Angående TJF 40 år (Järnväg allmänt)

av Herbert Paalberg @, fredag, augusti 09, 2019, 21:08 (73 dagar sedan)

Eftersom inlägget om TJF 40 år är låst så vill jag tillföra lite mera fakta där någon representant för föreningen påstår att det tog endast 2 år från starten av TJF år 1979 till vår första provkörning av L18p 3147 ägde rum 1981 vilket var ett "Luciatåg" Vk-Vbä i december samma år. Sanningen är att vi "veteraner" dit jag räknar mig redan år 1967 (Högertrafikåret) började med att samla ihop materialet och flytta upp det till stationsområdet i Vk efter att det tidigare hade stått uppställt i bl. hamnen och på "Kulbacksområdet". Vi lyckades placera lok och vagnar till ett tillfälligt 3-spårsarrangemang invid bommarna vid "Hallströmsgatan" och med benägen hjälp av en närliggande firma ordna fram vatten och el för att kunna inleda den första insatsen till att iordningställa loket till funktionsdugligt skick. Redan 1973 hade vi ånga på loket och kunde köra några mtr fram och tillbaka. Man bör nog beakta att när föreningen bildades år 1979 hade vi redan hunnit med otroligt mycket under de 12 åren innan det officiellt blev TJF. Det är lätt att glömma för den nutida generationen hur mycket som blev gjort fram till 1979 och med de primitiva verktyg vi förfogade över. Så för min del blev det drygt 50 år i denna förening och det får räcka då mitt intresse av "rälsbussar" är obefintligt efter snart 45 år i daglig tjänst som både förare och instruktör/teknisk rådgivare av dessa vehicklar samt 5-års Yp-tjänst i Vk. Jag är en sann vän av loktåg ånga/diesel/el då jag växte upp parallellt med den dragkraften.
Så kör ni lugnt vidare med "Rudolfdieslarna" jag skall inte störa er. Palle i Vika NJ.;-)

Angående TJF 40 år

av Rikard Johanson @, lördag, augusti 10, 2019, 13:19 (72 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

Utan att ha några synpunkter på TJFs utveckling och inre liv så kan det vara bra att vädra lite allmänna järnvägshistoriska tankar.

Vi har idag några museijärnvägar, ÖSlJ, JTJ och kanske någon till, som representerar den tidsepok när ångdriften var allenarådande. Sen har vi ett antal järnvägar med konceptet ångtåg+Y6/YP och då är vi väl i grova drag i 1940- och 50-talens blandtrafik – bortsett det praktiska och personalbesparande för föreningarna att köra just rälsbussar som komplement till ångtågen.

Nästa fas är 1960- och 70-tal när många järnvägar i en glesbygd med befolkningsminskning och hård konkurrens från bilen levde på övertid för att slutligen läggas ner. Jag tycker att TJF på ett mycket bra sätt åskådliggör denna epok i svensk järnvägshistoria genom sin satsning på rälsbusstrafik genom Småländsk glesbygd. Man har med andra ord profilerat in sig på något som ingen annan gör. Hur man sen gör med sina ånglok har jag inga synpunkter på.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum