Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, fredag, november 01, 2019, 10:06 (288 dagar sedan)

I band två av praktverket "Från Järnbärarland Till Stålbad" återfinns en intressant bild som visar fem urspårade Mas vagnar (såväl av 1902 års som 1908 års modell) och bildtexten säger " Malmvagnar ur spår vid Oxelösunds hamn, Oceums samlingar". Personerna som syns på bilden har en klädsel som jag tror kan vara före 1945 men detta är osäkert.

Frågan är vad dessa vagnar gjorde på TGOJ trafiknät? Kan det varit så att malmvagnar från Malmbanan omplacerades under perioden 1940-45 till TGOJ för att öka transportkapaciteten? Att TGOJ köpte fd SJ vagnar känner jag till men då handlar det om föregångarna till de vagnar som är avbildade på fotot.

Ola Ahlström
Malmö

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 10:38 (288 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Förmodligen rör det sig om vagnar för malm från Kantorp/Sköldinge eller Svärta som sålde malm till Oxelösunds Järnverk och till detta användes främst bottentömmande vagnar innan nya vagnvändaren togs i bruk. Senare så insattes ofta TGOJ M1-vagnar i denna malmtrafik tillsammans med övriga TGOJ malmvagnstyper.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Ola Ahlström @, fredag, november 01, 2019, 11:15 (288 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Ännu en bild med SJ Mas vagnar finns i samma band; "Oxelösunds station, i bakgrunden syns hotellet som sedermera skulle bli järnvägsstation, Oseums samlingar". På denna bild syns två generationers malmvagnar, såväl av 1902 års modell som föregångaren. Bilden är uppenbart från tidigt 1900-tal men går det att tidsbestämma de två bilderna bättre?

Så ännu en fråga. Trafik med SJ malmvagnarna på bilden, skedde det i TGOJ regi och med deras lok?

Ola Ahlström
Malmö

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 11:40 (288 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Trafiken på TGOJ spår skedde med TGOJ lok och på SJ med SJ lok.
Det var så få vagnar per dag att de framfördes i ordinarie lokalgodståg.

Först vid elektrifieringen överenskoms att trafiken på Kantorp/Sköldinge skulle ske med enbart TGOJ lok och vagnar, tidigare tillhandahöll SJ med malmvagnar då gruvorna var SJ kunder.

Det var för dessa tåg som TGOJ skaffade några bromsvagnar för sträckan Flen - Flen Övre där dessa malmtåg framfördes backande. Bromsvagnarna var fd litt F3-vagnar som ett rör med kran monterades på vagnarnas plattformar där lokbiträdet stod under backningen för att kunna bromsa vid behov.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Ola Ahlström @, fredag, november 01, 2019, 13:49 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Här kommer min bristande kunskap när det gäller TGOJ trafikområde fram. Trodde att Oxelösunds hamn tillhörde TGOJ och att endast utskeppning skedde av malm från TGOJ gruvor men så tycks inte varit fallet. Eftersom det tydligen skedde transporter med SJ också undrar jag om denna malm kom till Oxelösund på statens järnvägsnät och därmed med SJ:s lok, gick även dessa ut i hamnen med SJ lok?

Kan man utesluta att Mas vagnar användes på TGOJ nätet (nu syftar jag på m/02 och m/08)? Kan ett ökat kapacitetbehov under beredskapsåren medfört att vagnar omdirigerats tillfälligt från Malmbanan till TGOJ?

Ola Ahlström
Malmö

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 14:19 (287 dagar sedan) @ Ola Ahlström

TGOJ hyrde aldrig några Mas-vagnar från SJ!

De enda tåg som framfördes av SJ lok med malm till Oxelösund var Dannemora-tågen ända upp till Höjdbangården ovanför hamnen.

Det har under årens lopp varit många gruvor i Mellansverige som exporterat, alternativt skeppat malm i inrikes frakter, via Oxelösund. Det har funnits många järnbruk som fått malm via Oxelösund både söderut och norrut efter våra kuster.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn? Bytlånade malmvagnar

av BD @, fredag, november 01, 2019, 14:44 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

TGOJ hyrde aldrig några Mas-vagnar från SJ!

De enda tåg som framfördes av SJ lok med malm till Oxelösund var Dannemora-tågen ända upp till Höjdbangården ovanför hamnen.

Det har under årens lopp varit många gruvor i Mellansverige som exporterat, alternativt skeppat malm i inrikes frakter, via Oxelösund. Det har funnits många järnbruk som fått malm via Oxelösund både söderut och norrut efter våra kuster.

Vid ett tillfälle, tror det var på 1920-talet, bytlånade TGOJ och SJ malmvagnar.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn? Bytlånade malmvagnar

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 15:37 (287 dagar sedan) @ BD

Har du något dokument om detta?

Enligt TGOJ korrespondens så finnes inget nämnt om detta, bara om inhyrning av BJ/GDJ malmvagnar.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn? Bytlånade malmvagnar

av BD @, fredag, november 01, 2019, 16:52 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Har du något dokument om detta?

Enligt TGOJ korrespondens så finnes inget nämnt om detta, bara om inhyrning av BJ/GDJ malmvagnar.

Ja. Vid tillfälle ska jag återkomma. Det rör sig om besiktningsprotokoll från återlämnandena.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Gunnar Olson @, fredag, november 01, 2019, 18:47 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

TGOJ hyrde aldrig några Mas-vagnar från SJ!

De enda tåg som framfördes av SJ lok med malm till Oxelösund var Dannemora-tågen ända upp till Höjdbangården ovanför hamnen.

Det har under årens lopp varit många gruvor i Mellansverige som exporterat, alternativt skeppat malm i inrikes frakter, via Oxelösund. Det har funnits många järnbruk som fått malm via Oxelösund både söderut och norrut efter våra kuster.

Dannemoratågen stannade inte på höjdbangården utan kördes ändå fram till överlämningsbangården. Åtminstone var det så när jag bodde i Oxelösund, till våren 1980.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 19:17 (287 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Hur lossades dessa malmvagnar ute vid OJA?

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Gunnar Olson @, fredag, november 01, 2019, 19:52 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Hur lossades dessa malmvagnar ute vid OJA?

Vet ej. En enda gång var jag inne på OJ:s område och såg inte då någon malmlossning. Eftersom vagnarna väl hade sidolämmar gissar jag att de lossades med hjullastare.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 20:34 (287 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det var ju Ia-vagnar(gamla litt!)!

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Gunnar Olson @, fredag, november 01, 2019, 21:42 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Det var ju Ia-vagnar(gamla litt!)!

Vad innebär det ifråga om lastning och lossning?

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, lördag, november 02, 2019, 00:13 (287 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Ia-vagnarna hade ej bottenluckor som SJ M2/Mas-vagnar samt TGOJ M1-vagnar!

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn? Lossning

av BD @, lördag, november 02, 2019, 09:24 (287 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det var ju Ia-vagnar(gamla litt!)!


Vad innebär det ifråga om lastning och lossning?

Att man lossar med skopkran eller med handkraft genom sidoluckorna.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av IH @, fredag, november 01, 2019, 13:15 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Hur var det med malmen från Förola Gruvor? Strax före 2:a världskriget och under kriget så transporterades den till Sjösaviken och lastades på tyska kanalbåtar där. Men före och efter kriget? Någon har sagt att efter kriget så kördes malmen på lastbil till Svärta där det tippades i järnvägsvagnar.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 01, 2019, 14:21 (287 dagar sedan) @ IH

Ja den kördes på lastbil till Svärta och sedan på järnväg till Oxelösund.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Urban Johansson @, fredag, november 01, 2019, 23:23 (287 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Hej
Bilden finns på Oceum
ID.003472 Järnvägsarbetare

Den skarpögde noterar att vagnarna har SJ littra och nummer samt är märkta med OFWJ.
Någon som kan avgöra om det är Grängesägda M2-vagnar? Dvs vagnar avsedda för Loussavaara/Kirunavaara-trafiken som tillfälligt är om lokaliserade till Bergslagen-Oxelösunds trafiken?
Någon som har skapliga, samtida, ägarlistor på malmvagnar?

TGOJ M2-vagnar lär ha gått i beredskapsårens vedtrafik - men jag tror att Oceums bild är 20-tal? Och då faller förslaget om utbytes vagnar.

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, lördag, november 02, 2019, 00:11 (287 dagar sedan) @ Urban Johansson

TGOJ M2-vagnar var vagnar med träkorg och fällbara sidoluckor!

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av BJ, söndag, november 03, 2019, 00:34 (286 dagar sedan) @ Urban Johansson

Bilden finns på Oceum
ID.003472 Järnvägsarbetare

Kan du bidra med en länk till bilden?
BJ

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Ola Almquist @, Göteborg, söndag, november 03, 2019, 01:52 (286 dagar sedan) @ BJ

Bilden finns på Oceum
ID.003472 Järnvägsarbetare

Kan du bidra med en länk till bilden?
BJ

Länka är nog knepigt men sök på järnvägsarbetare här.

M.v.h.
Ola

Rättelse

av Ola Ahlström @, lördag, november 02, 2019, 15:19 (286 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Vill korrigera mitt första inlägg; Det är i band III av praktverket "Från Järnbärarland Till Stålbad" och inte del II där jag hittade bilderna av bland annat Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn.

Ola Ahlström
Malmö

Urspårade malvagnar i Oxelösunds hamn?

av Christer Fredriksson @, söndag, november 03, 2019, 09:00 (286 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Den lilla malmvagn som står längst bort i sättet har Nr 60 på sidan av vagnskorgen, vilket tyder på att den är inköpt av OJA och har ett internvagnsnummer.
OJA hade ett stort antal internvagnar för olika behov av transporter inom bruksområdet: koks, sinter, kalk, malm, järn samt mellan OJA egna hamn och de olika upplagsplatserna.
Dessa vagnar användes även för transporter mellan Oxelösunds hamn och järnverket, men fick ej gå ut på linjen.

Vilka av dessa vagnar gick troligen till skrot och när?

Var i Oxelösund är fotot troligen taget, med största sannolikt mellan stationen och hamnen! Kan någon Oxelösundare hjälpa oss?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum