Tågkollision i Dåstorp (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, fredag, september 06, 2019, 13:38 (208 dagar sedan)

Tågkollision i Dåstorp

av Kjell Aghult @, fredag, september 06, 2019, 18:05 (208 dagar sedan) @ Bobo L

Dåstorp förefaller ligga i närheten av Vretstorp.

D. var en plankorsning inne på Vretstorps station.
Jag hörde talas om olyckan under min Hallsbergstid. Den finns dock inte med i listan över större olyckor i SJ årliga säkerhetsredogörelser: Troligen uppkom bara materiella skador.

Vretstorp hade vid olyckstillfället vevställverk med huvudljussignaler. Omgivet av automatisk linjeblockering av 1930 års typ (med ´högerspårsdvärgar´). Någon brist sades ha funnits i samspelet mellan dessa två, men konkreta uppgifter saknas. Linjeblocktypen avgränsar tiden till någon gång 1944-1964.

Tågkollision i Dåstorp

av Lennart Fransson @, fredag, september 06, 2019, 20:16 (208 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Dåstorp förefaller ligga i närheten av Vretstorp.

D. var en plankorsning inne på Vretstorps station.
Jag hörde talas om olyckan under min Hallsbergstid. Den finns dock inte med i listan över större olyckor i SJ årliga säkerhetsredogörelser: Troligen uppkom bara materiella skador.

Vretstorp hade vid olyckstillfället vevställverk med huvudljussignaler. Omgivet av automatisk linjeblockering av 1930 års typ (med ´högerspårsdvärgar´). Någon brist sades ha funnits i samspelet mellan dessa två, men konkreta uppgifter saknas. Linjeblocktypen avgränsar tiden till någon gång 1944-1964.

Läste för längesen om en liknande olycka på Vsb. Tkl gav avgång, men det uppfattade inte föraren pga dimma, utan stannade på stationen, vilket inte tkl uppfattade. Stationen saknade spårledning, och när nästa tåg kom och "linje fri"-lampan antydde att framförvarande tåg hunnit undan......

Tågkollision i Dåstorp

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, september 06, 2019, 23:50 (208 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Olyckan skall ha inträffat 30/9-1952 enligt bildtexten.

Tågkollision i Dåstorp

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, lördag, september 07, 2019, 07:55 (208 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Ur en artikel i Svenska Dagbladet:
”Ett godståg på väg från Hallsberg till Göteborg hade stannat på linjen ca 300 meter söder om Vretstorp, då en signal tydligen inte var klar och tågpersonalen skulle ringa för att undersöka vad det var för fel. Därvid kom ett annat godståg, som avgått från Hallsberg till Laxå, och körde med ganska stark fart bakifrån på det stillastående tågsättet. Föraren och biträdet på det påkörande tåget hade sinnesnärvaro nog att kasta sig ned på golvet i loket, som rände in i det stående tågets sista vagn. Åtta vagnar spårade ur helt och hållet och sex av dem totalhavererade, men ur virrvarret av de sönderslagna vagnarna kunde de båda männen oskadda ta sig ut.”

Olyckan hände enligt samma artikel strax efter kl. 23, det var alltså mörkt vid tillfället. Enligt Dagens Nyheter medverkade en serie olyckliga omständigheter, bl.a. tät dimma, till kollisionen. Förare av det påkörande tåget var Anders Gustav Andersson, Örebro och biträde Karl Herman Nordström, Hallsberg.

--
www.banvakt.se

Tågkollision i Dåstorp

av Kjell Aghult @, lördag, september 07, 2019, 09:29 (207 dagar sedan) @ Jöran Johansson

"Säkerhetstjänsten 1952" ger alls inga detaljredogörelser för olyckor, bara statistik. Utredningen torde finnas hos minst två arkivbildare:
a) Avsändaren, dåvarande 8 trafiksektionen i Falköping (Utredningsskyldig). I Västsverige?
Utredare var normalt byråassistenten, trafikinspektörens (= trafiksektionsföreståndarens)
´överstelöjtnant´. Än fanns bara EN, i båda lägren.
b) Mottagaren, dåvarande Drifttjänstbyrån i Stockholm (I Arninge?). Där i en specialsektion:
SJ var ju - som Försvaret - länge egen tillsynsmyndighet.

Tågkollision i Dåstorp

av Gunnar Ekeving @, lördag, september 07, 2019, 10:06 (207 dagar sedan) @ Kjell Aghult
Redigerad av Gunnar Ekeving, lördag, september 07, 2019, 10:12

Ture Hård, som varit chef för SJ signalavdelning, skrev om olyckan i Järnvägsteknik 1952 nr 6. Det framgår av artikeln att tåg 4723 stannat vid utfarten eftersom lokföraren inte uppfattat signal "avgång" från tågklareraren. 4723 drog fram till blocksignalen vid stationsgränsen (blockposten Södra Vretstorp) för att föraren skulle kunna ringa till tågexp. Tågklareraren svarade dock inte eftersom han redan var ute på plattformen för att ställa infartssemaforen till "kör" och visa "avgång" till det efterföljande tåg 4763. Som nämns i annat inlägg hade tågklareraren ingen möjlighet att se det stillastående tåg 4723.

Normalt krävdes på sträcka med linjeblockering inte att det visades "avgång" till tåg som passerade utan uppehåll. I Vretstorp fanns dock krav på "avgång", sannolikt relaterat till att det saknades spårledningar på stationens tågspår. Sådana spårledningar hade tidigare alltid ordnats i samband med automatisk linjeblockering; de gav ju möjlighet att låta dubbelspårssträckornas linjestationer vara obevakade när det inte var aktuellt med förbigångar. På 1940-talet avstod man dock i flera fall från spårledningar, sannolikt av besparingsskäl. Hård tar också upp en annan orsak - det elektriska ställverk av typ AVOS centralapparat som Hård beställt för Vretstorp hade avbeställts genom beslut på annat håll inom SJ. Anläggningstypen ansågs föråldrad, och även Hård själv blev snart avsatt som chef och beordrad att istället sitta hemma och skriva ett kompendium om signalteknik. Hård betonade förstås i sin artikel just beslutet om att inte installera de av honom beställda ställverken i Vretstorp, Skultorp och Pålsboda. Hård påpekade att det även i Skultorp och Pålsboda inträffat olyckor som kanske kunnat undvikas om hans planer fullföljts.

Det är för mig oklart hur kravet på "avgång" skulle kunnat öka säkerheten vid Vretstorp; tågklararen var i vilket fall tvungen att gå ut på plattformen och manövrera infartssignalen för varje tåg, så tkl hade (förutom vid dimma) goda möjligheter att observera om det fanns hinder på något tågspår. Det fanns också ett beroende så att om infartssignalen inte återställdes till "stopp" efter ett tåg blev föregående blocksträcka inte frigiven.

Tågkollision i Dåstorp

av Kjell Aghult @, lördag, september 07, 2019, 12:17 (207 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

...sitta hemma och skriva ett kompendium om signalteknik...

Kanske fanns det i flera nivåer: Jag sett i vart fall avsnitt ur utgåvan till 1945/46 års högre trafikkurs, "majorskursen". Som i dåtida Försvaret en urvalskurs. Det går rätt djupt i detaljerna för typerna av elektriska ställverk, "1930 års automatiska linjeblockering" etc.

Men avsikten främst att ge signaltekniken som rationaliseringsinstrument: Än fanns många platser med s k springande ställverk (Ensam tkl med enbart klotväxlar). Eller större stationer med särskilda växelläggare: Ibland kallade "kurfurstar" (Vi minns väl skolbokens trettioåriga krig?)

Tågkollision i Dåstorp

av Lennart Fransson @, lördag, september 07, 2019, 17:46 (207 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ture Hård, som varit chef för SJ signalavdelning, skrev om olyckan i Järnvägsteknik 1952 nr 6. Det framgår av artikeln att tåg 4723 stannat vid utfarten eftersom lokföraren inte uppfattat signal "avgång" från tågklareraren. 4723 drog fram till blocksignalen vid stationsgränsen (blockposten Södra Vretstorp) för att föraren skulle kunna ringa till tågexp. Tågklareraren svarade dock inte eftersom han redan var ute på plattformen för att ställa infartssemaforen till "kör" och visa "avgång" till det efterföljande tåg 4763. Som nämns i annat inlägg hade tågklareraren ingen möjlighet att se det stillastående tåg 4723.

Normalt krävdes på sträcka med linjeblockering inte att det visades "avgång" till tåg som passerade utan uppehåll. I Vretstorp fanns dock krav på "avgång", sannolikt relaterat till att det saknades spårledningar på stationens tågspår. Sådana spårledningar hade tidigare alltid ordnats i samband med automatisk linjeblockering; de gav ju möjlighet att låta dubbelspårssträckornas linjestationer vara obevakade när det inte var aktuellt med förbigångar. På 1940-talet avstod man dock i flera fall från spårledningar, sannolikt av besparingsskäl. Hård tar också upp en annan orsak - det elektriska ställverk av typ AVOS centralapparat som Hård beställt för Vretstorp hade avbeställts genom beslut på annat håll inom SJ. Anläggningstypen ansågs föråldrad, och även Hård själv blev snart avsatt som chef och beordrad att istället sitta hemma och skriva ett kompendium om signalteknik. Hård betonade förstås i sin artikel just beslutet om att inte installera de av honom beställda ställverken i Vretstorp, Skultorp och Pålsboda. Hård påpekade att det även i Skultorp och Pålsboda inträffat olyckor som kanske kunnat undvikas om hans planer fullföljts.

Det är för mig oklart hur kravet på "avgång" skulle kunnat öka säkerheten vid Vretstorp; tågklararen var i vilket fall tvungen att gå ut på plattformen och manövrera infartssignalen för varje tåg, så tkl hade (förutom vid dimma) goda möjligheter att observera om det fanns hinder på något tågspår. Det fanns också ett beroende så att om infartssignalen inte återställdes till "stopp" efter ett tåg blev föregående blocksträcka inte frigiven.

Högst sannolikt är det just den händelse som jag talade om. Den omnämns i något av kanske 2-3 små häften (med beskrivning av "mindre lyckade händelser" ) som jag fick tillsammans med en Sär av en äldre kollega i Växjö för mer än 30 år sedan. Finns intresse av dessa häften delar jag gärna med mig, men har själv inte någon serverplats att lägga upp dem.

Tågkollision i Dåstorp

av Bobo L @, lördag, september 07, 2019, 18:10 (207 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Den omnämns i något av kanske 2-3 små häften (med beskrivning av "mindre lyckade händelser" ) som jag fick tillsammans med en Sär av en äldre kollega i Växjö för mer än 30 år sedan. Finns intresse av dessa häften delar jag gärna med mig, men har själv inte någon serverplats att lägga upp dem.

Intresse!! (Serverplats att lägga upp på måste ju gå att fixa..!)

Tågkollision i Dåstorp

av Kjell Aghult @, lördag, september 07, 2019, 18:35 (207 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Högst sannolikt är det just den händelse som jag talade om. Den omnämns i något av kanske 2-3 små häften (med beskrivning av "mindre lyckade händelser" )....

Är det månne "Meddelanden från överinspektören för säkerhetstjänsten?"

Tågkollision i Dåstorp

av Lennart Fransson @, lördag, september 07, 2019, 19:56 (207 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Högst sannolikt är det just den händelse som jag talade om. Den omnämns i något av kanske 2-3 små häften (med beskrivning av "mindre lyckade händelser" )....

Är det månne "Meddelanden från överinspektören för säkerhetstjänsten?"

Låter bekant, men kan inte kontrollera detta just nu.

Tågkollision i Dåstorp (Ovidkommande)

av Kjell Aghult @, lördag, september 07, 2019, 10:43 (207 dagar sedan) @ Jöran Johansson

... och biträde Karl Herman Nordström, Hallsberg.

Man kan se slumpens spel: Fredag 22 sept 1967 åkte jag som trafikelev "pryo" med då lokf
Nordström (Jag för dagbok): En "bekväm förmiddagstur" i snälltågen 751-766 Hallsberg <> Mjölby. Enbemannat D-lok, jag ansågs inte behöva "förkläde". Resan att signera i min utbildningspärm. N. och jag pratade inte mycket undervägs utan sökte hålla fyra ögon på samma saker: Kroppsspråk räckte i regel. Kontakten var för tillfällig att beröra vretstorpsolyckan.

Säkert samtalade vi tids nog också på "fjärren". Men här vimlade det av förarnamn: Från Bollnäs, Borlänge och Gävle i norr till Nässjö i söder. "Skickade lokf ned biträdet för att ringa" kunde även hemstation Malmö dyka upp. Motsvarande biträdesåkning med Ånge förekom dock veterligen inte.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum