SJ högre trafikkurser (Järnvägspersonal)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juli 03, 2019, 19:40 (483 dagar sedan)
Redigerad av Gunnar Ekeving, onsdag, juli 03, 2019, 19:52

I senaste numret av tidskriften Tåg (nr 5 2019) finns en läsvärd artikel under rubriken "kusinernas bok". Det handlar om en bok som gavs ut av deltagarna i en av SJ trafikavdelning ordnad högre järnvägsutbildning 1919 - 1920.

Man kan hitta mer uppgifter om dessa kurser i "Statens järnvägar 1906 - 1931" del 1 sid 86 - 87:

Kursen benämndes högre trafikkurs, och redan 1911 - 1912 hade en sådan kurs genomförts. Sedan körde man ytterligare två omgångar; den sista var klar 1921. "Kusinerna" (en sorts "ordenssällskap" för kursdeltagarna) måste genomgå grundliga inträdesprov, något som inte hade förekommit till den första kursomgången. Enligt den på "Kusinernas bok" baserade artikeln i Tåg var det 19 av 23 sökande som klarade proven.

Enligt SJ-skriften fick "kusinerna" vara med om 265 föreläsningstimmar i järnvägsämnen såsom banlära, vagnlära, lokomotivlära och förrådsteknik. 90 exkursionsdagar ingick också. Enligt Tåg var man bland annat i Sassnitz, Sya och Svenstavik. Ett annat block i kursen var 375 timmar föreläsningar i allmänna ämnen såsom statistik, statskunskap och arbetsledning. Vidare ingick nio månaders tjänstgöring på olika platser inom SJ organisation.

Sammanlagt 70 deltagare utexaminerades från de fyra kurserna, och man får antaga att alla de 19 kusinerna klarade examen. Sedan blev det uppenbarligen inga fler kurser av detta slag, i varje fall inte under tiden fram till 1931. SJ drabbades ju under denna tid av minskad efterfrågan och måste minska sin organisation. Antagligen hade man efter de fyra kursomgångarna täckt behovet av internutbildning för högre befattningar. Trafikelevskurser genomfördes också, då med sikte på att utbilda stationsskrivare, likaså kurser för lägre tjänstemän inom trafikavdelningen. Under en stor del av 1920-talet var det stopp även för sådana utbildningar, men sedan kom stationsskrivarutbildningar i gång igen och pågick långt in på 1960-talet. Dessa kurser gav en gedigen kunskapsgrund, och den som klarat utbildningen kunde exempelvis så småningom bli chef för nationella järnvägsmuseer.

SJ högre trafikkurser

av Kjell Aghult @, torsdag, juli 04, 2019, 07:35 (483 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

.. Antagligen hade man efter de fyra kursomgångarna täckt behovet av internutbildning för högre befattningar. Trafikelevskurser genomfördes också, då med sikte på att utbilda stationsskrivare, likaså kurser för lägre tjänstemän inom trafikavdelningen. Under en stor del av 1920-talet var det stopp även för sådana utbildningar, men sedan kom stationsskrivarutbildningar i gång igen och pågick långt in på 1960-talet. Dessa kurser gav en gedigen kunskapsgrund, och den som klarat utbildningen kunde exempelvis så småningom bli chef för nationella järnvägsmuseer.

1) SJ högre trafikkurser (´majorskurserna´) hölls in på 1950-talet. I t ex 1948 års järnvägsmatrikel står de i CV:t för vissa tjänstemän. De hade än brett upplägg.

2) Någon gång på 1950-talet stöptes de om till Trafikekonomisk kurs (TEK) med fokus på just ekonomi. Två eller flera fick göra tilldelade examensarbeten, t ex: "SJ företagsekonomiskt lämpligaste sätt att bedriva lokaltrafiken runt Örebro". Sådana arbeten låg ibland senare till grund för konkret trafikplanering. Ett jättearbete var uppgiften för 1971-72 års kurs med totalplanering av då tänkta Eslövs rangerbangård: Som ju aldrig byggdes, men var tänkt att överta all skånsk växling. Kursdeltagarna arbeta med sina tjänstegrenars planeringsbitar, t ex byggnation i banteknikens fyra grenar. "Trafikarna" skapa godstågsplanen och bangårdsrutinerna, "maskinarna" utforma godsvagnsverkstaden etc.

3) TEK var en intern SJ-utbildning med lärare från i huvudsak SJ centrala ekonomistab (Oftast själva högskoleutbildade). Den gav därför inga akademiska poäng. Med högskolans expansion gick man därför över till att köpa sådana utbildningar i flera steg. Hela SJ-koncernen (Moderföretaget, Svelast etc) kunde ibland bilda en liten "skolklass".

4) Sista stationsskrivarkursen hölls 1967-1969 med bl a LOK och jag själv som elever. Titeln hade 1965 ändrats till järnvägsassistent (jass), för att stämma med Post och Tele. Utbildningen hade flera motsvarigheter, som t ex just post- och teleassistent, kammarskrivare (Tullen), landskanslist (länsstyrelse) etc. SJ menade att den långa, sammanhållna utbildningen borde ersättas med flera kortare, t ex produktionsledarkurs.

SJ högre trafikkurser

av Rolf Johansson @, torsdag, juli 04, 2019, 20:31 (482 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Som ytterligare lite kuriosa i detta ämne kan nämnas att när SJ 1977 började nyanställa högre tjänstemän igen efter många års uppehåll, så insåg man snart att man behövde något slags grundkurs i "SJ" för dessa. Man gav därför SJ-skolan, som då fanns både i Tomteboda och i Ängelholm, uppdraget att utveckla kursen "SJSJG" som om jag minns rätt innehöll minst 4 st en- och tvåveckorspass där man fick lära sig järnvägskunskap i både teori och praktik.

Som nyanställd teleingenjör på banavdelningen januari 1977 gick jag tillsammans med några jämngamla kollegor denna kurs under våren 1978. Dock fick jag aldrig tillfälle att klättra upp i några signalmaster (ref. artikeln i TÅG) men lärde mig en hel del annat matnyttigt, t ex vallväxling, som framgår av bilderna nedan från Nässjö i februari detta år.

[image]

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum