Samlingsportalen / Digitalt Museum (Historiskt material)

av WS @, fredag, augusti 30, 2019, 19:13 (831 dagar sedan)

Inga järnvägsrelaterade bilder finns längre tillgängliga via Samlingsportalen. Tyvärr.

Efter att ha sökt en del dylika bilder via nya Digitalt Museum, så kan man inte undgå
att komma fram till en sorglig slutsats: STOR saknad efter Samlingsportalen. /WS/

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Ola Ahlström @, fredag, augusti 30, 2019, 19:59 (831 dagar sedan) @ WS

För egen del har jag övergått till Digitalt Museum då jag uppfattat att "nya" bilder bara återfinns där. Att sedan Samlingsportalen skulle avvecklas var ju känt sedan länge.

Håller med om att sökvägarna på Digitalt Museum har mycket att förbättra, där var Samlingsportalen betydligt bättre. Jag har dock efter mycket sökande och testande förbättrat min möjlighet att finna det jag letar efter men som sagt, här har ansvariga mycket att förbättra.

Gick, efter ditt inlägg, in och tittade hur det idag ser ut på Samlingsportalen. Undrar hur man tänker hantera "övrigt", alltså inskannat material, skall detta oxså flyttas till Digitalt Museum.

Önskar att ansvariga tar tag i upplägget på Digitalt Museum och förbättrar söksätten.

Ola Ahlström
Malmö

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av lokf @, fredag, augusti 30, 2019, 20:37 (831 dagar sedan) @ WS

Man kan ju undra hur det blir med alla icke överförda bilder från Samlingsportalen till Digitalarkivet? Vad jag kunnat se är det massor som inte är överförda. Jobbar någon med detta?

Sedan fanns det ju mängder av bilder att överföra till Samlingsportalen från det gamla Sveriges Järnvägsmuseum Swedish Railway Museum som inte heller blev gjort. Hur blir det med dessa bilder?

Det måste finnas en enorm mängd bilder som inte är åtgärdad. Jag talar då om redan skannade bilder.
Hur många som inte ens blivit skannade vet väl ingen, men som sagt finns det någon som jobbar med det. Någon som fortfarande skannar och någon som håller i detta, är ansvarig med att överföra allt till Digitalarkivet.

Till sist. Om man vill skänka bilder, är det då till Digitalarkivet man skall vända sig eller vart?

Björn Bodin

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, fredag, augusti 30, 2019, 22:05 (831 dagar sedan) @ lokf

Jag har ett ganska stort antal bilder i svart-vitt, förgdia och d:o -negativ med järnvägsbilder från början av 1960-talet och framåt (uppskattningsvis ca 25 000 bilder) samt lite filmmaterial som jag tänkt mig donera till järnvägsmuseet i Gävle så småningom. Men med anledning av vad som hänt med Samlingsportalen har jag blivit tveksam. Kan jag lita på att mina bilder tas väl om hand och kommer järnvägsvänner till del efter ett överlämnande?

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Nils-Eric Sääf @, Född i Kisa Bor i Åtvidaberg, lördag, augusti 31, 2019, 08:43 (830 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Om jag ,vilket jag inte gör ägde bilder skulle jag nog inte ge något till museet. Det är skandal att försnilla Samlingsportalen med dess fel och brister.

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Mats Björkelund @, lördag, augusti 31, 2019, 09:57 (830 dagar sedan) @ WS

Det här ämnet har tidigare behandlats här:

http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=218105

Anledningen till bytet har att göra med att Järnvägsmuseum har fått ny huvudman, ett faktum som jag personligen inte tror är mycket att göra åt.

Samlingsportalen hade en del sökfunktioner men jag tycker jag klarar mig rätt bra på Digitalt Museum och att få bilderna med maximal upplösning uppväger mer än väl.

Och sedan tycker jag Lennart Lundgren m fl på Järnvägsmuseum gör ett fantastiskt arbete med de begränsade resurser som står till buds. Och att sitta hemma och ha tillgång till alla de här fotona och dokumenten var ju en ren utopi för inte alls länge sedan.

/Mats B

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Stefan Olsson @, lördag, augusti 31, 2019, 11:15 (830 dagar sedan) @ Mats Björkelund

Ett annat plus i Digitalt Museum är att man får upp en massa andra samlingar också. Inte alla bilder med tex järnvägsmotiv finns i järnvägsmuseums samling. Om du inte upptäckt det än så sök på litet ortsnamn...

Bandel och bolag var ju givetvis bra, men bolag är ju fortfarande sökbart, åtminstone som vidarelänkning. Om man dessutom väljer bildläge=bilder så får man allt presenterat på ett enkelt och bra sätt.

Allt bygger ju på att bilder blir rätt kategoriserade och det är väl det som är museernas stora problem, kan man konstatera... Och att man gör något åt alla kopior av bilder som DM är nerlusat med.

I arbetet med smalspåriga personvagnar så kan jag inte säga att vi hindras av övergången till DM. Jag skulle vara glad om alla kommuners bildarkiv varit med också. Däremot har forumet i sin helhet fått ett problem genom att museet brutit en mycket stor mängd länkningar. Tvivlar på att någon kommer att orka åtgärda det. Synd, då många av dessa diskussioner utgjort intressanta kompletteringar och kommentarer till museets bilder. Vi får nu hoppas att det ligger still i fortsättningen och att det är fortsatt intressant att länka till DM.

Sökning på bandel

av Gunnar Ekeving @, söndag, september 01, 2019, 09:34 (829 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Bandel och bolag var ju givetvis bra, men bolag är ju fortfarande sökbart, åtminstone som vidarelänkning. Om man dessutom väljer bildläge=bilder så får man allt presenterat på ett enkelt och bra sätt.

Det går även i Digital Museum att söka på bandel, men resultatet blir inte alltid så exakt. Jag lade i varje fall in en möjlighet att söka genom att klicka i de klickbara kartor över järnvägsnätet som Rolf Sten ordnat och beredvilligt ställt till förfogande (i sökresultatet visas även de driftplatsförteckningar som Rolf lagt upp samt eventuellt en del bangårdsskisser, signaltekniska ritningar mm)

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, söndag, september 01, 2019, 22:23 (829 dagar sedan) @ Stefan Olsson


I arbetet med smalspåriga personvagnar så kan jag inte säga att vi hindras av övergången till DM. Jag skulle vara glad om alla kommuners bildarkiv varit med också. Däremot har forumet i sin helhet fått ett problem genom att museet brutit en mycket stor mängd länkningar. Tvivlar på att någon kommer att orka åtgärda det. Synd, då många av dessa diskussioner utgjort intressanta kompletteringar och kommentarer till museets bilder. Vi får nu hoppas att det ligger still i fortsättningen och att det är fortsatt intressant att länka till DM.


Även länkar till poster i digitaltmuseum.se kommer att brytas eftersom de verksamheter som stödjer och betalar för digitaltmuseum en dag kommer att se sig om efter annat.

Det bli så snart som om tre år eller om tio. :-(

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Mats Björkelund @, lördag, augusti 31, 2019, 12:22 (830 dagar sedan) @ Mats Björkelund

Och när jag ändå är på gång med att berömma Jvm vill jag fortsätta med en person som har sett till att bildtexterna har blivit mycket bättre och det är allas vår Thomas Tell. Från säker källa vet jag att ca hälften av alla kommentarer som inrapporterats kommer från Thomas. Stort tack.

Jag tror vi alla minns de första utgåvorna där bildtexterna ibland var komiskt felaktiga. Vilket i och för sig var förklarligt mtp att det var personer helt utan järnvägsbakgrund som lagt in dem.

/Mats B

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Bobo L @, lördag, augusti 31, 2019, 11:17 (830 dagar sedan) @ WS

Nyligen försökte jag spara ner ett par bilder från digitalt museum, men jag uppfattade det som att det (numera?) är en betaltjänst. Huru därmed?

Nerladdning

av Mats Björkelund @, lördag, augusti 31, 2019, 12:14 (830 dagar sedan) @ Bobo L

För många bilder på Digitalt Museum finns det en "knapp" nere till höger med vilket det är lätt ladda ner bilden i största möjliga upplösning. För vissa bilder finns inte denna knapp.

Jag har tolkat det som att för bilder som är fria (pga ålder eller som Jvm "äger";) så finns knappen och det är fritt att ladda ner. För bilder där ägarskapet är osäkert och där copyright-tiden fortfarande kan gälla, så finns den inte. Och då är det nog också osäkert om den går att köpa.

Ett dåligt sätt är att förstora bilden så mycket det går på skärmen och trycka på Alt+Print Screen. Då kopieras skärmen och kan sedan klistras in i något grafikprogram. (För Windows, för Mac har jag ingen aning om det går eller hur man gör.)

/Mats B

Nerladdning

av Krister P @, Växjö, söndag, september 01, 2019, 00:29 (830 dagar sedan) @ Mats Björkelund

För de bilder som inte har någon nedladdningsknapp kan man göra följande.
Lägg markören på bilden. Markören blir då ett förstoringsglas med ett plustecken.
Vänsterklicka och en ny sida med en större bild öppnar sig.
Lägg markören i bilden och högerklicka. Välj spara bild i menyn som har visat sig.
Det blir dock inte den högsta upplösningen. Vill man ha det så måste man betala.
Inte heller för de bilder med nedladdningsknapp så blir det högsta upplösning som bilden är inskannad med. Även här måste man betala om man vill ha det.

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Kanal C @, söndag, september 01, 2019, 23:11 (829 dagar sedan) @ Bobo L

Nyligen försökte jag spara ner ett par bilder från digitalt museum, men jag uppfattade det som att det (numera?) är en betaltjänst. Huru därmed?

Så länge man kan titta (eller lyssna på) saker så går de att tanka ner gratis.

Samlingsportalen / Digitalt Museum

av Bobo L @, måndag, september 02, 2019, 07:14 (828 dagar sedan) @ Kanal C

Nyligen försökte jag spara ner ett par bilder från digitalt museum, men jag uppfattade det som att det (numera?) är en betaltjänst. Huru därmed?


Så länge man kan titta (eller lyssna på) saker så går de att tanka ner gratis.

Aha, hur gör man det?

powered by my little forum