Ga 1413 stybbtratt? Ga 1410 signalskiva? (Järnväg allmänt)

av BD @, torsdag, november 07, 2019, 18:57 (353 dagar sedan)

[image]

När sotskåpsluckan av stålplåt rostat sönder på Ga 1413 ersattes plåtluckan av en gjuten lucka av samma typ som fanns på B-loken. Med hänsyn till diametern på sotskåpet föreslogs, när problemet med Ga-lokens sotskåpsluckor först blev känt, att använda samma lucktyp som för F-loken men av obekant anledning blev det inte så.
På bilden syns ingen stybbtratt men en sådan finns säkert bakom den lodräta plåten enär det verkar omöjligt att eljest få bort stybb som samlas.

Sedan två bilder på Ga 1410. Först en sidovy som visar "näsans" profil med svensk sotskåpslucka på tyskt sotskåp.

Men nederst ett otydligt foto med vad det verkar en "signalskiva?" som kunde manövreras med linor från hytten.

[image]

[image]

Ga 1413 stybbtratt? Ga 1410 signalskiva?

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, november 07, 2019, 23:28 (353 dagar sedan) @ BD

På bilden syns ingen stybbtratt men en sådan finns säkert bakom den lodräta plåten enär det verkar omöjligt att eljest få bort stybb som samlas.

[image]

På bilden av 1410 ser man bult/nitraden under främre delen av sotskåpet. Nitraden som visar att sidan under sotskåpet är täckt. Hur menar du att stybbtrattens luckanordning manöverades då?
/tell

Ga 1413 stybbtratt?

av BD @, fredag, november 08, 2019, 15:27 (353 dagar sedan) @ Thomas Tell
Redigerad av BD, fredag, november 08, 2019, 15:48

På bilden syns ingen stybbtratt men en sådan finns säkert bakom den lodräta plåten enär det verkar omöjligt att eljest få bort stybb som samlas.


På bilden av 1410 ser man bult/nitraden under främre delen av sotskåpet. Nitraden som visar att sidan under sotskåpet är täckt. Hur menar du att stybbtrattens luckanordning manöverades då?
/tell

Att en stybbtratt fanns bör nog vara säkert. Det fanns på många privatbanelok ett lock i nedre änden på stybbtrattens förlängning. Kan ha varit en liknande anordning för litt Ga med BGb sotskåpsluckor.

[image]

[image]

Ga 1413 stybbtratt?

av Gåård @, fredag, november 08, 2019, 18:31 (352 dagar sedan) @ BD

Vet inte hur det var i Tyskland, men i Storbritannien saknade många ånglok stybbtrattar.
Då får man skotta ut sotet och askan med spade.

Mvh Fredrik

Ga stybbtratt först 1928

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, november 08, 2019, 23:48 (352 dagar sedan) @ BD

Mbr ritning 13918 visar Ga panna.
Där ser man att fr.o.m. 4/8-28 skulle ett hål för asktratt enligt ritn 7212 upptagas 515 mm framför tubplåten. Alltså långt bak i sotskåpet.
/tell

Ga 1410 signalskiva

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, november 08, 2019, 00:36 (353 dagar sedan) @ BD

Men nederst ett otydligt foto med vad det verkar en "signalskiva?" som kunde manövreras med linor från hytten.

[image][/b]

Mellan 1903 och 1929 skulle en särskild frontsignal visas på tåg som framfördes på högerspår på dubbelspårig bana (alltså på "motspår"). Dagsignalen utgjordes av en röd skärm nere till höger (i färdriktningen), och nattsignalen av att den nedre högra lyktan visade rött sken. Om skärmen (eller ev. ett rött glas för lyktan) kunde manövreras från hytten, behövde tåget inte -- av den anledningen att lokpersonalen skulle ändra frontsignalen -- stannas på den station där högerspårskörningen började och slutade.

Ga 1410 signalskiva

av BD @, fredag, november 08, 2019, 15:32 (353 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Men nederst ett otydligt foto med vad det verkar en "signalskiva?" som kunde manövreras med linor från hytten.

[image][/b]


Mellan 1903 och 1929 skulle en särskild frontsignal visas på tåg som framfördes på högerspår på dubbelspårig bana (alltså på "motspår"). Dagsignalen utgjordes av en röd skärm nere till höger (i färdriktningen), och nattsignalen av att den nedre högra lyktan visade rött sken. Om skärmen (eller ev. ett rött glas för lyktan) kunde manövreras från hytten, behövde tåget inte -- av den anledningen att lokpersonalen skulle ändra frontsignalen -- stannas på den station där högerspårskörningen började och slutade.

Jaha, på lok utan skrymande matarvattenpump och förvärmare gick kanske eldaren på gångbordet fram till lyktan och ändrade skärmen. På ett skumpande Ga-lok bedömdes det kanske som farligt att ta sig förbi apparaterna varför man provade att fjärrmanövrera skärmen.

Ga 1410 signalskiva

av Leif B @, fredag, november 08, 2019, 19:49 (352 dagar sedan) @ BD

Men nederst ett otydligt foto med vad det verkar en "signalskiva?" som kunde manövreras med linor från hytten.

[image][/b]


Mellan 1903 och 1929 skulle en särskild frontsignal visas på tåg som framfördes på högerspår på dubbelspårig bana (alltså på "motspår"). Dagsignalen utgjordes av en röd skärm nere till höger (i färdriktningen), och nattsignalen av att den nedre högra lyktan visade rött sken. Om skärmen (eller ev. ett rött glas för lyktan) kunde manövreras från hytten, behövde tåget inte -- av den anledningen att lokpersonalen skulle ändra frontsignalen -- stannas på den station där högerspårskörningen började och slutade.


Jaha, på lok utan skrymande matarvattenpump och förvärmare gick kanske eldaren på gångbordet fram till lyktan och ändrade skärmen. På ett skumpande Ga-lok bedömdes det kanske som farligt att ta sig förbi apparaterna varför man provade att fjärrmanövrera skärmen.

Ja, det ser verkligen mer ut som ett prov än en färdig konstruktion.

Ga 1410 signalskiva. Rött sken framåt

av Leif B @, fredag, november 08, 2019, 20:06 (352 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Men nederst ett otydligt foto med vad det verkar en "signalskiva?" som kunde manövreras med linor från hytten.

[image][/b]


Mellan 1903 och 1929 skulle en särskild frontsignal visas på tåg som framfördes på högerspår på dubbelspårig bana (alltså på "motspår"). Dagsignalen utgjordes av en röd skärm nere till höger (i färdriktningen), och nattsignalen av att den nedre högra lyktan visade rött sken. Om skärmen (eller ev. ett rött glas för lyktan) kunde manövreras från hytten, behövde tåget inte -- av den anledningen att lokpersonalen skulle ändra frontsignalen -- stannas på den station där högerspårskörningen började och slutade.

I Nederländerna var det tydligen topplyktan som röd när man körde på motspår.

Likadant var det i Schweiz (1947, se elloksbilden). Ännu på 1990-talet gällde signalen så även Re 460kan/kunde visa rött framåt.

1916 var det däremot höger buffertlykta som visade att man hade rätt att köra på motspåret ("Fahrtberechtigungssignal";), se ångloksbilden. Även röd topplykta var den "Fahrtberechtigungssignal" men visade istället att tåget hade fått en framgångsorder, d v s mötet var flyttat till en annan station längre fram i tågets körriktning.

Grönt sken i vänster buffertlykta betydde att föregående tåg var inställt. Dessa tre signalbilder kunde också kombineras.

I vilket fall var syftet att informera banpersonalen så de kunde hålla reda på tågläget och på så vis veta när nästa tåg kunde tänkas dyka upp.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum