Kylvagnskulör (Fordon: vagnar)

av A.Svenson @, lördag, november 09, 2019, 10:09 (319 dagar sedan)

Medan det fortfarande fanns spår in i Göteborgs frihamn så stod det länge övertaliga fd Grf-vagnar (Ibblps vid den tiden) där. Somliga var nog Chiquita-skyltade och någon kan ha haft nyckelkundsskylten i brandgult-ljusgrönt. Jag vill minnas att de var blekgula snarare än vita. Var det ”restlagret” av den tidigare rälsbussfärgen ”SJ D” man använt? I så fall; nyttjades den både på panel- resp. plåtklädda vagnar?

Vänligen
Anders S

Kylvagnskulör

av Sune Nylén @, lördag, november 09, 2019, 11:22 (319 dagar sedan) @ A.Svenson

BJ o GDJ. Även YJ o MSJ, hade ju ett antal vagnar Hs med träpanel. Dessa var nog ursprungligen vita, men stenkolsrök mm ändrade nog snabbt om kulören. Även SJ trävagnar var vita vad jag minns. De nyare med plåtkorg hade en svag anstrykning åt gult. LittH z och r Bananvagnar fanns ett stort antal röda Hs(u) De voro fd. SWB och många försedda med plåtar Jacko bananer och Fyffes.Fanns många sådana på Frihamnsbangården på 50 talet

Kylvagnskulör

av A.Svenson @, lördag, november 09, 2019, 13:42 (319 dagar sedan) @ Sune Nylén

Tack Sune!

Tiden jag relaterar till är 80/90-tal, stenkolsröken var en skriande brist men visst tär tidens tand och väder o vind på färgen. Sannolikt var det kanske plåtklädda vagnar som stod där även om det funnits panelklädda även under min tjänstetid. Vagnarna i Frihamnen på spåret närmast vägen ned från Götaälvsbron (snart ett minne blott) var väl övertaliga då bananer vid den tiden gick i de stora "kylskåpen" som stod på Lgjs-vagnar. Att det funnits röda bananvagnar var nytt för mig men sådana där "vardagsföreteelser" som godsvagnars användning är det ju risk att man missar när man inte ser det själv. Jag är glad att jag som liten pojk hann promenera med pappa längs kajen på södra sidan och sett riktig hamnverksamhet där och till och med fått åka med på ett drag från Fiskhamnsbangården och fram till infarten till Skansenbangården där pappas kollega stannade och släppte av oss, tvärs över hur många vägkorsningar som helst. Loklots var en kille som var friidrottare och tävlade på olika distanser. Han åkte inte en meter på fotsteget utan joggade med flaggan snett framför loket hela vägen, gratis träning på jobbet.

Göteborgska hälsningar från ett snöigt Borlänge!
Anders S

Kylvagnskulör

av Thomas Tell @, Vallentuna, lördag, november 09, 2019, 19:23 (318 dagar sedan) @ A.Svenson

Jag vill minnas att de var blekgula snarare än vita. Var det ”restlagret” av den tidigare rälsbussfärgen ”SJ D” man använt?

Jag har en diabild på en rad nyreviderade Grf i Karlshamn där alla är blekgula men inte gula som rälsbussar utan mycket ljusgula. Alla var träklädda vad jag minns.
/tell

Kylvagnskulör

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, lördag, november 09, 2019, 22:19 (318 dagar sedan) @ A.Svenson

Var inte den blekgula färgen ett resultat av att vagnarna främst smutsades ner med bromsdamm, det vill säga rost?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum