Gotlandsbanorna och vägtrafiken (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, november 29, 2019, 09:38 (254 dagar sedan)

1) GJ var tidigt ute. Redan 1922 avtalades med privata bilägare tåganslutningar Lärbro - Fårösund, Etelhem - Ljugarn, Ronehamn - Hemse (sic!) och Burgsvik - Sundre.

2) Efter några år ansåg GJ det lämpligare med egen trafik. Man öppnade sådan först på Fårösund, 1926. Ljugarnlinjen och en linje Roma - Katthammarsvik inköptes 1927 resp. 1929, ägarna anställdes som chaufförer. De tre linjerna drogs med tiden fram till Visby. Linjenätet växte och annonserades redan 1930 i "Kommunickans" bussdel - några linjer t o m med tidtabell. Några säljställen på fastlandet fick sälja direktbiljetter till turistorten Ljugarn, Stockholm C/S
t o m pollettera resgods dit!

3) KlRJ köpte 1934 R Janssons linje Klintehamn - Tofta - Visby: Öppnad 1923, enligt uppgift med öns första egentliga buss. Kortare körväg än tåget, inget byte i Roma: Liknande flera andra busslinjer i landet. Ändå sägs J. ha arrenderat två linjer av KlRJ!

4) SlRJ hade 1932 öppnat linjen Slite - Gothem - Visby, liksom för KlRJ förbi tågbytet i Roma.
Även denna till en början utarrenderad. Gj begärde 1935 möte hos Länsstyrelsen om sin dubbla trafikförlust Roma - Visby, men resultatet är okänt.

5) SlRJ köpte så 1936 G Bobergs Omnibustrafik i Slite, likaså med trafik på Visby. "Sveriges Järnvägsstationer" (1948) redovisar för Slite stn även busspersonal, unikt i dessa böcker: 7 järnvägsmän (varav 1 banvakt) och 9 chaufförer.

6) På Gotland, Öland och Bornholm lade lokalbanorna med tiden under sig öns nästan hela busslinjetrafik: På G. kvarstod enligt uppgift bara två andra företag: Visby stadstrafik (1931), vars linje till utsiktspunkten Högklint delvis ersatte VVJ. A W Claessons Omnibustrafik i Ronehamn efterrädde i vart fall tids nog RHJ. Linjen övertogs av SJ 1948.

7) GJ hade såvitt känt lastbilar i Lärbro, Roma, Stånga, Etelhem och Hemse.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum