Märkning personvagnar (Fordon: vagnar)

av rödeorm, söndag, oktober 20, 2019, 10:33 (225 dagar sedan)

Uppmärkning av C3d 2265 är på gång. Vagnen har fått enkelvälvda plattformstak 1943. Hur såg texten på vagnskorgen ut detta år?

[*]- med typsnitt 1913?
[*]- med typsnitt 1938 (sanserif)?
[*]- med eller utan klassiffror på långsidor? Om med: under eller mellan fönster?
[*]- med eller utan klassiffror på gavlar?

Enligt boken "Personvagnar med träkorg 1919-1936 (Thomas Tell et al.) borde det efter 1941 inte finnas några klassiffror alls och resterande märkning var troligen kvarlämnade med 1913 års typsnitt inkluderande metkrok. Hur undvika anakronismer så att märkningen motsvarar en vagn med 1943 års plattformstak?

Märkning personvagnar

av Martin Långström @, Överstbyn, söndag, oktober 20, 2019, 11:06 (225 dagar sedan) @ rödeorm

Uppmärkning av C3d 2265 är på gång. Vagnen har fått enkelvälvda plattformstak 1943. Hur såg texten på vagnskorgen ut detta år?

[*]- med typsnitt 1913?
[*]- med typsnitt 1938 (sanserif)?
[*]- med eller utan klassiffror på långsidor? Om med: under eller mellan fönster?
[*]- med eller utan klassiffror på gavlar?

Enligt boken "Personvagnar med träkorg 1919-1936 (Thomas Tell et al.) borde det efter 1941 inte finnas några klassiffror alls och resterande märkning var troligen kvarlämnade med 1913 års typsnitt inkluderande metkrok. Hur undvika anakronismer så att märkningen motsvarar en vagn med 1943 års plattformstak?

Nu är just vagn 2265 en hybrid i alla avseenden, då underredet är från 2265, vilket aldrig fick raka plattformstak, och korgen är från 2180 som fick raka plattformstak 1943.

Märkning personvagnar

av Micke Carlsson @, söndag, oktober 20, 2019, 12:23 (225 dagar sedan) @ Martin Långström


Nu är just vagn 2265 en hybrid i alla avseenden, då underredet är från 2265, vilket aldrig fick raka plattformstak, och korgen är från 2180 som fick raka plattformstak 1943.

Intressant problem som poppar upp ibland. Vad är "mest musealt"? Ett ramverk är ett ramverk, sällan särskilt spännande men relevant för att bära fordonsidentitet. Korgens identitet är mer relevant för det museala när man som i detta fall får ett utseendemässigt avvikande utseende (på ett icke trafiksäkerhetspåverkande sätt) som gör att fordonsidentiteten avviker mot utseendet och vice versa.

Märk vagn 2265 som 2180, vilka siffror som sitter i korghörnen och vad de betyder avgör man ju själv så länge de inte har med EVN att göra. Det blir musealt sett mer korrekt "optiskt" medan det riskerar att bli krångligare i de fall vagnens ID måste hanteras i icke-museala sammanhang. Samma sak som SJ AB:s vagnsnummer inom parentes mitt på vagnen, som representerar det gamla vagnsnumret före EVN-märkning.

Märkning personvagnar

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, oktober 20, 2019, 11:09 (225 dagar sedan) @ rödeorm

Uppmärkning av C3d 2265 är på gång. Vagnen har fått enkelvälvda plattformstak 1943. Hur såg texten på vagnskorgen ut detta år?

med typsnitt 1913 eller med typsnitt 1938 (sanserif)
utan klassiffror på långsidor? Om med: mellan fönster
utan klassiffror på gavlar


Enligt boken "Personvagnar med träkorg 1919-1936 (Thomas Tell et al.) borde det efter 1941 inte finnas några klassiffror alls och resterande märkning var troligen kvarlämnade med 1913 års typsnitt inkluderande metkrok. Hur undvika anakronismer så att märkningen motsvarar en vagn med 1943 års plattformstak?

Vagnen har tydligen plattformstak med rak avslutning vilket började införas vid reparation av taket fr.o.m. 1943. Är det bekräftat att det gjordes på 2265 detta året? Bestämmelsen kom 1943 och taken ändrades efter hand.
Typsnittet ändrades om tecknen skadades och behövde bytas. Om äldre, m13, tecken fanns i förråd användes dessa annars byttes alla mot m38. Man blandade inte enligt bestämmelserna.
1953 infördes den fyrkantiga plåten i vagnsidans nedre vänster hörn med viktigare data.
/tell

Märkning personvagnar

av rödeorm, söndag, oktober 20, 2019, 12:29 (225 dagar sedan) @ Thomas Tell

Det får tydligen bli en kompromiss. Korgen får nummer 2265 som rambalkarna. Märkningen får bli med vagnsnummer i långsidornas alla hörn, metkrokar samt klassiffror placerade bilateralt under fönstren och på gavlarna. Typsnitt modell 1913. Är detta O.K. eller finns bättre alternativ?

