Lista över järnvägsolyckor! (Järnväg allmänt)

av Merlin, måndag, september 09, 2019, 00:22 (307 dagar sedan)

Eftersom det pratas om olyckor här ibland så är här en lista.

https://www.wikiwand.com/sv/Lista_%C3%B6ver_j%C3%A4rnv%C3%A4gsolyckor

Lista över järnvägsolyckor!

av Rolf Nordin @, Hässelby, måndag, september 16, 2019, 17:36 (299 dagar sedan) @ Merlin

Olyckan mellan Stjärnhov och Sparreholm 1 aug 1932 är inte medtagen. Omfattande materiella skador och lättare personskador.

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Lista över järnvägsolyckor!

av Anders Ljung @, Uppsala, måndag, september 16, 2019, 20:11 (299 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Kimstad 1939 är inte med. Frontalkollision på NÖJ-smalspåret.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Lista över järnvägsolyckor!

av Bobo L @, måndag, september 16, 2019, 20:36 (299 dagar sedan) @ Rolf Nordin
Redigerad av Bobo L, måndag, september 16, 2019, 20:43

Frontalkollissionen mellan ett tåg och ett arbetsfordon i Hägernäs 1977 är inte heller med i förteckningen. En död, flera skadade, stora materiella skador.


http://www.tydal.nu/postvagnen/113678.htm

Lista över järnvägsolyckor!

av Klas Blomberg @, Skövde, måndag, september 16, 2019, 20:43 (299 dagar sedan) @ Bobo L

Det är en Wiki - gå in och uppdatera med det som fattas
Wikipedia

--
Det var bättre förr och ju förr desto bättre. Nostalgin var bättre förr. Det var inte bättre förr, det var sämre - fast på ett bättre vis. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu.
Det var bättre förr, när vi hade det sämre.

Lista över järnvägsolyckor!

av Stefan Isaksson @, Uppsala, måndag, september 16, 2019, 21:08 (299 dagar sedan) @ Bobo L

Jag skummade igenom listan. Den är inte komplett.
Om det är värre vet jag inte, men listan innehåller ganska lätta olyckor medan svårare saknas. Det är väl ganska typiskt en lista där alla olyckor listskaparen hört talas om nämns, och det skapar en obalans i listan eftersom olyckor som borde varit med (enligt något kriterium, till exempel om någon dödats) saknas.
För att bli sant användbar behöver den kompletteras.

Nå det är ett gott initiativ och vad listskaparen behöver är stöd, inte gnäll som mitt. :-D

SI

Lista över järnvägsolyckor!

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 16, 2019, 21:40 (299 dagar sedan) @ Bobo L
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, september 16, 2019, 21:57

Frontalkollissionen mellan ett tåg och ett arbetsfordon i Hägernäs 1977 är inte heller med i förteckningen. En död, flera skadade, stora materiella skador.


http://www.tydal.nu/postvagnen/113678.htm

Tyvärr stämmer inte alls uppgifterna i den gamla PV-tråden från 2002. Så här var det:

Arbetsfordonet, som framfördes som vagnuttagning, kom från Rydbo. Den yttre infartssignalen till Viggbyholm, 311Y, (som var placerad "utanför" Hägernäs hållplats som låg innanför Viggbyholms stationsgräns), den visade först "kör" för arbetsfordonet, men fjärrtågklareraren ställde 311Y till "stopp". Grundat på detta lämnade fjärrtågklareraren tillstånd till persontåget att passera "stopp" i två signaler på Viggbyholms "bangård" och fortsätta till Hägernäs. Under tiden gick dock den yttre infartssignalen för arbetsfordonet åter till "kör" automatiskt. Arbetsfordonet hann tyvärr passera 311Y innan persontåget belade den spårledning som skulle ha förhindrat körsignalen för arbetsfordonet. Ingen av förarna kan lastas för olyckan.

Lista över järnvägsolyckor!

av Bobo L @, fredag, september 20, 2019, 14:22 (295 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack Ulf för det klargörandet!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum