B 1037 förarinjektor med problem (Fordon: lok)

av morrgan @, Göteborg, onsdag, januari 28, 2009, 15:06 (4464 dagar sedan)

Förarinjektorn har varit besvärlig att få att ta, eller att mata in vatten med. Vid undersökning efter provturen fann vi att ångöret var läck det rann in vatten i detta, lika med att injektorn matas med vatten istället för ånga från domen. Läckan som inte var så stor men ändå besvärande är nog en frysskada det har stått odränerat vatten i ångröret efter avställningen på 50-talet.
Det är mycket svårt att laga ett ångör inne i pannan utan att tubatsen är urtagen.
BJs kommer att göra en mellanfläns med ett nytt ångintag till förarinjektorn, ångan tas från kronan.
Detta är en lösning man gjort på andra lok.

[image]

morrgan

B 1037 förarinjektor med problem

av Anders Ö/NJM, onsdag, januari 28, 2009, 17:31 (4464 dagar sedan) @ morrgan

I sann morrganistisk anda kommer här en instruerande bild...
[image]
Ångrören tillinjektron är de som försvinner upp i domen vid stegen(pannan till E 1189)

Hur långt in sitter läckan?

B 1037 förarinjektor med problem

av morrgan @, Göteborg, onsdag, januari 28, 2009, 17:38 (4464 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Hur långt in sitter läckan?

Vattnet kom rinnande från ovansidan strax bakom kröken innanför panngaveln, troligen är läckan belägen där, oåtkomlig för att vettigt kunna täta.
morrgan

B 1037 förarinjektor med problem

av Anders Ö/NJM, onsdag, januari 28, 2009, 18:01 (4464 dagar sedan) @ morrgan

Jo ser man inte läckan är den nog svår att komma åt. På B1136 hade vi en utnötningsläcka precis i kröken, röret uttunnat pga slitaget från vattnet (det var alltså hål på inmatar röret) men dte löstes genom att fodra röret med ett invändigt rör (för att inte kyla ned fyrboxtaket).

powered by my little forum