Märkning personvagnar

av Martin Långström @, Överstbyn, söndag, oktober 20, 2019, 16:25 (225 dagar sedan) @ rödeorm

Det får tydligen bli en kompromiss. Korgen får nummer 2265 som rambalkarna. Märkningen får bli med vagnsnummer i långsidornas alla hörn, metkrokar samt klassiffror placerade bilateralt under fönstren och på gavlarna. Typsnitt modell 1913. Är detta O.K. eller finns bättre alternativ?

2265 fick aldrig raka plattformstak. Korgen till 2265 finns kvar och har dubbelkrökta plattformstak.

Märkning personvagnar

av rödeorm, söndag, oktober 20, 2019, 19:29 (225 dagar sedan) @ Martin Långström

Det här blir allt mer komplicerat. Finns C3d 2265 vagnskorg med dubbelvälvda plattformstak kvar känns det inte bra att märka C3d nr 2180 vagnskorg med raka plattformstak med nr 2265. Det blir ju helt fel. Man får väl bita i det sura äpplet och låta den aktuella korgen få behålla sitt originalnummer.

Märkning personvagnar

av Martin Långström @, Överstbyn, måndag, oktober 21, 2019, 00:15 (225 dagar sedan) @ rödeorm

Det här blir allt mer komplicerat. Finns C3d 2265 vagnskorg med dubbelvälvda plattformstak kvar känns det inte bra att märka C3d nr 2180 vagnskorg med raka plattformstak med nr 2265. Det blir ju helt fel. Man får väl bita i det sura äpplet och låta den aktuella korgen få behålla sitt originalnummer.

Alternativt att man flyttar de dubbelvälvda taken från 2265 till 2180.

Märkning personvagnar

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, oktober 20, 2019, 21:15 (225 dagar sedan) @ rödeorm

Det får tydligen bli en kompromiss. Korgen får nummer 2265 som rambalkarna. Märkningen får bli med vagnsnummer i långsidornas alla hörn, metkrokar samt klassiffror placerade bilateralt under fönstren och på gavlarna. Typsnitt modell 1913. Är detta O.K. eller finns bättre alternativ?

Men efter 1941 skall du inte ha några klassiffror alls på tvåaxliga vagnar. Endast metkrokar och vagnsnummer i vänstra nedre hörnet.
/tell

Märkning personvagnar

av rödeorm, måndag, oktober 21, 2019, 07:49 (224 dagar sedan) @ Thomas Tell

Detta påpekande förenklar hela märkningsproblematiken avsevärt. Korgen med sina raka plattformstak får nummer 2180 m/13 i långsidornas alla nedre hörn samt en metkrok i mitten. That's it! Att underredet kommer från 2265 är lättare att svälja.

Märkning personvagnar

av Martin Långström @, Överstbyn, måndag, oktober 21, 2019, 11:03 (224 dagar sedan) @ rödeorm

Detta påpekande förenklar hela märkningsproblematiken avsevärt. Korgen med sina raka plattformstak får nummer 2180 m/13 i långsidornas alla nedre hörn samt en metkrok i mitten. That's it! Att underredet kommer från 2265 är lättare att svälja.

Vi har dock pratat om att byta takändarna till de från 2265 i samband med renoveringen.

Märkning personvagnar

av rödeorm, måndag, oktober 21, 2019, 16:34 (224 dagar sedan) @ Martin Långström

Jag ger upp. Tack alla för visat intresse.

Märkning personvagnar

av Martin Långström @, Överstbyn, måndag, oktober 21, 2019, 18:50 (224 dagar sedan) @ rödeorm

Jag ger upp. Tack alla för visat intresse.

Ge inte upp!

Märkningen som du föreslog med nummer 2180 får nog anses vara den som får gälla tills vidare, då det säkert lär dröja länge innan det blir någon åtgärd på takändarna.

Märkning personvagnar

av Mats Björkelund @, måndag, oktober 21, 2019, 14:10 (224 dagar sedan) @ rödeorm

Efter 1941 vagnsnummer alltså bara en gång per sida, i nedre vänstra hörnet.

Jag har gjort en lathund kring märkning utifrån Tells forskning som finns här:

Märkning:

Den visar lite mer grafiskt vad som hänt över åren, även för märkning på gavlarna. Fascinerande hur ofta man bytte princip för märkning på personvagnar.

/Mats B

RSS-feed av trådar
powered by my little forum