Hultsfred (Fotografier/bildfrågor)

av Stefan Olsson @, tisdag, april 09, 2019, 20:52 (528 dagar sedan)

Denna bild från Hultsfred har länge intresserat mej:
[image]

I bakgrunden till vänster ser man vad som verkar vara ett lokstall med vattentorn. Om dateringen stämmer hyggligt, vilket den borde göra så är H i VÅHJ på gång vid denna tid. Kan det vara ett tidigt lokstall för HWJ, som man senare rivit/flyttat för att få plats med VÅHJ? Man ser ju för övrigt även ett godsmagasin/omlastningsskjul.

I Smalspårsarkivet finns detta lokstall i Hultsfred med som möjligen stärker misstankarna:

[image]

Det är ett trästall men det mest kända NVHJ-stallet i Hultsfred är väl detta i korsvirkesteknik i östra änden:
[image]

I Smalspårsarkivet finns också bangårdsritningen från 1878 som motsäger det hela:

[image]

Intressant är att NVHJ vid anläggandet av VÅHJ erbjöd denna bana plats i sitt stall, vilket väl tyder på att NVHJ bara kan ha haft ett lok i Hultsfred åt gången, antingen ett övernattande lok eller ett växellok.

Någon som kan sprida ljus över frågan?

Hultsfred

av Christer Fredriksson @, tisdag, april 09, 2019, 21:26 (528 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Kortet är felvänt!

Hultsfred

av Stefan Olsson @, tisdag, april 09, 2019, 22:09 (528 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Så är det givetvis. Syns på trekantiga takfönstret,
Återstår då bara att reda ut varför ritningen visar ett trästall. Stallet som är på bild är ju i korsvirke. Blev det aldrig byggt ett trästall, eller har det kanske brunnit någon gång?

Hultsfred

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, april 10, 2019, 14:51 (528 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Så är det givetvis. Syns på trekantiga takfönstret,

Nej, det gör det inte eftersom fasaden mot banan ursprungligen var helt symmetriskt. Se denna bild.

Återstår då bara att reda ut varför ritningen visar ett trästall. Stallet som är på bild är ju i korsvirke. Blev det aldrig byggt ett trästall, eller har det kanske brunnit någon gång?

Nej, det byggdes så vitt jag känner till aldrig något trästall. Jag undrar om det inte finns en alternativ ritning på ett stall i tegel och korsvirke.

detta flygfoto ser man att stallet byggts till med två stallplatser. Denna tillbyggnad var i trä och bör ha kommit till i samband med att VÅHJ anslöts. Den revs i början av 1950-talet.

Från linjeomläggningen som var klar 1938 finns det också bilder, bl.a. denna.

M.v.h.
Ola

Hultsfred linjeomläggningen?

av K Lemming @, onsdag, april 10, 2019, 16:21 (528 dagar sedan) @ Ola Almquist

Varför gjorde man denna linjeomläggning?

Hultsfred linjeomläggningen?

av Herbert Paalberg @, onsdag, april 10, 2019, 17:29 (527 dagar sedan) @ K Lemming

Ren spekulation från min sida är att man ville bort från den olämpliga passagen invid lokstallet samt att orten Hf utvidgades med egnahemstomter längs den gamla sträckningen och därför utfyllde man marken längs sjön Hulingen. Det går fortfarande se delar av den gamla linjen innan man anländer Hf från Vk, dels finns den gamla banvaktsstugan kvar i området mellan den nya och gamla sträckningen. Senare efter stallets rivning så uppfördes en ny gods-
terminal,en s.k knutpunkt inkl. 891/1435 mm spårvidd.

Palle i Vika.

Hultsfred linjeomläggningen?

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, april 10, 2019, 17:47 (527 dagar sedan) @ K Lemming

Varför gjorde man denna linjeomläggning?

Banan korsades tidigare av inte mindre än sex gator och vägar på en sträcka av en kilometer. Genom omläggningen eliminerades dessa korsningar till stor glädje för allmänheten och för järnvägen som kom ifrån underhåll av vägbommar och bevakning. Källa: Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar 1879 - 1949.

Det hela underlättades av att sjön Hulingen sänkts i mitten av 1920-talet.

M.v.h.
Ola

Hultsfred

av JK @, Norrköping, onsdag, april 10, 2019, 21:35 (527 dagar sedan) @ Ola Almquist

Nej, det byggdes så vitt jag känner till aldrig något trästall. Jag undrar om det inte finns en alternativ ritning på ett stall i tegel och korsvirke.

Ja, det finns ritningar på utförande i "resvirke och tegel" i Smalspårsarkivet. Dock krävs inloggning för att nå dessa delar av arkivet.

https://smalsparsarkivet.se/objekt/lokomotivstall-av-tra-vid-hultsfred/

Hultsfred

av Herbert Paalberg @, tisdag, april 09, 2019, 21:38 (528 dagar sedan) @ Stefan Olsson

På den 3-e bilden ser man den gamla inkommande linjen från Vk bakom stoppbocken passera nära vändskivekransen framför stallet. Det fanns en lokal föreskrift att vändskivan ej fick användas när tåg väntades att passera in eller ut. Man kan se den gamla linjen på kartan samt den nya nuvarande ingående linjen. Tror det var omkring 1937 när linjen omlades till den nuvarande enligt de gamla gubbarna jag träffat för många år sedan.

Palle i Vika som bara kört den nyare sträckningen;-)

RSS-feed av trådar
powered by my little forum