MVJ NN3 1100 - 1159 (SJ Os 30815 - 30874) (Fordon: vagnar)

av Kjell Friberg @, måndag, oktober 07, 2019, 22:01 (243 dagar sedan)

Dessa vagnar är enligt Roland Hansson tillverkade av ASJ i Linköping 1908. Stig Lundin uppger att vagnarna 1100 - 1149 tillverkats av ASJ och 1150 - 1159 saknas. I boken om ASJ finns uppgiften att vagnarna 1100 - 1139 tillverkats av ASJ medan 1140 - 1159 inte finns med i ASJ-istan. Ett par observationer av vagnar i serien anger att vagnarna 30865 och 30867 enligt tillverkarskyltar var tillverkade av Vagn- och Maskinfabriken i Falun 1914. Det står då klart att den hos Stig Lundin saknade serien 1150 - 1159 sannolikt är tillverkade i Falun och möjligen även serien 1140 - 1149. Några kommentarer? (Med ASJ menas i samtliga dessa uppgifter ASJ Linköping, sammanslagningen skeddde inte förrän 1918.)

MVJ NN3 1100 - 1159 (SJ Os 30815 - 30874)

av Kjell Friberg @, tisdag, oktober 08, 2019, 10:47 (243 dagar sedan) @ Kjell Friberg

När jag sökte uppgifter om andra vagnar i Maskinavdelningens berättelser fastnade jag på uppgiften att SJ NN3 30855 - 30874 (dvs MVJ NN3 1140 - 1159) tillverkats av AB Svenska Järnvägsverkstäderna 1914. Dock kvarstår frågan angående skyltavläsningen för Vagn- och Maskinfabriken eftersom dessa vagnar inte återfinnes bland ASJ leveranser från Linköping. Vid den aktuella leveransen ägdes Vagn- och Maskinfabriken av Stora Kopparbergs Bergslags AB och deras arkiv är enligt uppgift jag fått både svåråtkomligt och rörigt för denna tid.

MVJ NN3 1100 - 1159 (SJ Os 30815 - 30874)

av B-ÅR ⌂ @, tisdag, oktober 08, 2019, 10:52 (243 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Vad jag kan se så har du rätt. Det finns ett kontrakt med VoM daterat den 20 nov 1913 där MVJ beställer 20 öppna godsvagnar litt. NN3, fem av dem är med broms och kur. Vagnarna skall ha levererats 1914.Tyvärr står det inte vilka nummer som vagnarna fick vid leverans.
/Bengt-Åke

MVJ NN3 1100 - 1159 (SJ Os 30815 - 30874)

av POM, tisdag, oktober 08, 2019, 17:46 (242 dagar sedan) @ B-ÅR

Enligt vagnkort från Ostkustbanan så var
MVJ 1112 = SJ 30827 = OKB 2158 tillverkad av ASJ Linköping 1908
MVJ 1140 = SJ 30855 = OKB 2580 tillverkad av VM Falun 1914
MVJ 1144 = SJ 30859 = OKB 2155 tillverkad av VM Falun 1914
MVJ 1159 = SJ 30874 = OKB 2156 tillverkad av Falun 1914
/POM

MVJ NN3 1100 - 1159 (SJ Os 30815 - 30874)

av POM, fredag, oktober 11, 2019, 20:25 (239 dagar sedan) @ POM

Har nu fått fram besiktningsbeviset för vagnarna nr 1140-1159. Besiktningen utfördes 3 juni 1914. De är tillverkade Stora Kopparbergs Bergslags AB Vagn & Maskinfabriken i Falun 1914. Vagnarna 1155-1159 är försedda med bromskur. Vagnarna blev godkända för trafik på SJ 9 juni 1914.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum