) @ Granis

Nu hänger jag inte med alls. Eller missuppfattade jag Leif B totalt? Visst; att lok målas upp och erhåller nån form av ”uppsikt” och skydd –mer än gamla presenningar- är väl ett fall framåt, eller nåt sånt. Sen kan vi bara hoppas att man underhåller loken också, men erfarenheterna från 60-talets ”uppställningsvåg” är ju att kommunernas (motsv) intresse svalnade genom åren i takt med att ekonomin försämrades varvid saker som skattesänkningar, vård, skola och omsorg prioriterades. Men visst; det behöver ju inte gälla Södertälje och Torekällsberget denna gång.

Hur man sen prioriterar olika loktyper och till vad är väl egentligen en annan fråga. Stora Tenderlok som sparades längre och därmed var i bättre skick finns det ju fler av, och är väl då lättare och billigare att ”sparka i gång”. Och mer användbara i utfärdsverksamhet. Samtidigt som de är svårare och dyrare att flytta per landsväg i varje fall. Något som samverkat och påverkat denna konkreta fråga, måhända.

/ L G

Jomen du fokuserar så mycket på själva loken, som om det stod ett val mellan att ställa ut dem i parker eller elda på dem och köra omkring dem för egen maskin. Men verklighetens val handlar ju oftare om att behålla loket och då försöka hitta en uppställningsplats, eller avyttra det - vare sig det är till järnvägsverksamhet, skrotning eller sån här ”parkuppställning” som du är så känslomässigt negativ till.

Ångloken till Torekällsberget -nygammalt bevarande..

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 01, 2019, 12:40 (500 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nu hänger jag inte med alls. Eller missuppfattade jag Leif B totalt? Visst; att lok målas upp och erhåller nån form av ”uppsikt” och skydd –mer än gamla presenningar- är väl ett fall framåt, eller nåt sånt. Sen kan vi bara hoppas att man underhåller loken också, men erfarenheterna från 60-talets ”uppställningsvåg” är ju att kommunernas (motsv) intresse svalnade genom åren i takt med att ekonomin försämrades varvid saker som skattesänkningar, vård, skola och omsorg prioriterades. Men visst; det behöver ju inte gälla Södertälje och Torekällsberget denna gång.

Hur man sen prioriterar olika loktyper och till vad är väl egentligen en annan fråga. Stora Tenderlok som sparades längre och därmed var i bättre skick finns det ju fler av, och är väl då lättare och billigare att ”sparka i gång”. Och mer användbara i utfärdsverksamhet. Samtidigt som de är svårare och dyrare att flytta per landsväg i varje fall. Något som samverkat och påverkat denna konkreta fråga, måhända.

/ L G


Jomen du fokuserar så mycket på själva loken, som om det stod ett val mellan att ställa ut dem i parker eller elda på dem och köra omkring dem för egen maskin. Men verklighetens val handlar ju oftare om att behålla loket och då försöka hitta en uppställningsplats, eller avyttra det - vare sig det är till järnvägsverksamhet, skrotning eller sån här ”parkuppställning” som du är så känslomässigt negativ till.

Inget av fordonen är ju körbara, varken lok eller vagnar, utan alla är fordon som står i revisionskön hos resp förening, dessutom långt bak i densamma. Förvisso hade det varit mycket trevligt att se något av loken under ånga men som verkligheten ser ut idag är det inte aktuellt. Det gäller även vagnarna men då de föreningar som har dem idag inte prioriterar dem av olika anledningar så kan de må bättre av att tas omhand av Torekällsberget än inte alls.

Att det var stora tenderlok som sparades längst är förvisso en förenkling då det gällde dylika av SJ's standardtyper. Andra stora tenderlok avyttrades i princip när man övergick till torrluftskonservering. Av dem är det i huvudsak persontågslok som hållits igång medan godstågsloken i bästa fall sparats med ett minimum av underhåll. De som ställts upp är lok som annars inte skulle funnits kvar idag, även om få uppställningslok har återuppstått som driftslok, t.ex Mormor och K M Nelsson som båda ställdes upp i Nässjö Hembygdspark. Andra har flyttats till bättre placering som C7 1774 (NOJ 37) från Hultsfred och VJ 4 som blev kvar längst i Nässjö Hembygdspark medan L16 1644 står under pressenning i Klippan. Munktell-loket fd NOJ 12 stod under tak i Älmhult men står väl helt ute i Eskilstuna.
Tyr var fullt körbart när det lämnade Nässjö men står och rostar utomhus sedan länge.

Jag tror inte att SSnJ 7 och BJ K 36 får det sämre nu än vad de hade förut eller kunde blivit. Samma sak gäller vagnarna.

Såvitt jag vet så har de föreningar som överlämnat materiel till Torekällsberget hembudsklausul om dessa skulle avveckla hela eller delar av fordonsparken. Jag antar att Torekällsparken har bra försäkringar om det värsta händer.

K 36 borde gå på en museibana

av Christer Brimalm @, onsdag, februari 27, 2019, 19:09 (502 dagar sedan) @ Granis

Tänk om man kunde få uppleva detta lok i trafik t ex i Nora. Det är helt lagom litet för de korta tågen på museibanorna och ändå mer än tillräckligt starkt genom att det är sexkopplat.
Hastigheten 40 km/t känns också mer relevant för detta lok än för t ex B- eller Sb-lok.

Inte vore det väl otänkbart att renovera detta trots allt lilla behändiga lok till körbart skick igen?

Jag gillar absolut B-lok också, men det finns ju rätt många. Med tanke på lokal koppling till Södertälje skulle det väl passa bättre att ställa upp ett sådant och göra en nationell satsning för att finansiera renovering av K36? Kanske kunde man göra som i England och bilda en separat förening för uppgiften?

P.S. Jag åkte efter K36 år 1972 i ett utfärdståg annordnat av Lions. Häromdagen lyssnade jag på en gammal ljudinspelning jag gjorde på. Det väckte fina minnen. D.S.

K 36 borde gå på en museibana

av Svante Andersson @, fredag, mars 01, 2019, 16:02 (500 dagar sedan) @ Christer Brimalm

De som genom åren beökt Hjulmarknaden måste ju veta vilken medelålder de som önskar dessa lok i drift innehar... och föreningarnas aktiva är inte yngre.

Därför är detta ett med tiden övergående problem och jag tror att loken kommer att vara renoverbara långt efter att de sista nostalgikerna gått hädan.

Sura tankar... ja. Men se till er själva. Har ni mekat med något ånglok de senaste tjugo åren eller öht? Själv drog jag mig ur allt sådant ca 1983 och föredrar att sitta i soffan och gnälla... :-D

SA

--
Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip.

K 36 borde gå på en museibana

av Dag Bonnedal @, fredag, mars 01, 2019, 17:44 (500 dagar sedan) @ Svante Andersson

> De som genom åren beökt Hjulmarknaden måste ju veta vilken medelålder de som önskar dessa lok i drift innehar... och föreningarnas aktiva är inte yngre.


Inte helt nattsvart dock...
Ungdomsadagen

Dag B

K 36 borde gå på en museibana

av MaL @, Sydnärke, lördag, mars 02, 2019, 07:35 (500 dagar sedan) @ Dag Bonnedal

Jag håller med Dag, långt från nattsvart.
Sen är frågan vad som är ungdomar? I Nora har vi ett rätt stort gäng <= 30 bast. Både flickor och gossar som inte räds att skita ner sig, i, under eller över ett ånglok.

/MaL

K 36 borde gå på en museibana

av Anders Ljung @, Uppsala, onsdag, mars 06, 2019, 21:11 (495 dagar sedan) @ MaL

Jag håller med Dag, långt från nattsvart.
Sen är frågan vad som är ungdomar? I Nora har vi ett rätt stort gäng <= 30 bast. Både flickor och gossar som inte räds att skita ner sig, i, under eller över ett ånglok.

/MaL

Snittet i Faringe är inte alls att klaga på. (ULJ alltså).

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

K 36 borde gå på en museibana

av Mattias Jansson @, onsdag, mars 06, 2019, 21:37 (495 dagar sedan) @ Anders Ljung

Jag håller med Dag, långt från nattsvart.
Sen är frågan vad som är ungdomar? I Nora har vi ett rätt stort gäng <= 30 bast. Både flickor och gossar som inte räds att skita ner sig, i, under eller över ett ånglok.

/MaL


Snittet i Faringe är inte alls att klaga på. (ULJ alltså).

Dag, MaL och Anders, nu får ni inte vara sådär ofina, tänk på vilken världsbild ni grumlar! Allt går åt helvete och det finns ingen som tar över, ingen som är intresserad av något alls längre och snart tar allt slut.

Hur tror ni det ser ut om ni kommer här och förmedlar en annan bild? Det går absolut inte för sig.

K 36 borde gå på en museibana

av Svante Andersson @, torsdag, mars 07, 2019, 13:55 (494 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Jag håller med Dag, långt från nattsvart.
Sen är frågan vad som är ungdomar? I Nora har vi ett rätt stort gäng <= 30 bast. Både flickor och gossar som inte räds att skita ner sig, i, under eller över ett ånglok.

/MaL


Snittet i Faringe är inte alls att klaga på. (ULJ alltså).


Dag, MaL och Anders, nu får ni inte vara sådär ofina, tänk på vilken världsbild ni grumlar! Allt går åt helvete och det finns ingen som tar över, ingen som är intresserad av något alls längre och snart tar allt slut.

Hur tror ni det ser ut om ni kommer här och förmedlar en annan bild? Det går absolut inte för sig.

Och allt är så soligt och bra med underbar återväxt i hela gammeltågsbranschen hur kan det då komma sig att i princip alla utfärdstågsföreningar (de som inte har egen bana) har massor med "lik" stående och att man har stora problem att hålla något rullande.
Sedan kan man undra varför vissa föreningar som här står upp och slår sig för bröstet om hur duktiga de är inte i såfall ställer upp och tar hande om de här två loken som skulle vara så förträffliga på en liten bana med kort linjesträckning och låg sth... undrar, undrar!
Kanske det är så att de som sträcker upp handen här inte är berättigade att stå för föreningens offciella linje i detta fall.
Tänker gärna på vissa lok som SWB 40, SWB 16 och TGOJ 125 som jag en gång i tiden som medlem i NBVJ hade en förhoppning att få se i daglig drift... men hur blev det?

SA

--
Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip.

K 36 borde gå på en museibana

av Granis @, torsdag, mars 07, 2019, 14:47 (494 dagar sedan) @ Svante Andersson
Redigerad av Granis, torsdag, mars 07, 2019, 15:12

Sedan kan man undra varför vissa föreningar som här står upp och slår sig för bröstet om hur duktiga de är inte i såfall ställer upp och tar hande om de här två loken som skulle vara så förträffliga på en liten bana med kort linjesträckning och låg sth... undrar, undrar!

You´ve got a point there, som fransmännen säger ;-) Men det är ju så att alla föreningar har fullt upp med det de har (såsom NBVJ som du nämner). Och med att underhålla/ ”omrenovera” sina driftsfordon så att trafiken kan rulla. Så ska man ta emot nåt ”nytt” måste det följa med nån form av stöd, och ett ekonomiskt sådant är då en bra början: Ett riktat bidrag till ett visst fordon. Som går till dom som tar sig an det. Vilka då inte nödvändigtvis behöver vara dom som äger det när beslutet fattas. Men vilka givetvis då får ”första tjing” av naturliga skäl. Vill eller kan dom inte får (i första hand) dom höra sig för om några andra kan ”ta över”. Varpå bidraget följer med. Annars fryser det inne. Häri testas då föreningarnas ”musealitet” och prestigelöshet. Väljer de –om bidrag och intresserad annan förening finnes- att ändå låta fordonet stå, kanske under bar himmel, får de väl stå där med skammen. Eller nåt liknande….

/ L G

K 36 borde gå på en museibana

av Mattias Jansson @, torsdag, mars 07, 2019, 15:06 (494 dagar sedan) @ Svante Andersson

Jag håller med Dag, långt från nattsvart.
Sen är frågan vad som är ungdomar? I Nora har vi ett rätt stort gäng <= 30 bast. Både flickor och gossar som inte räds att skita ner sig, i, under eller över ett ånglok.

/MaL


Snittet i Faringe är inte alls att klaga på. (ULJ alltså).


Dag, MaL och Anders, nu får ni inte vara sådär ofina, tänk på vilken världsbild ni grumlar! Allt går åt helvete och det finns ingen som tar över, ingen som är intresserad av något alls längre och snart tar allt slut.

Hur tror ni det ser ut om ni kommer här och förmedlar en annan bild? Det går absolut inte för sig.


Och allt är så soligt och bra med underbar återväxt i hela gammeltågsbranschen hur kan det då komma sig att i princip alla utfärdstågsföreningar (de som inte har egen bana) har massor med "lik" stående och att man har stora problem att hålla något rullande.
Sedan kan man undra varför vissa föreningar som här står upp och slår sig för bröstet om hur duktiga de är inte i såfall ställer upp och tar hande om de här två loken som skulle vara så förträffliga på en liten bana med kort linjesträckning och låg sth... undrar, undrar!
Kanske det är så att de som sträcker upp handen här inte är berättigade att stå för föreningens offciella linje i detta fall.
Tänker gärna på vissa lok som SWB 40, SWB 16 och TGOJ 125 som jag en gång i tiden som medlem i NBVJ hade en förhoppning att få se i daglig drift... men hur blev det?

SA

Det här är intressant, du skriver en lätt galghumoristisk putslustighet om gammeltågbraschens förestående död illustrerat med en skrattsmiley.

Sedan får du tre exempel helt utan polemiska övertoner med en litet avvikande bild av hur det kan se ut vissa håll i sagda bransch, varefter jag fyller i med en sarkasm från andra hållet, hyfsat motsvarande ditt eget inlägg.

Men det i sin tur följs av ett riktigt genuint grinigt svar, till och med med den urgamla men likväl fåniga ”jaså så inget fel alls då alltså?”-figuren, och sedan en massa ifrågasättanden (från en person som redan sagt sig ha slutat med allt praktiskt arbete för 36 år sedan) och förebråelser.

Det är tydligen inte bara ungdomar (jag fyller själv 50 i år, är inte heller purung således) som har svårt att åstadkomma balanserade svar på nätet när de upplever sig inte bli strykta medhårs.

K 36 borde gå på en museibana

av Mazz ⌂ @, Haninge, torsdag, mars 07, 2019, 20:12 (494 dagar sedan) @ Svante Andersson

Jag håller med Dag, långt från nattsvart.
Sen är frågan vad som är ungdomar? I Nora har vi ett rätt stort gäng <= 30 bast. Både flickor och gossar som inte räds att skita ner sig, i, under eller över ett ånglok.

/MaL


Snittet i Faringe är inte alls att klaga på. (ULJ alltså).


Dag, MaL och Anders, nu får ni inte vara sådär ofina, tänk på vilken världsbild ni grumlar! Allt går åt helvete och det finns ingen som tar över, ingen som är intresserad av något alls längre och snart tar allt slut.

Hur tror ni det ser ut om ni kommer här och förmedlar en annan bild? Det går absolut inte för sig.


Och allt är så soligt och bra med underbar återväxt i hela gammeltågsbranschen hur kan det då komma sig att i princip alla utfärdstågsföreningar (de som inte har egen bana) har massor med "lik" stående och att man har stora problem att hålla något rullande.
Sedan kan man undra varför vissa föreningar som här står upp och slår sig för bröstet om hur duktiga de är inte i såfall ställer upp och tar hande om de här två loken som skulle vara så förträffliga på en liten bana med kort linjesträckning och låg sth... undrar, undrar!
Kanske det är så att de som sträcker upp handen här inte är berättigade att stå för föreningens offciella linje i detta fall.
Tänker gärna på vissa lok som SWB 40, SWB 16 och TGOJ 125 som jag en gång i tiden som medlem i NBVJ hade en förhoppning att få se i daglig drift... men hur blev det?

SA

Som marknadschef i Nora hoppas jag att jag kan leverera viss trovärdighet i alla fall... :-P De lok du beskriver finns alla omtalade i Magnus (MaL) verkstadsrapport och vi i Nora delar definitivt din förhoppning att se dom loken i drift igen... SWB 16 och 125-an känns hyggligt under kontroll, medan SWB 40 behöver utredas och därefter prioritetsordnas. Men viljan finns och loket är med i prioriteringsdiskussioner.

Jag hoppas även att det vi skriver från Nora inte uppfattas som att vi slår oss för bröstet, utan vi vill dela med oss om vad som händer och möjligtvis pyser det ut att vi har rätt skoj nu.

Angående SSnJ 7 så skulle jag personligen väldigt gärna se det loket i Nora, instämmer i att det skulle passa finfint i vår miljö. Men vi har ett antal ånglok redan i Nora och skulle jag föreslå att försöka pröva tanken att få SSnJ 7 till Nora finns risken att tjänstetvångströjan eller liknande kommer fram eller så. Om det ens idag är möjligt då loket redan har ny hemvist, för den delen.

--
/Mats Abramson

RSS-feed av trådar
powered by my little forum