Försvunnet lok (Järnväg allmänt)

av Torger @, måndag, mars 11, 2019, 21:53 (255 dagar sedan)

Som tidigare boende i Lindome medarbetar jag ofta på Facebook-gruppen "Gamla Lindome". Västkustbanan lades 1925-27 om mellan Lindome och Kållered i ett östligare läge över Sagsjön, eftersom den tidigare sträckningen väster om sjön var osäker. Enligt en annan medarbetare sägs ett lok i början av 20-talet sjunkit på sträckan och aldrig återfunnits. Hos digitalmuseum.se finns samma uppgift. Jag har hört något om saken tidigare men aldrig trott på det. Liknande uppgifter finns från andra håll i landet. Vet någon?
Christer Torgersson, Malmö

Försvunnet lok

av Morshyttan @, horndal, tisdag, mars 12, 2019, 23:03 (254 dagar sedan) @ Torger

Som tidigare boende i Lindome medarbetar jag ofta på Facebook-gruppen "Gamla Lindome". Västkustbanan lades 1925-27 om mellan Lindome och Kållered i ett östligare läge över Sagsjön, eftersom den tidigare sträckningen väster om sjön var osäker. Enligt en annan medarbetare sägs ett lok i början av 20-talet sjunkit på sträckan och aldrig återfunnits. Hos digitalmuseum.se finns samma uppgift. Jag har hört något om saken tidigare men aldrig trott på det. Liknande uppgifter finns från andra håll i landet. Vet någon?
Christer Torgersson, Malmö

Jag intresserade mig för ämnet för ett tiotal år sedan och har genom tiden fått ihop 43 berättelser om liknande händelser inom landet, tyvärr har ingen visats sig hålla för närmare granskning :-( .
D.v.s. de har inträffat men inget lokomotiv verkar ligga kvar någonstans vad jag hittat hittills, däremot vagnar som ansetts som skrot.
Men vi ska tänka på att tidigare var metall dyrt och människans arbete billigt så i görligaste mån så togs allt omhand.

Furudal, Nynäshamn, Skåne-Smålands järnväg samt inlandsbanan är några exempel.
Den i Lindome har jag tyvärr inte hört så den skulle vara intressant att ta del av.

Finns det intresse kanske några sidor i "Sidospår" kunna förgyllas med lite folkliga berättelser från flydda dagar, vem vet....:-) ;-) :-D .

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Der Rhein im Rhein

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, mars 13, 2019, 07:48 (254 dagar sedan) @ Morshyttan

Jag intresserade mig för ämnet för ett tiotal år sedan och har genom tiden fått ihop 43 berättelser om liknande händelser inom landet, tyvärr har ingen visats sig hålla för närmare granskning :-( .
D.v.s. de har inträffat men inget lokomotiv verkar ligga kvar någonstans vad jag hittat hittills, däremot vagnar som ansetts som skrot.
Men vi ska tänka på att tidigare var metall dyrt och människans arbete billigt så i görligaste mån så togs allt omhand.

Det återstår att se om tyskarna lyckas hitta loket Der Rhein på botten av Rhein där det faktiskt ska ligga!?

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Furness Railway locomotive No.115

av Leif B @, onsdag, mars 13, 2019, 08:14 (254 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Jag intresserade mig för ämnet för ett tiotal år sedan och har genom tiden fått ihop 43 berättelser om liknande händelser inom landet, tyvärr har ingen visats sig hålla för närmare granskning :-( .
D.v.s. de har inträffat men inget lokomotiv verkar ligga kvar någonstans vad jag hittat hittills, däremot vagnar som ansetts som skrot.
Men vi ska tänka på att tidigare var metall dyrt och människans arbete billigt så i görligaste mån så togs allt omhand.


Det återstår att se om tyskarna lyckas hitta loket Der Rhein på botten av Rhein där det faktiskt ska ligga!?

Furness Railway locomotive No.115 ligger under banvallen i Lindal-in-Furness i Lancashire i England.

Der Rhein im Rhein

av Morshyttan @, horndal, onsdag, mars 13, 2019, 11:21 (254 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Jag intresserade mig för ämnet för ett tiotal år sedan och har genom tiden fått ihop 43 berättelser om liknande händelser inom landet, tyvärr har ingen visats sig hålla för närmare granskning :-( .
D.v.s. de har inträffat men inget lokomotiv verkar ligga kvar någonstans vad jag hittat hittills, däremot vagnar som ansetts som skrot.
Men vi ska tänka på att tidigare var metall dyrt och människans arbete billigt så i görligaste mån så togs allt omhand.


Det återstår att se om tyskarna lyckas hitta loket Der Rhein på botten av Rhein där det faktiskt ska ligga!?

När det gäller sjunkna lok från fartyg, pråmar mm. så är floran rikligare :-) .
Här är ett annat exempel på ett par lok utanför New Jersey; https://www.dailymail.co.uk/news/article-2280832/New-Jerseys-deep-sea-train-graveyard-L...

Det finns flera lokomotiv i staterna som ligger kvar också därför de anses ligga för illa till för att kunna bärgas.
Finns även i andra länder.
På sitt sätt ett intressant ämne men vi ska tänka på att det rör sig om olyckor som i vissa fall skördat liv eller orsakat skada :-( .......

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Der Rhein im Rhein

av Föreningen K.V.B.J ⌂ @, Hovmansbygd, onsdag, mars 13, 2019, 18:22 (253 dagar sedan) @ Morshyttan

Kanske lite OT, men det finns vad jag har fått höra en del WW2 vrak som ska haft last i form av järnvägsprylar. Vår ordförande som otaliga gånger berättat om resor till fjärran platser för att idka apparatdykning på gamla vrak berättade följande om dykning på det brittiska fartyget SS Thistlegorm som sänktes i norra Egypten (röda havet) 1941, som bl.a hade en last i form av två st lokomotiv, järnvägsvagnar, bedfordlastbilar och motorcyklar samt stridsvagn.

Läser man på denna hemsida så skall tydligen de båda 126 ton tunga ångloken stått på däck när de tyska bombplanen besköt fartyget vilket bjöd de båda loken på en (luft)-färd i vattnet så de hamnade någonstans jämte skeppet på botten (går att se på en bild på nedanstående sida).
http://www.titanicnorden.com/skepp/thistlegorm.html

Mvh Anders
K.V.B.J

Der Rhein im Rhein

av Richard Loe @, torsdag, mars 14, 2019, 20:05 (252 dagar sedan) @ Föreningen K.V.B.J

Kanske lite OT, men det finns vad jag har fått höra en del WW2 vrak som ska haft last i form av järnvägsprylar. Vår ordförande som otaliga gånger berättat om resor till fjärran platser för att idka apparatdykning på gamla vrak berättade följande om dykning på det brittiska fartyget SS Thistlegorm som sänktes i norra Egypten (röda havet) 1941, som bl.a hade en last i form av två st lokomotiv, järnvägsvagnar, bedfordlastbilar och motorcyklar samt stridsvagn.

Läser man på denna hemsida så skall tydligen de båda 126 ton tunga ångloken stått på däck när de tyska bombplanen besköt fartyget vilket bjöd de båda loken på en (luft)-färd i vattnet så de hamnade någonstans jämte skeppet på botten (går att se på en bild på nedanstående sida).
http://www.titanicnorden.com/skepp/thistlegorm.html

Mvh Anders
K.V.B.J

Loken i fråga är ett par LMS litt 8F, och de väger strax över 73t styck. Loken skulle skeppas ut för att stödja brittiska styrkor i Egypten. Totalt 42 lok nådde fram till Egypten. Loken såldes senare till de egyptiska statsbanorna tillsammans med 20 andra 8F lok, och var i trafik till 1963 (tror jag).

Försvunnet lok

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, onsdag, mars 13, 2019, 11:21 (254 dagar sedan) @ Morshyttan

Finns det intresse kanske några sidor i "Sidospår" kunna förgyllas med lite folkliga berättelser från flydda dagar, vem vet....:-) ;-) :-D .

Jag anmäler mitt intresse (som läsare). Det är ett ämnesområde som bör dokumenteras och publiceras.

--
www.banvakt.se

Försvunnet lok

av LasseE, onsdag, mars 13, 2019, 13:13 (254 dagar sedan) @ Morshyttan

OK, det gäller inte Sverige men hur var det med det norska malmlok som åkte med när banvallen rasade ovanför Katterat. Jag tror det blev liggande kvar eftersom det ansågs mer eller mindre omöjligt att få upp det igen. Kanske loket slaktades på en hel del av innanmätet.

Linjeomläggningarna Kållered - Anneberg

av Sune Nylén @, onsdag, mars 13, 2019, 14:21 (253 dagar sedan) @ LasseE

Sid. 110 111 i 1931 års minnesskrift förtäljer en del om linjeomläggningarna Kållered Lindome och Lindome Anneberg. Det tog 7 år att lägga banken över Sagsjön. Visserligen var vattendjupet bara 3 m men dylagret mäktigt, 20m. Därav den långa tiden. Banan
gick tidigare på västra stranden av sjön. På 70 talet gjorde jag delvis en rekognoseringstur längs gamla banan. Längs Sagsjön var det lätt.Den gick strax till vänster om gamla vägen och spår av gamla banken fanns kvar. Risken betraktades dock som stor att det skulle bli sättningar ut mot sjön , och då man planerade dubbelspår till Kungsbacka, beslöt man att dra detta rätt över sjön. Man började 1920 och 1927 öppnades nya linjen. Sträckan Lindome Anneberg hade gått rakt över ängarna mot Anneberg. Nu lade man banan
med en sväng åt vänster, följande landsvägen. Den kom då in i ett något västligare läge,vilket gjorde att stationshuset i Anneberg kom i en något egendomlig position. Några spår av banan förefanns inte,men när jag vid tillfälle gjorde en promenad ner till Lindomeån, träffade jag på stenfundamentet till gamla bron.Förmodligen finns det ännu att beskåda. Att förövrigt något lok sjunkit finner jag högst osannolik. Möjligen har någon vagn hamnat i sjön vid bankläggningen. Sannolikt är väl att loket skjutit vagnarna framför sig vid arbetstillfällena. Hisings Kärra som ovan, borde väl kanske skriva, -Som van - :-) Sune

Linjeomläggningarna Kållered - Anneberg

av Torger @, onsdag, mars 13, 2019, 15:15 (253 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag minns också den gamla banvallen mellan Lindome och Flabäck, vilken var fullt synlig ännu på 70-talet, men numera synes försvunnen. Den gamla bangården i Anneberg låg något SO om den nuvarande, med ett stationshus liknande det ännu kvarstående i Åskloster. I Lindome behölls bangården, men ett nytt stationshus byggdes mittemot det gamla, som var likadant som det i Fjärås, som fortfarande finns kvar. Längs den gamla sträckningen finns vid Alafors N om Anneberg en banvaktsstuga kvar i något ombyggt skick. Mölndals museum tycks tro på uppgiften om det försvunna loket - jag gör det inte.
Christer Torgersson, Malmö

Linjeomläggningarna Kållered - Anneberg

av Sune Nylén @, onsdag, mars 13, 2019, 15:56 (253 dagar sedan) @ Torger

Ja,det blir väl i så fall för den VERKLIGT INTRESSERADE att lusläsa 77:an om något tänkbart,lättare lok oförklarligt försvunnit 1920-26 någonting och sedan kolla i Riksarkivet och Göteborgspressen om de har något att berätta. Lindome - Anneberg fixades först. 18 - 23. Det tog sin rundliga tid med spadar och hästskjuts. Fast man byggde ju Falun - Göteborg på ungefär samma tid. :-) Sune

Linjeomläggningarna Kållered - Anneberg

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, mars 13, 2019, 16:37 (253 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag skulle snarast tro att det var något mindre decauvillelok (ång- eller motor-d:o) som försvann.
denna sida om stenbrottet kan man se ett mindre lok som rullar på spåret. Det skymtar en skorsten så det var nog ett ånglok som användes. SJB hade ju flera mindre lok och ödet för dessa är långt från klart. I många fall var det inhyrda lok, dessutom.

Försvunnet lok

av Morshyttan @, horndal, onsdag, mars 13, 2019, 16:46 (253 dagar sedan) @ LasseE

OK, det gäller inte Sverige men hur var det med det norska malmlok som åkte med när banvallen rasade ovanför Katterat. Jag tror det blev liggande kvar eftersom det ansågs mer eller mindre omöjligt att få upp det igen. Kanske loket slaktades på en hel del av innanmätet.

Delvis finns det Svenska exempel på incidenter längs malmbanan där lokomotiv-rester ligger kvar sedan de rensats på utrustning från relativt modern tid.

Dels har vi ett EL4 lok som under femtiotalets sista år mötte sitt öde vid katterat.
Står att läsa på den tillförlitliga sidan "historiskt", se länkens nedersta text;

http://www.historiskt.nu/normalsp/staten/malmbanan/ofotbanen/ofotbanen.html

Sedan hade jag en tråd när mitt intresse för företeelsen såg sin gryning 2011 här i forumet, finns en del intressanta uppslag att läsa om;

91427

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Försvunnet lok

av Kjell Aghult @, onsdag, mars 13, 2019, 16:52 (253 dagar sedan) @ LasseE

L O Karlssons utmärkta bok "Ånglok vid Sveriges industrier" bekräftar en gammal uppgift från 1960-talet: Enda ångloket vid Öresundsvarvet i Landskrona (f d GSJ 2) användes 1964 som bankfyllnad vid en utbyggnad inne på varvsområdet. Det lär alltjämt ligga kvar.

Försvunnet lok

av Gunnar Olson @, onsdag, mars 13, 2019, 17:50 (253 dagar sedan) @ Morshyttan

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Försvunnet lok

av Sune Nylén @, onsdag, mars 13, 2019, 18:22 (253 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Fanns det en mosse så nära linjen, som kunde sluka en hel rälsbuss, om man bara
kunde köra den åt sidan,så skulle naturligtvis hela linjen sjunka ner när ett tåg passerade. Vem låter sig luras av sådant ?. Skall man hitta på måste det hänga ihop.:-( :-) Sune

Försvunnet lok

av Gunnar Olson @, onsdag, mars 13, 2019, 18:55 (253 dagar sedan) @ Sune Nylén

Fanns det en mosse så nära linjen, som kunde sluka en hel rälsbuss, om man bara
kunde köra den åt sidan,så skulle naturligtvis hela linjen sjunka ner när ett tåg passerade. Vem låter sig luras av sådant ?. Skall man hitta på måste det hänga ihop.:-( :-) Sune

Nja, det kan ju ändå vara fast mark under själva banvallen, även om det är bottenlöst intill. Enligt min sagesman (som i det fallet nog visste vad han pratade om) hade NBVJ haft folk ute som letat på den uppgivna platsen, dock helt utan resultat.

Försvunnet lok

av Kjell Aghult @, torsdag, mars 14, 2019, 08:00 (253 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Källa efterlyses.
Någon källa ej heller kunnat presteras till en annan "NBJ-historia": En SJ godsvagn skulle regelrätt ha stulits, då man märkte att den tappats bort i samtrafikbokföringen. Och märkts om till NBJ-nummer.

Försvunnet lok

av Sune Nylén @, torsdag, mars 14, 2019, 08:56 (253 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Det kan ju bara vara så att en NBJ vagn har demolerats av SJ,som lämnat en SJ vagn som ersättning. När den sedan märkts om av NBJ utan att någon förklarat varför för personalen, och varför skulle de göra det, så har ryktena kommit i rullning.:-) Sune

Försvunnet lok

av Christer Fredriksson @, torsdag, mars 14, 2019, 09:06 (253 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Liknande vid TGOJ där SJ av misstag byggde om ett antal Gs-vagnar till Lkp-vagnar.

Försvunnet lok

av Kjell Aghult @, torsdag, mars 14, 2019, 15:46 (252 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Liknande vid TGOJ där SJ av misstag byggde om ett antal Gs-vagnar till Lkp-vagnar

Hur var egentligen vagnsamtrafiksavtalet SJ/TGOJ efter koordinationen 1953? Vad jag kan förstå upphörde då vagnbokföringen vid övergångsstationerna mellan de två. TGOJ skulle bidra med X %
av landets samlade allmänna godsvagnspark (Malmvagnarna låg givetvis utanför systemet). Det fysiska vagninnehavet lär med tiden ha ersatts av ett penningbelopp.

Avtalet borde innehålla regler för dels daglig vagndisposition, dels tekniska förändringar på vagnarna. För NBJ-trafiken gällde alltjämt Svenskt Vagnsamtrafiksavtal, enligt uppgift sista bana med detta.

Gs (f d Ge) blev jag minns ingen särskilt attraktiv vagn för kunder med sluten-vagn-gods. De
föredrog den större Gbs.

Försvunnet lok

av Christer Fredriksson @, torsdag, mars 14, 2019, 16:32 (252 dagar sedan) @ Kjell Aghult

De TGOJ vagnar som av misstag av SJ ombyggdes till Lkp var några av de gamla små Gs/Gsh-vagnarna som av TGOJ hade ombyggts till rullager och då hade liten efterfrågan för godstransporterna på järnväg.

Försvunnet lok

av Kjell Aghult @, torsdag, mars 14, 2019, 16:46 (252 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

De TGOJ vagnar som av misstag av SJ ombyggdes till Lkp var några av de gamla små Gs/Gsh-vagnarna som av TGOJ hade ombyggts till rullager och då hade liten efterfrågan för godstransporterna på järnväg.

Vari låg misstaget? Man sökte göra en dåligt använd vagntyp mer attraktiv. Systemtågstransporter av ved kom ju i ropet redan med Tövasystemet 1968 och Dalälvssystemet 1970.

Försvunnet lok

av Gunnar Olson @, torsdag, mars 14, 2019, 10:38 (253 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Källa efterlyses.

Uppgift om källa har jag sänt till Kjell A via e-post. Uppgiften avser källa till att berättelsen fanns och att man letat på platsen, inte att rälsbussen verkligen dumpats i mossen.

Någon källa ej heller kunnat presteras till en annan "NBJ-historia": En SJ godsvagn skulle regelrätt ha stulits, då man märkte att den tappats bort i samtrafikbokföringen. Och märkts om till NBJ-nummer.

.. och stulna vagnar

av Kanal C @, torsdag, mars 14, 2019, 11:13 (253 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Källa efterlyses.
Någon källa ej heller kunnat presteras till en annan "NBJ-historia": En SJ godsvagn skulle regelrätt ha stulits, då man märkte att den tappats bort i samtrafikbokföringen. Och märkts om till NBJ-nummer.

Apropå det, var det inte något företag i Orsatrakten som för snart 20 år sedan tog ett antal öppna godsvagnar (Os? Oms?), slipade bort ramstansar och märkte om vagnarna till PKP?

.. och stulna vagnar

av mamma Ulla @, torsdag, mars 14, 2019, 13:16 (253 dagar sedan) @ Kanal C

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Källa efterlyses.
Någon källa ej heller kunnat presteras till en annan "NBJ-historia": En SJ godsvagn skulle regelrätt ha stulits, då man märkte att den tappats bort i samtrafikbokföringen. Och märkts om till NBJ-nummer.


Apropå det, var det inte något företag i Orsatrakten som för snart 20 år sedan tog ett antal öppna godsvagnar (Os? Oms?), slipade bort ramstansar och märkte om vagnarna till PKP?

Voxna Express! Jag har domen liggande någonstans. En allmänt totaltsnurrig historia med förfalskade fakturor, obefintlig bokföring och folk som höll sig undan delgivning. Hela programmet alltså. :)

.. och stulna vagnar

av Bengt Löfgren, torsdag, mars 14, 2019, 13:31 (253 dagar sedan) @ mamma Ulla

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Källa efterlyses.
Någon källa ej heller kunnat presteras till en annan "NBJ-historia": En SJ godsvagn skulle regelrätt ha stulits, då man märkte att den tappats bort i samtrafikbokföringen. Och märkts om till NBJ-nummer.


Apropå det, var det inte något företag i Orsatrakten som för snart 20 år sedan tog ett antal öppna godsvagnar (Os? Oms?), slipade bort ramstansar och märkte om vagnarna till PKP?


Voxna Express! Jag har domen liggande någonstans. En allmänt totaltsnurrig historia med förfalskade fakturor, obefintlig bokföring och folk som höll sig undan delgivning. Hela programmet alltså. :)


Länk till notis om tingsrättsdom.

Försvunnet lok

av Mattias Jansson @, torsdag, mars 14, 2019, 10:08 (253 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.

Nog för att miljötänket var annorlunda, men just därför tror jag inte på historien. De enda rälsbussar som skulle kunna komma i fråga ens teoretiskt är två vanliga HC-bussar som skrotades 1968. Eftersom det var trärälsbussar så hade man med den tidens (avsaknad av) miljötänkande sannolikt bara eldat upp dem någonstans om man nu ville bli av med dem på ett enkelt sätt. (De metallrester som blivit över i underredet hade man sedan kunnat dumpa hos vilken skrotfirma som helst.)

Varför göra sig omaket att leta upp en plats som inte bara ligger nära banvallen utan där man tydligen också verkligen vet att det är så djupt att inte fordonet bara blir sittande halvvägs ner i dyn (hur skulle med all respekt järnvägsanställda ha sådan järnkoll på mossdjupet överallt längs banan)? Och dessutom, även om det var lätta fordon, hur enkelt skulle det vara att bara välta ned den stillastående från spåret? Knappast med handkraft, så man skulle ha behövt åka ut med någon form av annat fordon, kranvagn eller så. Det låter spontant ganska komplicerat med tanke på att det som ovan beskrivits borde ha funnits en väldigt enkel och i tiden ännu accepterad metod att bli kvitt "problemet".

(Det finns för övrigt en mängd liknande historier om stridsvagnar som ska ha sjunkit ned i mossar; det förefaller som om samtliga landets pansarregementen haft sina egna historier av den arten. Jag kan ju inte säga rent ut att inget sådant någonsin har hänt, men att så gott som alla regementen skulle ha blivit av med oerhört dyr krigsmateriel på det viset? Nja.)

Försvunnet lok

av Gunnar Olson @, torsdag, mars 14, 2019, 10:43 (253 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.


Nog för att miljötänket var annorlunda, men just därför tror jag inte på historien. De enda rälsbussar som skulle kunna komma i fråga ens teoretiskt är två vanliga HC-bussar som skrotades 1968. Eftersom det var trärälsbussar så hade man med den tidens (avsaknad av) miljötänkande sannolikt bara eldat upp dem någonstans om man nu ville bli av med dem på ett enkelt sätt. (De metallrester som blivit över i underredet hade man sedan kunnat dumpa hos vilken skrotfirma som helst.)

Varför göra sig omaket att leta upp en plats som inte bara ligger nära banvallen utan där man tydligen också verkligen vet att det är så djupt att inte fordonet bara blir sittande halvvägs ner i dyn (hur skulle med all respekt järnvägsanställda ha sådan järnkoll på mossdjupet överallt längs banan)? Och dessutom, även om det var lätta fordon, hur enkelt skulle det vara att bara välta ned den stillastående från spåret? Knappast med handkraft, så man skulle ha behövt åka ut med någon form av annat fordon, kranvagn eller så. Det låter spontant ganska komplicerat med tanke på att det som ovan beskrivits borde ha funnits en väldigt enkel och i tiden ännu accepterad metod att bli kvitt "problemet"

Ja, det är väl det jag menade, fast du har utvecklat resonemanget.

Var det HC-bussar NBJ hade? Jag trodde att även trärälsbussarna var av Motalatillverkning.


(Det finns för övrigt en mängd liknande historier om stridsvagnar som ska ha sjunkit ned i mossar; det förefaller som om samtliga landets pansarregementen haft sina egna historier av den arten. Jag kan ju inte säga rent ut att inget sådant någonsin har hänt, men att så gott som alla regementen skulle ha blivit av med oerhört dyr krigsmateriel på det viset? Nja.)

Försvunnet lok

av Mattias Jansson @, torsdag, mars 14, 2019, 10:51 (253 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det har cirkulerat en berättelse om att NBJ i samband med nedläggningen av persontrafiken eller möjligen något tidigare gjorde sig av med en av sina äldre rälsbussar genom att köra ut den på linjen och välta den ner i en mosse. Där skulle den rätt snart ha sjunkit så pass att ingenting gick att se. Jag är skeptisk. Även om man vid tiden för den påstådda händelsen struntade i miljön och skrotpriserna skulle ha varit dåliga borde det inte varit ekonomiskt att göra så jämfört med att skrota på vanligt sätt.


Nog för att miljötänket var annorlunda, men just därför tror jag inte på historien. De enda rälsbussar som skulle kunna komma i fråga ens teoretiskt är två vanliga HC-bussar som skrotades 1968. Eftersom det var trärälsbussar så hade man med den tidens (avsaknad av) miljötänkande sannolikt bara eldat upp dem någonstans om man nu ville bli av med dem på ett enkelt sätt. (De metallrester som blivit över i underredet hade man sedan kunnat dumpa hos vilken skrotfirma som helst.)

Varför göra sig omaket att leta upp en plats som inte bara ligger nära banvallen utan där man tydligen också verkligen vet att det är så djupt att inte fordonet bara blir sittande halvvägs ner i dyn (hur skulle med all respekt järnvägsanställda ha sådan järnkoll på mossdjupet överallt längs banan)? Och dessutom, även om det var lätta fordon, hur enkelt skulle det vara att bara välta ned den stillastående från spåret? Knappast med handkraft, så man skulle ha behövt åka ut med någon form av annat fordon, kranvagn eller så. Det låter spontant ganska komplicerat med tanke på att det som ovan beskrivits borde ha funnits en väldigt enkel och i tiden ännu accepterad metod att bli kvitt "problemet"


Ja, det är väl det jag menade, fast du har utvecklat resonemanget.

Var det HC-bussar NBJ hade? Jag trodde att även trärälsbussarna var av Motalatillverkning.


(Det finns för övrigt en mängd liknande historier om stridsvagnar som ska ha sjunkit ned i mossar; det förefaller som om samtliga landets pansarregementen haft sina egna historier av den arten. Jag kan ju inte säga rent ut att inget sådant någonsin har hänt, men att så gott som alla regementen skulle ha blivit av med oerhört dyr krigsmateriel på det viset? Nja.)

Helt riktigt, jag var litet snabb att använda HC-buss som generisk beteckning, men det var Motalabussar.

Försvunnet lok

av LOK @, torsdag, mars 14, 2019, 11:52 (253 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Nja,det är riktigt att NBJ inte hade HC-bussar, men de som de hade var två tillverkade av Motala och två av ASJ Linköping. Av släpvagnarna var en tillverkad av Motala och två av ASJ Linköping.
LOK

Försvunnet lok

av Mattias Jansson @, torsdag, mars 14, 2019, 16:28 (252 dagar sedan) @ LOK

Nja,det är riktigt att NBJ inte hade HC-bussar, men de som de hade var två tillverkade av Motala och två av ASJ Linköping. Av släpvagnarna var en tillverkad av Motala och två av ASJ Linköping.
LOK

Visst, men nu handlade det om just de två första trärälsbussarna, det båda ASJ-bussarna var ju senare och en helt annan konstruktion. Och fastän intressanta är de helt utanför ämnet i en påstådd historia om en sänkt rälsbuss då den ena av dem skrotades och den andra finns kvar (med den förras korg).

Försvunnet lok

av Anders Ljung @, Uppsala, torsdag, mars 14, 2019, 11:59 (253 dagar sedan) @ Mattias Jansson

(Det finns för övrigt en mängd liknande historier om stridsvagnar som ska ha sjunkit ned i mossar; det förefaller som om samtliga landets pansarregementen haft sina egna historier av den arten. Jag kan ju inte säga rent ut att inget sådant någonsin har hänt, men att så gott som alla regementen skulle ha blivit av med oerhört dyr krigsmateriel på det viset? Nja.)

Farsan vidhöll att någon lämnat in en förlustanmälan "Strv 101 med utrustning" till motorförrådet på Utö skjutfält (förvaltaren hade ramat in den och hängt den på väggen).

Detta har säkert hänt på massvis av ställen. Det betyder ju inte att fordonen är förlorade, det betyder bara att de värnpliktiga kört fast i ett dike/lergrop/mosse så de inte kommer loss utan assistans. Stammisarna får åka ut med grävare och stridsvagnsbärgare och hämta in dem nån dag senare.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Försvunnet lok,utländska förebilder

av Morshyttan @, horndal, onsdag, mars 13, 2019, 16:23 (253 dagar sedan) @ Torger
Redigerad av Morshyttan, onsdag, mars 13, 2019, 16:31

Några exempel på att lokomotiv fyllts över eller på annat sätt begravts finns att skåda här för den intresserade :) .
Alla dock med utländska förebilder :-| .

Oporo, Edit: Nya zealand (vatt fel i hastigheten)

http://the-lothians.blogspot.com/2016/05/buried-for-47-years-amazing.html

Museum i Mullbery, florida även det usa

https://www.youtube.com/watch?v=M63ggHzx-FQ

Som sagt guldäpplet i denna forskning vore att hitta inhemska förebilder, med hopp och tro kommer det kanske, vem vet ....... :-) ;-) :-D .

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Försvunnet lok,utländska förebilder

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, mars 14, 2019, 15:01 (252 dagar sedan) @ Morshyttan

Några exempel på att lokomotiv fyllts över eller på annat sätt begravts finns att skåda här för den intresserade :) .
Alla dock med utländska förebilder :-| .

Oporo, Edit: Nya zealand (vatt fel i hastigheten)

http://the-lothians.blogspot.com/2016/05/buried-for-47-years-amazing.html

Museum i Mullbery, florida även det usa

https://www.youtube.com/watch?v=M63ggHzx-FQ

Som sagt guldäpplet i denna forskning vore att hitta inhemska förebilder, med hopp och tro kommer det kanske, vem vet ....... :-) ;-) :-D .

Ja, det finns en hel del utländska exempel, både på verkliga fall och skrönor. Ett par exempel:
Kanada
Nya Zeeland
Lake Superior
Panamakanalen
Piscataqua River

Som man kan se på länken om det renoverade loket från Nya Zeeland ovan så dumpade man faktiskt uttjänta lok i Oretifloden när skrotpriserna var låga.

M.v.h.
Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum