Skrotning av SRJ Bo 29 (Järnväg allmänt)

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, november 07, 2019, 23:51 (104 dagar sedan)

En gammal kopia av en skrivelse lyder som följer.

Stockholm 19/12 1961
Till sektionsföreståndaren vid 39 driftsektionen.

Nedskrotning av vagn SRJ Bo nr 29
Under hand har meddelats att rubricerade vagn befinner sig i sådant skick att den föreslås till skrotning. Vagnen har sedan flera år använts som tjänstevagn.

Distriktschefen bestämmer att vagnen skall sändas till skrotningsplatsen i Vislanda för nedskrotning.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN
W SANNEL ?

Vilken vagn avses?
SRJ 29 vid den tiden fanns inte. Co 29 byggdes om till DFo 1945 och fick nummer 3 1954.
Men 27 vat jag inte mycket om.
/tell

Skrotning av SRJ Bo 29

av Stefan Olsson @, fredag, november 08, 2019, 07:21 (104 dagar sedan) @ Thomas Tell

Enligt våra forskningar rör det sig om motorvagn 101, som via ett personvagnsnummer 105, blivit omnumrerad till 29 år 1954.

Skrotning av SRJ Bo 29

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, november 08, 2019, 11:37 (103 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Den missade jag när jag gick igenom mina listor.

22/6-8/10-54 ombyggd till verkstad 257:33
1.55 uppställd Öst som lokal för emallageprovningsmaskin
3.55 ombyggd av svensk Papp och Embalageprovning 1.156:84
31/12-58 Ta tjv no 29 ?

Nummer 29 blev ledigt först 1954 så vagnen var aldrig Co 29 om inte tjänstevagnen kallades så.

/tell

RSS-feed av trådar
powered by my little forum