Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19? (Byggnad)

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, måndag, november 25, 2019, 23:23 (254 dagar sedan)

På sidan 15 i senaste numret av Sidospår (nr 4 2019) visas denna bild som sägs vara från Mariestad-Kinnekulle järnväg med bland annat en undran om var bilden är tagen.

Bilden visar inte bara något slags tåg, några människor och en väg - den visar även det som i mycket liknar en banvaktstuga längs denna sträcka och vad jag tolkar som ett exempel på det man i en bostadsannons skulle kunna lyfta som en "sjöglimt" eller något i den stilen, under tåget.

Marken verkar även luta rätt bra ned från järnvägen och ned mot denna eventuella sjöglimt. Mina två spontana förslag blir därmed Trolmen eller Hjälmsäter som båda ligger på sluttningen på Kinnekulle ned mot Kinneviken, som kanske kan vara vattnet som skymtar under tåget.

Trolmen verkar relativt länge ha haft, och har fortfarande, en utbyggnad parallellt med spåren som dock skulle skymmas på den nu aktuella bilden. Varken bangårdskartan från 1913 eller 1960 års ekonomiska karta verkar dock visa på att vägarna gått ned till Trolmen på det sätt de gör på bilden.

För Hjälmsäter finns tyvärr inga digitaliserade bilder hos SJVM men såväl bangårdskartan från 1913 som 1960 års ekonomiska karta anger att det funnits en väg som kommit in till hållplatsen som den gör på bilden. På bilden skymtar en i mina ögon halvruffig träkonstruktion vid byggnadens gavel närmast järnvägen - kan det möjligen vara den del av byggnaden som på bangårdskartan från 1913 ligger mellan taknocken på den största byggnaden och spåret? Kanske var det det utrymme som användes för påstigande vid hållplatsen?

Rakt väster om Hjälmsäters banvaktstuga och hållplats på 1960 års ekonomiska karta finns ett område som på kartan benämns "Utkiken" samt en antydan till ett öppet stråk ned mot Kinneviken. Kanske är det den öppning i växtligheten som gör att man skymtar vattnet under tåget?

I väntan på att bli motbevisad, sätter jag en kattunge på att denna bild är tagen vid Hjälmsäter med den kombinerade banvaktstugan och hållplatsen till höger, tåget på väg från Lidköping mot Mariestad och kameran riktad någorlunda åt väster!

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av Gunnar Olson @, tisdag, november 26, 2019, 00:22 (254 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

På sidan 15 i senaste numret av Sidospår (nr 4 2019) visas denna bild som sägs vara från Mariestad-Kinnekulle järnväg med bland annat en undran om var bilden är tagen.

Bilden visar inte bara något slags tåg, några människor och en väg - den visar även det som i mycket liknar en banvaktstuga längs denna sträcka och vad jag tolkar som ett exempel på det man i en bostadsannons skulle kunna lyfta som en "sjöglimt" eller något i den stilen, under tåget.

Marken verkar även luta rätt bra ned från järnvägen och ned mot denna eventuella sjöglimt. Mina två spontana förslag blir därmed Trolmen eller Hjälmsäter som båda ligger på sluttningen på Kinnekulle ned mot Kinneviken, som kanske kan vara vattnet som skymtar under tåget.

Trolmen verkar relativt länge ha haft, och har fortfarande, en utbyggnad parallellt med spåren som dock skulle skymmas på den nu aktuella bilden. Varken bangårdskartan från 1913 eller 1960 års ekonomiska karta verkar dock visa på att vägarna gått ned till Trolmen på det sätt de gör på bilden.

För Hjälmsäter finns tyvärr inga digitaliserade bilder hos SJVM men såväl bangårdskartan från 1913 som 1960 års ekonomiska karta anger att det funnits en väg som kommit in till hållplatsen som den gör på bilden. På bilden skymtar en i mina ögon halvruffig träkonstruktion vid byggnadens gavel närmast järnvägen - kan det möjligen vara den del av byggnaden som på bangårdskartan från 1913 ligger mellan taknocken på den största byggnaden och spåret? Kanske var det det utrymme som användes för påstigande vid hållplatsen?

Rakt väster om Hjälmsäters banvaktstuga och hållplats på 1960 års ekonomiska karta finns ett område som på kartan benämns "Utkiken" samt en antydan till ett öppet stråk ned mot Kinneviken. Kanske är det den öppning i växtligheten som gör att man skymtar vattnet under tåget?

I väntan på att bli motbevisad, sätter jag en kattunge på att denna bild är tagen vid Hjälmsäter med den kombinerade banvaktstugan och hållplatsen till höger, tåget på väg från Lidköping mot Mariestad och kameran riktad någorlunda åt väster!

Jag tror att du har rätt ifråga om platsen. Jag noterar att det var öppen mark mot sjön. Nuförtiden syns inte sjön från järnvägen där.

När det gäller tåget: Jag tror inte att det gick genomgående tåg Lidköping-Mariestad på smalspårstiden. Destinationen är nog Forshem.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av Stefan Olsson @, tisdag, november 26, 2019, 00:26 (254 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Tack! Jag köper din teori att vi är verkligen är i Västergötland och på KiLJ= Kinnekulle-Lidköping Jvg, dvs Lidköping-Forshem.

Eftersom vi ställde frågan om vagnen, får vi väl försöka litet med den också:
Inga av vagnarna är KiLJ-vagnar, men det är nog inte så konstigt, för de näraliggande banorna KiLJ, SKVJ, MKJ o MMJ hade omfattande samarbeten med vagndragning och tom heltågsdragning åt varandra. Så då är vi tillbaka på de andra banorna och det finns några kandidater som kanske är hetare än andra.

Vi får återkomma om dessa när vårt sökande har lett oss över till västsidan av landet.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av Helén Marklund @, onsdag, mars 11, 2020, 07:26 (148 dagar sedan) @ Stefan Olsson

När jag förstorar upp bilden tycker jag mig se beteckningen KiLJ 813 på vagnen närmast loket.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av Peter A, tisdag, november 26, 2019, 06:54 (254 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Ser helt klart ut som Hjälmsäter enligt Kartbild.

Peter

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av hassetotebo @, tisdag, november 26, 2019, 08:10 (253 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

För mig föreställer det Truve. En sådan träutbyggnad finns kvar än idag.

Truve = spegelvänd bild?

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, tisdag, november 26, 2019, 08:20 (253 dagar sedan) @ hassetotebo

För mig föreställer det Truve. En sådan träutbyggnad finns kvar än idag.

Utbyggnaden stämmer ja, men vid Truve låg och ligger vägen på andra sidan banvaktstugan - både på bangårdskartan från 1913 och 1960-talets ekonomiska karta.


Bilden skulle kunna vara spegelvänd men enligt bangårdskartan har det dessutom funnits ett sidospår i Truve, vilket eventuellt borde synas spår av på bilden?

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Truve = spegelvänd bild?

av Markus Frisén @, tisdag, november 26, 2019, 10:49 (253 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Jag tror inte bilden är spegelvänd, jag tycker man kan utläsa xLJ och ett tydligt G på finkan.

Så jag håller med, Hjälmsäter.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av hassetotebo @, tisdag, november 26, 2019, 08:35 (253 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Argumenterar inte emot för jag har bara andrahands uppgifter. Har dock samma bild i min samling, som jag fått från Lidköpings museum och där uppges den för att vara Truve. Om jag minns rätt, så är det längre ifrån vatten vid Hjälmsäter, än på bilden.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, tisdag, november 26, 2019, 08:47 (253 dagar sedan) @ hassetotebo

Argumenterar inte emot för jag har bara andrahands uppgifter. Har dock samma bild i min samling, som jag fått från Lidköpings museum och där uppges den för att vara Truve.

Jag driver å andra sidan bara en tes utefter kartmaterial och förutsätter att bilden är scannad åt rätt håll.

Om jag minns rätt, så är det längre ifrån vatten vid Hjälmsäter, än på bilden.

Avståndet mellan Hjälmsäter och dagens vattenbryn verkar vara drygt 250 meter medan det vid Truve bara är drygt hälften så långt mot dagens nivåer. Däremot tycker jag mig se trädtoppar i olika höjd bakom och vid vagnarna på bilden vilket enligt min mening tyder på att marken lutar ned mot vattnet bakom järnvägen. Vid Hjälmsäter verkar det luta rätt rejält medan det vid Truve är tämligen platt.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Inte Truve

av Peter A, tisdag, november 26, 2019, 09:24 (253 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Om man jämför med bilden, om den nu skulle vara spegelvänd, så ligger Truve alldeles för nära vägen. Hjälmsäter känns mer troligt.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?

av Stefan Olsson @, tisdag, november 26, 2019, 09:39 (253 dagar sedan) @ hassetotebo

Om du har en bättre kopia än DigitaltMuseum får du hemskt gärna lägga ut den. Alternativt skicka en kopia till mej, så ska jag fixa det.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?Den

av hassetotebo @, tisdag, november 26, 2019, 18:21 (253 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Den bilden jag har är på 863 KB.

Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19?Den

av Stefan Olsson @, tisdag, november 26, 2019, 21:05 (253 dagar sedan) @ hassetotebo

Höll på att skriva något om storl...
Jag är mest intresserad av om bilden är klarare än den något beslöjade varianten på DM, så att man kan se eventuell märkning.

För att öka förvirringen: Filsbäck?

av Markus Frisén @, tisdag, november 26, 2019, 11:01 (253 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Det slog mig plötligt att det kanske är ett alternativ?
Det finns en ehuru smal men dock väg på rätt sida av banvaktstugan, och huset ifråga ligger tämligen nära spåret.

För att öka förvirringen: Filsbäck?

av Peter A, tisdag, november 26, 2019, 12:01 (253 dagar sedan) @ Markus Frisén

Men även i Flisbäck går vägen/stigen lite väl nära huset, och i vinkel.

För att öka förvirringen: Filsbäck?

av Gunnar Olson @, tisdag, november 26, 2019, 12:44 (253 dagar sedan) @ Peter A

Men även i Flisbäck går vägen/stigen lite väl nära huset, och i vinkel.

Men vid Filsbäck är det en flack strand i motsats till platsen på bilden i trådstarten.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum