KBJ och KTsJ? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, november 20, 2019, 17:32 (96 dagar sedan)

Kalmar verkstad levererade två nästan identiska smalspåriga boggivagnar 1922 respektive 1923 till Kalmar-Berga järnväg och Kalmar-Torsås järnväg. Vagnarna hade då littera Co4 med nummer 1100 respektive 1343. Bägge vagnarna förstatligades och fick så nummer 663 respektive 681 och slopades/skrotades först 1962. Det finns inte så många bilder på vagnarna men en finns på Digitalt Museum
JvmKBED00025

Denna bild är intressant då den visar en av vagnarna med SJ-märkning i Kalmar, dock utan årtal. Jag har tre frågor;

  • Vagnarna var träklädda men var det teak klädsel eller furu (som möjligen målats/fernissats för att likna teak) vid leverans? Importbegränsningarna för teak borde varit borta vid tidpunkten men var järnvägsbolagens ekonomi så god att man kostade på sig en teakkorg?
  • Bilden på Digitalt Forum visar att minst en av vagnarna har haft kvar sin ursprungliga vagnskorg efter förstatligandet men med tanke på att vagnarna blev så långlivade blev de möjligen omkorgade och därmed moderniserade?
  • Finns ytterligare bilder på vagnarna?

Ola Ahlström
Malmö

KBJ och KTsJ?

av Stefan Olsson @, onsdag, november 20, 2019, 22:58 (96 dagar sedan) @ Ola Ahlström

KBJ 1100, dvs 663 blev inte omkorgad. Den finns fotograferad i Vassmolösa grusgrop i en äldre ÖSJ-bladet.
Vagnen verkar då rödmålad, men det säger ju inget om underlaget. Det finns väl exempel även från smalspår på teakvagnar som blivit röda. Då kan väl snarare epitetet "sommarvagn" tyda på det är mer troligt med furupanel, teakbetsad eller ej. Vagnkortet anger såväl målad som bättrad, men man brukar nog inte göra skillnad på målad/ lackad/ fernissad. Möjligen tyder bättrad på färg snarare än lack.

KBJ och KTsJ?

av Ola Ahlström @, onsdag, november 20, 2019, 23:37 (96 dagar sedan) @ Stefan Olsson

KBJ 1100, dvs 663 blev inte omkorgad. Den finns fotograferad i Vassmolösa grusgrop i en äldre ÖSJ-bladet.

Strax efter jag gjort mitt första inlägg slog det mig att jag sett en bild i just ÖSJ-bladet. Det är i nummer 1 1997 som man ser vagnen år 1961, fd KBJ 1100, fotograferad. Bilden i denna artikel är intressant då den visar ett delvis annorlunda korgutseende än konstruktionsritningen och fotot på Digitalt museum. Här visas mindre fönster och ett än mindre toalettfönster, detta bör tyda på att en viss ombyggnad skett under SJ perioden, men när? Gäller detta oxså KTsJ vagnen?

Tittar jag på vagnskorten på de två vagnarna, KBJ 1100 och KTsJ 1343, från privatbanetiden så visar de på samma antal passagerare medan bara KBJ vagnen nämner "toalett" men bägge konstruktionsritningar visar just "toalett". Det hela är intressant, hur var det?

Ola Ahlström
Malmö

RSS-feed av trådar
powered by my little forum