Belysningstyp på E 902? (Fordon: lok)

av K Lemming @, måndag, januari 13, 2020, 23:14 (249 dagar sedan)

Vilken typ av belysning är det på E 902? Ganska många bilder jag sett på E och E2 lok tycks det saknas ångturbingenerator på loken. Var det ovanligt att E och E2 loken fick turboelektrisk belysning eller är det bara jag som råkat hitta mest bilder på lokindivider som inte fick turboelektrisk belysning?

Belysningstyp på E 902?

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, januari 13, 2020, 23:49 (249 dagar sedan) @ K Lemming

1959 hade de då 38+89 E resp E2 övervägande acetylen (37+51) men ett E och 28 E2 hade turbingenerator. Något kan ha förändrats sedan dess.
Fördelningen inom acetylenloken var 6+14 Aga Std, 18+18 Aga förenklad och 13+29 kombinerad.
Intressant att nästan alla med turbingenerator är E2.
Med risk för något räknefel.
Idag har nog några lok byggts om till turbingenerator eller batteri inte minst pga brist på glödkroppar och påfyllda acetylentuber samt att man numera måste ha elsystem för GSM-R.
Acetylendrivna mobiltelefoner är väldigt sällsynta liksom ATC/ERTMS.
Gustaf Dahlén må vända sig i sin grav.
Jag tror inte att något lok återfått fotogenlyktor som de ju hade från början.

Belysningstyp på E 902?

av Hazze @, Gävle/Umeå, tisdag, januari 14, 2020, 23:12 (248 dagar sedan) @ Anders Sandgren

902 har gasbelysning. Vid museidagen 2017 fick 902 fotogenbelysning men blott för en dag

Belysningstyp på E 902?

av Martin Långström @, Överstbyn, tisdag, januari 14, 2020, 23:38 (248 dagar sedan) @ Hazze

902 har gasbelysning. Vid museidagen 2017 fick 902 fotogenbelysning men blott för en dag

Var det inte på 100års jubileet av museet som den fick fotogenbelysning för en dag?

Belysningstyp på E 902?

av Hazze @, Gävle/Umeå, onsdag, januari 15, 2020, 19:29 (247 dagar sedan) @ Martin Långström

Just det! Förlåt:)

RSS-feed av trådar
powered by my little forum