Landskrona gamla station (Järnväg allmänt)

av Poddy @, onsdag, augusti 14, 2019, 20:52 (191 dagar sedan)

Tog tåget till Billeberga med min cykel.Cyklade sedan på cykelvägen på före detta banvallen via Assmundtorp till de östligaste utkanterna av Landskrona. Banvallen är nu en asfalterad cykelväg och kontaktledningstolparna står kvar. De har belysning för cykelvägen. Banvallscykelvägen upphör där ett nytt industriområde håller på att växa fram. Vidare in till Landskrona på andra vägar.

Men väl vid Landskrona gamla station ser jag att all kontaktledning är bortplockad. Alla kontaktledningsbryggor är kvar. Vad kan tanken vara med att spara dessa, ser rätt trist ut. Även kontaktledningstolpar för spåret fram till växeln vid Västkustbanan står kvar. Det repareras godsvagnar i Landskrona men det kan inte kräva alla spår som ligger kvar.

Detta är förvisso inte unikt för Landskrona att bara kontaktledningar plockas bort och resten får stå kvar men kan undra varför.Stolpar,bryggor och räls måste ha ett skrotvärde. I andra sammanhang är det tveksamt att lämna kvar skrot efter tidigare verksamhet. Men tydligen inte här.

/P

Landskrona gamla station

av K Lemming @, torsdag, augusti 15, 2019, 00:31 (190 dagar sedan) @ Poddy

Stolpar,bryggor och räls måste ha ett skrotvärde. I andra sammanhang är det tveksamt att lämna kvar skrot efter tidigare verksamhet. Men tydligen inte här.

/P

Varför skulle man riva upp rälsen när den används?

Landskrona gamla station

av Olof W @, torsdag, augusti 15, 2019, 19:48 (190 dagar sedan) @ Poddy

Om man låter kontaktledningen hänga kvar efter att man stängt av strömmen så stjäler tyvärr någon kontaktledningen ganska snart då den innehåller begärligt koppar.
Stolpar och bryggor är inte lika stöldbegärligt.

Landskrona gamla station

av Hans XH Karlsson @, torsdag, augusti 15, 2019, 19:56 (190 dagar sedan) @ Poddy

Men väl vid Landskrona gamla station ser jag att all kontaktledning är bortplockad. Alla kontaktledningsbryggor är kvar. Vad kan tanken vara med att spara dessa, ser rätt trist ut.

Den mest uppenbara anledningen är att bangårdsbelysningen vid Landskrona gamla station är monterad i kontaktledningsbryggorna/stolparna. Stationen används ju för godstrafik och växling förekommer därför på platsen.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum