Ur A Erikssons annotationsbok 1 - 15 juni 1969 (Järnvägspersonal)

av Staffan Eriksson ⌂ @, Ockelbo, lördag, juni 01, 2019, 16:34 (475 dagar sedan)

Juni -69
000/000 ton – tågvikt/bromsvikt
00.00/00.00 = tjänstgörings början\ankomsttid / avgångstid\tjänstgörings slut
/text/ - skrivet i boken, (text) – min kommentar.
Krutvårdare medföljer flera tåg från Vännäs. Vad föranleder detta?
24.e en körning till Slagnäs, akut byte av vagnar?


1 jun
pass tåg 5653 Storuman – Vännäs

2 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35, 59 ax, 527/393 ton, lok T43 224, /krutvårdare Strandberg 2304/
Lycksele, 69 ax, 486/426 ton
- Storuman

4 jun
tåg 9777
Storuman 6.30/35 min sen, /9774/, 40 ax, 341/219 ton, knr Hedkvist, lok T43 231
(kan det vara att 9774 är sent och orsakar 9777:s försening?)
Lövliden, 9.10 - 9.31, 30 ax, 381/215 ton
Vilhelmina, 40 min/28 min sen, 50 ax, 514/260 ton
Saxvattnet, 20 min/38 min sen, 76 ax, 838/562 ton
Dorotea, 40 min/5 min sen, 76 ax, 838/562 ton
- Hoting, 10 min sen

tåg 9778
Hoting, 15 min sen, 68 ax, 368/361 ton, knr Hedkvist, lok T43 231
Dorotea, 16 min/25 min sen, 40 ax, 201/191 ton
Saxvattnet, /38 min sen, 18 ax, 104/91 ton
Vilhelmina, /5 min sen, 16 ax, 163/118 ton
- Storuman

5 jun
tåg 9775
Storuman 7.32, 32 ax, 321/246 ton, knr Hedkvist, lok T43 224
Långselberget, -9.00, 38 ax, 368/270 ton
Barsele, 10 min/26 min sen, 43 ax, 394/296 ton
Björnberget, 41 ax, 383/285 ton
Lycksele, 73 ax, 610/467 ton
Arvån, 71 ax, 616/443 ton
Vindeln, /19 min sen, /möte 6294/
Tvärålund
Tväråbäck
- Vännäs

6 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35/14 min sen, 66 ax, 630/414 ton, lok T43 251
Lycksele, /7 min sen, 40 ax, 337/248 ton
- Storuman

9 jun
tåg 9775
Storuman 7.32, 42 ax, 454/300 ton, knr Håkan Nilsson, lok T43 210
Åskilje, 38 ax, 420/276 ton
Lycksele, 60 ax, 606/422 ton
Arvån, 56 ax, 623/449 ton
Hällnäs, /15 min sen, 62 ax, /stopp ut efter avgång/
Vindeln, 15 min/30 min sen, /möte 6294, koppl sist el-avd/
Tvärålund, 25 min/30 min sen, /möte 5512/
- Vännäs, 25 min sen

10 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35, 26 ax, 298/195 ton, lok T43 251
Lycksele, 12 ax, 137/100 ton
- Storuman

12 jun
tåg 9780
Storuman 6.00, 8 ax, 52/47 ton, knr Hedkvist, lok T43 226
Sandsele, 12 ax, 76/47 ton
Antasstugan, 14 ax, 91/58 ton
- Sorsele

tåg 9781
Sorsele, 5 min sen, 18 ax, 194/137 ton, knr Hedkvist, lok T43 226
Blattnicksele, /15 min sen, 16 ax, 183/126 ton
- Storuman, 13 min sen

13 jun
tåg 9775
Storuman 7.32, 40 ax, 386/282 ton, knr Lundberg, lok T43 210
Åskilje, 38 ax, 375/271 ton
Lycksele, 50 ax, 500/361 ton
Arvån, /20 min sen, 56 ax, 590/421 ton
Vindeln, /koppl Ma 827/
- Vännäs, 5 min sen

14 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35/25 min sen, 66 ax, 606/434 ton, lok T43 251
Tvärålund, 20 min/30 min sen, /förbig 92/
- Lycksele, 30 min sen

tåg 9779
Lycksele, 12 ax, 93/78 ton, lok T43 251
Hällnäs, /47 min sen, /förbig 6731?, möte 6290/
- Vännäs, 55 min sen
pass tåg 5650 Vännäs – Storuman

Ur A Erikssons annotationsbok 16 - 30 juni 1969

av Staffan Eriksson ⌂ @, Ockelbo, lördag, juni 01, 2019, 16:50 (475 dagar sedan) @ Staffan Eriksson

16 jun
tåg 9777
Storuman 7.30/85 min sen, /9774/,(som 4 jun), 40 ax, 374/186 ton, knr Hedkvist, lok T43 230,
Lövliden, 10.05-10.23, 28 ax, 363/159 ton
Vilhelmina, 95 min/80 min sen, 14 ax, 154/98 ton, (??)
Meselefors, 75 min/90 min sen, /möte 5452/
Saxvattnet, /93 min sen, 22 ax, 258/152 ton
Dorotea, 93 min/58 min sen, 20 ax, 234/134 ton
- Hoting, 60 min sen

tåg 9778
Hoting, 20 min sen, 66 ax, 609/472 ton, knr Hedkvist, lok T43 227
Dorotea, 22 min/24 min sen, 36 ax, 397/283 ton
Meselefors, 25 min/35 min sen, 32 ax, 351/247 ton
Vilhelmina, 35 min/15 min sen, 40 ax, 262/206 ton
- Storuman, 10 min sen

17 jun
tåg 9775
Storuman 7.32, 48 ax, 333/273 ton, knr Hedkvist, lok T43 210,
/koppl Storuman-Lycksele T43 227 lokf Gabriel/
Långselberget, -8.58, 46 ax, 278/227 ton
Blåviksjön, 54 ax, 417/312 ton
Lycksele, 76 ax, 596/436 ton, /koppl Lycksele-Vännäs T43 251 lokp Forsmark o Björkén/
Vindeln, /25 min sen, /lokomotor tillkopplad/
Tvärålund, /möte 5512/
- Vännäs, 45 min sen

18 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35/62 min sen, 54 ax, 539/280 ton, lok T43 251, /invänta 6280/
Tväråbäck, 60 min/80 min sen, /förbig 94/
Vindeln, 86 min/105 min sen
Lycksele, 98 min/75 min sen, 40 ax, 368/236 ton, (Här inträffade ett mindre missöde
på bangården i Lycksele. enl rapport nedan)
- Storuman, 65 min sen

[image]

24 jun
tåg 39740
Storuman 5.15/6.00, 18 ax, 167/137 ton, knr Hedkvist, lok T43 227
Sorsele, /8.15
- Slagnäs, 10 min sen

tåg 39739
Slagnäs, 8 min sen, 16 ax, 106/- ton, knr Hedkvist, lok T43 227
- Sorsele

tåg 9781
Sorsele, 45 min sen, 32 ax, 289/131 ton, knr Hedkvist, lok T43 227
- Storuman, 76 min sen (?)

25 jun
tåg 9775
Storuman 7.32, 24 ax, 323/213 ton, knr Hedkvist, lok T43 209
Långselberget, 20 ax, 251/183 ton
Blåviksjön, /23 min sen, 32 ax, 431/297 ton
Lycksele, 20 min sen/- , 56 ax, 595/412 ton
Vindeln, -/17 min sen, 64 ax, 639/452 ton, /möte 6294/
Tvärålund
- Vännäs

26 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35, 36 ax, 375/261 ton, lok T43 217, krutv Gilbert Karlsson
Tvärålund, -/20 min sen
Lycksele, 13 min/14 min sen, 16 ax, 170/106 ton
- Storuman

28 jun
tåg 9780
Storuman 6.00, 10 ax, 126/82 ton, knr Hedkvist, lok T43 233
- Sorsele

tåg 9781
Sorsele, 18 ax, 190/143 ton, knr Hedkvist, lok T43 233
- Storuman

29 jun
tåg 28057
Storuman 10.25/11.10, lok T43 217, (ensamt lok?)
- Hällnäs, sedan koppl i 7733 Hällnäs – Vännäs

30 jun
tåg 9774
Vännäs 0.35/36 min sen, 61 ax, 590/438 ton, lok T43 210, krutv 3704 Karlsson
Lycksele, 30 ax, 266/210 ton
- Storuman
741 602 km

Ur A Erikssons annotationsbok 16 - 30 juni 1969

av Lars-Göran Eriksson @, söndag, juni 02, 2019, 20:42 (474 dagar sedan) @ Staffan Eriksson

Säo ätr 1 mars 1968
§ 43:9 ”Godsvagnar med vissa laster”
Kruttåg: tåg, som är upplåtet för explosiv vara av transportklass C men ej för
1) Resande
2) Brandfarlig vätska
3) Annat lätt antändbart gods
4) Lastad eller tom gasvagn
43:10, ”Explosiv vara”
För vagn med styckegods- eller vagnslastsändning av explosiv vara av transportklass C eller med vagnslastsändning av transpotklass B,D eller E gäller:
Vagn med rullager (endast i inhemsk trafik på normalspår).
Tryckluftbromsad endast om detta är nödvändigt för att få tillräcklig bromsvikt.
Dessutom gäller för transportklass B och D:
1) order (S11) till tps,
2) övervakningsman beordras; transportklass C
3) övervakningsmannen skall ha omedelbar tillgång till brandsläckare,
4) närmast före och närmast efter varje vagnsgrupp: minst tre skyddsvagnar
5) i andra tåg än kruttåg: efter vagnar med resande.
6) Transportföreskrifter finns i SJF 621.

Detta är bara en del av bestämmelserna, det finns mera.
Frakthandlingarna skulle läggas i speciellt kuvert till övervakningsmannen, vagnarna skulle var plomberade och vara märkta med ”Explosiv vara” på båda sidorna av vagnen.

Jag har antecknat i min egen bok att jag tjänstgjorde som Krutvårdare 19720309 tåg 9737 Vns-Uå. Normalt var tågen Vns-Uå enbemannade.
Som lokbiträde kunde man också vara övervakningsman, när det gällde styckegodssändningar räckte det med att ta emot kuvertet med frakthandlingar som beordring, vid vagnslastsändningar och när frakthandlingar saknades skulle biträdet i detta fall orderges med S11.

Ur A Erikssons annotationsbok 16 - 30 juni 1969

av Staffan Eriksson ⌂ @, Ockelbo, måndag, juni 03, 2019, 15:18 (473 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

Tack för den redogörelsen.

I de här fallen var det nog fråga om styckegods, dvs en mindre mängd.

Av vad du skriver kan man alltså låta krutvårdaren med sin brandsläckare åka på loket vad jag förstår. Eftersom motsvarande tåg till Vännäs har konduktör kanske det finns en F-vagn i tåget och det kan vara en lämplig vagn om man vill ha uppsikt över godset.

Det är en period här med krutvårdare ganska ofta på Vännäs - Lycksele och även åt andra hållet. Nån som vet vad det kan vara som skickas så här åt båda hållen. Jag gissar att Vännäs inte är slutstation utan kanske då Umeå.

F ö fanns ett stort hemligt militärförråd utanför Storuman. Man hade växling dit men jag har inget minne av krutvårdare eller kruttåg där.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum