SRJ Co 90-94? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, maj 15, 2019, 09:59 (387 dagar sedan)

År 1937 levererades fem personvagnar, nr 90-94, från Bautzen till SRJ. Bilder av Co 91 återfinns i boken Roslagsbanan 100 år från 1985. Här ser man vagnen dels under belastningsprov, dels klar för leverans från fabrik. Just leveransfotot intresserar mig då man här ser ett vagnstak med endast de senare så vanliga SRJ ventilerna (?) på taket, bildtexten anger för övrigt; "...med ångvärme och gasbelysning".

Redan 1948/49 byggdes samtliga fem vagnar om med bland annat inbyggda vestibuler. Två intressanta bilder av dessa ombyggda vagnar återfinns på Samlingsportalen.

[image]

En närbild av nr 90 är bilden som gör mig nyfiken

[image]

Här ser man gaslampkåpor (?) och möjligen även en blandare på taket förutom SRJ ventilerna.

Hur kommer det sig att leveransbilden från 1937 och ombyggnadsbilden från 1948 skiljer sig så markant avseende takutrustningen? Bokens bildtext anger ju att vagnarna var utrustade med ångvärme och gasbelysning vid leverans men ingen sådan syns på leveransfotot, kan detta monterats först efter leverans i Sverige?

Har svårt att finna bilder på vagnarna under sin tid vid SRJ 1937-1948, alltså före ombyggnaden för att finna svar på min fråga.

Ola Ahlström
Malmö

SRJ Co 90-94?

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, maj 15, 2019, 10:39 (387 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Jag har denna bild på min dator men vet inte ursprunget.
[image]

Efter montering av Dissousgasbelysning på Mörby verkstad.

När SRJ "rävar" levererades hade de fem första klaffdörrar av den modell dessa vagnar fick. Rävarnas förra byttes snart mot de stora de haft till slutet. På den tiden lades alla delar i förråd när de togs ned så jag tror att personvagnarna 90-94 fick överta rävarnas dörrar 8 10 år senare.
Tror ni inte det?

[image]

/tell

SRJ Co 90-94?

av Anders Jansson @, onsdag, maj 15, 2019, 11:12 (387 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag vågar inte svara vad gäller SRJ-vagnarna. De samtida VGJ-vagnarna levererades dock utan diverse utrustning/inredning. Kompletterades av VGJ efter leverans från Tyskland. Detta gällde bland annat gasbelysning.

SRJ Co 90-94?

av Stefan Olsson @, onsdag, maj 15, 2019, 11:51 (387 dagar sedan) @ Anders Jansson

Ett annat exempel framgår av vårt inlägg om VÅHJ nedan. Banans Görlitzvagnar levereras på tjugotalet tydligen utan belysning för direkt efter leverans satte verkstaden upp Dahlénbelysning.

SRJ Co 90-94?

av Ola Ahlström @, onsdag, maj 15, 2019, 12:50 (387 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag har denna bild på min dator men vet inte ursprunget.
[image]

/tell

Intressant bild då den visar motsatta sidan, alltså inte toalettsidan. I kompendiet utgivet av Spårvägsmuseum i Stockholm (?) finns en skiss över de ombyggda nr 90-94 (902-906) där man kan utläsa av skissen att det finns ett identiskt litet fönster mitt emot toaletten. Detta fönster syns inte på bilden ovan som visar vagnen före ombyggnad. Kan detta lilla fönster tillkommet i samband med ombyggnaden 1948/48 eller är skissen felaktig?

Ola Ahlström
Malmö

SRJ Co 90-94?

av Anders Jansson @, onsdag, maj 15, 2019, 13:04 (387 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Intressant bild då den visar motsatta sidan, alltså inte toalettsidan. I kompendiet utgivet av Spårvägsmuseum i Stockholm (?) finns en skiss över de ombyggda nr 90-94 (902-906) där man kan utläsa av skissen att det finns ett identiskt litet fönster mitt emot toaletten. Detta fönster syns inte på bilden ovan som visar vagnen före ombyggnad. Kan detta lilla fönster tillkommet i samband med ombyggnaden 1948/48 eller är skissen felaktig?

Hittade en bild visande SLJ BP 904. Där saknas fönster mittemot toaletten som då var ändrad till barnvagnsutrymme. Ganska naturligt då platsen torde ha använts för bagagefack.

SRJ Co 90-94?

av Hugo K ⌂ @, VIMMERBÃœ, onsdag, maj 15, 2019, 17:33 (387 dagar sedan) @ Anders Jansson

Intressant bild då den visar motsatta sidan, alltså inte toalettsidan. I kompendiet utgivet av Spårvägsmuseum i Stockholm (?) finns en skiss över de ombyggda nr 90-94 (902-906) där man kan utläsa av skissen att det finns ett identiskt litet fönster mitt emot toaletten. Detta fönster syns inte på bilden ovan som visar vagnen före ombyggnad. Kan detta lilla fönster tillkommet i samband med ombyggnaden 1948/48 eller är skissen felaktig?

Hittade en bild visande SLJ BP 904. Där saknas fönster mittemot toaletten som då var ändrad till barnvagnsutrymme. Ganska naturligt då platsen torde ha använts för bagagefack.

På TJF:s vagn SRJ Co 92 så var toaletten borta fram till "nyligen" (2016 kanske?). Där toan hade varit fanns istället ett utmärkt lastutrymme för ressenärer med barnvagnar, rollatorer eller liknande bagage. Mittemot fanns (och finns fortfarande) bagagehyllor, proppskåp samt ställare för värmen och belysningen i vagnen.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum