BKB 13 med luftpump i Helsingborg (Järnväg allmänt)

av BD @, fredag, augusti 09, 2019, 20:18 (73 dagar sedan)

[image]

När införde BKB tryckluftbroms?

Fler Helsingborgsbilder här.

BKB 13 med luftpump i Helsingborg

av Torger @, fredag, augusti 09, 2019, 20:36 (73 dagar sedan) @ BD

Såvitt jag känner till införde BKB tryckluftsbroms redan 1914, vilket då måste ha ansetts anmärkningsvärt. På normalspåret förekom väl knappast tryckluftsbroms före 1920, med undantag av Malmbanan.
Christer Torgersson, Malmö

BKB 13 med luftpump i Helsingborg

av Gunnar Olson @, fredag, augusti 09, 2019, 20:53 (73 dagar sedan) @ Torger

Såvitt jag känner till införde BKB tryckluftsbroms redan 1914, vilket då måste ha ansetts anmärkningsvärt. På normalspåret förekom väl knappast tryckluftsbroms före 1920, med undantag av Malmbanan.
Christer Torgersson, Malmö

Men helt eller delvis handbromsade tåg förekom på BKB en bit in på 40-talet.

BKB 13 med luftpump i Helsingborg

av Kjell Aghult @, lördag, augusti 10, 2019, 06:50 (72 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Såvitt jag känner till införde BKB tryckluftsbroms redan 1914, vilket då måste ha ansetts anmärkningsvärt. På normalspåret förekom väl knappast tryckluftsbroms före 1920, med undantag av Malmbanan.
Christer Torgersson, Malmö


Men helt eller delvis handbromsade tåg förekom på BKB en bit in på 40-talet.

1946 års linjebok anger sth 12 på gatuspåren i Ronneby och Karlshamn för tåg av bromsgrupp Ö.
Motsatt sth 20 för bromsgrupp P2 och G (tryckluftsbroms). Enda gång i boken sth 12 nämns.

BKB 13 med luftpump i Helsingborg

av Torger @, lördag, augusti 10, 2019, 21:21 (72 dagar sedan) @ Kjell Aghult

En följdfråga: Införde övriga 1067-banor tryckluftsbroms samtidigt med BKB? För samtrafikens skull förefaller det lämpligt.
Christer Torgersson, Malmö

BKB 13 med luftpump i Helsingborg

av Stefan Olsson @, måndag, augusti 12, 2019, 13:24 (70 dagar sedan) @ BD

Man tycks mycket riktigt år 1913 att ha startat försiktigt med luftbroms på lok, nr 4.

1914 anges 11 av loken ha tryckluftbromsapparater.

1915 är 13 lok utrustade varav två med luftbroms på tendern.

1916 är ytterligare två tendrar utrustade med luftbroms.

1917 har så 15 lok apparater för tryckluftbroms, då loken 13 och 14 levereras detta år.

Notabelt är möjligen att man redan 1913 har 17 bromsade vagnar till det enda loket...

BKB 13 med luftpump i Helsingborg - NVHJ

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, augusti 14, 2019, 13:31 (68 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Man tycks mycket riktigt år 1913 att ha startat försiktigt med luftbroms på lok, nr 4.

1914 anges 11 av loken ha tryckluftbromsapparater.

1915 är 13 lok utrustade varav två med luftbroms på tendern.

1916 är ytterligare två tendrar utrustade med luftbroms.

1917 har så 15 lok apparater för tryckluftbroms, då loken 13 och 14 levereras detta år.

Notabelt är möjligen att man redan 1913 har 17 bromsade vagnar till det enda loket...

NVHJ-banornas lok 30 - 33 från 1914 hade också tryckluftsbromsapparater. 1916 kom ASJ-vagnarna. Har Stefan någon koll på hur det såg ut i övrigt? När fick övriga lok och personvagnar tryckluftbroms?

HWJ 31

M.v.h.
Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum