Tidningsvagnar littera Git/GTi (Fordon: vagnar)

av Kjell Friberg @, torsdag, oktober 03, 2019, 16:09 (19 dagar sedan)

Serien 31810 – 31814 är enlligt Str 77 ombyggda från C4 1540, 1553, 1596, 1597 och 1609 i strikt nummerordning.
En annan källa säger att vagnarna är ombyggda från C4 i ordningen 1553, 1596, 1609, 1540 och 1597.
Vilken av dessa är den rätta (det går inte alltid att lita på Str77)?

Tidningsvagnar littera Git/GTi

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, oktober 03, 2019, 17:41 (19 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Serien 31810 – 31814 är enlligt Str 77 ombyggda från C4 1540, 1553, 1596, 1597 och 1609 i strikt nummerordning.
En annan källa säger att vagnarna är ombyggda från C4 i ordningen 1553, 1596, 1609, 1540 och 1597.
Vilken av dessa är den rätta (det går inte alltid att lita på Str77)?

Jag har kopia på skrivelsen från Järnvägsstyrelsen 19/4 1932 till Maskindirektören Örebro-Tomteboda om ombyggnad av vagnarna 1553, 1596 och 1609. I skrivelse 25/5 1932 tillkom sedan 1540 och 1597.
Anteckningar på skrivelsen säger att vagnarna är ombyggda från C4 i ordningen 1553, 1596, 1609, 1540 och 1597. Git 31810 färdig Örebro i maj 32, 31811 och -12 färdiga 20 maj 32 samt 31813-14 färdiga i juni 1932 enligt dessa anteckningar.
Anteckningarna kommer troligen från månadsrapporterna men de kan ju vara fel men troligen inte.
/tell

Tidningsvagnar littera Git/GTi - ombyggnaden

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, oktober 03, 2019, 18:04 (19 dagar sedan) @ Thomas Tell

Ombyggnaden bestod i att.
Alla soffor samt pendeldörren mellan avdelningarna borttogs. Utmede ytterväggarna anordnades fasta bord och bänkar av hyvlad furu. Stöden som fästes vid golvet medelst plattjärnsvinklar och skruvar, placerades mitt över golvreglarna. Vid bordssidan anordnades mot fönstren från gavelväggen och fram tillmellanväggen en 200 mm hög skyddsbräda tätt mot bordsskivan. Fönstren ovanför tidningsbänkarna försågs med skyddsstänger av rundjärn. Omedelbart innanför gaveldörren i klosettänden anordnades en garderob med 550 mm dörr.
Vagnarna försågs dessutom med vardera två postkupéstolar.
Plåtskylt med texten "vagnen lastar högst 4000 kg. Lasten skall fördelas så jämt som möjligt" sattes på mellanväggen. Svart text på vit botten.
Vagnarna lätt Git/GTi skilde sig utifrån från C4 genom att de senare fick luftsugare på taket vilket C4 aldrig hade.
Från 1952 gjordes fönstren fasta för att minska draget.

[image]

Här som andra vagn syns en Git på ett vykort i Stavsjö 1939. Man ser två av de fyra luftsugarna.

[image]

Sorteringen.
/tell

Tidningsvagnar littera Git/GTi - ombyggnaden

av Klas Grönqvist @, söndag, oktober 06, 2019, 16:08 (16 dagar sedan) @ Thomas Tell

Särtryck 77 är nog inte alltid att lita på. Så blev t.ex. C4 1795 bevisligen Gti 31940 fast det står något annat i papperen. 31940 blev så småningom bgv 945 8807, den vagnen hade ramstans 1795, det har jag sett med egna ögon.

Tidningsvagnar littera Git/GTi - ombyggnaden

av Kjell Friberg @, söndag, oktober 06, 2019, 16:37 (16 dagar sedan) @ Klas Grönqvist

Ursprunget på Git 31940 och 31941 skall byta plats med varandra hos de uppgifter Str 77 anger. Hur det är med senare Git-vagnar har jag inte kontrollerat ännu men Str 77 är långtifrån tillförlitligt i många fall.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum