Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen. (Signaler/säkerhet)

av S-O Johansson @, söndag, mars 24, 2019, 16:51 (260 dagar sedan)

I ett tidigare inlägg om när Sär upphörde så skrev jag att när 38 ts gav ut sin första linjebok gällandes från 15 juni 1951 så föreskrev man att Sär skulle gälla på fd. NVHJ och Säo på fd TÖJ linjer. Nu när jag letat fram boken med tillhörande PM så kan jag konstatera att det var lite rörigare ändå.
På fd. NVHJ gällde alltså Sär med vissa undantag och tillägg men på fd TÖJ skulle 1941 års Säo gälla tillsammans med 13 meddelanden i form av skrivelser från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Allt enligt beslut av Trafikinspektören.
Någon som vet varför 1941 års Säo skulle gälla på TÖJ? Den som gällde fram till förstatligandet?
Från 1952 verkar ju Sär gälla eftersom bilaga som gällde specifikt MÖJ elektrifierade linjer börjar gälla under 1952.
Norsholm blev ju lite specifikt då de måste hantera 3 säkerhetsordningar/reglementen.

Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen -- gissning

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, mars 24, 2019, 22:40 (260 dagar sedan) @ S-O Johansson

I ett tidigare inlägg om när Sär upphörde så skrev jag att när 38 ts gav ut sin första linjebok gällandes från 15 juni 1951 så föreskrev man att Sär skulle gälla på fd. NVHJ och Säo på fd TÖJ linjer. Nu när jag letat fram boken med tillhörande PM så kan jag konstatera att det var lite rörigare ändå.
På fd. NVHJ gällde alltså Sär med vissa undantag och tillägg men på fd TÖJ skulle 1941 års Säo gälla tillsammans med 13 meddelanden i form av skrivelser från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Allt enligt beslut av Trafikinspektören.
Någon som vet varför 1941 års Säo skulle gälla på TÖJ? Den som gällde fram till förstatligandet?
Från 1952 verkar ju Sär gälla eftersom bilaga som gällde specifikt MÖJ elektrifierade linjer börjar gälla under 1952.
Norsholm blev ju lite specifikt då de måste hantera 3 säkerhetsordningar/reglementen.

Enligt Järnvägsdata 2009 förstatligades NVHJ 1949-07-01, medan TÖJ förstatligades först ett år senare, 1950-07-01.

MÖJ = Mellersta Östergötlands järnvägar
NSVJ = Norrköping--Söderköping--Vikbolandets järnväg
NVHJ = Norsholm--Västervik--Hultsfreds järnvägar
NÖJ = Norra Östergötlands järnvägar
TÖJ = Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar [bestod av MÖJ, NÖJ och NSVJ].

Min gissning är följande:

* Före förstatligandet använde både NVHJ och TÖJ 1941 års Säkerhetsordning (Säo) tillsammans med 1941 års Säo-tillägg för enskilda järnvägar och förmodligen ett antal "banegna" tilläggsbestämmelser.

* När NVHJ förstatligades, kunde det fr.o.m. 1948-05-09 gällande Sär (SJ:s säkerhetsreglemente för smalspåriga bandelar) genast tillämpas där.

* Motsvarande fungerade dock inte när TÖJ förstatligades, eftersom delar av TÖJ (närmare bestämt delar av MÖJ) var elektrifierade -- Sär innehöll inget om elektrisk drift. Man fortsatte därför att för f.d. TÖJ tills vidare använda samma bestämmelser som under EJ-tiden. (Visserligen var ju f.d. NÖJ och NSVJ samt delar av f.d. MÖJ oelektrifierade, så på dessa delar av f.d. TÖJ borde Sär rimligen ha kunnat tillämpas, men kanske ville man inte ha olika regler inom f.d. TÖJ, kanske p.g.a. samanvändning av åkande personal).

* Först sedan 1952 års tillägg D till Sär hade kommit, med tillägg för elektrisk drift på f.d. MÖJ, var man redo att övergå till Sär på de delar av 38 trafiksektionen som bestod av f.d. TÖJ.

Som sagt, bara en gissning.
/up

Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen -- gissning

av A.Svenson @, måndag, mars 25, 2019, 07:14 (259 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Hej!

Vad blir den ”värsta” skillnaden? Jag har inte tillgång till dessa bestämmelser, minns däremot växlingsförvirringen i Kornsjö när norska stk skulle visa att de minsan kunde svenska handsignaler trots att norska skulle användas.

Jag antar att inte någon paragraf blev totalt motsägelsefull i Norsholm så att olycksrisk uppstod.

Hlsn.
Anders S

Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen -- gissning

av Ola Almquist @, Göteborg, måndag, mars 25, 2019, 20:29 (259 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

I ett tidigare inlägg om när Sär upphörde så skrev jag att när 38 ts gav ut sin första linjebok gällandes från 15 juni 1951 så föreskrev man att Sär skulle gälla på fd. NVHJ och Säo på fd TÖJ linjer. Nu när jag letat fram boken med tillhörande PM så kan jag konstatera att det var lite rörigare ändå.
På fd. NVHJ gällde alltså Sär med vissa undantag och tillägg men på fd TÖJ skulle 1941 års Säo gälla tillsammans med 13 meddelanden i form av skrivelser från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Allt enligt beslut av Trafikinspektören.
Någon som vet varför 1941 års Säo skulle gälla på TÖJ? Den som gällde fram till förstatligandet?
Från 1952 verkar ju Sär gälla eftersom bilaga som gällde specifikt MÖJ elektrifierade linjer börjar gälla under 1952.
Norsholm blev ju lite specifikt då de måste hantera 3 säkerhetsordningar/reglementen.


Enligt Järnvägsdata 2009 förstatligades NVHJ 1949-07-01, medan TÖJ förstatligades först ett år senare, 1950-07-01.

MÖJ = Mellersta Östergötlands järnvägar
NSVJ = Norrköping--Söderköping--Vikbolandets järnväg
NVHJ = Norsholm--Västervik--Hultsfreds järnvägar
NÖJ = Norra Östergötlands järnvägar
TÖJ = Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar [bestod av MÖJ, NÖJ och NSVJ].

Min gissning är följande:

* Före förstatligandet använde både NVHJ och TÖJ 1941 års Säkerhetsordning (Säo) tillsammans med 1941 års Säo-tillägg för enskilda järnvägar och förmodligen ett antal "banegna" tilläggsbestämmelser.

* När NVHJ förstatligades, kunde det fr.o.m. 1948-05-09 gällande Sär (SJ:s säkerhetsreglemente för smalspåriga bandelar) genast tillämpas där.

Sär gällde på f.d. NVHJ:s bansträckor fr.o.m.1950-01-01.

M.v.h.
Ola

Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen -- gissning

av S-O Johansson @, lördag, mars 30, 2019, 20:40 (254 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

I ett tidigare inlägg om när Sär upphörde så skrev jag att när 38 ts gav ut sin första linjebok gällandes från 15 juni 1951 så föreskrev man att Sär skulle gälla på fd. NVHJ och Säo på fd TÖJ linjer. Nu när jag letat fram boken med tillhörande PM så kan jag konstatera att det var lite rörigare ändå.
På fd. NVHJ gällde alltså Sär med vissa undantag och tillägg men på fd TÖJ skulle 1941 års Säo gälla tillsammans med 13 meddelanden i form av skrivelser från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Allt enligt beslut av Trafikinspektören.
Någon som vet varför 1941 års Säo skulle gälla på TÖJ? Den som gällde fram till förstatligandet?
Från 1952 verkar ju Sär gälla eftersom bilaga som gällde specifikt MÖJ elektrifierade linjer börjar gälla under 1952.
Norsholm blev ju lite specifikt då de måste hantera 3 säkerhetsordningar/reglementen.


Enligt Järnvägsdata 2009 förstatligades NVHJ 1949-07-01, medan TÖJ förstatligades först ett år senare, 1950-07-01.

MÖJ = Mellersta Östergötlands järnvägar
NSVJ = Norrköping--Söderköping--Vikbolandets järnväg
NVHJ = Norsholm--Västervik--Hultsfreds järnvägar
NÖJ = Norra Östergötlands järnvägar
TÖJ = Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar [bestod av MÖJ, NÖJ och NSVJ].

Min gissning är följande:

* Före förstatligandet använde både NVHJ och TÖJ 1941 års Säkerhetsordning (Säo) tillsammans med 1941 års Säo-tillägg för enskilda järnvägar och förmodligen ett antal "banegna" tilläggsbestämmelser.

* När NVHJ förstatligades, kunde det fr.o.m. 1948-05-09 gällande Sär (SJ:s säkerhetsreglemente för smalspåriga bandelar) genast tillämpas där.

* Motsvarande fungerade dock inte när TÖJ förstatligades, eftersom delar av TÖJ (närmare bestämt delar av MÖJ) var elektrifierade -- Sär innehöll inget om elektrisk drift. Man fortsatte därför att för f.d. TÖJ tills vidare använda samma bestämmelser som under EJ-tiden. (Visserligen var ju f.d. NÖJ och NSVJ samt delar av f.d. MÖJ oelektrifierade, så på dessa delar av f.d. TÖJ borde Sär rimligen ha kunnat tillämpas, men kanske ville man inte ha olika regler inom f.d. TÖJ, kanske p.g.a. samanvändning av åkande personal).

* Först sedan 1952 års tillägg D till Sär hade kommit, med tillägg för elektrisk drift på f.d. MÖJ, var man redo att övergå till Sär på de delar av 38 trafiksektionen som bestod av f.d. TÖJ.

Som sagt, bara en gissning.
/up

Det låter väl som ett rimligt antagande samt med Olas reservation för Sär:s införande på NVHJ i åtanke.
Du vet möjligen inte vad de olika tillägen förutom D innehöll. Jag har min fars exemplar av Sär i min ägo och den är inte inrättad som den ska. Han var ju konduktör på 2 trafiksektionen från början och tjänstgjorde mest på fd ÖCJ. Först hösten 1957 blev det sammanslagning av åkningen på 2 (normalspår) och 38 ts (smalspår). Känns om att man mer gick på Säo:n. Den boken var väl inrättad kommer jag ihåg.
Följande tillägg har jag:
A, som informerar om att på Linköping C, smalspåret, finns dvärgsignal som bl.a visar grönt fast sken för tåg. Denna verka ha varit lokal för Linköping och är odaterad. Något annat innehåll tidigare?
B, Bestämmelser om ändringar i Sär att tillämpas i samband med krig och krigsfara.
C, Saknas. Innehåll?
D, Som sagt tillägg som berör eldriften. Denna hade ju upphört 1957 och saknade då giltighet.

Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen -- gissning

av Ola Almquist @, Göteborg, tisdag, april 02, 2019, 12:56 (251 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det låter väl som ett rimligt antagande samt med Olas reservation för Sär:s införande på NVHJ i åtanke.
Du vet möjligen inte vad de olika tillägen förutom D innehöll. Jag har min fars exemplar av Sär i min ägo och den är inte inrättad som den ska. Han var ju konduktör på 2 trafiksektionen från början och tjänstgjorde mest på fd ÖCJ. Först hösten 1957 blev det sammanslagning av åkningen på 2 (normalspår) och 38 ts (smalspår). Känns om att man mer gick på Säo:n. Den boken var väl inrättad kommer jag ihåg.
Följande tillägg har jag:
A, som informerar om att på Linköping C, smalspåret, finns dvärgsignal som bl.a visar grönt fast sken för tåg. Denna verka ha varit lokal för Linköping och är odaterad. Något annat innehåll tidigare?
B, Bestämmelser om ändringar i Sär att tillämpas i samband med krig och krigsfara.
C, Saknas. Innehåll?
D, Som sagt tillägg som berör eldriften. Denna hade ju upphört 1957 och saknade då giltighet.

TJF har några exemplar av Sär och jag har ett hemma. I detta finns tilläggen.
Tillägg C (fr.o.m. 1952-06-15) innehåller ändringar av ett antal paragrafer: 29, 67, 75, 77, 78 och 79.
Tillägg A är ett löst blad, eller rättare sagt två. Ett blad för Linköping enligt ovan och ett motsvarande för Norsholm, gällande dvärgsignal vid bron över Göta kanal. Frågan är om det finns fler varianter av A...

M.v.h.
Ola

Säo respektive Sär på 38 trafiksektionen -- gissning

av S-O Johansson @, tisdag, april 02, 2019, 23:28 (251 dagar sedan) @ Ola Almquist

Det låter väl som ett rimligt antagande samt med Olas reservation för Sär:s införande på NVHJ i åtanke.
Du vet möjligen inte vad de olika tillägen förutom D innehöll. Jag har min fars exemplar av Sär i min ägo och den är inte inrättad som den ska. Han var ju konduktör på 2 trafiksektionen från början och tjänstgjorde mest på fd ÖCJ. Först hösten 1957 blev det sammanslagning av åkningen på 2 (normalspår) och 38 ts (smalspår). Känns om att man mer gick på Säo:n. Den boken var väl inrättad kommer jag ihåg.
Följande tillägg har jag:
A, som informerar om att på Linköping C, smalspåret, finns dvärgsignal som bl.a visar grönt fast sken för tåg. Denna verka ha varit lokal för Linköping och är odaterad. Något annat innehåll tidigare?
B, Bestämmelser om ändringar i Sär att tillämpas i samband med krig och krigsfara.
C, Saknas. Innehåll?
D, Som sagt tillägg som berör eldriften. Denna hade ju upphört 1957 och saknade då giltighet.


TJF har några exemplar av Sär och jag har ett hemma. I detta finns tilläggen.
Tillägg C (fr.o.m. 1952-06-15) innehåller ändringar av ett antal paragrafer: 29, 67, 75, 77, 78 och 79.
Tillägg A är ett löst blad, eller rättare sagt två. Ett blad för Linköping enligt ovan och ett motsvarande för Norsholm, gällande dvärgsignal vid bron över Göta kanal. Frågan är om det finns fler varianter av A...

M.v.h.
Ola

I min bok finns ett ändringstryck som kallas "Tillägg nr 1" gällandes fr.o.m 1951-07-15 som innehåller bl.a ett antal ändringar i Sär. Bl.a i § 8, 29 och 69. Så tillägg C är fortfarande ett litet mysterium.
Varje trafiksektion med Sär kanske hade någon egen variant av tillägg A.

Tillägg C till Sär

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, april 03, 2019, 10:08 (250 dagar sedan) @ S-O Johansson

- - -
I min bok [Sär] finns ett ändringstryck som kallas "Tillägg nr 1" gällandes fr.o.m 1951-07-15 som innehåller bl.a ett antal ändringar i Sär. Bl.a i § 8, 29 och 69. Så tillägg C är fortfarande ett litet mysterium.
- - -

Tillägg C till Sär avsåg s.k. decentraliserad tågledning. Det gällde fr.o.m. 15 juni 1952 ”på de bansträckor, som järnvägsstyrelsen bestämmer”.

Tillägg C till Sär

av S-O Johansson @, onsdag, april 03, 2019, 11:55 (250 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

- - -
I min bok [Sär] finns ett ändringstryck som kallas "Tillägg nr 1" gällandes fr.o.m 1951-07-15 som innehåller bl.a ett antal ändringar i Sär. Bl.a i § 8, 29 och 69. Så tillägg C är fortfarande ett litet mysterium.
- - -


Tillägg C till Sär avsåg s.k. decentraliserad tågledning. Det gällde fr.o.m. 15 juni 1952 ”på de bansträckor, som järnvägsstyrelsen bestämmer”.

Tack för informationen!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum