Lokledarjournaler (?) (Fordon: lok)

av Ulf Diehl @, måndag, september 09, 2019, 09:50 (206 dagar sedan)

I forna dar satt väl lokledaren på varje lokstation (SJ såväl som enskilda banor) med en stor svart tavla på väggen där det varje dag noterades status för varje lok, vilket/vilka tåg det var insatt i samt lokförarens namn.
Vad hände sedan ? Jag har svårt att tänka mig att det påföljande dag bara suddades ut och fylldes med ny text utan jag tror att varje dag dokumenterades det skrivna på ett papper som så småningom letade sig upp till trafikledning/distriktsledning. Vad hände sedan ? Staplades i en kartong/bands in i en bok/kastades ?
Vad jag förstår så digitaliserade SJ sin verksamhet på 1980-talet och den mesta lokanvändning skedde i lokturer där varje tur omfattade vissa tåg och/eller viss växling. Se t.ex sammanfattningar i SLM/1982. Men i turlistorna anges ju bara loktyp, inte vilket lok. Finns det kvar i SJs databas eller är det bortstädat?
Om det skrevs ner - vad heter dokumentet ? Finns något kvar idag - Järnvägsmuseet har sagt att de inte har något.
Ulf Diehl

Lokledarjournaler (?)

av Thomas Tell @, Vallentuna, måndag, september 09, 2019, 10:37 (206 dagar sedan) @ Ulf Diehl

I journalerna fördes ju kilometerstatistik för att för fordonen till översyn och revision vid rätt tid. Tyvärr kastades de efter ett tag och jag frågade aldrig efter dem.
Jag var i alla fall duktig och skrev av de sista tjänstgöringarna för RB gamla fordon ur den sista lokjournalen på RB.
/tell

Lokledarjournaler (?)

av 53 Wadsten @, Norrköping, måndag, september 09, 2019, 10:51 (206 dagar sedan) @ Thomas Tell

Tror Roffe Segelström kan ha sparat några jornaler.

Lokledarjournaler

av Kjell Aghult @, måndag, september 09, 2019, 14:12 (206 dagar sedan) @ 53 Wadsten

SJ standardblankett var 45 186 "Fordonsjournal" (av 1958). Ett dubbelvikt A 3-blad med dagnumren 1-31 plus vissa statistikrutor. Ursprungligen med 10 års arkiveringstid (stod i nederkanten). Då SJ centralarkiv i Värtan byggdes upp på 90-talet gjordes en kraftig sållning av regionarkiv etc ute i landet (Sakkunskap från Riksarkivet anlitades). Härvid var just olika typer av turfördelningslistor, gamla fraktsedlar etc utsatta.

Lokjournalerna fördes i Hallsberg med blyerts och radergummi, då turerna ofta omkastades p g a extrakörning, lokskador, större tågförseningar etc. Km-räkningen (för underhållsplaneringen) gjordes på vanlig bordsräknemaskin.

Vid ett stockholmsbesök såg jag samma metodik användas för X 1-sätten. Jag inbillat mig att man här använde "något modernare".

RSS-feed av trådar
powered by my little forum