Lidköping-Håkanstorps järnväg (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, lördag, juni 01, 2019, 13:11 (165 dagar sedan)

På Samlingsportalen hittar jag denna bild;
[image]

Samma bild finns på Digitalt museum och då mer högupplöst
https://digitaltmuseum.se/021018123715/lidkoping-hakantorps-jarnvag-hlj-blandat-tag-vid...

Bildtexten på Samlingsportalen säger
L.H.J. Blandat tåg av äldsta typ vid Lovene station foto från år 1890

Så till min fråga;
Vid trafikstarten 1877 fanns sex personvagnar vid LHJ, två andraklassvagnar och fyra tredjeklassvagnar (senare tillkom liknande vagnar, 1906, från den då breddade Ulricehamns järnväg). Nu förkom ju en viss samtrafik och utbyte mellan banorna på Västgötaslätten men om vi utgår från att vagnarna på bilden tillhör LHJ vagnsleverans från 1877 framgår viss utseendeskillnad (se den högupplösta bilden) mellan vagnarna. Alla tre vagnarna skiljer sig något åt (dörrhandtag?) men främst är det den bakre personvagnen som har raka sidor medan de två andra har insvängda. Därmed uppkommer frågan varför?

Är det olika tillverkare (Kristinehamn, Norrköping) för personvagnarna från 1877?
Är det andra personvagnar på bilden än LHJ urspungsleverans?
Kan det vara så att bilden visar 2:a respektive 3:e klassvagnar, därav skillnaden på vagnskorgarna?

Ola Ahlström
Malmö

Lidköping-Håkantorps järnväg, signaturen

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, juni 01, 2019, 14:02 (165 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Samlingsportalens bildtext är: Lidköping-Håkantorps Järnväg, HLJ blandat tåg vid Lovene Järnvägsstation
Banans signatur var HLJ, vilket man också kan se på godsfinkan på den högupplösta bilden. Antagligen ville man undvika sammanblandning med L&HJ.

Lidköping-Håkantorps järnväg, bilden

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, juni 01, 2019, 14:23 (165 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Samma bild finns i häftet "Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland" av Nils Boström och Kent Johansson. Där står det om den:
Personvagnarna är av både LSSJ och Lidköping-Håkantorps järnvägs första uppsättning från åren 1874 och 1877. HLJ ägdes vid denna tid av LSSJ varvid materielen kom att användas genomgående mellan Håkantorp och Stenstorp.

F.ö. är det väl bara en vagn med insvängda sidor, den i mitten. De två på var sida om den ser ut som HLJ första vagnar, så man kan kanske anta att mittvagnen är LSSJ. Vagnen med gubbarna är uppenbarligen en sommarvagn som går som godsfinka resten av året.

Lidköping-Håkantorps järnväg, bilden

av Ola Ahlström @, lördag, juni 01, 2019, 18:45 (165 dagar sedan) @ Harald
Redigerad av Ola Ahlström, lördag, juni 01, 2019, 19:02

Samma bild finns i häftet "Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland" av Nils Boström och Kent Johansson. Där står det om den:
Personvagnarna är av både LSSJ och Lidköping-Håkantorps järnvägs första uppsättning från åren 1874 och 1877. HLJ ägdes vid denna tid av LSSJ varvid materielen kom att användas genomgående mellan Håkantorp och Stenstorp.

Bilden återfinns även i Jernvägsnytt nr 2 1990 i en artikel skriven av Stig Lundin. Bildtexten här säger;
"Lovene station på HLJ 1899. Tåget innehåller halva HLJ personvagnspark samt två¨av järnvägens s.k. pakckvagnar. Dessutom ingår en s.k. sommarvagn"

Intressant är att Stig anger vagnarna som HLJ vagnar.

En annan intressant uppgift i tidskriften är;
"HLJ hade på motsvarande sätt anskaffat 6 st personvagnar, 4 st bagagevagnar och 38 st godsvaganar från Helsingborgs Mek Verkstad år 1877.
Frågan är om ovanstående skall uppfattas som att "alla" 48 vagnar tillverkades i Helsingborg eller endast de 38 godsvagnarna?

Man kan oxså läsa;
" LSSJ hade 1874 anskaffat 12 st personvagnar ....."
" LSSJ hade 1902 sammanlagt 23 st personvagnar. 17 st, nr 1-18 med undantag av nr 4 som 1899 sålts till KiLJ, var från 1870-talet, utan plattformar och med ingång från sidorna. Nr 1-3, 5-6 var II-klassvagnar, medan nr 7-18 var III-klassvagnar. Några vagnar hade även postkupé. HLJ personvagnar återfanns som nr 1-2 och 7-10, medan nr 3, 5-6 och 11-18 härstammade från LSSJ första uppsättning från Kristinehamn år 1874"

Följande frågor uppstår härmed;

Var tillverkades HLJ sex personvagnar 1874?
LSSJ nr 4 såldes 1899 till KiRJ, vilket nummer fick vagnen där och vilken klass hade vagnen?
HSJ övertogs 1899 av LSSJ (samma år som bilden i första inlägget är daterad, alltså kan det vara såväl HSJ som LSSj vagnar på bilden), är därför LSSJ vagnarna 1-2 samt 7-10 att uppfattas som fd HSJ vagnarna från 1874?

Ola Ahlström
Malmö

Lidköping-Håkantorps järnväg, skivsignalen i Lovene

av Kjell Aghult @, tisdag, juni 04, 2019, 08:37 (163 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Signalen vid stationshuset väcker en fråga: L. har enligt tillgängliga tjänstetidtabeller alltid varit tågmötesplats (= dagens driftplats) och tågen alltså kunna signaleras in åtskilt. Fanns månne en andra signal utanför bilden?

En linjeplats (dagens term) kunde däremot ha gemensam skivsignal för båda körriktningar: Ett av många exempel Askim på GSJ, med placering just vid stationshuset.

HLJ moderniserades i slutet av 1930-talet med höjd sth och rälsbuss- och lokomotorköp.
Enligt uppgift uppsattes 1937 huvudljussignaler i Lovene och Järpås. Fanns månne skivsignalerna kvar till dess?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum