SS A26 471 på linje 1 (Järnväg allmänt)

av Gunnar D @, torsdag, mars 14, 2019, 17:43 (446 dagar sedan)

[image]

A26 471 gör uppehåll vid Pilgatan 14 mars 1964. Snart är den en gång tunga spårvagnsgatan Hantverkargatan helt utan spårvägstrafik.

Mvh Gunnar

SS A26 471 på linje 1

av Micael Lindgren ⌂ @, Örnsköldsvik, torsdag, mars 14, 2019, 18:54 (446 dagar sedan) @ Gunnar D

[image]

A26 471 gör uppehåll vid Pilgatan 14 mars 1964. Snart är den en gång tunga spårvagnsgatan Hantverkargatan helt utan spårvägstrafik.

Mvh Gunnar

Trevligt med en Hägglundare. :-D

--
Micael Lindgren - Örnsköldsviks JärnvägsSällskap
www.ojs.nu

SS A26 471 på linje 1

av Överkörmästaren, fredag, mars 15, 2019, 00:01 (446 dagar sedan) @ Gunnar D

[image]

A26 471 gör uppehåll vid Pilgatan 14 mars 1964. Snart är den en gång tunga spårvagnsgatan Hantverkargatan helt utan spårvägstrafik.

Mvh Gunnar

Ska den här hållplatsen byta namn till "Regionhuset" nu? Den som lever får se! Annars kanske "Pilgatan" inte är så dumt :-)

SS A26 471 på linje 1

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 15, 2019, 07:56 (446 dagar sedan) @ Överkörmästaren

SLs namnpolicy säger att hållplatser kan döpas efter gator, torg och beständiga institutioner. Om 47år klassas som beständig institution så funkade det ju, SLL var ju dessutom huvudman. Hur långlivad regionen blir får framtiden utvisa men om inte namnbytet redan skett så blir det säkert vid tidtabellsbytet i juni
Det slående regelbrottet är ju däremot när hpl Byängsgränd
(linje 144) ändrades till Enskede racketcenter. Numera Enskede rackethall (konkurs/ägarbyte?).
Bytet drevs igenom i centrala regionstyrelsen i SL av den dåvarande SL-ordföranden genom att övertala en presidieledamot att ändra sig efter sammanträdet då denne röstat 'fel' och ordfs förslag till namnbyte fallit. Ordf var enligt uppgift granne med dåvarande ägaren av rackethallen.
Sagan om ordföranden som tänkte att va fan...

SS A26 471 på linje 1

av Torbjörn Jansson @, fredag, mars 15, 2019, 10:52 (445 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Hej!
Intressant detta med rykten som man bör kolla innan man sprider dem vidare! I mitt tidigare värv som bankman hade jag Enskede Rackethall som kund. Det är ett aktiebolag som ägs av Enskede Lawn Tennis Klubb och Stockholms Badmintonförbund. Det har alltså och har aldrig haft några enskilda personer som ägare. Såvitt jag vet så har det aldrig hetat Enskede Racketcenter. Bolaget har aldrig gått i konkurs.

Vänligen
Torbjörn J

SS A26 471 på linje 1

av Thomas K Ohlsson @, fredag, mars 15, 2019, 10:55 (445 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Och SL har aldrig haft någon "central regionsstyrelse"!

Men det var en bra historia...

Vid sidan av spåret, men där är vi ju redan:

Företagsnamn som hållplatsbenämning är inte så ovanligt, på rak arm kommer jag på IKEA och McDonalds men det finns säkert många fler.

/TKO

SS A26 471 på linje 1

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, mars 15, 2019, 11:16 (445 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson


Vid sidan av spåret, men där är vi ju redan:

Företagsnamn som hållplatsbenämning är inte så ovanligt, på rak arm kommer jag på IKEA och McDonalds men det finns säkert många fler.

/TKO

Åter till spåren (spårvägsspåren). I Göteborg finns SKF. Även Lana var ursprungligen ett företagsnamn.

SS A26 471 på linje 1

av Karlsson @, MARIESTAD, lördag, mars 16, 2019, 09:12 (444 dagar sedan) @ Harald

Åter till spårvagnsspåren på Sveriges framsida så finns hållplatsen Luma på tvärbanan. Företaget är förvisso inte kvar på platsen vad jag vet.

SS A26 471 på linje 1

av mamma Ulla @, Åmotfors, lördag, mars 16, 2019, 10:40 (444 dagar sedan) @ Karlsson

Och AGA... :) FRA är ju lite lustigt också, från allra första början var det väl hemligt att inrättningen alls existerade.

SS A26 471 på linje 1

av ztenlund ⌂ @, lördag, mars 16, 2019, 11:31 (444 dagar sedan) @ mamma Ulla

I fallet med Luma så heter dock parken där Lumaparken och även en hel del annat benämns Luma, även om det ursprungliga företaget inte är kvar.

SS A26 471 på linje 1

av Anders Sandgren @, Bredäng, lördag, mars 16, 2019, 21:35 (444 dagar sedan) @ ztenlund

Vad gäller Luma så heter ju området så numera trots att eller snarare tack vare att den gamla verksamheten numera lyser med sin frånvaro. Motsvarande gäller ju även Telefonplan MFL platser. Trots (eller tack vare?) att verksamheterna inte längre finns kvar kan man säga att de kvalat in som beständiga institutioner....
Principen tror jag tillkom för att man inte skall köpa sig en hållplats i reklamsyfte. Och skall man var ärlig finns det större institutioner vid Byängsgränd som låg närmare till hands, t.ex Posten även om de nu heter PostNord.

SL's regionala organisation

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 15, 2019, 11:32 (445 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson
Redigerad av Anders Sandgren, fredag, mars 15, 2019, 11:52

SL hade under en tid en regional politisk organisation. Från början (mitten av 1980-talet om jag minns rätt) i form av fem bussditriktsstyrelser (centrala, norra (nordost), västra (nordväst), södra (sydost) och östra (söder och sydväst). De hanterade enbart busstrafiken på delegation från SL Buss VD (SL och dess dotterbolag lydde under aktiebolagslagen) varför VD kunde köra över styrelserna vilket hände någon gång när dessa obstruerade.
Senare ändrades det till tre regionstyrelser, norra, södra och centrala. Centrala innefattade Stockholm, Lidingö, Ekerö, Solna och Sundbyberg. Norra allt norr därom och Södra allt söder därom. Orsaken var framförallt att bussddriften försvann och lades ut på entrprenad varför hela SL buss försvann varunder distriktsstyrelserna legat. Regionerna låg under huvudstyrelsen på delegation av VD.
Dessa tre styrelser handhade även spårtrafik inom sitt område utom T-bana och pendeltåg som låg på huvudstyrelsen. Centrala regionstyrelsen hade alltså även Lidingöbanan och 12'an samt var engagerade i planeringen av Djurgårdslinjen och tvärbanan även om de stora besluten även där togs av huvudstyrelsen. Roslagsbanan torde legat under Norra men större beslut som ny vagnpark handhades av huvudstyrelsen. Samma sak med Saltsjöbanan som låg under Södra styrelsen.
Dessa understyrelser hade också ansvar för kontakter med berörda kommuner och fick även hantera synpunkter från allänheten.
Resp. regionstyrelse hade även en motsvarande förvaltning, dvs trafikförvaltningen hade delats upp i regionala delar.
Vissa partier var pådrivande i en ökad decentralisering av organisationen, andra var mindre intresserade av detta. I mycket kan man nog 'beskylla' Knut Nilsson(c) för den regionala organisationens uppkomst och när han ej längre fanns kvar inom landstinget togs de så småningom bort.
Allt detta togs vad jag vet senare bort och idag är nog verksamheten mer centraliserad och SL ersatt av en trafikförvaltning med ett 20-tal personer.

Styrelserna hade att besluta om trafikutbud (linjenät, turtäthet mm) men utbudsplanerna togs ofta med minimal diskussion. Ibland fanns det olika uppfattningar som t.ex ett val mellan dagtrafik Karlaplan-Kaknästoret (dåv linje 68) och återgång till kvällstrafik till midnatt (en period började nattrafiken kl 23).
Däremot kunde det bli långa diskussioner om hållplatslägen bl.a när man ville reducera antalet hållplatser på de blivande stomlinjerna för att få upp medelhastigheterna.
Styrelserna var även remissinstanser för olika förslag som när arkitektförslag om att ta bort de flesta busshållplatserna vid Odenplan (flyttas till gatorna runtomkring) för att få ett levande torg behandlades.

Men dessa regioner hade ju inget med de regioner som skapas i en tro att det skall bli lättare att besluta om frågor över länsgränserna. Eller vad det är som ligger bakom.
Skall man vara elak så skapades SL-regionerna för att minska avståndet mellan medborgare och politiker medan de nya regionerna ibland verkar ha motsatt avsikt.

Vad gäller företagsnamn så förekommer det ju men det är egentligen åtm enl dåtida regler undantag. Obs! i Haninge heter numera Port 73 och sålunda har hållplatsen (slutstation) bytt namn. Det blev i samband med Byängsgränd en diskussion om vilka avsteg man kan göra och egentligen var det inte namnbytet som jag irriterade mig på utan hur beslutet drevs igenom. Styrelsen beslöt nämligen med en rösts övervikt att avslå förslaget om mamnbyte men en person övertalades efter mötet att byta åsikt. Men det togs inte upp till nytt beslut utan istället ändrades protokollet...

Jag har dock för mig att det var Enskede racketcenter från början och det är Enskede rackethall idag, men jag kan minnas fel och jag tror inte jag har kvar styrelseprotokollet. Detta hände ca 1990 så det är ett tag sedan. Ägareförhållanden mm för rackethallen var aldrig uppe vid beslut men någon i hallverksamheten inblandad hade känningar med ledande politiker och fick namnet ändrat. Gatan där bl.a Postnord håller till heter alltjämt Byängsgränd.
När Tage D' busschaufför på linje 144 tänkte att va fan körde han dock inte förbi där. Linje 144 gick rakt fram över Årstafältet på den numera borttagna delen av Huddingevägen (försvann när Södra länken öppnade) fram till början av 1980-talet. Möjligen gick enstaka rusningsturer via industriområdet.

För övrigt lär trafiken i Skåne någon gång döpt en hållplats som låg mellan två gårdar till namnet på den äldre (men mindre) varför innehavaren av den större och yngre gården protesterade. Hålplatsen döptes om till "Grannsämjan" och kan nog heta så ännu.

SL's regionala organisation

av Överkörmästaren, fredag, mars 15, 2019, 13:03 (445 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Allt detta togs vad jag vet senare bort och idag är nog verksamheten mer centraliserad och SL ersatt av en trafikförvaltning med ett 20-tal personer.

Snarare några hundra. Men du tänker kanske på trafiknämnden?

SL's regionala organisation

av Thomas K Ohlsson @, fredag, mars 15, 2019, 13:14 (445 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Tack för lektionen!

Det där med regionala styrelser har jag helt missat, och jag jobbade ändå för SL under 90-talet. Men vi slapp väl tampas med dom!

/TKO

SS A26 471 på linje 1

av Ted S @, söndag, mars 17, 2019, 17:56 (443 dagar sedan) @ Anders Sandgren

SLs namnpolicy säger att hållplatser kan döpas efter gator, torg och beständiga institutioner. Om 47år klassas som beständig institution så funkade det ju, SLL var ju dessutom huvudman. Hur långlivad regionen blir får framtiden utvisa men om inte namnbytet redan skett så blir det säkert vid tidtabellsbytet i juni
Det slående regelbrottet är ju däremot när hpl Byängsgränd
(linje 144) ändrades till Enskede racketcenter. Numera Enskede rackethall (konkurs/ägarbyte?).
Bytet drevs igenom i centrala regionstyrelsen i SL av den dåvarande SL-ordföranden genom att övertala en presidieledamot att ändra sig efter sammanträdet då denne röstat 'fel' och ordfs förslag till namnbyte fallit. Ordf var enligt uppgift granne med dåvarande ägaren av rackethallen.
Sagan om ordföranden som tänkte att va fan...

Det stämmer i huvudsak, namnet var dock Enskede Rackethall redan vid bytet från den geografiska belägenheten. Vi lokala tjänstemän kämpade förgäves emot. Frågan fick ett löjets skimmer över sig vid fikabordet, när det framkom att det var en så tydlig personkoppling.

SS A26 471 på linje 1

av Torbjörn Jansson @, söndag, mars 17, 2019, 18:10 (443 dagar sedan) @ Ted S

Hej Ted!
Läs gärna mitt inlägg ned om Rackethallens ägarförhållanden!
Hälsningar
Torbjörn Jansson

SS A26 471 på linje 1

av Ted S @, söndag, mars 17, 2019, 18:26 (443 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Hej Ted!
Läs gärna mitt inlägg ned om Rackethallens ägarförhållanden!
Hälsningar
Torbjörn Jansson

Dem har jag inga synpunkter på.
Det var dock tydligt att styrelsen körde över tjänstmännen i frågan, sedan vet jag inte exakt hur personkopplingen såg ut. Någon i styrelsen kanske hade företagets öra.

SS A26 471 på linje 1

av Torbjörn Jansson @, söndag, mars 17, 2019, 18:36 (443 dagar sedan) @ Ted S

HejTed!
Nu var det ju inga "vanliga" företag utan dessa sportklubbar, Enskede Lawn Tennis Klubb och Stockholms Badmintonförbund, som driver Rackethallen i AB-form med en anställd VD!

Vänligen
Torbjörn

SS A26 471 på linje 1

av Ingwar Åfeldt @, Phoenix, AZ, fredag, mars 15, 2019, 03:49 (446 dagar sedan) @ Gunnar D

Tack för en trevlig bild! Den väcker en massa gamla minnen till liv från min tid som spårvagnskonduktör hos SS i början av 60-talet. Linje 1 jobbade jag ofta på när jag var placerad i Söderhallen. Sedan blev det Brännkyrkahallen och linje 14.

SS A26 471 på linje 1

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, mars 15, 2019, 11:26 (445 dagar sedan) @ Gunnar D

Snygg logga SS hade på sina hållplatsstolpar, i vingen kunde det stå Stockholms Spårvägar t.ex.
Lägg sedan märke till Caféskylten där det står "KAFFE", det hette tydligen så förr.

I sin bok Stinsen i Falsterbo skriver Stig Mårtensson under sin tid i Staffanstorp att han åt sin lunch på Betty Nilssons Kaffe.

SS A26 471 på linje 1

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, mars 15, 2019, 12:05 (445 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Snygg logga SS hade på sina hållplatsstolpar, i vingen kunde det stå Stockholms Spårvägar t.ex.
Lägg sedan märke till Caféskylten där det står "KAFFE", det hette tydligen så förr.

I sin bok Stinsen i Falsterbo skriver Stig Mårtensson under sin tid i Staffanstorp att han åt sin lunch på Betty Nilssons Kaffe.

Skylten tillhör en kaffehandel, inte ett kafé.

SS A26 471 på linje 1

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, mars 15, 2019, 16:01 (445 dagar sedan) @ Harald

Tänkte på det efteråt:-(

RSS-feed av trådar
powered by my little forum