Dvärgsignaler på illuminerade spårplaner (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, söndag, november 03, 2019, 19:13 (108 dagar sedan)

Hej!

På gamla illuminerade spårplaner (som på ställarställverk) brukade växlingsdvärgsignaler indikeras med fyra ljusöppningar (medan mer moderna spårplaner har EN ljusöppning, där sken av olika kulörer visas, se nedan). På en del ställverk repeterade man de fyra glödlamporna ute i dvärgsignalen till varsin liten lampa i signalsymbolen på spårplanen, men det fanns också en annan typ av indikering: i denna andra typ indikerades varje möjlig signalbild av en egen lampa, och de (upp till) fyra indikeringslamporna hade olika färgfilter.

Minns någon (eller har bild på) vilka färger som användes för vilken signalbild?
Jag kan tänka mig att "vågrätt" (stopp) var röd och "lodrätt" (rörelse tillåten, hinderfriheten kontrollerad) grön, men är osäker på "snett vänster" och "snett höger".


För den nyfikne brukar de modernare panelerna med EN ljusöppning indikera "vågrätt" med rött, "lodrätt" eller "snett vänster" med grönt och "snett höger" med vitt - åtminstone vad jag har kunnat utröna.

Dvärgsignaler på illuminerade spårplaner

av S-O Strand @, Herrljunga, söndag, november 03, 2019, 20:24 (108 dagar sedan) @ Anders_W

Hej!

På gamla illuminerade spårplaner (som på ställarställverk) brukade växlingsdvärgsignaler indikeras med fyra ljusöppningar (medan mer moderna spårplaner har EN ljusöppning, där sken av olika kulörer visas, se nedan). På en del ställverk repeterade man de fyra glödlamporna ute i dvärgsignalen till varsin liten lampa i signalsymbolen på spårplanen, men det fanns också en annan typ av indikering: i denna andra typ indikerades varje möjlig signalbild av en egen lampa, och de (upp till) fyra indikeringslamporna hade olika färgfilter.

Minns någon (eller har bild på) vilka färger som användes för vilken signalbild?
Jag kan tänka mig att "vågrätt" (stopp) var röd och "lodrätt" (rörelse tillåten, hinderfriheten kontrollerad) grön, men är osäker på "snett vänster" och "snett höger".


För den nyfikne brukar de modernare panelerna med EN ljusöppning indikera "vågrätt" med rött, "lodrätt" eller "snett vänster" med grönt och "snett höger" med vitt - åtminstone vad jag har kunnat utröna.

På nyare ställarställverk el-el typ Herrljunga indikerades dvsi med tre ljusöppningar i rad.
röd=vågrät, gul=snett vänster, grön=lodrät, släckt=snett höger.

Dvärgsignaler på illuminerade spårplaner

av Per Ljungberg @, måndag, november 04, 2019, 11:03 (107 dagar sedan) @ S-O Strand

Jag vill minnas att på det då (1950-talet) nya ställverket i Alingsås hade dvärgsignalen en symbol med som visade rött, gult och grönt enligt ovan. När området var lokalfrigivet tror jag att signalen var släckt. Signalen manövrerades med en svart knapp vid symbolen.

Dvärgsignaler på illuminerade spårplaner

av Anders_W @, måndag, november 04, 2019, 12:00 (107 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Jag har nu ttitat på en ritning över panelen i Södertälje innan ställarställverket där slopades. Den bekräftar de tidigare givna svaren.

De mest signalbildsrika dvärgsignalerna i Söd hade tre lampor på panelen: röd, gul och grön. På ritningen anges att grön avser "signalbilder fig 2b och 2c Säo å dvärgsignal; kör å huvudsignal". Fig 2b & 2c är "lodrätt". På motsvarande sätt uppges att gul avser "signalbild 6c Säo", vilket är "snett vänster".

Jag hade för mig att "snett höger" visades med blått sken, men jag måste minnas fel; ingen av dvärgsignalerna på Söd:s panel hade någon blå lins, och förklaringen till blått nämner endast "växelkontroll".

RSS-feed av trådar
powered by my little forum