Nummerlista för SJ-vagnar? (Järnväg allmänt)

av HåkanG @, onsdag, november 20, 2019, 11:01 (238 dagar sedan)

Att hitta SJ-nummer på vagnar utgående från deras littera kan man ju i bl.a. Str 422 och liknande.

Men finns det någon lista som så att säga går andra vägen, dvs. en lista där man, utgående från SJ-numret, kan hitta vilket/vilka litteran som det aktuella numret hört till?

För exv. personvagnar kan man hitta en hel del i SMJs personvagnsböcker men finns det någonstans en lista eller sammanställning som är mer komplett?

/H

Nummerlista för SJ-vagnar?

av gocol @, onsdag, november 20, 2019, 11:08 (238 dagar sedan) @ HåkanG

HEj

Som jag uppfattar det är det särtryck 77 du är ute efter. Den finns från 1867 till 1967

särtryck 77/420

Göran

Nummerlista för SJ-vagnar?

av HåkanG @, onsdag, november 20, 2019, 11:24 (238 dagar sedan) @ gocol

Ja där var den! Stort tack!

/H

Nummerlista för SJ-vagnar?

av johanmmolin @, onsdag, november 20, 2019, 16:37 (238 dagar sedan) @ HåkanG

En följdfråga är då förstås: Hur hittar man motsvarighet till str77 med det nya numreringssystemet? Det är rätt besvärligt att försöka följa fr a godsvagnar med relativt täta omnumreringar, ombyggnader med nya UIC-nummer som följd.

Den moderna (?) historien från de senaste femtio åren känns således som svårgenomtränglig!

Nummerlista för SJ-vagnar?

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, november 20, 2019, 22:09 (237 dagar sedan) @ johanmmolin

En följdfråga är då förstås: Hur hittar man motsvarighet till str77 med det nya numreringssystemet? Det är rätt besvärligt att försöka följa fr a godsvagnar med relativt täta omnumreringar, ombyggnader med nya UIC-nummer som följd.

Den moderna (?) historien från de senaste femtio åren känns således som svårgenomtränglig!

Stakars framtida järnvägshistoriker att reda ut det.
/tell

Nummerlista för SJ-vagnar?

av Kjell Friberg @, torsdag, november 21, 2019, 08:40 (237 dagar sedan) @ Thomas Tell

Det blir inte heller lättare efter avregleringen då ingen längre har något ansvar för vår historia och SJ med flera sänder ut allt "gammalt" i cyberrymden via deletefunktionen.

Nummerlista för SJ-vagnar?

av Anders Svensson @, torsdag, november 21, 2019, 15:30 (237 dagar sedan) @ Thomas Tell

I det av JHRF nyligen inlämnade remissvaret på promemorian med förslag till nya järnvägslagar (Järnvägsmarknadslag, Järnvägstekniklag, Järnvägssäkerhetslag och Lag om nationella järnvägssystem) så passade vi på att påpeka de behov som framtida forskning har av sparat registerdata som en kommentar till kraven på fordons- och infrastrukturregister, till vilken nytta det nu hava kunna... //Anders, JHRF

Nummerlista för SJ-vagnar?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 22, 2019, 10:15 (236 dagar sedan) @ Anders Svensson

När det gäller sparande av historiska data om person- och godsvagnar så är SJ och Green Cargo oskyldiga!

Jag var själv med då SJ Maskinavdelning skulle datorisera fordonsregistren för lok och vagnar. Vi från datasidan, SJ Data, ville att alla historiska data, ombyggnader, omnumreringar, slopningar, mm skulle sparas för varje fordon, MEN det var SJ Maskinavdelnings personal som sade kallt nej, bara nuläget skulle finnas.

I BRAVO-systemet, Nya VET, så sparade vi alla omnumreringar för gods- och tjänstevagnar, ty omnumreringar kunde ju ske under fordonens transporter vid akuta verkstadsbesök. Vi lämnade även utrymme i posterna, recorden, för olika operatörer, mm, vilket SJ Gods var helt kallsinniga till, något sådant fanns inte ens i deras sinnevärld och vi fick mycket kritik för detta då det blev känt. Senare efter ett antal år tackades vi för vår framsynthet.

Nummerlista för SJ-vagnar?

av ccgan @, Gamleby, fredag, november 22, 2019, 16:14 (236 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

När det gäller sparande av historiska data om person- och godsvagnar så är SJ och Green Cargo oskyldiga!

Jag var själv med då SJ Maskinavdelning skulle datorisera fordonsregistren för lok och vagnar. Vi från datasidan, SJ Data, ville att alla historiska data, ombyggnader, omnumreringar, slopningar, mm skulle sparas för varje fordon, MEN det var SJ Maskinavdelnings personal som sade kallt nej, bara nuläget skulle finnas.

I BRAVO-systemet, Nya VET, så sparade vi alla omnumreringar för gods- och tjänstevagnar, ty omnumreringar kunde ju ske under fordonens transporter vid akuta verkstadsbesök. Vi lämnade även utrymme i posterna, recorden, för olika operatörer, mm, vilket SJ Gods var helt kallsinniga till, något sådant fanns inte ens i deras sinnevärld och vi fick mycket kritik för detta då det blev känt. Senare efter ett antal år tackades vi för vår framsynthet.

Så rent teoretiskt finns alla uppgifterna kvar i datasystemen?
Men vem i så fall kommer åt dem?

Nummerlista för SJ-vagnar?

av Christer Fredriksson @, fredag, november 22, 2019, 17:11 (236 dagar sedan) @ ccgan

Inget går att återskapa!
På 1980-90-talen så sparades loggarna löpande i 3 år, av olika verksamhets, ekonomiska och juridiska skäl, sedan var allt borta!

Det är som vanligt i dessa digitaliserade tider, det är papperslistor och pappersritningar samt arbetslistor och dito underlag som gäller för att forska i historien!

Inte bara vagnar.

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, november 22, 2019, 23:20 (235 dagar sedan) @ Thomas Tell

Detta gäller mycket mer än vagnar. Tidtabeller, Linjeböcker, föreskrifter med mera.

Jag kan i dag hitta 100-150 år gamla tidtabeller men om några år hittar jag inte dagens.
/tell

Nummerlista för SJ-vagnar?

av ccgan @, Gamleby, torsdag, november 21, 2019, 19:05 (237 dagar sedan) @ johanmmolin

Hur hittar man motsvarighet till str77 med det nya numreringssystemet? Det är rätt besvärligt att försöka följa fr a godsvagnar med relativt täta omnumreringar, ombyggnader med nya UIC-nummer som följd.

Den moderna (?) historien från de senaste femtio åren känns således som svårgenomtränglig!

"Enkelt", man gör en egen databas! Som jag har gjort och som många andra också har gjort. Problemet är ju att det är omöjligt att få tag i vissa uppgifter, pga. vad Friberg ovan förklarade. SJ och GC har inte sparat alla uppgifterna vid ombyggnationer och verkstäderna har inte heller sparat allt material. Ännu värre är det med skrotfirmorna, de verkar inte heller arkiverat allt.
Så det är att arbeta i motvind med att fylla i alla luckor i databasen. Och det verkar som vissa uppgifter är helt borta och då är det kört.
Jag har bara intresserat mig för UIC-märkta godsvagnar från 1966/68 och framåt, just dessa sista 50 år som borde rimligtvis vara lättast att ta fram, men som verkar omöjligt för vissa vagnstyper.
Jag tror det var lättare förr då det faktiskt fanns särtryck.

Idag är det att granska allt som skrivits om godsvagnar. I tidskriften Ånghwisslan kunde man bitvis få tag i mycket information men detta upphörde då särtrycken försvann och det gick inte få tag i information om t.ex. ombyggnationer av vagnar.
Idag finns Transportstyrelsens vagnsregister att tillgå men de anger på de äldre vagnarna inget om ursprungsvagn.
Sedan finns också möjligheten att gå ut och titta på vagnarna och leta stansnummer men även denna möjlighet har begränsats jättemycket de sista åren då allt nu stängslas in och man kommer i princip aldrig åt att läsa av något.
Så framtiden ser mörk ut, om inte vi gemensamt gör något åt saken. Och kanske något är på gång!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum