TJF 40 år (Järnväg allmänt)

av Karlsson @, MARIESTAD, torsdag, augusti 08, 2019, 07:00 (171 dagar sedan)

Tjustbygdens Järnvägsförening blir nu 40 år. Protokollet från det konstituerande mötet då bland annat styrelse och föreningens namn fastslogs anger att mötet hölls 8 augusti 1979. (Dagordningen anger förvisso dagen efter.) Järnvägsmuseal verksamhet hade funnits i olika former redan tidigare, förste signalreparatör Wilhelm Häggström hade påbörjat insamling av material från NVHJ-banorna redan under 1950-talet med målsättningen att skapa ett järnvägsmuseum på Kulbacken i Västervik. Han hade även i samarbete med Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening fått till en deposition av några järnvägsfordon som tidigare trafikerat NVHJ med ångloket L18p 3147 i spetsen. Fordonen ägdes fortfarande formellt av SJ och tillhörde Järnvägsmuseum. Ett möte hade hållits i april 1979 om intresset att bilda en järnvägsförening för området runt Västervik och Gamleby, detta gav alltså resultat och innebar att TJF bildades drygt tre månader senare.

Protokoll från konstituerande mötet.

TJF 40 år

av Nils-Eric Sääf @, Född i Kisa Bor i Åtvidaberg, torsdag, augusti 08, 2019, 09:21 (171 dagar sedan) @ Karlsson

Jag blir mer och mer benägen att hålla med PALLE att det är bedrövligt att använda Lokomotorer till tågen. Hela föreningen är ju från början uppbyggd på Lok och vagnar.Naturligtvis är det annat folk som idag sköter TJF men nog vore ett Ånglok i form vara en tillgång. Jag är så gammal så för mej (79år) är allt från min barndom förknippat med Ånglok . Jag vet att alla gamla som ser ett Ånglok i drift blir glada. En Z4p väcker inga känslor ock minnen från förr. Att PALLE kopplat bort sej från föreningen förstår. Det är inte roligt när allt man varit med om att bygga upp raseras av de yngres ointresse Hälsar Gubben i Åtvidaberg.

TJF 40 år

av Daniel Niklasson @, torsdag, augusti 08, 2019, 10:20 (170 dagar sedan) @ Nils-Eric Sääf

Jag har ytterst svårt att förstå detta eviga gnällande i denna fråga. Det arbetas på med två av våra ånglok kontinuerligt (3037 samt 3050) och därför får 3147 stå tillbaka en stund tills finansiering är ordnad för de ganska stora och kostsamma arbeten som krävs för att få loket åter i trafik. För 3050 har extern finansiering sökts och beviljats i två omgångar. Det enda sättet att på egen hand lösa finansiering är att köra en trafik med resenärer i en sådan omfattning att det ger ett bra överskott. I år ser siffrorna mycket bra ut med god beläggning i tågen. TJF har medvetet valt att satsa på nödvändiga åtgärder i form av boggirevisioner på alla rälsbussar för att säkra driften. På samma sätt görs en insats för att rusta upp lokomotorerna för att i första hand klara av banunderhållet med alla de sliperstransporter, slyröjning, grusning mm som fordonen används i. Utan dessa insatser så skulle föreningen inte få några intäkter alls och då skulle det vara lapp på luckan ganska snabbt. Tilläggas bör att vi även via Tjustbanken beviljats medel till en fordonshall vilket innebär att vi långsiktigt sparar mycket pengar på fordonsunderhåll då i princip alla personvagnar och rälsbussar kan förvaras under tak.

TJF har aldrig haft fler medlemmar, bättre ekonomi och dessutom aldrig haft fler resenärer än idag. Raserad verksamhet?
/ Daniel

TJF 40 år

av Hugo K ⌂ @, VIMMERBÃœ, torsdag, augusti 08, 2019, 10:22 (170 dagar sedan) @ Nils-Eric Sääf

Jag blir mer och mer benägen att hålla med PALLE att det är bedrövligt att använda Lokomotorer till tågen. Hela föreningen är ju från början uppbyggd på Lok och vagnar.Naturligtvis är det annat folk som idag sköter TJF men nog vore ett Ånglok i form vara en tillgång. Jag är så gammal så för mej (79år) är allt från min barndom förknippat med Ånglok . Jag vet att alla gamla som ser ett Ånglok i drift blir glada. En Z4p väcker inga känslor ock minnen från förr. Att PALLE kopplat bort sej från föreningen förstår. Det är inte roligt när allt man varit med om att bygga upp raseras av de yngres ointresse Hälsar Gubben i Åtvidaberg.

Det handlar nog inte om ett ointresse utan istället om att man får prioritera. Man hade ju kunnat lägga alla föreningens ekonomiska resuerser och personaltimmar på att renovera ångloken till toppskick. Problemet då är att man inte hade fått lika mycket tid till att umderhålla spår och rälsbussar (som har blivit det som den ordinarie trafiken idag bygger på). Det kan ju i sin tur leda till att spåret blir ofarbart och den trafik som genererar mest pengar ställs in.

