Samligsportalen och Digitalt Museum (Fotografier/bildfrågor)

av Ola Ahlström @, fredag, maj 24, 2019, 15:26 (368 dagar sedan)

Eftersom det numera verkar vara Digitalt Museum som gäller istället för Samlingsportalen uppstår ett par praktiska frågor;

1. Hur länge kommer Samlingsportalens bilder att finnas tillgängliga där? Hemsidan anger att förändring kommer att påbörjas i juni 2019.

2. Det tycks inte registrerats några nya bilder på Samlingsportalen de senaste två åren, betyder detta att situationen är densamma när det gäller Järnvägsmuseums bilder på Digitalt Museum?

3. Jag upplever "sökfunktionen" på Digitalt Museum komplicerad, kommer den att utvecklas/förbättras?

Ola Ahlström
Malmö

Samligsportalen och Digitalt Museum

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, maj 24, 2019, 15:59 (368 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Eftersom det numera verkar vara Digitalt Museum som gäller istället för Samlingsportalen uppstår ett par praktiska frågor;

1. Hur länge kommer Samlingsportalens bilder att finnas tillgängliga där? Hemsidan anger att förändring kommer att påbörjas i juni 2019.

2. Det tycks inte registrerats några nya bilder på Samlingsportalen de senaste två åren, betyder detta att situationen är densamma när det gäller Järnvägsmuseums bilder på Digitalt Museum?

3. Jag upplever "sökfunktionen" på Digitalt Museum komplicerad, kommer den att utvecklas/förbättras?

Ola Ahlström
Malmö

Det var illa. Det är ju tyvärr en trend att man "förenklar" sökningen. Med förenkla menas tydligen inte att göra det lättare att hitta det man vill se, utan att det inte finns så många sökvariabler. När man kan söka i flera fält samtidigt kan man ofta ganska lätt begränsa resultat till det man vill ha plus ett mindre antal andra bilder. Med den "förenklade" sökningen får man lägga mycken tankemöda på att konstruera söksträngen och resultatet blir ofta ändå antingen 0 eller flera hundra. På Spårvägsmuseets webbplats får numera i regel bläddra igenom flera hundra bilder för att hitta det man söker.

Buggar i Digitalt Museum

av Klas Blomberg @, Skövde, fredag, maj 24, 2019, 16:35 (368 dagar sedan) @ Harald

Om man klickar sig vidare på exempelvis bolagsnamnen får man minst sagt lustiga träffar!
Ett exempel är bilden jag länkar till nedan - klickar jag Ursprungsbolag ASLJ får jag 90 träffar på järnvägsmuseets bilder från ASLJ, och 5 träffar på psykoterapeuter som Upplandsmuseet har lagt ut!

Jag har anmält det hela som en bugg och fått till svar att det är fixat - vilken bevisligen inte stämmer. Lite smått frustrerande eftersom jag ser var felet ligger.....

https://digitaltmuseum.se/021018123857/askersund-skyllberg-lerbacks-jarnvag-aslj-lok-4-...

--
Det var bättre förr och ju förr desto bättre. Nostalgin var bättre förr. Det var inte bättre förr, det var sämre - fast på ett bättre vis. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu.
Det var bättre förr, när vi hade det sämre.

Buggar i Digitalt Museum

av Kjell Friberg @, lördag, maj 25, 2019, 10:38 (367 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Även jag har drabbats av dessa buggar, dessutom i fler än en samling hos Digitalt Museum.
Den samling jag mest haft kontakt med innan den överfördes till det digitala museet är BildLinköping och där har jag diskuterat svårigheterna med ansvariga som inte heller funnit någon lösning på problemen utan bara drabbats av dem vid tester.
Min uppmaning till Digitalt Museum blir därför: Gör om och gör rätt!
Vad skall då ändras? För det första skall ett enkelt sökbart register över ingående samlingar upprättas och sökkriterierna anpassas till de samlingar som ingår. Viktiga funktioner som bildnamn, tid, plats och fotograf (om känd) skall vara enkelt och entydigt sökbara. Därutöver skall för varje samling specifika kriterier ingå vilka dessutom bör vara övergripande för samtliga samlingar. Då först kan man få de funktioner som exempelvis Samlingsportalen erbjöd tidigare men förhoppningsvis i förbättrad form.
Litet vid sidan om har jag lämnat in ett antal bilder till BildLinköping och dessa verkar ha försvunnit ut i cyberrymden vid överföringen då de inte längre överhuvudtaget är sökbara, vissa kriterier ger träffar på andra bilder medan det stora flertalet inte ger några träffar alls. Som en upplysning hade BildLinköping tidigare samma plattform som Samlingsportalen men sökfunktioner sakta förföll.

Buggar i Digitalt Museum

av L Lundgren Digitaliseringsverksamheten. @, onsdag, juni 05, 2019, 16:16 (356 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Om man klickar sig vidare på exempelvis bolagsnamnen får man minst sagt lustiga träffar!
Ett exempel är bilden jag länkar till nedan - klickar jag Ursprungsbolag ASLJ får jag 90 träffar på järnvägsmuseets bilder från ASLJ, och 5 träffar på psykoterapeuter som Upplandsmuseet har lagt ut!

Jag har anmält det hela som en bugg och fått till svar att det är fixat - vilken bevisligen inte stämmer. Lite smått frustrerande eftersom jag ser var felet ligger.....

https://digitaltmuseum.se/021018123857/askersund-skyllberg-lerbacks-jarnvag-aslj-lok-4-...

Vi har uppmärksammat Kultur-IT, som äger Digitalt Museum, på problemet. Vi tittar dock redan på ett annat sätt att hantera bolag och bandelstillhörighet i databasen och i förlängningen på Digitalt Museum som dels kommer att lösa det här problemet men även leda till att det presenteras på ett mycket tydligare och mer informativt sätt.

Lennart Lundgren
Verksamhetsledare
Digitaliseringsverksamheten

Buggar i DigitaltMuseum

av Arne, Kungsholmen 王の島, tisdag, juni 11, 2019, 00:49 (351 dagar sedan) @ L Lundgren Digitaliseringsverksamheten.

Om man klickar sig vidare på exempelvis bolagsnamnen får man minst sagt lustiga träffar!
Ett exempel är bilden jag länkar till nedan - klickar jag Ursprungsbolag ASLJ får jag 90 träffar på järnvägsmuseets bilder från ASLJ, och 5 träffar på psykoterapeuter som Upplandsmuseet har lagt ut!

Jag har anmält det hela som en bugg och fått till svar att det är fixat - vilken bevisligen inte stämmer. Lite smått frustrerande eftersom jag ser var felet ligger.....

https://digitaltmuseum.se/021018123857/askersund-skyllberg-lerbacks-jarnvag-aslj-lok-4-...


Vi har uppmärksammat Kultur-IT, som äger Digitalt Museum, på problemet. Vi tittar dock redan på ett annat sätt att hantera bolag och bandelstillhörighet i databasen och i förlängningen på Digitalt Museum som dels kommer att lösa det här problemet men även leda till att det presenteras på ett mycket tydligare och mer informativt sätt.

Lennart Lundgren
Verksamhetsledare
Digitaliseringsverksamheten

Hur kommer det sig att ett norskt företag KulturIT har tagit över Samlingsportalen på det svenska Järnvägsmuseet i Gävle? Ingår även andra svenska museer i det här samarbetet och varför? Vad anser sig Järnvägsmuseet vinna på genom att gå in i det här norska samarbetet? Har man inte IT-kunskaper tillräckligt i den svenska organisationen? Är IT-kompetensen större i Norge?

Och vad är egentligen 'Digitaliseringsverksamheten'? Är det en del av Järnvägsmuseets arbete med Samlingsportalen? Enligt uppgift har samlingsportalen ca en halv miljon bilder (500.000) men samtidigt är tydligen endast ungefär 160.000 järnvägsbilder digitaliserade och sökbara på DigitaltMuseum (DM). Är personen Lennart Lundgren med titeln 'verksamhetsledare' del av JVM:s verksamhet eller är han en del av norska KulurIT? Vad gör i praktiken en 'verksamhetsledare'?

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"

Buggar i DigitaltMuseum

av Thomas K Ohlsson @, tisdag, juni 11, 2019, 11:01 (350 dagar sedan) @ Arne

Upphandlingen av denna tjänst torde ha skett enligt LOU, vilket gör att även norska företag kan komma i fråga - det är inte förenligt med lagen att ställa krav på en "svensk" leverantör...

/TKO

Buggar i DigitaltMuseum

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, juni 11, 2019, 13:16 (350 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

204 norska och 64 svenska museer är anslutna till Digitalt museum. Det har nog inte skett genom upphandling utan är förmodligen ett samarbetsprojekt mellan museerna. Norge och Sverige är små länder, så det är en fördel om vi kan använda våra resurser tillsammans. Lösningen gör ju också att man kan söka i många museers samlingar med en enda sökning. Dock tycks man inte kunna söka i både norska och svenska museer i samma sökning, men att klara det med två sökningar är väl inte heller så illa.

Buggar i DigitaltMuseum

av Thomas K Ohlsson @, tisdag, juni 11, 2019, 13:34 (350 dagar sedan) @ Harald

204 norska och 64 svenska museer är anslutna till Digitalt museum. Det har nog inte skett genom upphandling utan är förmodligen ett samarbetsprojekt mellan museerna. Norge och Sverige är små länder, så det är en fördel om vi kan använda våra resurser tillsammans. Lösningen gör ju också att man kan söka i många museers samlingar med en enda sökning. Dock tycks man inte kunna söka i både norska och svenska museer i samma sökning, men att klara det med två sökningar är väl inte heller så illa.

KulturIT AS - som driver/utvecklar - Digitalt Museum är ett norskt aktiebolag. Om de svenska muséer som anlitar bolaget gör detta utan att ha gjort en upphandling enligt LOU torde detta vara ett regelbrott. Jag påtalar detta utan att därför ta ställning till om en "samverkan" är bra eller dålig...

/TKO

Buggar i DigitaltMuseum

av daniel @, tisdag, juni 11, 2019, 16:47 (350 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

204 norska och 64 svenska museer är anslutna till Digitalt museum. Det har nog inte skett genom upphandling utan är förmodligen ett samarbetsprojekt mellan museerna. Norge och Sverige är små länder, så det är en fördel om vi kan använda våra resurser tillsammans. Lösningen gör ju också att man kan söka i många museers samlingar med en enda sökning. Dock tycks man inte kunna söka i både norska och svenska museer i samma sökning, men att klara det med två sökningar är väl inte heller så illa.


KulturIT AS - som driver/utvecklar - Digitalt Museum är ett norskt aktiebolag. Om de svenska muséer som anlitar bolaget gör detta utan att ha gjort en upphandling enligt LOU torde detta vara ett regelbrott.

Ägare till bolaget är en handfull norska museer och Nordiska museet.

Visst finns det en del undantag i LOU för bolag som är offentligt ägda och som i huvudsak utför arbete åt sina ägare ?

Buggar i DigitaltMuseum

av Thomas K Ohlsson @, tisdag, juni 11, 2019, 17:44 (350 dagar sedan) @ daniel

204 norska och 64 svenska museer är anslutna till Digitalt museum. Det har nog inte skett genom upphandling utan är förmodligen ett samarbetsprojekt mellan museerna. Norge och Sverige är små länder, så det är en fördel om vi kan använda våra resurser tillsammans. Lösningen gör ju också att man kan söka i många museers samlingar med en enda sökning. Dock tycks man inte kunna söka i både norska och svenska museer i samma sökning, men att klara det med två sökningar är väl inte heller så illa.


KulturIT AS - som driver/utvecklar - Digitalt Museum är ett norskt aktiebolag. Om de svenska muséer som anlitar bolaget gör detta utan att ha gjort en upphandling enligt LOU torde detta vara ett regelbrott.


Ägare till bolaget är en handfull norska museer och Nordiska museet.

Visst finns det en del undantag i LOU för bolag som är offentligt ägda och som i huvudsak utför arbete åt sina ägare ?

Detta är en fråga som har diskuterats - och kanske även lagprövats - i andra sammanhang. I det här fallet är det ett norskt aktiebolag, där t ex Järnvägsmuseet inte är delägare. Det är därför svårt att anse att det är ett "offentligt ägt bolag som i huvudsak utför arbete åt sina ägare".

/TKO

Buggar i DigitaltMuseum

av Anders Jansson @, tisdag, juni 11, 2019, 19:35 (350 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Nu har vi hamnat långt vid sidan av spåret. Föreslår därför att vi monterar en rejäl stoppbock på nämnda spår. Den som till äventyrs vill veta mera om hur det förhåller sig bör inleda sitt sökande genom att reda ut:
- Vem som finansierat utvecklingen av programvaran bakom Digitalt museum.
- På vilka ekonomiska villkor som nämnda programvara görs tillgänglig.

Samligsportalen och Digitalt Museum

av L Lundgren Digitaliseringsverksamheten. @, onsdag, juni 05, 2019, 16:04 (356 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Eftersom det numera verkar vara Digitalt Museum som gäller istället för Samlingsportalen uppstår ett par praktiska frågor;

1. Hur länge kommer Samlingsportalens bilder att finnas tillgängliga där? Hemsidan anger att förändring kommer att påbörjas i juni 2019.

2. Det tycks inte registrerats några nya bilder på Samlingsportalen de senaste två åren, betyder detta att situationen är densamma när det gäller Järnvägsmuseums bilder på Digitalt Museum?

3. Jag upplever "sökfunktionen" på Digitalt Museum komplicerad, kommer den att utvecklas/förbättras?

Ola Ahlström
Malmö

1.Bilderna/föremål på Samlingsportalen kommer att finnas kvar åtminstone juni ut.

2.Publicering av nytt material sker kontinuerligt på Digitalt museum.

3.Vi kommer att tillhandahålla en instruktion för sökning på DigitaltMuseum. Denna håller nu på att utarbetas. Vi är i kontakt med KulturIT, som äger Digitalt Museum, angående en vidareutveckling av sökfunktionen.

Lennart Lundgren
Verksamhetsledare
Digitaliseringsverksamheten

Samligsportalens upphörande?

av K Lemming @, onsdag, juni 05, 2019, 16:12 (356 dagar sedan) @ L Lundgren Digitaliseringsverksamheten.

Varför upphör Samlingsportalen? Själv föredrar jag den framför Digitalt Museum av flera anledningar.

Samligsportalens upphörande?

av L Lundgren Digitaliseringsverksamheten. @, onsdag, juni 05, 2019, 16:21 (356 dagar sedan) @ K Lemming

Varför upphör Samlingsportalen? Själv föredrar jag den framför Digitalt Museum av flera anledningar.

Det har att göra med att vi bytt förvaltningssystem här på Järnvägsmuseet. Bilddatabasen på samlingsportalen är kopplad till det gamla samlingsförvaltningssystemet som är under avveckling.
Vårt nuvarande samlingsförvaltningssystem är i sin tur knutet till Digitalt Museum.
Vi arbetar och kommer att arbeta i framtiden för att presentationen och sökningen på Digitalt museum ska fortsätta utvecklas.

Lennart Lundgren
Verksamhetsledare
Digitaliseringsverksamheten

RSS-feed av trådar
powered by my little forum