Har Järnvägen någon paradmarch (Historiskt material)

av 53 Wadsten @, Norrköping, onsdag, juli 17, 2019, 04:01 (875 dagar sedan)

Sitter och lyssnar på all sorts musik på youtube och frågar mig, har SJ(Järnvägen) någon paradmarsch, vill gärna höra den.

Tacksam för svar.

Har Järnvägen någon paradmarsch

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, juli 17, 2019, 08:06 (875 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Inte vet jag; tills vidare föreslår jag Hilding Rosenbergs "Järnvägsfuga", som dock troligen inte finns på YouTube... Annars kommer man att tänka på H C Lumbyes "Jernbanegalopp".
Sven B

--
Sven B

Har Järnvägen någon paradmarsch

av Johnny ⌂ @, Kålltorp/Stråvalla, onsdag, juli 17, 2019, 12:13 (875 dagar sedan) @ Sven Bårström

Pacific 231 av Honegger, Lilla tåget till Caipeira ur Bachianas Brasileiras av Villa-Lobos.

Har Järnvägen någon paradmarch

av S-O Strand @, Herrljunga, onsdag, juli 17, 2019, 08:22 (875 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Sitter och lyssnar på all sorts musik på youtube och frågar mig, har SJ(Järnvägen) någon paradmarsch, vill gärna höra den.

Tacksam för svar.

Svenska järnvägsmän

Har Järnvägen någon paradmarch

av LasseE, onsdag, juli 17, 2019, 10:24 (875 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Jernbanegalopp av Hans Christian Lumbye borde ligga bra till: https://www.youtube.com/watch?v=Rg0HZrd_5P4

Har Järnvägen någon paradmarch

av Jan Langstrom @, onsdag, juli 17, 2019, 11:30 (875 dagar sedan) @ LasseE

Jernbanegalopp av Hans Christian Lumbye borde ligga bra till: https://www.youtube.com/watch?v=Rg0HZrd_5P4

På 1800-talet när järnvägen var ny och högteknologisk skrevs det mängder av musik som anknöt till den på ett eller annat sätt. Det finns t ex ett flertal opus från familjen Strauss, bland annat en "polka schnell" av Eduard Strauss med den ruskiga titeln "Ohne Bremse" (utan bromsar). Bra musik, men kanske inte den vi borde välja här. En annan av honom med titeln "Bahn Frei" borde passa bättre.

Och dra nu inte upp Stefan Demert i sammanhanget...

Har Järnvägen någon paradmarch

av Markus Frisén @, onsdag, juli 17, 2019, 12:15 (875 dagar sedan) @ Jan Langstrom

Och dra nu inte upp Stefan Demert i sammanhanget...

Du tänker förståss på "Visa från glesbygden" förstår jag.

Har Järnvägen någon paradmarch

av A.Svenson @, torsdag, juli 18, 2019, 00:47 (875 dagar sedan) @ 53 Wadsten
Redigerad av A.Svenson, torsdag, juli 18, 2019, 00:57

S-O har bidragit med det som måste anses som det svenska järnvägsväsendets (inte bara SJs) officiella marsch. Senaste gången, tror jag, den spelades som sådan var nog vid 150-årsjubileet och BV HK och Mellersta banregionens firande i Furuvik efter en heldag på Gävlemuseet. Efter sitt högtidstal gav dåvarande GD Per-Olof Granbom, salig i åminnelse, order till musikkåren; ”Herr kapellmästare, spela Svenska Järnvägsmän”. Trumslagarna slog givaktslag, orkestern spelade med kläm och teminstingens Pelle och jag stod i enskild ställning under avhörandet som traditionen bjuder.

Paradmarsch är den dock inte utan det är något som spelas i Försvarsmakten knutet till vissa ceremonier. Officiella marscher är dock något som funnits hos andra uniformerade kårer. Förutom oss har även polisen och brandväsendet egna marscher. Kanske även Posten, osäker där. Kanske någon annan vet?

Andra marscher med järnvägsanknytning är ”Klart för avgång” som jag tror att ÖSLJs jernbanekapell brukade spela samt inte minst ”Järnvägarnas Driftvärns marsch” även om den har militär traditionsanknytning också.

Övriga musikförslag är säkert bra, inte minst H C Lundbyes Jernbanegalopp, men marscher är det inte. Är förslagsställarna både takt- och tondöva? :-P :-D

Samtliga järnvägsmarscher ovan samt Jernbanegaloppen och en del annat finns på en CD-skiva som spelades in med Järnvägens Musikkår Stockholm i samband med JvgDv 50-årsjubileum 1996. Jag besitter ett antal exemplar och sänder gärna ett exemplar till den som i gengäld kan påvisa någon nivå av monetärt bidrag till JVM eller seriös museibana.

Anders S
Stf dvch emeritus och traditionsofficer

[

Har Järnvägen någon paradmarsch?

av Arne, Kungsholmen 王の島, fredag, juli 19, 2019, 00:29 (874 dagar sedan) @ A.Svenson

S-O har bidragit med det som måste anses som det svenska järnvägsväsendets (inte bara SJs) officiella marsch. Senaste gången, tror jag, den spelades som sådan var nog vid 150-årsjubileet och BV HK och Mellersta banregionens firande i Furuvik efter en heldag på Gävlemuseet. Efter sitt högtidstal gav dåvarande GD Per-Olof Granbom, salig i åminnelse, order till musikkåren; ”Herr kapellmästare, spela Svenska Järnvägsmän”. Trumslagarna slog givaktslag, orkestern spelade med kläm och teminstingens Pelle och jag stod i enskild ställning under avhörandet som traditionen bjuder.

Paradmarsch är den dock inte utan det är något som spelas i Försvarsmakten knutet till vissa ceremonier. Officiella marscher är dock något som funnits hos andra uniformerade kårer. Förutom oss har även polisen och brandväsendet egna marscher. Kanske även Posten, osäker där. Kanske någon annan vet?

Andra marscher med järnvägsanknytning är ”Klart för avgång” som jag tror att ÖSLJs jernbanekapell brukade spela samt inte minst ”Järnvägarnas Driftvärns marsch” även om den har militär traditionsanknytning också.

Övriga musikförslag är säkert bra, inte minst H C Lundbyes Jernbanegalopp, men marscher är det inte. Är förslagsställarna både takt- och tondöva? :-P :-D

Samtliga järnvägsmarscher ovan samt Jernbanegaloppen och en del annat finns på en CD-skiva som spelades in med Järnvägens Musikkår Stockholm i samband med JvgDv 50-årsjubileum 1996. Jag besitter ett antal exemplar och sänder gärna ett exemplar till den som i gengäld kan påvisa någon nivå av monetärt bidrag till JVM eller seriös museibana.

Anders S
Stf dvch emeritus och traditionsofficer

[

Utan att ta en definitiv ställning till huruvida det finns någon speciell officiell paradmarsch tillägnad den svenska järnvägen tycker jag att följande utdrag från Nordisk Familjeboks, Uggleupplagans, artikel om slagordet 'marsch' kan vara roande att läsa! Håll till godo, enjoy! :-)

2. Mus., tonstycke, som rör sig i skarp rytm och
vanligen fyrtakt samt har till ändamål att eggande
och stämningsväckande reglera gången hos en större
människomassa.
Sannolikt nyttjades marschartad musik
redan hos antiken vid festtåg eller krig. Den nyare
militärmarschen plägar dateras från Trettioåriga
kriget; dock begagnades redan i början af 1500-talet
trummor, pukor, trumpeter och schweizerpipor vid en furstes intåg
i stad eller uttågande i fält. Sannolikt har
marschen framgått ur soldatsånger, som blifvit
förstärkta med instrument. Som konstmusik hade
marschen i början (Lullys operor, Couperins
klaverstycken) samma form som de äldre danserna
(i två repriser om 8- 16 takter). Nu är den
vanligen mera utförd och har en trio af melodiös
karaktär. Militärmarscher äro antingen paradmarscher,
språngmarscher eller stormmarscher. I öfrigt skiljer
man mellan festmarscher, hyllningsmarscher,
kröningsmarscher, sorgmarscher o. s. v.
(mina fetmarkeringar)

NF, Uggleupplagan, är en stor källa till kunskap inte minst om järnvägen och tågfordon samtidigt som det är i högsta grad underhållande att läsa denna klassiska encyklopedis mycket roande definitioner av diverse ting och företeelser. En sådan klassisk favorit är den om slagordet 'kyss' vilken inleds sålunda:

"Kyss, ett slags sugande muskelrörelse med läpparna, använd som uttryck för en
känsla på så sätt, att läpparna tryckas emot ett lefvande väsen eller ett ting./.../
"

Läs gärna hela kyssartikeln på Projekt Runebergs sajt på nätet om Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska /. Länk: http://runeberg.org/nfbo/0285.html

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"

Har Järnvägen någon paradmarch

av Wk @, torsdag, juli 18, 2019, 18:50 (874 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Det finns en återgivning i boken om "Sjöbobanan" av en "Kjeflinge-Sjöbo, March". Jag har sett i andra källor (som jag givetvis inte kan återfinna just nu), att det i gamla dagar inte var helt ovanligt att ledaren för den lokala musikkåren komponerade en liten march till invignings-festligheterna. Dessvärre har nog de allra flesta av dessa invigningsmarcher skattat åt förgängelsen; det måste ses som ett undantag att marchen från Sjöbobanans invigning blivit arrangerad för piano och tryckt.

En i varje fall till hälften järnvägsmarch av relativt nytt datum är dock 'Åbningsmarch' från 1998 av den danske dirigenten Peter Ettrup-Larsen. Den spelades av en stor orkester vid öppningen av järnvägen mellan Köpenhamn H och flygplatsen i Kastrup. Jeg vet dock att Peter framförde den i Köpenhamns Tivoli en tid innan järnvägen öppandes (men med samma titel). Det finns en sekvens på youtube av denna:
https://www.youtube.com/watch?v=wzrAiSyoT8k

Har Järnvägen någon paradmarch

av Donkeyman @, torsdag, juli 18, 2019, 19:11 (874 dagar sedan) @ Wk

Men det finns också en Norsk motsvarighet till Lunbye. Han var någorlunda samtida och hette Oskar Borg. Skillnaden var att Borg gjorde sin karriär inom militärmusiken och svarade för mängder av marscher och andra musikstycken. Medan Lunbye spelade på Tivoli och var populärmusiker. Precis som Lunbye var han mycket produktiv.

Det finns också en annan parallell. Borg skrev nämligen också en "Jernbane Galop" som framfördes vid en järnvägsinvigning med Oscar II närvarande.

Men Lunbyes stycke är i dag mer känt och kanske också lite mer "medryckande" utan att för den skull på något sätt nedvärdera Oskar Borg.

Har Järnvägen någon paradmarsch

av Gunnar Olson @, fredag, juli 19, 2019, 11:19 (873 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Svaret är nog nej, eftersom parader är väldigt sällsynta i järnvägssammanhang. Den svenska järnvägens marsch framför andra är tydligen "Svenska järnvägsmän", som länkas till i Strands inlägg. Sedan har ett antal skribenter föreslagit olika stycken, varav de flesta varken marscher eller svenska. Till det kan sägas att det finns hur många musikstycken som helst med järnvägsanknytning. Skulle vi räkna upp alla dem blev nog servern överbelastad.

powered by my little forum