Dessutom, hade det inte funnits ett intresse för ånglok så skulle väl TJF inte lägga pengar och tid på att renovera "ölandsloket"? Att dementera allt jobb våra föreningsmedlemmar lägger ner på det loket bara för att vi i dagsläget inte har ett kördugligt ånglok anser jag vara lite dålig stil, speciellt från folk som vet hur mycket jobb man måste lägga ner på ett ånglok för att få det driftdugligt! -81 provkörde TJF NVHJ 22 för första gången i egen regi och med tanke på att föreningen bildades 1979 så tog det ju minst två år att få det kördugligt. Då behövde man j udessutom inte heller lägga resurser på att underhålla 65 kilometer smalspår med stationshus, signalanläggningar och liknande. Dessutom skötte ju SJ fortfarande rälsbusstrafiken.

Det är ju bara att konstatera att TJF har gjort en lång resa från att vara en utfärdsförening till att vara en 7 mil lång museijärnväg. Sedan är det synd att den resan ska dementeras av f.d. föreningsmedlemmar bara för att det inte var "som förr".

TJF 40 år

av JK @, torsdag, augusti 08, 2019, 10:39 (170 dagar sedan) @ Nils-Eric Sääf

Ångloksverksamheten är inte avvecklad inom TJF. Att vi inte kör med ånglok i år beror på att de står under renovering. Inga persontåg med lokomotorer har körts under årets trafiksäsong, undantaget är trafiken under kommande Hultsfreds marknad.

Vad är det som har raserats av nuvarande aktiva i TJF?

Jakob Kindesjö

TJF 40 år

av Fredrik Lundström @, torsdag, augusti 08, 2019, 10:59 (170 dagar sedan) @ Nils-Eric Sääf

Jag blir mer och mer benägen att hålla med PALLE att det är bedrövligt att använda Lokomotorer till tågen. Hela föreningen är ju från början uppbyggd på Lok och vagnar.Naturligtvis är det annat folk som idag sköter TJF men nog vore ett Ånglok i form vara en tillgång. Jag är så gammal så för mej (79år) är allt från min barndom förknippat med Ånglok . Jag vet att alla gamla som ser ett Ånglok i drift blir glada. En Z4p väcker inga känslor ock minnen från förr. Att PALLE kopplat bort sej från föreningen förstår. Det är inte roligt när allt man varit med om att bygga upp raseras av de yngres ointresse Hälsar Gubben i Åtvidaberg.

Så som varande aktiv medlem i TJF sedan 2013 så håller jag inte med att något skulle raserats! I andra inlägg har förklaring getts till varför det inte är möjligt att köra något ånglok. Räcker inte detta som förklaring?

Jag har inte upplevt att något raserats i föreningen på de sex år jag varit aktiv, snarare har jag upplevt att föreningens styrelse målmedvetet arbetat mot att säkra driften av hela banan, både genom ban- och fordonsunderhåll och konsolidering genom att rälsbussarnas ägande till sist fick sin slutgiltiga lösning. Föreningen har ju också fått flera bidrag som går direkt till ångloksverksamheten. Finansiering är ju a och o i en sådan här verksamhet. De stora intäkterna kommer ju från den dagliga rälsbusstrafiken, där TJF har flest trafikdagar per år än någon annan smal- eller normalspårig museiförening med egen bana.

Därför måste ett visst arbete läggas på underhåll och vidmakthållande av rälsbussarnas funktion, något som givit frukt då vi denna säsong inte haft något stoppande fel på fordonen i trafik. Antalet aktiva medlemmar är begränsat och i vanlig ordning handlar det då om prioriteringar. Man driver också målmedvetet arbetet med att förenkla och förbättra verksamheten, t.ex att få fler fordon under tak och uppställda i värmen. Det sägs att en vinteruppställning utomhus sliter lika mycket på fordonens yttre som sex sommarsäsonger.

Jag har själv sett hur det arbetats på både 3037 och 3050 under vinter, vår och sommar i år. Ett fungerande ånglok är helt klart en tillgång, men fullgod förklaring har ju lämnats till varför det just nu inte finns något fungerande ånglok.

TJF och FAS i samarbete bedriver ett bra arbete och jag håller med Daniel, det är ganska tröttsamt att läsa sådant här gnäll, speciellt när det inte finns något fog för det.

Mvh

//Fredrik

TJF 40 år

av Morshyttan @, horndal, torsdag, augusti 08, 2019, 11:04 (170 dagar sedan) @ Karlsson

Innan inlägget riskerar att låsas så tänkte jag bara tillföra ämnet dess egentliga budskap, att få gratulera till jubileet :-).
Jag åkte ofta med museibanan på åttio- nittiotalet då jag hade tjänst i området, och enda ursäkten till att inte varit där så ofta är avståndet.

Vi ser fram emot vad som de kommande fyrtio åren har i sitt sköte för den trevliga föreningen :-) ;-) :-D .

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

RSS-feed av trådar
powered by my little forum