Tågvärme: första elektriska och sista ångan (Fordon: allmänt)

av Anders_W @, tisdag, december 10, 2019, 15:53 (180 dagar sedan)

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, december 10, 2019, 16:33 (180 dagar sedan) @ Anders_W

Skrivelse till Föreståndaren för Huvudverkstden Örebro och Notviken 23 juli 1924 handlar om inmonterad av elektrisk värmeledning i personvagnar för malmbanan.
Monteringen började med C3d 1979, C3e 2424 samt 2528 den 30 oktober 1924. Detta var de första vagnarna med elektrisk värme. Elva 1800-talsvagnar fick också elvärme i samband med detta

Året efter började vagnar för västra stambanan få elvärme och 1931 de för södra stambanan.
/tell

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Lennart Petersen @, tisdag, december 10, 2019, 16:55 (180 dagar sedan) @ Anders_W

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Enligt SJ 75årsskrift började montage av värmeledning i vagnar använda för Malmbanan 1924. Till hösten 1925 hade alla tåg på Malmbanan elektrisk uppvärmning förutom de genomgående vagnarna till Stockholm och Narvik för vilka det i fördes året efter. För Stockholm-Göteborg var redan hösten 1926 flertalet tåg elektriskt uppvärmda. Hösten 1930 fanns elvärme i 350 boggievagnar och i 400 tvåaxliga personvagnar samt i samtliga matvaruvagnar . Vanligt var sedan att vagnar hade både el och ångvärme och t.ex en del 60-talsvagnar fick ångvärme för att kunna gå till Danmark. Sist ångvärme användes vid SJ borde väl ha varit den kalla vintern 66 när man använde ånglok på bl.a Alvesta-Kalmar. Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”. För att kunna ge ångvärme när elvärme saknades men ellok användes fanns ångfinkor, i några exempel fanns också elfinkor med strömavtagare som producerade ånga. Senare kunde även dieselektriska tågvärmevagnar producera el på icke elektrifierade banor.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av IH @, tisdag, december 10, 2019, 17:37 (180 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Hur många vagnar klarade ett D-lok av att försörja med elvärme? Det beror givetvis på hur kallt det var ute.

Det fanns ju en hel del ångfinkor och det vore ju rimligt om dessa användes på långa tåg kalla vinterdagar även om alla vagnar var utrustade med elvärme och ångvärme. Under 2:a världskriget var det ju elbrist de kalla vintrarna då det var brist på kol och vattenkraften inte riktigt räckte till.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av BD @, tisdag, december 10, 2019, 22:25 (180 dagar sedan) @ IH

Det fanns ju en hel del ångfinkor och det vore ju rimligt om dessa användes på långa tåg kalla vinterdagar även om alla vagnar var utrustade med elvärme och ångvärme. Under 2:a världskriget var det ju elbrist de kalla vintrarna då det var brist på kol och vattenkraften inte riktigt räckte till.

Tror inte att värmesystemen blandades i samma tåg. I Järnvägsteknik beskriver Harry Bager besvärligheterna vid övergång från el- till ångvärme samt problemen med ångvärme i stark kyla.
Tror ävenså att järnvägen aldrig avstod från elvärme p g a kraftbrist.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Martin Långström @, Överstbyn, onsdag, december 11, 2019, 01:15 (179 dagar sedan) @ BD

Det fanns ju en hel del ångfinkor och det vore ju rimligt om dessa användes på långa tåg kalla vinterdagar även om alla vagnar var utrustade med elvärme och ångvärme. Under 2:a världskriget var det ju elbrist de kalla vintrarna då det var brist på kol och vattenkraften inte riktigt räckte till.


Tror inte att värmesystemen blandades i samma tåg. I Järnvägsteknik beskriver Harry Bager besvärligheterna vid övergång från el- till ångvärme samt problemen med ångvärme i stark kyla.
Tror ävenså att järnvägen aldrig avstod från elvärme p g a kraftbrist.

Några ångvärmefinkor fick genomgångsledning för elvärme. Så det har kanske förekommit blandning.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan. Danmark?

av Leif B @, tisdag, december 10, 2019, 18:50 (180 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Enligt SJ 75årsskrift började montage av värmeledning i vagnar använda för Malmbanan 1924. Till hösten 1925 hade alla tåg på Malmbanan elektrisk uppvärmning förutom de genomgående vagnarna till Stockholm och Narvik för vilka det i fördes året efter. För Stockholm-Göteborg var redan hösten 1926 flertalet tåg elektriskt uppvärmda. Hösten 1930 fanns elvärme i 350 boggievagnar och i 400 tvåaxliga personvagnar samt i samtliga matvaruvagnar . Vanligt var sedan att vagnar hade både el och ångvärme och t.ex en del 60-talsvagnar fick ångvärme för att kunna gå till Danmark. Sist ångvärme användes vid SJ borde väl ha varit den kalla vintern 66 när man använde ånglok på bl.a Alvesta-Kalmar. Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”. För att kunna ge ångvärme när elvärme saknades men ellok användes fanns ångfinkor, i några exempel fanns också elfinkor med strömavtagare som producerade ånga. Senare kunde även dieselektriska tågvärmevagnar producera el på icke elektrifierade banor.

Var det 1977 som Danmark ställde om från ång-till elvärme, eller minns jag fel? Tills dess måste ju SJ underhålla ångvärmen i ett antal sitt- och sovvagnar som användes som kursvagnar till Köpenhamn och Rödby F. Underlittera "K" betydde då ångvärme (och färjeöglor), därefter dansk elvärme.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan. Danmark?

av Oskar F @, onsdag, december 11, 2019, 17:17 (179 dagar sedan) @ Leif B


Var det 1977 som Danmark ställde om från ång-till elvärme, eller minns jag fel? Tills dess måste ju SJ underhålla ångvärmen i ett antal sitt- och sovvagnar som användes som kursvagnar till Köpenhamn och Rödby F. Underlittera "K" betydde då ångvärme (och färjeöglor), därefter dansk elvärme.

Omställningen genomfördes till sommartidtabellen 1978. Tidtabellsperioden innan försågs SJ och NSB vagnar successivt med dansk elvärme. I alla fall vid SJ blev det underlittera E för elvärmeförsedda vagnar tills underlittera K ändrade betydelse. Det här minns jag som igår, för det var igår jag tittade i boken "SJ personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller" (Helmstein och Runberger, 2007), s 19 ;-)

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Anders_W @, tisdag, december 10, 2019, 19:22 (180 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”.

Just ja. Jag tycker mig minnas sådana handtag i 40-talsvagnar så sent som på 80-talet. Eller minns jag fel?

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Oskar F @, onsdag, december 11, 2019, 17:12 (179 dagar sedan) @ Anders_W

Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”.


Just ja. Jag tycker mig minnas sådana handtag i 40-talsvagnar så sent som på 80-talet. Eller minns jag fel?

Jag tittade i boken Svenska Personvagnar 1982 och där finns ett flertal ångfinkor kvar i beredskap. Däremot anges enbart några FV1-vagnar ha ångvärme, men det är ju inte säkert att uppgifterna är fullständiga.

Beträffande handtagen, är du säker på skillnaden mellan elvärme- och ångvärmereglagen?

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Anders Svensson @, onsdag, december 11, 2019, 19:27 (179 dagar sedan) @ Anders_W

SKÅJs cafévagn (just nu julbordsvagn) Co8cs 3124 (inköpt från NJ för något decennium sedan) har kvar detta handtag, men saknar ångvärmeledning. //Anders, SKÅJ

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Björn Arvidsson @, onsdag, december 11, 2019, 19:33 (179 dagar sedan) @ Anders Svensson

SKÅJs cafévagn (just nu julbordsvagn) Co8cs 3124 (inköpt från NJ för något decennium sedan) har kvar detta handtag, men saknar ångvärmeledning. //Anders, SKÅJ

Den vagnen har inte haft ångvärme, så det är reglage för elvärmen. Handtagen ser nästan exakt lika ut för ångvärmen och elvärme

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Anders Svensson @, onsdag, december 11, 2019, 19:42 (179 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

I så fall ett äldre reglage för elvärmen eftersom de nu använda sitter i vagnsändarna och denna sitter i ena änden på salongen, på en vägg mot den närmaste av de två kupéerna. //Anders

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Jonny Saljefeldt @, onsdag, december 11, 2019, 20:30 (179 dagar sedan) @ Anders Svensson

I så fall ett äldre reglage för elvärmen eftersom de nu använda sitter i vagnsändarna och denna sitter i ena änden på salongen, på en vägg mot den närmaste av de två kupéerna. //Anders

Reglagen för ångvärme brukade vara märkta "Vapor" medan de elektriska hade en blixt.

Se även denna tråd i Postvagnen.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Lennart Petersen @, onsdag, december 11, 2019, 21:21 (179 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

I så fall ett äldre reglage för elvärmen eftersom de nu använda sitter i vagnsändarna och denna sitter i ena änden på salongen, på en vägg mot den närmaste av de två kupéerna. //Anders


Reglagen för ångvärme brukade vara märkta "Vapor" medan de elektriska hade en blixt.

Se även denna tråd i Postvagnen.

Ja Vapor var helt enkelt ett varumärke för ett ångvärmesystem som hos SJ ersatte ett äldre system som fungerade sämre.
Med Vapor fördelades värmen jämnt mellan de inkopplade vagnarna.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan."Mellanläge giva

av Leif B @, torsdag, december 12, 2019, 22:19 (178 dagar sedan) @ Anders_W

Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”.


Just ja. Jag tycker mig minnas sådana handtag i 40-talsvagnar så sent som på 80-talet. Eller minns jag fel?


Det var väl på en skylt vid elvärmereglaget som den skylten satt? Elvärmereglaget hade bara tre lägen: från, halv värme och full värme och att försöka ställa reglaget på "trekvart" eller "lite mer än halv" kgav inga mellanting. (Enligt en kompis som var konduktör på Roslagsbanan skulle det uttydas som "kallt", "hett" och "bastu".)

Jag har nog aldrig manövrerat något ångvärmereglage men jag inbillar mig att de var steglösa på samma sätt som en vattenkran. Rätt?

Tågvärme: första elektriska och sista ångan."Mellanläge giva

av Lennart Petersen @, fredag, december 13, 2019, 03:26 (177 dagar sedan) @ Leif B

Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”.


Just ja. Jag tycker mig minnas sådana handtag i 40-talsvagnar så sent som på 80-talet. Eller minns jag fel?

Det var väl på en skylt vid elvärmereglaget som den skylten satt? Elvärmereglaget hade bara tre lägen: från, halv värme och full värme och att försöka ställa reglaget på "trekvart" eller "lite mer än halv" kgav inga mellanting. (Enligt en kompis som var konduktör på Roslagsbanan skulle det uttydas som "kallt", "hett" och "bastu".)

Jag har nog aldrig manövrerat något ångvärmereglage men jag inbillar mig att de var steglösa på samma sätt som en vattenkran. Rätt?

Gammal tråd i ämnet https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=17538

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Martin Långström @, Överstbyn, onsdag, december 11, 2019, 01:13 (179 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Enligt SJ 75årsskrift började montage av värmeledning i vagnar använda för Malmbanan 1924. Till hösten 1925 hade alla tåg på Malmbanan elektrisk uppvärmning förutom de genomgående vagnarna till Stockholm och Narvik för vilka det i fördes året efter. För Stockholm-Göteborg var redan hösten 1926 flertalet tåg elektriskt uppvärmda. Hösten 1930 fanns elvärme i 350 boggievagnar och i 400 tvåaxliga personvagnar samt i samtliga matvaruvagnar . Vanligt var sedan att vagnar hade både el och ångvärme och t.ex en del 60-talsvagnar fick ångvärme för att kunna gå till Danmark. Sist ångvärme användes vid SJ borde väl ha varit den kalla vintern 66 när man använde ånglok på bl.a Alvesta-Kalmar. Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”. För att kunna ge ångvärme när elvärme saknades men ellok användes fanns ångfinkor, i några exempel fanns också elfinkor med strömavtagare som producerade ånga. Senare kunde även dieselektriska tågvärmevagnar producera el på icke elektrifierade banor.

Elfinka med strömavtagare som producerade ånga, har jag inte hört talas om, åtminstone inte i Sverige. Däremot så fanns elfinkor med strömavtagare som gav 1000v för elvärme.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Lennart Petersen @, onsdag, december 11, 2019, 03:50 (179 dagar sedan) @ Martin Långström

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Enligt SJ 75årsskrift började montage av värmeledning i vagnar använda för Malmbanan 1924. Till hösten 1925 hade alla tåg på Malmbanan elektrisk uppvärmning förutom de genomgående vagnarna till Stockholm och Narvik för vilka det i fördes året efter. För Stockholm-Göteborg var redan hösten 1926 flertalet tåg elektriskt uppvärmda. Hösten 1930 fanns elvärme i 350 boggievagnar och i 400 tvåaxliga personvagnar samt i samtliga matvaruvagnar . Vanligt var sedan att vagnar hade både el och ångvärme och t.ex en del 60-talsvagnar fick ångvärme för att kunna gå till Danmark. Sist ångvärme användes vid SJ borde väl ha varit den kalla vintern 66 när man använde ånglok på bl.a Alvesta-Kalmar. Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”. För att kunna ge ångvärme när elvärme saknades men ellok användes fanns ångfinkor, i några exempel fanns också elfinkor med strömavtagare som producerade ånga. Senare kunde även dieselektriska tågvärmevagnar producera el på icke elektrifierade banor.


Elfinka med strömavtagare som producerade ånga, har jag inte hört talas om, åtminstone inte i Sverige. Däremot så fanns elfinkor med strömavtagare som gav 1000v för elvärme.

Det var jag som virrade till det.
Dom här vagnarna gick alltså att använda om man körde ånglok på elektrifierad bana för att leverera elvärme. Och i elektrifieringens barndom förekom det att man hade brist på ellok.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Martin Långström @, Överstbyn, onsdag, december 11, 2019, 11:42 (179 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Enligt SJ 75årsskrift började montage av värmeledning i vagnar använda för Malmbanan 1924. Till hösten 1925 hade alla tåg på Malmbanan elektrisk uppvärmning förutom de genomgående vagnarna till Stockholm och Narvik för vilka det i fördes året efter. För Stockholm-Göteborg var redan hösten 1926 flertalet tåg elektriskt uppvärmda. Hösten 1930 fanns elvärme i 350 boggievagnar och i 400 tvåaxliga personvagnar samt i samtliga matvaruvagnar . Vanligt var sedan att vagnar hade både el och ångvärme och t.ex en del 60-talsvagnar fick ångvärme för att kunna gå till Danmark. Sist ångvärme användes vid SJ borde väl ha varit den kalla vintern 66 när man använde ånglok på bl.a Alvesta-Kalmar. Men ångvärme fanns kvar parallellt i många vagnar innan det monterades ner helt och vi minns väl skylten ”Varmt-Kallt mellanläge giva icke medelvärme”. För att kunna ge ångvärme när elvärme saknades men ellok användes fanns ångfinkor, i några exempel fanns också elfinkor med strömavtagare som producerade ånga. Senare kunde även dieselektriska tågvärmevagnar producera el på icke elektrifierade banor.


Elfinka med strömavtagare som producerade ånga, har jag inte hört talas om, åtminstone inte i Sverige. Däremot så fanns elfinkor med strömavtagare som gav 1000v för elvärme.

Det var jag som virrade till det.
Dom här vagnarna gick alltså att använda om man körde ånglok på elektrifierad bana för att leverera elvärme. Och i elektrifieringens barndom förekom det att man hade brist på ellok.

Dock så användes dessa elfinkor i första hand för stationär uppvärmning. Dock så var det bara på en plats som de tursattes i tåg, och det var i lokaltåget kring Gällivare, då tågloket (Od) saknade tågvärmeuttag.

Brytpunkten + NJM:s B6

av Anders_W @, onsdag, december 11, 2019, 21:10 (179 dagar sedan) @ Anders_W

När kan man säga att brytpunkten inträffade, då elvärmen lev dominerande?

En annan sak: Har inte Nynäshamns Järnvägsmuseums B6:or kvar ångvärmen? Har de också elvärme?

Brytpunkten + NJM:s B6

av Björn Arvidsson @, onsdag, december 11, 2019, 21:36 (179 dagar sedan) @ Anders_W

När kan man säga att brytpunkten inträffade, då elvärmen lev dominerande?

En annan sak: Har inte Nynäshamns Järnvägsmuseums B6:or kvar ångvärmen? Har de också elvärme?

Nynäshamns Järnvägsmuseums B6:or har fått ångväreme under tiden föreningsfordon.
B6:orna hade enbart elvärme från böejan, undantaget SNJs 2 Co6 som hade vattenburen värme med panna på vagnen. 1 av SJ Co6 fick en liknande uppvärmning

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, torsdag, december 12, 2019, 16:50 (178 dagar sedan) @ Anders_W

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?

Stålvagnar med ångvärme fanns kvar och användes i vart fall vintern 1969/70 då ånglok och personvagnar fick sättas in i Skåne i stället för YBo-fordon pga snöoväder (men det var då inte planmässigt). Personvagnar med fungerande ångvärme fanns nog kvar även en bit in på 1970-talet.

Tågvärme: första elektriska och sista ångan

av Lennart Petersen @, torsdag, december 12, 2019, 19:19 (178 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Hej!

Har någon koll på när SJ började införa elektrisk tågvärme, och på när ångvärmen till sist försvann?

Vilka var de först resp. sista fordonen som försågs med vardera typen av uppvärmning?


Stålvagnar med ångvärme fanns kvar och användes i vart fall vintern 1969/70 då ånglok och personvagnar fick sättas in i Skåne i stället för YBo-fordon pga snöoväder (men det var då inte planmässigt). Personvagnar med fungerande ångvärme fanns nog kvar även en bit in på 1970-talet.

1970-01-18 åkte jag SJK resan Falköping-Tidaholm med S1-1911 och vi hade då väl fungerande ångvärme i B1-vagnar.
Och som redan sagts så behövdes ångvärme i de vagnar som gick på Köpenhamn så länge det nu behövdes ångvärme i Danmark

RSS-feed av trådar
powered by my little forum