Hargshamn? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström, Saturday, September 21, 2019, 20:46 (1104 dagar sedan)
Redigerad av Ola Ahlström, Saturday, September 21, 2019, 22:20

Tittade ikväll på DVD:n "I Roslagens famn" utgiven av Rimbo Grande/JvM för några år sedan. Här finns en filmsekvens från "krigsåren", alltså tidigt 1940-tal där man ser ett ångloksdraget malmtåg. Det intressanta här är att vagnarna, lådvagnar med och utan bromshytt, saknar gavlar och har malmlast. Jag trodde att malmvagnar utan gavlar var ett mer modernare påfund, alltså en 60-talslösning då man men bedrev malmtransporter med såväl modernare Op-vagnar som äldre lådvagnar, men jag hade uppenbart fel. Frågan uppstår därmed; När påbörjades malmtransporter med lådvagnar där gaveln var bortmonterad?

Ola Ahlström
Malmö

Hargshamn?

av Christer Fredriksson, Saturday, September 21, 2019, 21:45 (1104 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Det förekom på bl.a. TGOJ, BJ och SWB på 1910-talet med Litt NN-vagnar!

Hargshamn?

av Granis, Saturday, September 21, 2019, 23:54 (1104 dagar sedan) @ Ola Ahlström

...Jag trodde att malmvagnar utan gavlar var ett mer modernare påfund, alltså en 60-talslösning då man men bedrev malmtransporter med såväl modernare Op-vagnar som äldre lådvagnar

Det har att göra med en ny lossningsanläggning i Hargshamn för vagnarna, en "vagnvändare" där dessa tippades över sina gavlar och lossades den vägen/ på det sättet. Fast jag hade också för mig att detta var lite senare, typ 50-talets början. Z6-lokomotorerna kom 1954 som "malmtågsväxellok", även det nåt jag kopplat samman med detta. Men kanske inte då.

Kopplingen till 60-talet och (även) "modernare vagnar" beror nog på de fd SRJ Grhp-finkor (jämnåriga med och likartade SJ´s Gp-finkor) som SJ byggde om till gavellösa flakvagnar litt Jrp just för denna trafik. En "halvdesperat" åtgärd när äldre malmvagnar började ge upp (axelbrott med urspårningar och olyckor som följd bl a), trots att breddningen av fd DHJ "skymtade vid horisonten". Eller nåt sånt.

/ L G

Hargshamn?

av Stefan Isaksson, Uppsala, Sunday, September 22, 2019, 09:16 (1104 dagar sedan) @ Granis

En gammal lokförare berättade förr mig att han börjat på DHJ 1935 med att gräva malmfickan vid Hargshamn. Utan någon möjlighet att kontrollera, så gissar jag att vagnvändaren kom till i det sammanhanget.

SI

Hargshamn?

av Jan Frelin, Vällingby, Sunday, September 22, 2019, 18:20 (1103 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Tittade ikväll på DVD:n "I Roslagens famn" utgiven av Rimbo Grande/JvM för några år sedan. Här finns en filmsekvens från "krigsåren", alltså tidigt 1940-tal där man ser ett ångloksdraget malmtåg. Det intressanta här är att vagnarna, lådvagnar med och utan bromshytt, saknar gavlar och har malmlast. Jag trodde att malmvagnar utan gavlar var ett mer modernare påfund, alltså en 60-talslösning då man men bedrev malmtransporter med såväl modernare Op-vagnar som äldre lådvagnar, men jag hade uppenbart fel. Frågan uppstår därmed; När påbörjades malmtransporter med lådvagnar där gaveln var bortmonterad?

Ola Ahlström
Malmö

Malmutlastningen i Hargshamn byggdes 1938-39 enligt Liljendahls bok, så därmed började "gaveltippandet". Hur det såg ut innan dess är oklart för mig.

Hargshamn?

av Ola Ahlström, Sunday, September 22, 2019, 18:46 (1103 dagar sedan) @ Jan Frelin

... enligt Liljendahls bok, så därmed började "gaveltippandet".

Vad är detta för bok?

Ola Ahlström
Malmö

Hargshamn?

av Granis, Sunday, September 22, 2019, 19:47 (1103 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Lennart Liljendahl "Dannemora- Hargs Järnväg, en social och teknisk studie av en bruksbana". Nr 1 i SJK´s bokserie. Finns emellanåt att få tag på "antikvariskt", t ex via Tradera mm. Omistlig i en samling av böcker om Roslagsbanorna, även om den "gör halt" strax innan VK2 (runt 1939 alltså), d v s då DHJ "på allvar" blev en del av SRJ-koncernen.

/ L G

Hargshamn?

av S-O Strand, Herrljunga, Sunday, September 22, 2019, 22:11 (1103 dagar sedan) @ Granis

Lennart Liljendahl "Dannemora- Hargs Järnväg, en social och teknisk studie av en bruksbana". Nr 1 i SJK´s bokserie. Finns emellanåt att få tag på "antikvariskt", t ex via Tradera mm. Omistlig i en samling av böcker om Roslagsbanorna, även om den "gör halt" strax innan VK2 (runt 1939 alltså), d v s då DHJ "på allvar" blev en del av SRJ-koncernen.

/ L G

Dannemora-Hargs Järnväg utgör nr 6 i SJK skriftserie. Boken är utgiven år 1969.

Hargshamn?

av Klas Blomberg, Skövde, Sunday, September 22, 2019, 22:36 (1103 dagar sedan) @ S-O Strand

--
Det var bättre förr och ju förr desto bättre. Nostalgin var bättre förr. Det var inte bättre förr, det var sämre - fast på ett bättre vis. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu.
Det var bättre förr, när vi hade det sämre.