Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö (Järnväg allmänt)

av goranstille, Stockholm, onsdag, november 06, 2019, 18:27 (244 dagar sedan)

Hej
Järnvägen Jönköping-Husqvarna-Tenhult och visare till Nässjö passerar idag öster om Rogberga kyrka. När upprättades denna del av banan och vilka utvecklingsfaser har den gått igenom?

Göran Stille

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Markus Frisén @, onsdag, november 06, 2019, 21:10 (244 dagar sedan) @ goranstille

Enligt historiskt.nu: Öppnades 1864-12-01
Elektrifierad 1932-11-16
Fjärrblockering 1976-05-30
Atc 1983-09-05
Lokal persontrafik upphörde 1971.

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Magnus Lindman NÄSSJÖ ⌂ @, Nässjö, onsdag, november 06, 2019, 23:10 (244 dagar sedan) @ Markus Frisén

Lokal persontrafik upphörde 1971.

Det beror på vad man menar med lokaltrafik. Jag tycker inte den har upphört än!

Stoppen vid alla små hållplatser försvann säkert då men stoppen i Tenhult och Forserum har inte upphört, förutom över sommaren 1991 mellan SJ och BK-tåg. Huskvarna försvann rätt tidigt och plattformen revs men återuppstod med Vättertågen 1993. Uppehållen i Äng upphörde 2010.

Banan har haft planenliga genomgående nattåg, X2000, X40, X55 och godståg i en mängd varianter. Lokal godstrafik i Tenhult upphörde runt 1989-1990 när den sista KABE-husvagnen lastades på en Rs-vagn. Forserum (Krökesbo) har fortfarande godstrafik i form av makadam för järnvägens behov.

Lindman

--
lindman.dk
Lokförare och instruktionsförare på Krösatågen / VY Tåg

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Strömgränsreferensen @, torsdag, november 07, 2019, 09:30 (243 dagar sedan) @ Magnus Lindman NÄSSJÖ

Lokal persontrafik upphörde 1971.


Det beror på vad man menar med lokaltrafik. Jag tycker inte den har upphört än!

Stoppen vid alla små hållplatser försvann säkert då men stoppen i Tenhult och Forserum har inte upphört, förutom över sommaren 1991 mellan SJ och BK-tåg. Huskvarna försvann rätt tidigt och plattformen revs men återuppstod med Vättertågen 1993. Uppehållen i Äng upphörde 2010.

Banan har haft planenliga genomgående nattåg, X2000, X40, X55 och godståg i en mängd varianter. Lokal godstrafik i Tenhult upphörde runt 1989-1990 när den sista KABE-husvagnen lastades på en Rs-vagn. Forserum (Krökesbo) har fortfarande godstrafik i form av makadam för järnvägens behov.

Lindman

Hur länge körde man godstrafik Nässjö - Forserum? Det var väl Swedoor som var mottagare?

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Farbror Mossa @, tisdag, november 12, 2019, 13:08 (238 dagar sedan) @ Markus Frisén

Enligt historiskt.nu: Öppnades 1864-12-01
Elektrifierad 1932-11-16
Fjärrblockering 1976-05-30
Atc 1983-09-05
Lokal persontrafik upphörde 1971.

I tillägg kan nämnas att när banan öppnades var det en del av södra stambanan och utgjorde förbindelseled mellan Stockholm och Malmö (via Falköping). Förbindelsen mellan Nässjö och Stockholm via Östergötland (Östra stambanan) stod klar ett decennium senare, och har idag övertagit namnet Södra stambanan.

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av goranstille, Stockholm, tisdag, november 12, 2019, 15:39 (238 dagar sedan) @ Farbror Mossa

Tack

Du säger att stambanam Stockholm - Malmö gich förbi Tenhult anno 1864.
Kan du ge lite mer information om vilken sträckning banan då hade?
Stockholm - ? - Falköping - Jönköping - Tenhult - ? - Malmö

Du säger att den från 1874 inte längre var en del av Södra stambanan.
Stämmer det?

Vilka lok och vilken typ av trafik fanns på banan 1890-1915?

Göran

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Sune Nylén @, tisdag, november 12, 2019, 16:00 (238 dagar sedan) @ goranstille

23 nov 1874 invigdes banan mellan Katrinholm Nässjö då sträckan Sommen Aneby var klar sistnämnda dag. SJ 1906

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, november 12, 2019, 16:10 (238 dagar sedan) @ goranstille

Tack

Du säger att stambanam Stockholm - Malmö gick förbi Tenhult anno 1864.
Kan du ge lite mer information om vilken sträckning banan då hade?
Stockholm - ? - Falköping - Jönköping - Tenhult - ? - Malmö

Du säger att den från 1874 inte längre var en del av Södra stambanan.
Stämmer det?

Södra stambanan var sträckan Falköping-Malmö via Jönköping, Nässjö, Alvesta etc. Sträckan Nässjö-Malmö är ju fortfarande södra stambanan även om man numera anser att banan genom Östergötland är fortsättningen norrut. Jag antar att det är till Katrineholm man då räknar även om sträckan genom Nyköping också finns. Namnbytet tror jag är ett relativt sentida påfund. Nässjö-Katrineholm kallades länge Östra stambanan. Det är också den delen som fått dubbelspår.
Nässjö-Falköping har därigenom blivit mindre trafikerad och klarar sig alltjämt med enkelspår.


Vilka lok och vilken typ av trafik fanns på banan 1890-1915?

Loktyper som användes under den tiden torde varit Cc och senare A & B samt nog även S för persontågen, Ta/Tb för både persontåg och godståg, Ka/Kb/Kd för godståg. För växling diverse tanklok som P & Ke, kanske man även hade N i Nässjö. Äldre lok som Ca, Da mfl förekom säkert också.
1917-32 genomfördes ett försök med torvpulvereldning på sträckan Nässjö-Falköping. Torvpulvret kom från SJ's torvpulverfabrik i Vislanda. Lok som användes för detta var A, Cc/Cd, Sb & Tb men även Kf (Kd ombyggda till torvpulverledade tanklok) samt Kg (ombyggt Kd).
Torvepoken upphörde 1932 när pulvertornet i Nässjö brann och banan elektrifierades. Torvpulverfabriken blev skrotningsplats som fick ta hand om en hel del torvpulverlok (Cc/Cd/Tb) oombyggda. A, Kf (utom ett) och Sb blev koleldade.

Då banan var mer av bibana gick det nog mest lokaltrafik men det gick säkert även genomgående vagnar. Det fanns ju en hel del godstrafik till lokala industrier inkl gruvorna utanför Tenhult.


Göran

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Kent Hedqvist @, onsdag, november 13, 2019, 19:24 (237 dagar sedan) @ Anders Sandgren

När jag intervjuade lokförare Eric Carlsson i Nässjö på 1960-talet berättade han att när han var pojk gick de personförande tågen med de gamla A-loken (spinnrockarna) på Jönköpingsbanan. På Södra/Östra stambanan gick de med Ca-lok. Cc-loken kom först senare. Han var född 1890 så om han mindes dem måste A-loken gått kvar åtminstone in på andra halvan av 1890-talet.
Detta kan nog stämma. Före 1896 fanns bara 10 Cc-lok så de personförande tågen på Södra stambanan fick nog gå med Ca-lok förbi Nässjö större delen av 1890-talet. Först i slutet av 1890-talet levererades stora mängder Cc-lok och då kan man väl tänka sig att Ca-lok ersatte A-loken på Jönköpingsbanan.
Kent

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, november 13, 2019, 21:15 (237 dagar sedan) @ Kent Hedqvist

När jag intervjuade lokförare Eric Carlsson i Nässjö på 1960-talet berättade han att när han var pojk gick de personförande tågen med de gamla A-loken (spinnrockarna) på Jönköpingsbanan. På Södra/Östra stambanan gick de med Ca-lok. Cc-loken kom först senare. Han var född 1890 så om han mindes dem måste A-loken gått kvar åtminstone in på andra halvan av 1890-talet.
Detta kan nog stämma. Före 1896 fanns bara 10 Cc-lok så de personförande tågen på Södra stambanan fick nog gå med Ca-lok förbi Nässjö större delen av 1890-talet. Först i slutet av 1890-talet levererades stora mängder Cc-lok och då kan man väl tänka sig att Ca-lok ersatte A-loken på Jönköpingsbanan.
Kent

Det stämmer säkert. Jag såg nog mer på senare tiden i intervallet. Det finns bild på Ab-lok utanför Jönköping ca 1905. Överlag trafikerades nog banan av andra rangens snälltågslok, dvs spinnrockar under 1890-talet, sedan Ca-lok, Cc-lok efter ca 1910 och på 1920-talet atlantic-A tillsammans med Cc/Cd.
Därtill motsvarande för långsammare persontåg, dvs äldre B följda av Da när B-loken försvinner och sedan T-lok.
Samma sak med godstågen. Möjligen försvinner för många G-lok till Malmbanan för att de skall göra avtryck. F, Ka, Kb och sedan Kd tillsammans med T.
Därtill uddalok som säkert kom hit.

Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö

av Sven Bårström @, Järfälla, tisdag, november 12, 2019, 16:28 (238 dagar sedan) @ goranstille

Södra stambanan Falköping - Nässjö - Malmö blev helt färdig för trafik 1864. I ca tio år var den enda järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Malmö. Falköping - Nässjö - Malmö följde med några få och små undantag samma linje som idag.
1874 öppnades östra stambanan Katrineholm - Norrköping - Nässjö. Den tog i huvudsak över trafiken mellan Stockholm och Malmö, även om namnet "Södra stambanan" fortfarande gällde linje över Falköping - Nässjö.
I tidtabellen från 1914 ser man att persontågen Falköping - Nässjö hade vissa förbindelser Göteborg - Falköping - Nässjö - östsverige och också Malmö - Nässjö - Falköping - Laxå - Charlottenberg/Stockholm. Så torde det ha varit ganska länge.
Man kan säkert tro, att tågen Falköping - Nässjö framfördes av liknande loktyper som på de övriga stambanorna.
Först i sen tid, säg från 1960-talets slut, har tågen mellan Falköping och Nässjö fått en mer lokal karaktär.
Men banan har också i vår tid av och till trafikerats med genomgående tåg till och från Västra och Östra stambanorna.
Sven B

--
Sven B

RSS-feed av trådar
powered by my little forum